Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Hent
Hurtigere adgang end browser!
 

Jordens atmosfære

Indeks Jordens atmosfære

Jordens atmosfære består af forskellige luftarter inklusivt vand i gasfase som vanddamp og desuden af vand i dråber eller som iskrystaller. Herudover indeholder atmosfæren også små mængder bioaerosoler (fx plantepollen, bakteriesporer, svampesporer og algesporer) og efter vulkanudbrud kan atmosfæren indeholde vulkansk aske - i mængder der kan standse lufttrafik.

92 relationer: Absorption, Aerologi, Alger, Antarktis, Argon, Arktis, Atmosfære (himmellegeme), Atom, Økologi, Ækvator, Bakterier, Barometrisk højdeformel, Bioaerosol, Biosfære, Bisol, CFC-gas, Dag, Drivhuseffekt, Drivhusgas, Dyr, Exosfære, Flygtige organiske forbindelser, Fossilt brændstof og brændsel, Friktion, Geografi, Global opvarmning, Halo, Hav, Hydroxylgruppe, Ilt, Iltkatastrofen, Indigo, Infrarød stråling, Ion, Ionosfære, Isopren, Jetstrøm, Jorden, Jordens historie, Jordens magnetfelt, Kemi, Klima, Komet, Kosmisk stråling, Kuldioxid, Kvælstof, Liv, Luft, Lyn, Lyn i den øvre atmosfære, ..., Lys, Magnetosfære, Masse (fysik), Månen, Menneskeskabt drivhuseffekt, Mesosfære (atmosfære), Metan, Meteor, Meteorologi, Mikroorganisme, Molekyle, Nat, Nedbør, Organisk materiale, Ozon, Ozonlaget, Partialtryk, Planter, Plasma, Polarlys, Ring (matematik), Rum, Rumfang, Satellit, Sky (meteorologi), Solen, Solvind, Støv, Sten, Stofmængde, Stratosfære, Svampe, Svovldioxid, Temperatur, Termosfære, Tropopause, Troposfære, Turbulens, Ultraviolet lys, Van Allen-bælterne, Vanddamp, Vind. Expand indeks (42 mere) »

Absorption

Absorption er opsugning eller optagelse af vand, luftarter eller andre stoffer ved aktive eller passive mekanismer.

Ny!!: Jordens atmosfære og Absorption · Se mere »

Aerologi

Aerologi er studiet af Jordens atmosfære.

Ny!!: Jordens atmosfære og Aerologi · Se mere »

Alger

Eksempler på encellede kiselalger Nærbillede af en marin rødalge (''Laurencia''); "grenene" er flercellede og kun omkring 1 mm tykke. Meget mindre alger ses fasthæftet på "grenen" til højre. Algeopblomstring. Alger i form af tang har flere anvendelsesmuligheder. Her ses hus fra Læsø med tag af tang udstillet på Frilandsmuseet i Brede. Alger kan på baggrund af deres størrelse inddeles i to overordnede grupper.

Ny!!: Jordens atmosfære og Alger · Se mere »

Antarktis

Antarktis beliggenhed. Antarktis med sydpolen. Antarktis er et kontinent hvis midte ligger tæt på den geografiske sydpol.

Ny!!: Jordens atmosfære og Antarktis · Se mere »

Argon

Argon er et grundstof med atomnummer 18 i det periodiske system og symbolet Ar.

Ny!!: Jordens atmosfære og Argon · Se mere »

Arktis

Arktis med nordpolen og ishavet. Arktis er området omkring Nordpolen.

Ny!!: Jordens atmosfære og Arktis · Se mere »

Atmosfære (himmellegeme)

Atmosfæriske gasser spreder blåt lys mere end lys med andre bølgelængder, hvilket giver Jorden en blå stråleglans, når man ser den fra rummet. Bernhard Witz Atmosfære (atmós for tåge, damp og sphaîra for kugle) er det generelle navn på et lag med gas, som kan ligge rundt om et legeme med tilstrækkelig stor masse.

Ny!!: Jordens atmosfære og Atmosfære (himmellegeme) · Se mere »

Atom

Bohrs model af et brintatom. En elektron springer mellem faste baner og udsender en foton med en bestemt energi. fm Et atom defineres som den mindste kendte kemiske bestanddel, der stadig har stoffets egenskaber.

Ny!!: Jordens atmosfære og Atom · Se mere »

Økologi

Økologi er videnskaben om forholdet mellem de levende væsner og mellem dem og deres miljø.

Ny!!: Jordens atmosfære og Økologi · Se mere »

Ækvator

Vendekredse og Ækvator Den geografiske ækvator er latin for storcirklen vinkelret på jordens akse, der løber gennem den geografiske nordpol og sydpol.

Ny!!: Jordens atmosfære og Ækvator · Se mere »

Bakterier

Bakterier (af græsk βακτήριον (baktērion), lille stav) er éncellede mikroskopiske organismer uden cellekerner eller andre organeller, dvs.

Ny!!: Jordens atmosfære og Bakterier · Se mere »

Barometrisk højdeformel

Tryk som funktion af højden over havet Den barometriske højdeformel viser lufttrykket som en funktion af højden over havet.

Ny!!: Jordens atmosfære og Barometrisk højdeformel · Se mere »

Bioaerosol

Bioaerosoler er mikroskopiske luftbårne partikler (aerosoler) af biologisk oprindelse eller egentlig luftbåren mikroskopisk liv.

Ny!!: Jordens atmosfære og Bioaerosol · Se mere »

Biosfære

Spreewald er én af de første biosfærefredninger. Her ses en af de mange kanaler i skovområdet. Biosfæren er det rum, hvor levende organismer kan trives her på kloden.

Ny!!: Jordens atmosfære og Biosfære · Se mere »

Bisol

En bisol (latin, fra græsk, parhelion, også kendt under navnet solhund) er et atmosfærisk fænomen, som optræder når sollys reflekteres fra og brydes af små iskrystaller i cirrus- eller cirrostratusskyer.

Ny!!: Jordens atmosfære og Bisol · Se mere »

CFC-gas

Modeller af CFC-molekyler. CFC-gasserne (forkortelse for Chloro-Fluoro-Carbon) er en gruppe af kunstigt fremstillede kemiske forbindelser, som består af klor, fluor og kulstof.

Ny!!: Jordens atmosfære og CFC-gas · Se mere »

Dag

En dag er en målenhed til at måle tid.

Ny!!: Jordens atmosfære og Dag · Se mere »

Drivhuseffekt

Drivhuseffekt er det fænomen, at glasfladerne i et drivhus tillader de kortbølgede solstråler at passere ind i drivhuset, men ikke den langbølgede varmestråling at forlade drivhuset, og resultatet bliver, at drivhuset virker som en varmefælde.

Ny!!: Jordens atmosfære og Drivhuseffekt · Se mere »

Drivhusgas

Tendensen i drivhusgasserne kuldioxid, metan, lattergas, freongasser 2 udledning pr indbygger En drivhusgas har evnen til at opfange og udsende (en del af) den langbølgede varmestråling, mens den tillader den største del af den kortbølgede varmestråling at passere.

Ny!!: Jordens atmosfære og Drivhusgas · Se mere »

Dyr

Dyr er en stor gruppe af flercellede organismer, der samles i riget Animalia eller Metazoa.

Ny!!: Jordens atmosfære og Dyr · Se mere »

Exosfære

Exosfæren er det yderste lag af jordens atmosfære.

Ny!!: Jordens atmosfære og Exosfære · Se mere »

Flygtige organiske forbindelser

Flygtige organiske forbindelser (kort VOC eller VoC fra engelsk volatile organic compound) er gruppen af organiske forbindelser, som let fordamper (har højt damptryk) ved stuetemperatur og normaltryk.

Ny!!: Jordens atmosfære og Flygtige organiske forbindelser · Se mere »

Fossilt brændstof og brændsel

De fossile brændstoffer og fossile brændsler er en energireserve, der har ligget i jorden gennem millioner af år.

Ny!!: Jordens atmosfære og Fossilt brændstof og brændsel · Se mere »

Friktion

Friktion omtales ofte som gnidnings- eller rullemodstand: Når to legemer bevæger sig i forhold til hinanden mens de presses imod hinanden, viser friktionen sig som en kraft der trækker modsat den retning legemerne bevæger sig i (eller: modsat den kraft som søger at bevæge legemerne).

Ny!!: Jordens atmosfære og Friktion · Se mere »

Geografi

''Geografen'', maleri af Jan Vermeer Geografi er studiet af jordens overflade.

Ny!!: Jordens atmosfære og Geografi · Se mere »

Global opvarmning

Tendensen i den gennemsnitlige overfladetemperatur i relation til 1961-1990 Gennemsnitlig ændring af overfladetemperaturen 1999-2008 i relation til 1940-1980 Jordens middeltemperatur vist over forskellige tidsintervaller Den globale opvarmning betegner den aktuelle klimaændring, der medfører en stigning i den globale gennemsnitstemperatur.

Ny!!: Jordens atmosfære og Global opvarmning · Se mere »

Halo

En almindelig '''22° halo''' omkring Solen. En Halo er en ring af lys omkring et objekt.

Ny!!: Jordens atmosfære og Halo · Se mere »

Hav

71 % af jordoverfladen er dækket af hav. Forenklet billede af Den termohaline cirkulation i verdenshavene. Kolde dybhavstrømme med høj saltholdighed bevæger sig mod øst (mørkelilla eller mørkeviolet) – og overflade havstrømme med lav saltholdighed mod vest (lyseblå). Et hav er det sammenhængende vandområde, som adskiller kontinenterne eller nogle dele af disse områder.

Ny!!: Jordens atmosfære og Hav · Se mere »

Hydroxylgruppe

alkoholer. ''R'' er det resterende molekyle, til hvilket hydroxylgruppen er forbundet Hydrogenbindinger mellem alkoholgrupper En hydroxylgruppe er en organisk funktionel gruppe som findes i alkoholer; andre stofklasser kan også indeholde hydroxylgrupper, hvis de indeholder andre funktionelle grupper med højere prioritet for navngivning end hydroxylgruppen.

Ny!!: Jordens atmosfære og Hydroxylgruppe · Se mere »

Ilt

Oxygen, i molekyleform kaldet ilt (eller, kemisk betegnet, dioxygen), er et grundstof med symbolet O og atomnummeret 8.

Ny!!: Jordens atmosfære og Ilt · Se mere »

Iltkatastrofen

eukaryote organismer op – Ediacara-faunaen. Fra ca. 543 Ma siden sker den Kambriske Eksplosion. Den store Iltkatastrofe (forkortelse GOE fra eng. Great Oxygenation Event) eller iltkatastrofen var en væsentlig miljøændring, som menes at have fundet sted for ca.

Ny!!: Jordens atmosfære og Iltkatastrofen · Se mere »

Indigo

Indigo spektrum Indigo farvestof Indigo er en bestemt blå farve, der kan udvindes af flere arter af slægten Indigo (Indigofera): Almindelig Indigo og Indigofera suffruticosa.

Ny!!: Jordens atmosfære og Indigo · Se mere »

Infrarød stråling

Billede af en hund taget i det termisk infrarøde strålingsområde MIR (falske farver). Bemærk at øjnene, munden og lidt af ørene er kuldebroer, da de leder/stråler varmen fra kroppen væsentligt bedre end pelsen. UV, lys og infrarøde absorption og transmission. Infrarødt billede af en isbjørn. Infrarødt billede af en slange som spiser en mus. Infrarød stråling (IR) er elektromagnetisk stråling som har længere bølgelængde end synligt lys men kortere end mikrobølgestråling.

Ny!!: Jordens atmosfære og Infrarød stråling · Se mere »

Ion

En ion (græsk for gående) er et atom eller et molekyle, der har optaget eller afgivet en eller flere elektroner og derved fået en elektrisk ladning.

Ny!!: Jordens atmosfære og Ion · Se mere »

Ionosfære

Atmosfærens frie elektroner som funktion af højden. Ionosfæren starter omkring 60 km højde om dagen og ca. i 90 km højde om natten. "Noite" betegner på denne illustration nat og "dia" dag. Ionosfæren er den del af atmosfæren, der er mere eller mindre elektrisk ledende, dvs.

Ny!!: Jordens atmosfære og Ionosfære · Se mere »

Isopren

Isoprens strukturformel. Isopren er en meget vigtig byggesten, som danner grundlaget for biosyntesen af mange biologiske molekyler, f.eks.

Ny!!: Jordens atmosfære og Isopren · Se mere »

Jetstrøm

Jetstrømmen er en kraftig vestenvind, der ofte blæser i 6-15 kilometers højde.

Ny!!: Jordens atmosfære og Jetstrøm · Se mere »

Jorden

Jorden er den tredje planet i solsystemet regnet fra Solen og har den største diameter, masse og tæthed af jordplaneterne.

Ny!!: Jordens atmosfære og Jorden · Se mere »

Jordens historie

Jordens historie omfatter de vigtigste begivenheder og de mest grundlæggende trin i den udvikling, som har fundet sted på planeten Jorden fra den blev dannet i forbindelse med Solsystemets dannelse og udvikling og til nutiden, således som de anses for være forløbet i henhold til de mest fremherskende videnskabelige teorier.

Ny!!: Jordens atmosfære og Jordens historie · Se mere »

Jordens magnetfelt

Jordens magnetosfære skærmer jordens overflade mod solvindens og især store solstormes ladede partikler. Magnetosfæren er trykket på dagssiden af jorden og udvidet på natsiden. (Illustrationen er ikke skalatro) Den mørke kurve viser Jordens temperatur gennem 100.000 år. Den røde kurve viser styrken af Jordens magnetfelt gennem 82.000 år syd-poler hvorom jorden roterer og de magnetiske nord-/syd-poler. Van Allen bælte tværsnit set mod eller fra Solen. De ladede partikler spiralerer op og ned mellem den magnetiske nordpol og sydpol inden i bælterne.http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/mar/HQ_05070_radiation_belt.html March 8, 2005, NASA: NASA Finds Lightning Clears Safe Zone in Earth's Radiation Belt Citat: "...Because the radiation belt particles are electrically charged, they respond to magnetic forces. The particles spiral around the Earth's magnetic field lines, bouncing from pole to pole where the planet's magnetic field is concentrated..."'''Øverst''': Proton koncentrationer på op til 0,4*10^6 partikler/cm²/s med E>10MeV.'''Nederst''': Elektron koncentrationer på op til 10^6 partikler/cm²/s med E>0.5MeV. Jordens magnetfelt beskytter os mod elektrisk ladede partikler fra rummet.

Ny!!: Jordens atmosfære og Jordens magnetfelt · Se mere »

Kemi

Molekylemodel af det kemiske stof Koriandrin, der findes i Korianders æteriske olier Kemi (χημεία) dog også kendt som læren om væsker eller (flydende) metaller.

Ny!!: Jordens atmosfære og Kemi · Se mere »

Klima

Animation af gennemsnitlige femårige temperatur-anomalier i perioden fra 1880-2010 Ved klimaet eller vejrliget forstås en oversigtlig beskrivelse over de svingninger i vejret (det daglige vejr), som foregår inden for en klimaperiode på 30 år (1871-1900, 1901-1930, 1931-1960, 1961-1990, 1991-2020 og således videre) og som plantevækst og dyreliv må tilpasse sig.

Ny!!: Jordens atmosfære og Klima · Se mere »

Komet

Kometen Hale-Bopp En komet er et mindre himmellegeme, som stammer fra de ydre dele af solsystemet.

Ny!!: Jordens atmosfære og Komet · Se mere »

Kosmisk stråling

solar wind and carried back to the outer heliosphere. Lastly, they are somehow accelerated, e.g. by the solar wind termination shock, and drift into the inner heliosphere as cosmic rays..." solar kosmisk stråling.Blålig, cyan – GCR, galaktisk kosmisk stråling – fra mælkevejen.Lilla, magenta – ECR (inkl. UHECR og EECR) – intergalaktisk kosmisk stråling – fra andre galakser. polerne. Ved jordoverfladen er strålingsbelastningen betydeligt lavere (ikke illustreret). Kosmiske stråler er subatomare partikler eller atomer med oprindelse udenfor Jordens atmosfære, som har en kinetisk energi på mere end nogle få milliarder eV.

Ny!!: Jordens atmosfære og Kosmisk stråling · Se mere »

Kuldioxid

Forøgelsen af atmosfærens kuldioxid (CO2) også kaldet "Keeling-kurven". De månedlige målinger af CO2 viser små sæsonvariationer med en årligt stigende tendens. Hvert års maximum nås i den nordlige halvkugles sene forår og faldet sker under vækstsæsonen på den nordlige halvkugle, når planterne optager mest CO2 fra atmosfæren. ''' Det årlige CO2-udslip fra 1800 til 2002 efter kilde''' (sort: kul, violet: olie, gul: gas, grå: andre kilder). Mængden er angivet i i milliarder ton karbon. 2-udledning pr indbygger Det kemiske stof kuldioxid, CO2 (også carbondioxid (Kemisk Ordbog) eller, i henhold til Ørsteds dansksprogede nomenklatur, kultveilte) består af molekyler, der hver især består af ét kulstofatom og 2 oxygenatomer.

Ny!!: Jordens atmosfære og Kuldioxid · Se mere »

Kvælstof

Kvælstof eller nitrogen er det 7.

Ny!!: Jordens atmosfære og Kvælstof · Se mere »

Liv

DNA udgør et centralt element i begrebet "Liv". Liv er den egenskab som deles af alle organismer.

Ny!!: Jordens atmosfære og Liv · Se mere »

Luft

200px Luft er en samling af gasser, partikler og dampe som udgør Jordens atmosfære.

Ny!!: Jordens atmosfære og Luft · Se mere »

Lyn

I billedet ses sky-til-jord lynnedslag (venstre) og sky-til-sky (foroven til venstre samt højre) lynudladning. Kilde: NOAA Photo Library. Lynnedslag i Eiffeltårnet i Paris 3. juni 1902 kl. 9:20. Lyn fra sky-til-sky Lynnedslag. Et lyn er en stor elektrisk udladning mellem sky og jord eller hav, eller mellem sky og sky.

Ny!!: Jordens atmosfære og Lyn · Se mere »

Lyn i den øvre atmosfære

Figur som viser lys- og elektriske udladningsfænomener i den øvre atmosfære. Lyn i den øvre atmosfære er et begreb, som nogle gange bliver benyttet om flere fænomener, der opstår i den øvre atmosfære (stratosfæren og herover) i forbindelse med lynforekomster i den nedre del af atmosfæren (troposfæren), men en del af fænomenerne er ikke varmt plasma (fx lyn), men derimod koldt plasma (fx rød fe).

Ny!!: Jordens atmosfære og Lyn i den øvre atmosfære · Se mere »

Lys

Lys fra lamper Lys betegner sædvanligvis den del af det elektromagnetiske spektrum som er synligt for det menneskelige øje ved hjælp af synssansen, kaldet synligt lys.

Ny!!: Jordens atmosfære og Lys · Se mere »

Magnetosfære

En magnetosfære dannes, når en strøm af ladede partikler, som de findes i f.eks.

Ny!!: Jordens atmosfære og Magnetosfære · Se mere »

Masse (fysik)

I fysik er begrebet masse et udtryk for mængden af stof i et legeme.

Ny!!: Jordens atmosfære og Masse (fysik) · Se mere »

Månen

Månen er Jordens eneste måne og den femtestørste naturlige satellit i solsystemet.

Ny!!: Jordens atmosfære og Månen · Se mere »

Menneskeskabt drivhuseffekt

Den menneskeskabte drivhuseffekt (den antropogene drivhuseffekt) er ændringer af drivhuseffekten i atmosfæren forårsaget af menneskeskabte aktiviteter og affaldsprodukter.

Ny!!: Jordens atmosfære og Menneskeskabt drivhuseffekt · Se mere »

Mesosfære (atmosfære)

Mesosfæren (mēsos for i midten og sphaîra for kugle), er det lag i Jordens atmosfære som ligger over stratosfæren og under termosfæren.

Ny!!: Jordens atmosfære og Mesosfære (atmosfære) · Se mere »

Metan

Metan (methan) er den simpleste af millioner af mulige kulbrinteforbindelser – kemiske forbindelser mellem kulstof og brint.

Ny!!: Jordens atmosfære og Metan · Se mere »

Meteor

Stjerneskudssværmen Leoniderne set fra rummet. Nedslaget i 1751 af Hrašćina-meteoritten er det første veldokumenterede nedslag Barringer krateret i Arizona, USA En meteor (også kaldet stjerneskud eller aerolit) kan ses, når en meteoroid "brænder" og nedbremses i Jordens atmosfære.

Ny!!: Jordens atmosfære og Meteor · Se mere »

Meteorologi

En rullende tordensky over Enschede i Nederlandene. Meteorologi er studiet af atmosfæren som fokuserer på vejrprocesser og vejrudsigter.

Ny!!: Jordens atmosfære og Meteorologi · Se mere »

Mikroorganisme

En mikroorganisme (mikrobe) er en organisme som er så lille, at den kun kan ses i et mikroskop.

Ny!!: Jordens atmosfære og Mikroorganisme · Se mere »

Molekyle

En 3D-gengivelse af et molekyle, her en fosfoniumion. Samme opbygning har f.eks. metan. 540 Rumlig illustration af et protein: RuBisCO Animation af en roterende DNA-struktur Et molekyle er den mindste stabile partikel af et grundstof eller en kemisk forbindelse som kan eksistere.

Ny!!: Jordens atmosfære og Molekyle · Se mere »

Nat

En nattehimmel, kun oplyst af den nedgående sol. New York City's mange lys ved nattetide. Nat er tidsrummet mellem aften og morgen typisk kl.

Ny!!: Jordens atmosfære og Nat · Se mere »

Nedbør

Nedbør måned for måned Nedbør er en fællesbetegnelse for hydrometeorer, dvs.

Ny!!: Jordens atmosfære og Nedbør · Se mere »

Organisk materiale

Organisk materiale eller organisk stof er en samlet betegnelse for; levende og døde planktonorganismer, andre døde delvis nedbrudte dyr og planter og sidst men ikke mindst dyrs ekskrementer.

Ny!!: Jordens atmosfære og Organisk materiale · Se mere »

Ozon

Ozon er en luftart (O3) i stratosfæren, der beskytter mod ultraviolet stråling.

Ny!!: Jordens atmosfære og Ozon · Se mere »

Ozonlaget

Ozonmængder i Dobsonenheder (DU) i forskellige højder (eng. ''Altitude'') og jordens atmosfæres blokering/absorbering af ultraviolet stråling. UV energiniveauer ved forskellige atmosfærehøjder. Den blå kurve viser DNA følsomheden. Den røde kurve viser energiniveauet ved havets overflade, hvor ozonlagets ozonmængde er mindsket 10%. UVB er i intervallet 320 nm - 290 nm og UVC i 290 nm - 100 nm. Ozonlaget er en betegnelse for det lag af atmosfæren, der befinder sig 15-25 km over jordens overflade, hvor 90% af gasarten ozon er.

Ny!!: Jordens atmosfære og Ozonlaget · Se mere »

Partialtryk

Partialtryk er et deltryk, for en luftart i en luftblanding, altså det tryk luftarten ville udøve, hvis den var alene i en beholder.

Ny!!: Jordens atmosfære og Partialtryk · Se mere »

Planter

Planter (Plantae) eller planteriget er et rige, der hører under eukayoterne.

Ny!!: Jordens atmosfære og Planter · Se mere »

Plasma

Gasudladningsrør, muligvis med magnetfelt mellem de to buede pinde ved midten. Dette kan være grunden til de lokaliserede lys i midten. Plasmalampe Teslaspoleudladning i almindelig luft. Plasma i universet. ''Cygnus Loop'' (i stjernebilledet Svanen). (NASA) Plasma (også kaldet ioniseret gas) betegner inden for fysik og kemi en energirig tilstand for et stof på gasform, hvor en eller flere af dets elektroner i yderste skal er blevet adskilt fra atomet.

Ny!!: Jordens atmosfære og Plasma · Se mere »

Polarlys

Billede af nordlys (''aurora borealis''). Sydlys (''aurora australis'') som optaget af NASA's IMAGE satellit d. 11. september 2005, digitalt lagt over billedet af Jorden. Samtidig optagelse af sydlys og nordlys, som viser at de normalt forekommer samtidigt. Kunstig polarlys lavet i et laboratorium. (fra ''Université Paris-Sud (Orsay)'' i tidsskriftet ''Journées de la Science'' i 2005). Kort over nordpolen, som viser at nordlyset ses i et ringområde om den magnetiske nordpol (rød-sort prik) (ikke den geografiske nordpol (turkis-sort prik) hvorom jorden roterer). Jupiter Sydlys (latin aurora australis) og nordlys (latin aurora borealis) kan ses, når solvinden er kraftigere end normalt med store elektriske udladninger, der slynger elektrisk ladede partikler mod jorden.

Ny!!: Jordens atmosfære og Polarlys · Se mere »

Ring (matematik)

Inden for abstrakt algebra er en ring en struktur (R,\cdot,+) der opfylder følgende tre betingelser.

Ny!!: Jordens atmosfære og Ring (matematik) · Se mere »

Rum

Rum kommer af indoeuropæisk *ru-.

Ny!!: Jordens atmosfære og Rum · Se mere »

Rumfang

Rumfang er betegnelsen for størrelsen af det rum, som afgrænses af et 3-dimensionalt lukket legemes overflade.

Ny!!: Jordens atmosfære og Rumfang · Se mere »

Satellit

Udtrykket satellit bruges i bredeste forstand om alt hvad der kredser om en egentlig planet; både naturlige måner og menneskeskabte rumfartøjer.

Ny!!: Jordens atmosfære og Satellit · Se mere »

Sky (meteorologi)

Skyer (meteorologisk). En sky betegnes som den synlige mængde af små kondenserede vanddråber (eller iskrystaller), af størrelsesordenen 0,01 millimeter i diameter: De er så små og lette, at luftens bevægelse er nok til at holde dem svævende i atmosfæren (troposfæren) over jordoverfladen.

Ny!!: Jordens atmosfære og Sky (meteorologi) · Se mere »

Solen

Solen (latin: Sol; græsk: Helios) er den stjerne, som sammen med sit planetsystem udgør solsystemet.

Ny!!: Jordens atmosfære og Solen · Se mere »

Solvind

Solvind er den modulerede, vedvarende udstråling af store mængder partikler fra Solen.

Ny!!: Jordens atmosfære og Solvind · Se mere »

Støv

Kølepladen på en bærbar computer dækket af et tykt lag støv Støv er det generelle navn for små faste partikler med en diameter på mindre end 500 mikrometer.

Ny!!: Jordens atmosfære og Støv · Se mere »

Sten

Større sten anlagt som bølgebryder. Kirke fra det 13. århundrede bygget af groft tilhuggede sten. En sten er et mindre, løst stykke fast geologisk materiale af bjergart - eller kunstigt fremstillet.

Ny!!: Jordens atmosfære og Sten · Se mere »

Stofmængde

Inden for fysik og kemi er stofmængde et udtryk for et antal af formelenheder.

Ny!!: Jordens atmosfære og Stofmængde · Se mere »

Stratosfære

Stratosfæren (stratum for lag og sphaîra for kugle) er den del af atmosfæren, der overlejrer troposfæren.

Ny!!: Jordens atmosfære og Stratosfære · Se mere »

Svampe

Svampe (Fungi) er en stor gruppe af organismer, der både har træk fælles med dyr og planter, men er samlet i et selvstændigt rige.

Ny!!: Jordens atmosfære og Svampe · Se mere »

Svovldioxid

Svovldioxid (SO2) opstår overvejende ved afbrænding af fyringsolie, kul, dieselolie og industriprocesser, der indeholder svovl.

Ny!!: Jordens atmosfære og Svovldioxid · Se mere »

Temperatur

Temperaturen for en ideel monoatomisk gas er udregnet i forhold til den gennemsnitlige kinetisk energi fra dens atomer når de bevæger sig. Temperatur er det fysiske udtryk for hvor kolde eller varme ting er, eller mere præcist; hvor meget termisk energi de indeholder.

Ny!!: Jordens atmosfære og Temperatur · Se mere »

Termosfære

Termosfæren (thermē, ~ varme og sphaîra, ~ kugle) er et lag fra 80 km til 5-600 km højde i Jordens atmosfære.

Ny!!: Jordens atmosfære og Termosfære · Se mere »

Tropopause

Tropopausen er overgangen imellem det nederste lag af atmosfæren troposfæren og den overliggende stratosfære.

Ny!!: Jordens atmosfære og Tropopause · Se mere »

Troposfære

Troposfæren (tropē for vending og sphaîra for kugle) er det nederste lag af Jordens atmosfære og dermed en del af biosfæren.

Ny!!: Jordens atmosfære og Troposfære · Se mere »

Turbulens

Turbulent vandstrømning omkring en forhindring. Strømningen længere væk er laminar. I strømningsmekanik (hydrodynamik og aerodynamik) er turbulens eller turbulent strømning et strømningsområde karakteriseret ved lav bevægelsesmængdediffusion, høj bevægelsesmængdekonvektion – og tryk- og hastighedsvariationer over tid.

Ny!!: Jordens atmosfære og Turbulens · Se mere »

Ultraviolet lys

Ultraviolet lys (også ultraviolet stråling, UV eller uv-stråling (Retskrivningsordbogen)) er elektromagnetisk stråling som har mindre bølgelængde end synligt lys og større bølgelængde end røntgenstråling.

Ny!!: Jordens atmosfære og Ultraviolet lys · Se mere »

Van Allen-bælterne

syd-poler hvorom jorden roterer og de magnetiske nord/syd-poler. spiralerer op og ned mellem den magnetiske nordpol og sydpol inden i bælterne.http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/mar/HQ_05070_radiation_belt.html March 8, 2005, NASA: NASA Finds Lightning Clears Safe Zone in Earth's Radiation Belt Citat: "...Because the radiation belt particles are electrically charged, they respond to magnetic forces. The particles spiral around the Earth's magnetic field lines, bouncing from pole to pole where the planet's magnetic field is concentrated..."'''Øverst''': Proton koncentrationer på op til 0,4*10^6 partikler/cm²/s med E>10MeV.'''Nederst''': Elektron koncentrationer på op til 10^6 partikler/cm²/s med E>0.5MeV. Van Allen-bælterne er navnet på to bælter med ioniserende stråling, der ligger omkring Jorden.

Ny!!: Jordens atmosfære og Van Allen-bælterne · Se mere »

Vanddamp

Damp er vand i gasform.

Ny!!: Jordens atmosfære og Vanddamp · Se mere »

Vind

Devon. Vind i vandpyt. En vind er en bevægelse i luften.

Ny!!: Jordens atmosfære og Vind · Se mere »

Omdirigeringer her:

Atmosfære (Jordens), Earth atmosphere, Jordens Atmosfære, Luftlag.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »