Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Sort arbejde

Indeks Sort arbejde

Sort arbejde defineres som aktiviteter, hvor betalingen er skattepligtig, men hvor køber og sælger i fælles forståelse underlader at opgive betalingen og dermed betale skatten.

33 relationer: Økonomisk kriminalitet, Beskæftigelse, Bestikkelse, Betaling, Bruttonationalindkomst, Bruttonationalprodukt, Danmark, De Økonomiske Råd, Den Europæiske Union, Detailhandel, Efficiens, Erhverv, Forvridning, Handel, Indkomstskat, Kontanter, Kriminalitet, Løn, Narkotikum, Nationalregnskab, Naturalier, Norge, Produktion, Regnskab, Rockwool Fondens Forskningsenhed, Skat, Skatteunddragelse, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Undergrundsøkonomi, Værditilvækst, Virksomhed.

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er profitmotiverede, lovstridige handlinger som ofte begås indenfor eller med udspring i en økonomisk virksomhed, som i sig selv er – eller udgiver sig for – lovlig.

Ny!!: Sort arbejde og Økonomisk kriminalitet · Se mere »

Beskæftigelse

Ved beskæftigelse forstås normalt erhvervsmæssigt arbejde.

Ny!!: Sort arbejde og Beskæftigelse · Se mere »

Bestikkelse

Bestikkelse er en gave, en tjeneste eller anden formuefordel, der gives til en embedsmand eller anden magthaver eller kommende magthaver for at magthaveren skal særbehandle giveren eller personer eller virksomheder, som giveren har interesse i, eller som en tak for udførte tjenester.

Ny!!: Sort arbejde og Bestikkelse · Se mere »

Betaling

Betaling bruges undertiden, navnlig i juridisk sprogbrug, som betegnelse for erlæggelse af en skyldig præstation af hvilken som helst art.

Ny!!: Sort arbejde og Betaling · Se mere »

Bruttonationalindkomst

Bruttonationalindkomsten, forkortet BNI, er et økonomisk begreb, der angiver den årlige indkomst for et lands indbyggere.

Ny!!: Sort arbejde og Bruttonationalindkomst · Se mere »

Bruttonationalprodukt

Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for et lands værditilvækst, dvs.

Ny!!: Sort arbejde og Bruttonationalprodukt · Se mere »

Danmark

Danmark, officielt Kongeriget Danmark, er et land i Norden og en suveræn stat, der ligger som den sydligste af de skandinaviske nationer, sydvest for Sverige og syd for Norge, og grænser til Tyskland mod syd.

Ny!!: Sort arbejde og Danmark · Se mere »

De Økonomiske Råd

De Økonomiske Råd er en institution, der har til opgave løbende at vurdere Danmarks økonomiske situation.

Ny!!: Sort arbejde og De Økonomiske Råd · Se mere »

Den Europæiske Union

Den Europæiske Union (EU) er en økonomisk og politisk union mellem 28 stater, der alle er beliggende i Europa.

Ny!!: Sort arbejde og Den Europæiske Union · Se mere »

Detailhandel

Detailhandel eller detailsalg er salg af varer til private forbrugere / slutbrugere.

Ny!!: Sort arbejde og Detailhandel · Se mere »

Efficiens

I økonomisk teori siges et udfald at være efficient, hvis de knappe ressourcer bruges på den mest effektive måde, og derved giver det størst mulige udbytte.

Ny!!: Sort arbejde og Efficiens · Se mere »

Erhverv

Et erhverv er det man (professionelt) beskæftiger sig med for at tjene til sine leveomkostninger; en næringsvej eller livsstilling.

Ny!!: Sort arbejde og Erhverv · Se mere »

Forvridning

En forvridning er inden for økonomisk teori et tiltag eller en omstændighed, som medfører, at markedsmekanismen på et marked ikke fungerer efter hensigten, dvs.

Ny!!: Sort arbejde og Forvridning · Se mere »

Handel

Handel refererer til en situation, hvor en eller flere handlende (kunder) mødes med en eller flere andre handlende (sælgere) for at udveksle handelsvarer, serviceydelser eller produkter.

Ny!!: Sort arbejde og Handel · Se mere »

Indkomstskat

Indkomstskat er beskatning af indkomst i modsætning til eksempelvis formueskat og afgifter.

Ny!!: Sort arbejde og Indkomstskat · Se mere »

Kontanter

Kontanter Kontanter er fysiske penge som mønt og pengesedler.

Ny!!: Sort arbejde og Kontanter · Se mere »

Kriminalitet

Kriminalitet eller forbrydelse refererer til juridisk forbudte handlinger, der kan straffes.

Ny!!: Sort arbejde og Kriminalitet · Se mere »

Løn

Løn er en betaling til en lønmodtager for arbejde.

Ny!!: Sort arbejde og Løn · Se mere »

Narkotikum

Narkotikum betyder bedøvende stof.

Ny!!: Sort arbejde og Narkotikum · Se mere »

Nationalregnskab

Nationalregnskabet er et kontosystem, der består af statistikker, som giver helhedsbillede af et samfunds økonomi.

Ny!!: Sort arbejde og Nationalregnskab · Se mere »

Naturalier

Naturalier bruges som samlebetegnelse for ydelser, som leveres i form af produkter.

Ny!!: Sort arbejde og Naturalier · Se mere »

Norge

Norge officielt Kongeriget Norge (fra oldnordisk: Norðvegr 'Nordvejen') er en skandinavisk enhedsstat i form af et konstitutionelt monarki, der består af den vestlige del af den skandinaviske halvø samt Jan Mayen, Svalbard og Bouvetøen.

Ny!!: Sort arbejde og Norge · Se mere »

Produktion

Produktion er fremstilling af et produkt gennem en eller flere processer med henblik på salg.

Ny!!: Sort arbejde og Produktion · Se mere »

Regnskab

Regnskab eller lidt bredere, regnskabsvæsen, beskæftiger sig med måling og formidling af informationer, som støtter ledere og andre beslutningstagere omkring allokering af ressourcer.

Ny!!: Sort arbejde og Regnskab · Se mere »

Rockwool Fondens Forskningsenhed

Rockwool Fondens Forskningsenhed er en uafhængig forskningsinstitution under Rockwool Fonden, som siden 1995 har beskæftiget sig med tre hovedområder: "Arbejdsudbud og velfærd", "indvandring og integration" samt "sort arbejde og landets love".

Ny!!: Sort arbejde og Rockwool Fondens Forskningsenhed · Se mere »

Skat

"På skatteoppkræverens kontor." Anonymt efter de Marinus Van Reymerswaele (1575-1600). Kunstmuseumet i Nancy. Skat (af norrønt:"Skattr") er den almindelige betegnelse for penge eller - især tidligere - naturalier, der opkræves af det offentlige, dvs.

Ny!!: Sort arbejde og Skat · Se mere »

Skatteunddragelse

Skatteunddragelse omfatter normalt ulovlige arrangementer, hvor skattepligt skjules eller ignoreres, dvs.

Ny!!: Sort arbejde og Skatteunddragelse · Se mere »

Storbritannien

Storbritannien (Great Britain), officielt Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), er et land i Vesteuropa.

Ny!!: Sort arbejde og Storbritannien · Se mere »

Sverige

Sverige (svensk: Sverige), officielt Kongeriget Sverige (svensk: Konungariket Sverige), er et land i Nordeuropa.

Ny!!: Sort arbejde og Sverige · Se mere »

Tyskland

Tyskland (tysk: Deutschland), officielt Forbundsrepublikken Tyskland (tysk: Bundesrepublik Deutschland), er et land i Central- og Vesteuropa.

Ny!!: Sort arbejde og Tyskland · Se mere »

Undergrundsøkonomi

Undergrundsøkonomi, sortbørshandel, det sorte marked, sort økonomi eller paralleløkonomi referer til et marked, hvor handler udføres uden hensyntagen til beskatning, lovgivning eller handelsreguleringer.

Ny!!: Sort arbejde og Undergrundsøkonomi · Se mere »

Værditilvækst

Værditilvækst er et mål for, hvor meget den enkelte virksomhed bidrager (ved at benytte arbejdskraft og kapitalapparat) til at forøge værdien af varer og tjenester.

Ny!!: Sort arbejde og Værditilvækst · Se mere »

Virksomhed

En virksomhed er en organisation, der udøver økonomisk aktivitet (f.eks. producerer og sælger varer) eller gennemfører investeringer, oftest med det formål at akkumulere overskud.

Ny!!: Sort arbejde og Virksomhed · Se mere »

Omdirigeringer her:

Jysk moms, Måneskinsarbejde.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »