Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Penge

Indeks Penge

Billede af et fiktivt betalingskort. Størstedelen af verdens penge eksisterer kun i elektronisk form som regnskabsmæssige beløb, der transmitteres mellem finansielle computere. Plastickort og andre genstande giver hver enkelt forbruger mulighed for at transferere sådanne penge til og fra sin bankkonti uden at bruge kontanter. Som penge betegnes enhver genstand eller bogføringspost som er almindeligt accepteret som betalingsmiddel for varer, tjenester og betaling af gældsforpligtelser i et givet samfund.

57 relationer: Aktie, Aktiv, Arbejdskraft, Arbejdsløshed, Ædelmetal, Betaling, Betalingskort, Brøkreservebankvæsen, Butik, Byttehandel, Centralbank, Cigaret, Danmark, Deflation, Ejerbolig, Fastkurspolitik, Formue, Gæld, Guld, Handel, Husdyr, Inflation, Inflationsmålsætning, Institution, Kapital, Konjunktur, Kontanter, Krigsfangelejr, Kvantitetsteorien, Likviditet, Måleenhed, Mønt, Merkantilisme, Metal, Naturresurse, Nødpenge, Objekt (genstand), Obligation, Pengemængde, Pengepolitik, Pengeseddel, Resurse, Samfund, Sølv, Skat, Tamkvæg, Tamsvin, Tillid, Tjeneste, Transaktion, ..., USA, Valuta, Vare, Varepenge, Vægt, William Stanley Jevons, 2. verdenskrig. Expand indeks (7 mere) »

Aktie

En aktie er en ejerandel i en virksomhed organiseret som et aktieselskab.

Ny!!: Penge og Aktie · Se mere »

Aktiv

Et aktiv er i regnskabsmæssig sammenhæng noget som en virksomhed kontrollerer og opnår fremtidige fordele ved.

Ny!!: Penge og Aktiv · Se mere »

Arbejdskraft

Arbejdskraft er den målrettede og kulturbestemte anvendelse af menneskelig energi i forbindelse med produktion eller reproduktion.

Ny!!: Penge og Arbejdskraft · Se mere »

Arbejdsløshed

Arbejdsløs tysker, 1928. Teksten på skiltet lyder i oversættelse: Flittig ung mand søger arbejde. Arbejdsløshed opstår, når arbejdsudbuddet, altså udbuddet af arbejdskraft overstiger efterspørgslen efter arbejdskraft.

Ny!!: Penge og Arbejdsløshed · Se mere »

Ædelmetal

Et ædelmetal er et metal, der står efter brint i spændingsrækken.

Ny!!: Penge og Ædelmetal · Se mere »

Betaling

Betaling bruges undertiden, navnlig i juridisk sprogbrug, som betegnelse for erlæggelse af en skyldig præstation af hvilken som helst art.

Ny!!: Penge og Betaling · Se mere »

Betalingskort

Eksempel på to typer betalingskort Betalingskort er små brikker af plastic, der kan benyttes ved betaling i butikker mv.

Ny!!: Penge og Betalingskort · Se mere »

Brøkreservebankvæsen

Brøkreserve-bankvæsen (på engelsk Fractional-reserve banking) er en bankform, hvor banken reserverer sikre likvider (typisk elektroniske kontanter og statsobligationer) svarende til en brøkdel af det samlede beløb for bankens anfordringskonti.

Ny!!: Penge og Brøkreservebankvæsen · Se mere »

Butik

Butik i Paris, der sælger gammelt rejseudstyr. En butik eller en forretning er et lokale eller en bygning hvor en handlende kan udstille og sælge varer.

Ny!!: Penge og Butik · Se mere »

Byttehandel

Byttehandel er en form for handel, hvor man bytter genstande for genstande, frem for penge for en genstand.

Ny!!: Penge og Byttehandel · Se mere »

Centralbank

En centralbank er den institution, der forestår udstedelsen af penge og har hovedansvaret for valuta- og pengepolitikken i et land eller en gruppe af lande med fælles valuta, f.eks.

Ny!!: Penge og Centralbank · Se mere »

Cigaret

En cigaret En cigaret består af fintskåret tobak, som er rullet i papir.

Ny!!: Penge og Cigaret · Se mere »

Danmark

Danmark, officielt Kongeriget Danmark, er et land i Norden og en suveræn stat, der ligger som den sydligste af de skandinaviske nationer, sydvest for Sverige og syd for Norge, og grænser til Tyskland mod syd.

Ny!!: Penge og Danmark · Se mere »

Deflation

Deflation er prisfald, modsat inflation.

Ny!!: Penge og Deflation · Se mere »

Ejerbolig

Ejerbolig er en boligform, hvor ejeren disponerer over boligen via et skøde, der tinglyses på ejendommen.

Ny!!: Penge og Ejerbolig · Se mere »

Fastkurspolitik

Fastkurspolitik er betegnelsen for den politik, hvorigennem centralbanker søger at fastholde den indbyrdes handelsværdi mellem deres og andre landes valutaer.

Ny!!: Penge og Fastkurspolitik · Se mere »

Formue

Ved formue forstås alt hvad en person, en institution, et selskab eller lignende ejer og som kan værdisættes i penge.

Ny!!: Penge og Formue · Se mere »

Gæld

Gæld betragtes som et tilgodehavende en fysisk eller juridisk person (fordringshaveren) har mod en anden (skyldneren).

Ny!!: Penge og Gæld · Se mere »

Guld

Guld (på latin aurum) er grundstof nummer 79 i det periodiske system og har det kemiske symbol Au.

Ny!!: Penge og Guld · Se mere »

Handel

Handel refererer til en situation, hvor en eller flere handlende (kunder) mødes med en eller flere andre handlende (sælgere) for at udveksle handelsvarer, serviceydelser eller produkter.

Ny!!: Penge og Handel · Se mere »

Husdyr

Husdyr er dyr, der igennem generationer har tilpasset sig mennesker (se domesticering).

Ny!!: Penge og Husdyr · Se mere »

Inflation

Inflation (latin: oppustning) er et makroøkonomisk fænomen, der henviser til en løbende generel stigning i priserne på varer og tjenesteydelser.

Ny!!: Penge og Inflation · Se mere »

Inflationsmålsætning

Et inflationsmål eller en inflationsmålsætning er en bestemt pengepolitisk strategi, som følges af mange lande og deres centralbanker (se også pengepolitik).

Ny!!: Penge og Inflationsmålsætning · Se mere »

Institution

Institutioner er betegnelse for sociale strukturer eller mekanismer til styring og/eller regulering af flere individers samarbejde på en måde, der regulerer flere personers adfærd eller optræden i forhold til hinanden eller i en kombination med det omkringliggende samfund.

Ny!!: Penge og Institution · Se mere »

Kapital

Kapital anvendes dels som betegnelse for en større sum penge, især i forbindelse med investerings- og lånevirksomhed, og dels i betydningen værdier, som kan opgøres i penge.

Ny!!: Penge og Kapital · Se mere »

Konjunktur

En enkel illustration af økonomiske konjunkturer. En markedsøkonomi bevæger sig typisk i svingninger, såkaldte konjunkturer, hvor gode tider (højkonjunkturer) afløses af dårlige tider (lavkonjunkturer) i en uregelmæssig, men tilbagevendende rytme.

Ny!!: Penge og Konjunktur · Se mere »

Kontanter

Kontanter Kontanter er fysiske penge som mønt og pengesedler.

Ny!!: Penge og Kontanter · Se mere »

Krigsfangelejr

En krigsfangelejr er et fængsel, ofte i form af en baraklejr, for tilfangetagne fremmede soldater (krigsfanger) under og umiddelbart efter en krig.

Ny!!: Penge og Krigsfangelejr · Se mere »

Kvantitetsteorien

Kvantitetsteorien er inden for økonomi en teori der begrunder sammenhængen mellem prisniveau og pengemængde - og dermed inflation og stigninger i pengemængden.

Ny!!: Penge og Kvantitetsteorien · Se mere »

Likviditet

Likviditet er udtryk for en virksomheds kortsigtede betalingsformåen, dvs.

Ny!!: Penge og Likviditet · Se mere »

Måleenhed

En måleenhed eller fysisk enhed (ofte blot kaldt en enhed) er inden for naturvidenskab og ikke mindst fysik en særlig faktor der anføres efter et tal når man anfører værdien af en fysisk størrelse.

Ny!!: Penge og Måleenhed · Se mere »

Mønt

En mønt er en skive af metal, som har en fastsat økonomisk værdi, så den kan bruges som betalingsmiddel.

Ny!!: Penge og Mønt · Se mere »

Merkantilisme

En (imaginær) havn, malet af Claude Lorrain omkring 1639, da merkantilismen var på sit højdepunkt Merkantilisme er en betegnelse til sammenfatning af de økonomiske tanker, der var fremherskende i Europa i tiden fra skattestatens gennembrud til liberalismens gennembrud, det vil sige i 1600- og 1700-tallet.

Ny!!: Penge og Merkantilisme · Se mere »

Metal

Metallet gallium. Metal er en fællesbetegnelse for metalliske grundstoffer eller legeringer heraf.

Ny!!: Penge og Metal · Se mere »

Naturresurse

Naturresurser eller naturressourcer er fysiske forekomster af materie og energi, der findes i naturen, eventuelt modificeret af menneskelig aktivitet (f.eks. agerdyrkning og husdyrbrug).

Ny!!: Penge og Naturresurse · Se mere »

Nødpenge

Prodansk nødpengeseddel fra Møgeltønder En 1/2 million Mark nødmønt fra 1923 udstedt i Hamborg Nødpenge er betegnelsen for penge, der udstedes i tider, hvor der enten er knaphed på metal eller tider hvor inflationen er så høj, så der ikke er overensstemmelse mellem nominalværdi og metalværdien.

Ny!!: Penge og Nødpenge · Se mere »

Objekt (genstand)

Naturligt forekommende ametyst-genstand med krystalstruktur, slibeformet til en kunstgenstand Et objekt er en livløs fysisk genstand eller legeme, som ikke er levende organisme, og som består af et materiale med masse og fylde, til forskel fra de abstrakte objektbegreber i matematik, filosofi eller grammatik.

Ny!!: Penge og Objekt (genstand) · Se mere »

Obligation

En obligation (af latin obligare: forpligte) er et gældsbrev.

Ny!!: Penge og Obligation · Se mere »

Pengemængde

Penge Pengemængden er et begreb, som dækker over mængden af likvide aktiver i et samfund.

Ny!!: Penge og Pengemængde · Se mere »

Pengepolitik

Danmarks Nationalbank Pengepolitik er de handlinger, en centralbank foretager for at påvirke et lands makroøkonomiske situation (inflation, beskæftigelse, produktion, valutakurs mv.).

Ny!!: Penge og Pengepolitik · Se mere »

Pengeseddel

En pengeseddel er et betalingsmiddel.

Ny!!: Penge og Pengeseddel · Se mere »

Resurse

En resurse (staves også ressource) er en kilde eller et aktiv, der kan udnyttes til at fremskaffe en fordel i en given sammenhæng.

Ny!!: Penge og Resurse · Se mere »

Samfund

Et samfund er et fællesskab af individer.

Ny!!: Penge og Samfund · Se mere »

Sølv

Sølv (latin: argentum) er det 47.

Ny!!: Penge og Sølv · Se mere »

Skat

"På skatteoppkræverens kontor." Anonymt efter de Marinus Van Reymerswaele (1575-1600). Kunstmuseumet i Nancy. Skat (af norrønt:"Skattr") er den almindelige betegnelse for penge eller - især tidligere - naturalier, der opkræves af det offentlige, dvs.

Ny!!: Penge og Skat · Se mere »

Tamkvæg

Tamkvæg (latin: Bos taurus) er udviklet ud fra uroksen (Bos primigenius).

Ny!!: Penge og Tamkvæg · Se mere »

Tamsvin

Tamsvin eller gris er betegnelsen for den gruppe af svinefamilien, der opdrættes til slagtning.

Ny!!: Penge og Tamsvin · Se mere »

Tillid

Tillid eller tiltro er en følelse og er dét fænomen, som viser sig ved, at et individ har en forventning om eller tro på, at et andet individ er pålideligt.

Ny!!: Penge og Tillid · Se mere »

Tjeneste

En tjeneste eller tjenesteydelse er et udtryk, som anvendes i nationaløkonomien om alle ydelser, der kan omsættes på et marked, men ikke har karakter af varer.

Ny!!: Penge og Tjeneste · Se mere »

Transaktion

En transaktion er en handling, som enten udføres helt eller slet ikke udføres.

Ny!!: Penge og Transaktion · Se mere »

USA

Amerikas Forenede Stater (United States of America), på dansk normalt omtalt som USA, er en demokratisk forbundsrepublik, der består af 50 stater, et føderalt distrikt (hovedstaden Washington D.C.) og 14 territorier. De 48 af staterne og Washington DC ligger som et samlet landområde i det centrale Nordamerika, afgrænset på hver side af henholdsvis Atlanterhavet og Stillehavet og grænsende til Canada mod nord og Mexico mod syd. Staten Alaska ligger i det nordvestlige hjørne af Nordamerika med Canada mod øst og Rusland mod vest på den anden side af Beringstrædet, og midt i Stillehavet ligger staten Hawaii. Med mere end 9,6 millioner km² og en befolkning på mere end 320 millioner er USA det tredjestørste land og tredje folkerigeste land i verden. Da USA er resultatet af stor immigration fra mange lande igennem flere hundrede år, er landet et af de lande i verden med flest etniske grupper. USA's økonomi er, med et bruttonationalprodukt på 14.260 mia. dollar, verdens største økonomi. USA opnåede uafhængighed af Storbritannien i 1776, i første omgang for 13 stater på østkysten. I det 19. århundrede ekspanderende landet med blandt andet overtagelse af landområder fra Frankrig, Spanien, Storbritannien, Mexico og Rusland og annekterede Republikken Texas og Republikken Hawaii. Uenighed mellem sydstaterne domineret af landbrug og de industrialiserede nordstater over staternes magt i forhold til centralregeringen og over spørgsmålet om slaveri førte til Den Amerikanske borgerkrig i 1860'erne. Nordstaternes sejr sikrede, at landet forblev en samlet nation, og førte til afslutningen på slaveriet. Den spansk-amerikanske krig og 1. verdenskrig bekræftede USA's status som militærmagt. I 1945 ved 2. verdenskrigs afslutning blev USA verdens første land med atomvåben. USA blev permanent medlem af FN's sikkerhedsråd og var med til at grundlægge NATO. Efter Den kolde krigs afslutning blev USA verdens eneste supermagt.

Ny!!: Penge og USA · Se mere »

Valuta

En valuta kan defineres som et system af penge (monetære enheder) i almindelig brug i et (valuta-)område, oftest en suveræn stat.

Ny!!: Penge og Valuta · Se mere »

Vare

Forbrugere anskaffer sig oftest varer i en butik. En vare er et objekt som indehaveren (direkte eller indirekte) drager nytte af.

Ny!!: Penge og Vare · Se mere »

Varepenge

Cacaobønner, brugt som penge i Mellemamerika. Varepenge er penge, hvis værdi kommer fra den vare, pengene er fremstillet af.

Ny!!: Penge og Varepenge · Se mere »

Vægt

Vægt har flere betydninger.

Ny!!: Penge og Vægt · Se mere »

William Stanley Jevons

William Stanley Jevons (født 1. september 1835, død 13. august 1882) var en britisk økonom og professor i Manchester og London.

Ny!!: Penge og William Stanley Jevons · Se mere »

2. verdenskrig

2.

Ny!!: Penge og 2. verdenskrig · Se mere »

Omdirigeringer her:

Betalingsmiddel, Pengeudstedelse, Pengevæsen.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »