Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Styreform

Indeks Styreform

Styreform er måden en stat styres på, herunder hvilke grundlæggende normer, regler og love der bestemmer hvordan politiske beslutninger tages, samt hvem der kan træffe disse.

21 relationer: Adel, Anarki, Aristokrati, Danmark, Demokrati, Despoti, Diktatur, Enevælde, Forfatning, Konstitutionelt monarki, Meritokrati, Monarki, Oligarki, Oplyst enevælde, Parlamentarisme, Plutokrati, Republik, Stat, Teknokrati, Teokrati, Tyranni.

Adel

Adel er en betegnelse på den højeste samfundsklasse i et land, der historisk nød en del privilegier og oprindelig havde visse forpligtelser.

Ny!!: Styreform og Adel · Se mere »

Anarki

Anarki kommer af det græske ord ἀναρχία anarkhia, der betyder "fravær af et styre" (sammensat af ἀν- an- "uden" og ἀρχία arkhía "styre").

Ny!!: Styreform og Anarki · Se mere »

Aristokrati

Et aristokrati er en styreform, hvor det er overklassen, der har magten.

Ny!!: Styreform og Aristokrati · Se mere »

Danmark

Danmark, officielt Kongeriget Danmark, er et land i Skandinavien og en suveræn stat, der ligger som den sydligste af de skandinaviske nationer, sydvest for Sverige og syd for Norge, og grænser til Tyskland mod syd.

Ny!!: Styreform og Danmark · Se mere »

Demokrati

Valgdeltagelse i form af stemmeafgivelse er en forudsætning for et fungerende demokrati. Demokrati (græsk: δημοκρατία, kommer af δήμος, démos – folk og κρατος, krátos – styre, herredømme, oversat: folkestyre) er et politisk system, hvor magten ligger hos folket.

Ny!!: Styreform og Demokrati · Se mere »

Despoti

Despoti (fra græsk: δεσποτεία, despoteia, voldsherredømme) er en styreform baseret på frygt og uindskrænket, vilkårlig magtudfoldelse.

Ny!!: Styreform og Despoti · Se mere »

Diktatur

Diktatur (fra dictatura, en diktators embede) er en statsform, hvor al magt er placeret hos én diktator eller en lille gruppe personer (oligarki er ved et mindre antal personer), som har uindskrænket magt.

Ny!!: Styreform og Diktatur · Se mere »

Enevælde

Ludvig XIV af Frankrig, et klassisk eksempel på en enevældig konge Malet af Hyacinthe Rigaud 1701 Enevælde (også absolutisme eller autokrati) betegner styreformen i de fleste europæiske stater fra 1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet, hvor monarken har uindskrænket regeringsmagt.

Ny!!: Styreform og Enevælde · Se mere »

Forfatning

En forfatning, konstitution eller grundlov lægger de politiske rammer for en nationalstat eller anden form statssamfund.

Ny!!: Styreform og Forfatning · Se mere »

Konstitutionelt monarki

lightgreen Andre typer af konstitutionelle systemer. Konstitutionelt monarki (indskrænket monarki) er et regeringssystem, hvor statsoverhovedet (monarken) er bundet af en forfatning i modsætning til absolut monarki, hvor monarken har uindskrænket politisk magt.

Ny!!: Styreform og Konstitutionelt monarki · Se mere »

Meritokrati

I dag udgør universitetsuddannelsen og akademiske bedrifter en måde at vurdere merit på.Meritokrati (af merit, fra mereō, "jeg fortjener", og -krati, fra κρατος, krátos – "styre") er en politisk styreform hvor magten uddeles til dem der anses for at fortjene den, altså på basis af merit.

Ny!!: Styreform og Meritokrati · Se mere »

Monarki

Monarki kommer fra græsk og betyder enestyre.

Ny!!: Styreform og Monarki · Se mere »

Oligarki

Oligarki (fra græsk ὀλιγαρχία oligarkhía "fåmandsvælde", af ὀλίγος olígos "få" og αρχία arkhía "styre") er en styreform, hvor den politiske magt er samlet på et lille antal mennesker (typisk de mest magtfulde pga. enten rigdom, militær styrke, skrupelløshed eller politisk indflydelse).

Ny!!: Styreform og Oligarki · Se mere »

Oplyst enevælde

Oplyst enevælde er en betegnelse for en politisk styreform, der især herskede i oplysningstiden i slutningen af 1700-tallet.

Ny!!: Styreform og Oplyst enevælde · Se mere »

Parlamentarisme

Konstitutionelle monarkier med parlamentarisme er mærket med '''rød'''. Parlamentaristiske republikker, hvor parlamentet er overordnet en statsleder, ofte betegnet præsident er mærket med '''orange'''. Præsidentialsystemer med en statsleder, der står til ansvar overfor parlamentet er mærket med '''grøn'''. Parlamentarisme er en statsform, hvor en regering enten skal have et flertal i parlamentet bag sig (positiv parlamentarisme), eller ikke må have et flertal imod sig (negativ parlamentarisme).

Ny!!: Styreform og Parlamentarisme · Se mere »

Plutokrati

Plutokrati (af græsk πλοῦτος / ploutos: 'rigdom' og κράτος / kratos: 'regere') betyder rigmandsvælde.

Ny!!: Styreform og Plutokrati · Se mere »

Republik

Kort over styreformer i Verdens land. Rupublikker er markeret med enten blå, gul eller brun Republik (af latin: res pública.

Ny!!: Styreform og Republik · Se mere »

Stat

En stat er en organisation med egen regering, der har suverænitet over et geografisk mere eller mindre afgrænset område.

Ny!!: Styreform og Stat · Se mere »

Teknokrati

Teknokrati er en statsform, som styres af eksperter, teknisk indsigtsfulde personer.

Ny!!: Styreform og Teknokrati · Se mere »

Teokrati

Teokrati betyder "gudsstyre" eller "gudsvælde" og kommer af de græske ord theós – Gud og kratia – styre og er en styreform baseret på religion, hvor den politiske magt ligger hos en religiøs klasse, almindeligvis præsteskabet i statsreligionen, som ikke står til ansvar over for folket, men over for religionens gud(er) e.l. Som regel udgår lovgivningen fra religionen og tolkning af de religiøse skrifter er vigtig i retsdannelsen.

Ny!!: Styreform og Teokrati · Se mere »

Tyranni

Ordet tyranni er afledt af tyran, som stammer fra oldgræsk (τύραννος tyrannos) og betyder "enehersker".

Ny!!: Styreform og Tyranni · Se mere »

Omdirigeringer her:

Regime.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »