Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Domstol

Indeks Domstol

En domstol er officielt, offentligt forum, der har myndighed til at foretage rettergang.

31 relationer: Arbejdsretten, Østre Landsret, Bekendtgørelse, Birk (retskreds), Byret, Danmarks Riges Grundlov, Demokrati, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Internationale Straffedomstol, Den Særlige Klageret, Domstolsstyrelsen, Drab, Folkedrab, Grønlands Landsret, Haag, Højesteret, Herredsting, Jens Olaf Jersild, Landsret, Lovgivende magt, Magtadskillelse, Procesbevillingsnævnet, Retskreds, Retsplejeloven, Retssag, Rettergang, Rigsretten, Sø- og Handelsretten, Straffesag, Udøvende magt, Vestre Landsret.

Arbejdsretten

Arbejdsretten er en dansk specialdomstol, der blev oprettet 12. april 1910.

Ny!!: Domstol og Arbejdsretten · Se mere »

Østre Landsret

Hovedbygningen Østre Landsret er for Østdanmark appelinstans for byretterne.

Ny!!: Domstol og Østre Landsret · Se mere »

Bekendtgørelse

Bekendtgørelser har igennem tiden haft mange former: En runesten, stele eller en gravsten kan siges at bekendtgøre noget.

Ny!!: Domstol og Bekendtgørelse · Se mere »

Birk (retskreds)

Birk var oprindeligt betegnelsen for en mindre retskreds adskilt fra et herred.

Ny!!: Domstol og Birk (retskreds) · Se mere »

Byret

Domhuset i København Tinghuset i Aarhus En byret er en domstol tilknyttet en retskreds.

Ny!!: Domstol og Byret · Se mere »

Danmarks Riges Grundlov

Danmarks Riges Grundlov er en dansk lov fra 1849.

Ny!!: Domstol og Danmarks Riges Grundlov · Se mere »

Demokrati

Valgdeltagelse i form af stemmeafgivelse er en forudsætning for et fungerende demokrati. Demokrati (græsk: δημοκρατία, kommer af δήμος, démos – folk og κρατος, krátos – styre, herredømme), oversat: folkestyre, et politisk system, hvor magten ligger hos flertallet af folket.

Ny!!: Domstol og Demokrati · Se mere »

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Retslokalet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i Strasbourg.

Ny!!: Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol · Se mere »

Den Internationale Straffedomstol

ICC's midlertidige hovedkvarter i Haag, Holland Den Internationale Straffedomstol (ICC engelsk: International Criminal Court) er den første permanente internationale domstol for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab.

Ny!!: Domstol og Den Internationale Straffedomstol · Se mere »

Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret er en dansk specialdomstol, der blev oprettet i 1939.

Ny!!: Domstol og Den Særlige Klageret · Se mere »

Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen er en dansk styrelse under Justitsministeriet, der har til opgave at administrere og udvikle Danmarks Domstole.

Ny!!: Domstol og Domstolsstyrelsen · Se mere »

Drab

Drab eller mord er en handling (eller i sjældne tilfælde en undladelse) der direkte medfører en anden persons død.

Ny!!: Domstol og Drab · Se mere »

Folkedrab

Folkedrab er den aktive og forsættelige handling af at dræbe større mængde medlemmer af en befolkningsgruppe med det formål at udrydde gruppen helt eller delvis.

Ny!!: Domstol og Folkedrab · Se mere »

Grønlands Landsret

Grønlands Landsret er en domstol beliggende i Godthåb (Nuuk), Grønlands hovedstad.

Ny!!: Domstol og Grønlands Landsret · Se mere »

Haag

Haags beliggenhed i Nederlandene. Haag (Den Haag, officielt 's-Gravenhage) er residens- og regeringsby i Nederlandene, hvor Amsterdam er hovedstad.

Ny!!: Domstol og Haag · Se mere »

Højesteret

| | Appelmuligheder ved de danske domstole. Højesteret er Danmarks højeste domstol og sidste appelinstans.

Ny!!: Domstol og Højesteret · Se mere »

Herredsting

Herredsting efter stik i ''Glossarium Juridico-Danicum'' 1641. '''Herredstinget''' blev afholdt hver uge, og dets væsentligste funktion var at vidnebekræfte ejendomshandeler og aftaler m.v. Herredsfogeden udgjorde lokalsamfundets myndighed og var både politimester og dommer ved herredstinget.

Ny!!: Domstol og Herredsting · Se mere »

Jens Olaf Jersild

Jens Olaf Jersild (født 26. november 1959) er en dansk journalist.

Ny!!: Domstol og Jens Olaf Jersild · Se mere »

Landsret

Landsretterne er to domstole, der blev oprettet i 1919 til afløsning af de hidtige landsoverretter.

Ny!!: Domstol og Landsret · Se mere »

Lovgivende magt

Den lovgivende magt er et organ med parlamentariske beslutningsprocesser, der har magt til at vedtage love.

Ny!!: Domstol og Lovgivende magt · Se mere »

Magtadskillelse

Magtadskillelse eller magtdeling er navne for idéen om, at magten i en stat forfatningsmæssigt skal deles mellem to eller flere (mere eller mindre) uafhængige magtpoler, for at disse skal opveje og kontrollere hinanden og sikre, at en person eller gruppe ikke får for meget magt.

Ny!!: Domstol og Magtadskillelse · Se mere »

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet er et dansk uafhængigt organ, der afgør hvorvidt retssager kan appelleres ud over de almindelige appelmuligheder, der opridses i Retsplejeloven.

Ny!!: Domstol og Procesbevillingsnævnet · Se mere »

Retskreds

En retskreds er det geografiske område, der falder under en domstol.

Ny!!: Domstol og Retskreds · Se mere »

Retsplejeloven

Retsplejeloven, egentlig lov om rettens pleje, indeholder reglerne om domstolenes, politiets og anklagemyndighedens struktur, om betingelser for at blive og fungere som advokat, samt reglerne for domstolenes behandling af civile sager og straffesager, om inddrivelse af gæld mv.

Ny!!: Domstol og Retsplejeloven · Se mere »

Retssag

''Scene fra en retssal'', Jean-Louis Forain, omkr. 1900 En retssag er en sag ved domstolene, som enten handler om idømmelse af straf (straffesag) eller om at en part (sagsøgeren) ønsker den anden part (sagsøgte) dømt til at betale et beløb, at foretage en nærmere bestemt handling, at ophøre med en nærmere bestemt handling, eller at anerkende en rettighed, som sagsøgeren mener at have i forhold til den sagsøgte (civil retssag).

Ny!!: Domstol og Retssag · Se mere »

Rettergang

En rettergang er en lovmæssig proces med behandling af skyldsspørgsmål og en afsluttende domsafsigelse, men kan også være en ikke lovmæssig og uofficiel domsafsigelse for eksempel en lynchning.

Ny!!: Domstol og Rettergang · Se mere »

Rigsretten

Rigsretten holder møde i den anden rigsretssag mod Andreas Frederik Krieger, Ludvig Holstein-Holsteinborg og C.A. Fonnesbech. Landstingssalen på det 2. Christiansborg, 1877. Rigsretten er en dansk domstol, der behandler og afsiger domme mod ministre, der er tiltalt for ulovlig embedsførelse.

Ny!!: Domstol og Rigsretten · Se mere »

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten er en domstol i København der behandler handelssager og søsager samt visse immaterielretlige sager, hvor domstolens kompetence er landsdækkende.

Ny!!: Domstol og Sø- og Handelsretten · Se mere »

Straffesag

Formålet med en straffesag er at finde ud af, hvorvidt en person, som er mistænkt for at have begået et strafbart forhold, eller som er anmeldt for et sådant forhold, er det rette gerningsmand, og at afgøre om denne, i givet fald, kan/skal straffes eller ej.

Ny!!: Domstol og Straffesag · Se mere »

Udøvende magt

Den udøvende magt refererer til Montesquieus idé om magtens tredeling.

Ny!!: Domstol og Udøvende magt · Se mere »

Vestre Landsret

Vestre Landsret er appelinstansen i forhold til de jyske byretter og Tinglysningsretten, og er desuden 1.

Ny!!: Domstol og Vestre Landsret · Se mere »

Omdirigeringer her:

Domstole, Domstolene, Dømmende magt, Tingsted (jura), Tribunal.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »