Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Hent
Hurtigere adgang end browser!
 

Monopol

Indeks Monopol

Et monopol (fra græsk μόνος mónos og πωλεῖν pōleîn) betegner en virksomhed, der er den eneste udbyder (sælger) af en vare eller tjeneste.

49 relationer: Branche, De syv søstre, Den Europæiske Union, Duopol, Efficiens, Elektricitet, Europa-Parlamentet, Fastnet, Fjernvarme, Forsvar, Forvridning, Fuldkommen konkurrence, Gas, Gode (økonomi), Græsk (sprog), Industriøkonomi, Innovation, Jernbane, John D. Rockefeller, Sr., Kapitalomkostninger, Kartel, Knaphedsrente, Konkurrence, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Konkurrenceloven, Liberalisme, Marked, Markedsfejl, Markedsmagt, Merkantilisme, Monopolistisk konkurrence, Monopson, Næringsfriheden i Danmark, Oligopol, Ostindisk Kompagni, Patent, Politi, Postevand, PostNord Danmark, Pris, Profitmaksimering, Rent-seeking, Resurse, Tjeneste, Trust, Udbud og efterspørgsel, Ufuldkommen konkurrence, Vare, Virksomhed.

Branche

BNP bestående af arbejdsstyrkens beskæftigelse inden for forskellige sektorer. De grønne, røde og blå farver repræsenterer procenter for jordbrug, industri og service. En branche er en erhvervsgren, der producerer et økonomisk gode eller en service inden for et bestemt erhverv.

Ny!!: Monopol og Branche · Se mere »

De syv søstre

De Syv søstres logoer De syv søstre er en term, der blev brugt i 1950'erne om de syv olieselskaber, der var blevet etableret efter opdelingen af det amerikanske selskab Standard Oil i 1911, og udtrykket blev navngivet af den italienske entreprenør Enrico Mattei.

Ny!!: Monopol og De syv søstre · Se mere »

Den Europæiske Union

Den Europæiske Union (EU) er en økonomisk og politisk union mellem 27 europæiske stater med 447 millioner indbyggere, i 2010 genererede de daværende EU-medlemslande, hvad der anslås at være 26% (USD 16.282 milliarder) af den globale økonomi, eller 20% (USD 15.170 milliarder) når man justerer for købekraftsparitet.

Ny!!: Monopol og Den Europæiske Union · Se mere »

Duopol

Et duopol er en form for oligopol, hvor der kun er to producenter/sælgere på et marked.

Ny!!: Monopol og Duopol · Se mere »

Efficiens

I økonomisk teori siges en situation at være efficient, hvis de knappe resurser anvendes på den økonomisk mest effektive måde, så det er umuligt at allokere dem på en anden måde, der stiller nogen bedre uden at stille andre dårligere.

Ny!!: Monopol og Efficiens · Se mere »

Elektricitet

Ved elektricitet forstås en række fysiske fænomener forbundet ved en tilstedeværelse og en strøm af elektrisk ladede partikler.

Ny!!: Monopol og Elektricitet · Se mere »

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet (uofficielt også EU-parlamentet, forkortet EP) er EU's folkevalgte parlament.

Ny!!: Monopol og Europa-Parlamentet · Se mere »

Fastnet

Siemens. Fastnet referer indenfor telekommunikation til telefonlinjer, der er baseret på enten kobberledninger eller lyslederkabler.

Ny!!: Monopol og Fastnet · Se mere »

Fjernvarme

Fjernvarmeetablering i en haveforening på Amager. Fjernvarme er et system til distribution af varme over afstand fra anlæg til varmeproduktion eller -opsamling til bygninger med centralvarmeanlæg.

Ny!!: Monopol og Fjernvarme · Se mere »

Forsvar

Forsvar er en eufemistisk betegnelse for de væbnede styrker dvs.

Ny!!: Monopol og Forsvar · Se mere »

Forvridning

En forvridning er inden for økonomisk teori et tiltag eller en omstændighed, som medfører, at markedsmekanismen på et marked ikke fungerer efter hensigten, dvs.

Ny!!: Monopol og Forvridning · Se mere »

Fuldkommen konkurrence

Fuldkommen konkurrence, fuldstændig konkurrence eller perfekt konkurrence er et økonomisk begreb for nogle særlige markedsforhold, hvor ingen aktør alene kan påvirke en vares pris på markedet.

Ny!!: Monopol og Fuldkommen konkurrence · Se mere »

Gas

Gasmolekylers bevægelse Gas er betegnelsen for den tredje fase/form/tilstand et materiale eller grundstof kan have.

Ny!!: Monopol og Gas · Se mere »

Gode (økonomi)

Et gode er i økonomi normalt en vare eller tjenesteydelse, som øger nytten og kan sælges til en pris på et marked.

Ny!!: Monopol og Gode (økonomi) · Se mere »

Græsk (sprog)

Græsk (græsk: Ελληνικά, IPA "hellensk") er en selvstændig hovedgren af de indoeuropæiske sprog med mere end 3500 års dokumenteret historie.

Ny!!: Monopol og Græsk (sprog) · Se mere »

Industriøkonomi

Industriøkonomi er en underdisciplin indenfor mikroøkonomi.

Ny!!: Monopol og Industriøkonomi · Se mere »

Innovation

Innovation i private virksomheder defineres af Eurostat og OECD i Oslo manualen som introduktionen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelser), proces, organisationsform eller markedsføringsmetode.

Ny!!: Monopol og Innovation · Se mere »

Jernbane

Malmö. Kort over den dominerende sporvidde i forskellige lande. En jernbane er en type af transport, der foregår på en specialdesignet skinnevej til transport af passagerer og gods med tog.

Ny!!: Monopol og Jernbane · Se mere »

John D. Rockefeller, Sr.

John Davison Rockefeller, Sr. (8. juli 1839 – 23. maj 1937) var en amerikansk industrimand.

Ny!!: Monopol og John D. Rockefeller, Sr. · Se mere »

Kapitalomkostninger

Kapitalomkostninger betegner i driftsøkonomien omkostningen til forrentning og afskrivning af den bundne kapital.

Ny!!: Monopol og Kapitalomkostninger · Se mere »

Kartel

Et kartel er en gruppe af virksomheder, hvis mål er at begrænse konkurrence og udbud for at kunne hæve priserne på virksomhedernes produkter og skabe en større indtjening.

Ny!!: Monopol og Kartel · Se mere »

Knaphedsrente

Knaphedsrente (engelsk: scarcity rent eller economic rent) er et økonomisk begreb for den del af en indkomst, der betales til en produktionsfaktor ud over dens alternativomkostning, altså det beløb, der er nødvendigt for at fastholde dens brug.

Ny!!: Monopol og Knaphedsrente · Se mere »

Konkurrence

Konkurrence optræder også indenfor dyreverdenen. Ordet konkurrence kommer af latin concurrere.

Ny!!: Monopol og Konkurrence · Se mere »

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en styrelse, hvis opgaver bl.a. er at håndhæve den danske konkurrencelovgivning og vejlede om almindelige forbrugerspørgsmål.

Ny!!: Monopol og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen · Se mere »

Konkurrenceloven

Konkurrenceloven er en dansk lov, der fastlægger bestemmelserne for konkurrencevilkårene mellem alle erhvervsvirksomheder i Danmark.

Ny!!: Monopol og Konkurrenceloven · Se mere »

Liberalisme

Den engelske filosof John Locke regnes ofte for liberalismens grundlægger Liberalismen er en politisk ideologi, der har spillet en væsentlig rolle i de fleste vestlige lande siden dens fødsel i årtierne omkring den franske revolution.

Ny!!: Monopol og Liberalisme · Se mere »

Marked

Wet marked i Singapore Et marked er det sted, hvor kunder og handlende i en kortere periode samles for at købe og sælge deres varer, mest almindeligt var det tidligere på torvet i den lokale købstad eller en handelsplads, hvilke indtil næringsfrihedens indførelse havde mere eller mindre eneret på handel og håndværk.

Ny!!: Monopol og Marked · Se mere »

Markedsfejl

Markedsfejl er et begreb inden for økonomisk teori for de forskellige forhold der kan bevirke at konkurrencen på et givet marked ikke er fuldkommen.

Ny!!: Monopol og Markedsfejl · Se mere »

Markedsmagt

Markedsmagt betegner en aktørs (typisk en virksomheds) evne til at påvirke markedsprisen for en vare eller tjenesteydelse ved at ændre sit udbud eller sin efterspørgsel.

Ny!!: Monopol og Markedsmagt · Se mere »

Merkantilisme

En (imaginær) havn, malet af Claude Lorrain omkring 1639, da merkantilismen var på sit højdepunkt Merkantilisme er en betegnelse til sammenfatning af de økonomiske tanker, der var fremherskende i Europa i tiden fra skattestatens gennembrud til liberalismens gennembrud, det vil sige i 1600- og 1700-tallet.

Ny!!: Monopol og Merkantilisme · Se mere »

Monopolistisk konkurrence

Et marked siges at have konkurrenceformen monopolistisk konkurrence, hvis det er heterogent og har mange udbydere.

Ny!!: Monopol og Monopolistisk konkurrence · Se mere »

Monopson

Et monopson (undertiden også kaldet købermonopol) er en markedssituation, hvor der kun er én køber.

Ny!!: Monopol og Monopson · Se mere »

Næringsfriheden i Danmark

Ved næringsfrihed forstås den retslige tilstand, hvor enhver næringsudøvelse er gjort fri.

Ny!!: Monopol og Næringsfriheden i Danmark · Se mere »

Oligopol

Et oligopol er en markedsform, hvor et marked er domineret af få udbydere, såkaldte oligopolister.

Ny!!: Monopol og Oligopol · Se mere »

Ostindisk Kompagni

Christian 4. af Danmark-Norge. Ove Gjedde Fort Dansborg set fra kystsiden Ostindisk Kompagni blev grundlagt i 1616 af kong Christian IV af Danmark-Norge.

Ny!!: Monopol og Ostindisk Kompagni · Se mere »

Patent

Patent er en eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse.

Ny!!: Monopol og Patent · Se mere »

Politi

Væbnet norsk politi med MP5 Danske politibetjente på arbejde i Nordjylland Politiet eller politikorpset er en offentlig myndighed, hvis hovedopgave er at opretholde almindelig orden og sikkerhed samt bekæmpe forbrydelser.

Ny!!: Monopol og Politi · Se mere »

Postevand

En vandhane. Postevand, hanevand, ledningsvand eller vandhanevand er i dag vand, som transporteres i vandledningssystemet for at blive anvendt i husholdninger som drikkevand og til hygiejniske formål, som håndvask, opvask, bad og tøjvask.

Ny!!: Monopol og Postevand · Se mere »

PostNord Danmark

PostNord Danmark eller juridisk Post Danmark A/S er et datterselskab til logistik- og kommunikationskoncernen PostNord, der er ejet af den svenske og den danske stat.

Ny!!: Monopol og PostNord Danmark · Se mere »

Pris

Købslåen om en hest. ''Bargaining for a Horse'' fra 1835 malet af William Sidney Mount. En pris angiver den betaling eller kompensation, der gives af en aktør til en anden til gengæld for en vare eller en tjeneste.

Ny!!: Monopol og Pris · Se mere »

Profitmaksimering

I økonomi er profitmaksimering den proces hvor virksomheder bestemmer den pris og den produktionsmængde, som giver den største profit.

Ny!!: Monopol og Profitmaksimering · Se mere »

Rent-seeking

Inden for økonomisk teori betegner rent-seeking forsøg på at skaffe en gevinst (på engelsk kaldt economic rent) på bekostning af andre i stedet for ved at skabe egentlige nye værdier.

Ny!!: Monopol og Rent-seeking · Se mere »

Resurse

En resurse (staves også ressource) er en kilde eller et aktiv, der kan udnyttes til at fremskaffe en fordel i en given sammenhæng.

Ny!!: Monopol og Resurse · Se mere »

Tjeneste

En tjeneste, også kaldet tjenesteydelse, service eller serviceydelse, er et udtryk, som anvendes indenfor økonomi om alle ydelser, der kan omsættes på et marked, men ikke har karakter af varer.

Ny!!: Monopol og Tjeneste · Se mere »

Trust

Trust (engelsk) er en sammenslutning af virksomheder, som er under en ledelse, der herved opnår en dominerende stilling på markedet, eventuelt monopol.

Ny!!: Monopol og Trust · Se mere »

Udbud og efterspørgsel

I mikroøkonomisk teori er udbud og efterspørgsel en økonomisk model, der prøver at forklare og forudsige prisen og mængden af goder solgt på et marked med fuldkommen konkurrence.

Ny!!: Monopol og Udbud og efterspørgsel · Se mere »

Ufuldkommen konkurrence

Indenfor økonomi er ufuldkommen konkurrence betegnelsen for markedsstrukturer, der ikke lever op til de betingelser, der gælder for fuldkommen konkurrence.

Ny!!: Monopol og Ufuldkommen konkurrence · Se mere »

Vare

Forbrugere anskaffer sig oftest varer i en butik. En vare er et objekt som indehaveren (direkte eller indirekte) drager nytte af.

Ny!!: Monopol og Vare · Se mere »

Virksomhed

En virksomhed er en organisation, der producerer og sælger varer eller tjenester.

Ny!!: Monopol og Virksomhed · Se mere »

Omdirigeringer her:

Eneret.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »