Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Hent
Hurtigere adgang end browser!
 

-isme

Indeks -isme

-isme er et suffiks, der bruges til at danne navneord, der som regel betegner større, holdningsprægede tankesystemer, ideologier eller overbevisninger.

48 relationer: Albinisme, Alkoholisme, Anglicisme, Ateisme, Downs syndrom, Eufemisme, Europa, Fascisme, Fænomen, Filosofi, Fonetik, Fysik, Gigt, Ideologi, Kapitalisme, Kasualisme, Katolicisme, Kolonialisme, Kunst, Kynisme, Latin, Magnetisme, Mccarthyisme, Mekanik, Mening, Nationalisme, Navneord, Nazisme, Nihilisme, Nyklassicisme, Optimisme, Organisme, Pacifisme, Parlamentarisme, Patologi, Politik, Proces, Religion, Renæssancen, Rindalisme, Romantikken, Socialisme, Sprog, Sprogvidenskab, Stofskifte, Suffiks, Surrealisme, Syllogisme.

Albinisme

En Albino-pingvin. En påfugl, der lider af albinisme. Albinisme er en medfødt genetisk defekt, der medfører mangel på melanin pigment i øjne, hud og hår.

Ny!!: -isme og Albinisme · Se mere »

Alkoholisme

Alkoholisme, også kendt som alkoholbrugsforstyrrelse eller AUD (fra engelsk: 'alcohol use disorder), er, bredt defineret, enhver indtagelse af alkohol, der resulterer i mentale eller fysiske helbredsproblemer.

Ny!!: -isme og Alkoholisme · Se mere »

Anglicisme

Anglicisme, anglisering eller engelskgøring (udbredt uautoriseret stavemåde anglificering) er lån af ord, vending eller udtryksform fra engelsk påvirkning på andre sprogområder som syntaktisk og morfologisk.

Ny!!: -isme og Anglicisme · Se mere »

Ateisme

thumb Ateisme er en afvisning af tro på, fravær af tro på eller afvisning af eksistensen af en eller flere guder.

Ny!!: -isme og Ateisme · Se mere »

Downs syndrom

Downs syndrom er opkaldt efter John Langdon Down, der var den engelske læge, der første gang beskrev dette syndrom.

Ny!!: -isme og Downs syndrom · Se mere »

Eufemisme

"Levering af en bombe" er en eufemisme i anledning af en ubehagelig virkelighed. En eufemisme er et ord, der bruges som omskrivning for et andet, der er uønsket eller tabu-belagt.

Ny!!: -isme og Eufemisme · Se mere »

Europa

Europa strækker sig fra Nordsøen og Atlanterhavet i vest til Uralbjergene i øst; og fra Middelhavet i syd til Nordpolen. Satellitfoto af Europa Europa. Europa er en verdensdel som strækker sig fra Atlanterhavet i vest til Uralbjergene i øst; og fra Middelhavet i syd til Nordpolen.

Ny!!: -isme og Europa · Se mere »

Fascisme

Fascesen er et symbol for fascismen Fascisme (fascismo) refererer oprindeligt til en autoritær, politisk bevægelse, som styrede Italien fra 1922 til 1943 under ledelse af Benito Mussolini.

Ny!!: -isme og Fascisme · Se mere »

Fænomen

Fænomen betegner i sin mest generelle betydning en faktisk sanselig hændelse eller genstand.

Ny!!: -isme og Fænomen · Se mere »

Filosofi

Rembrandts maleri "Filosoffen" fra 1633 Filosofi er i det moderne Vesten videnskaben vedrørende menneskets tilværelse, de grundlæggende vilkår for erkendelse og moral.

Ny!!: -isme og Filosofi · Se mere »

Fonetik

Fonetik er læren om sproglyd, dvs.

Ny!!: -isme og Fonetik · Se mere »

Fysik

Fysik (over physica fra φυσική viden om natur) er naturvidenskabelig studier af stof, dets bevægelse og optræden i tid og rum og de relaterede begreber energi og kraft.

Ny!!: -isme og Fysik · Se mere »

Gigt

Gigt (lat: arthritis, af græsk arthros "led" og itis "betændelse") er mange sygdomme, som viser sig ved at det gør ondt at bevæge sig, sandsynligvis fordi knogleleddene er slidte.

Ny!!: -isme og Gigt · Se mere »

Ideologi

En ideologi er et sammenhængende system af politiske og eller filosofiske ideer.

Ny!!: -isme og Ideologi · Se mere »

Kapitalisme

Den liberale teoretiker Adam Smith, der advokerede for en kapitalistisk samfundsmodel Kapitalisme er et økonomisk produktionssystem, hvor ejendomsretten til produktionsmidlerne er privat, og hvor forbrugsgoder, arbejdskraft og kapital købes og sælges på et marked.

Ny!!: -isme og Kapitalisme · Se mere »

Kasualisme

Kasualisme er den filosofiske anskuelse at verden, dens opståen, og udvikling alene beror på tilfældigheder.

Ny!!: -isme og Kasualisme · Se mere »

Katolicisme

Mosaik fra Vituskatedralen i Prag med afbildning af katolske helgener. Ordet katolicisme bruges hovedsageligt om den romersk-katolske kirkes lære og virke samt om holdninger og livsformer hos den del af de kristne, der kalder sig katolikker.

Ny!!: -isme og Katolicisme · Se mere »

Kolonialisme

Kolonialisme (afledt af latin: colonia i betydningen landbrug og nybygger) er en større eller mindre befolkningsgruppes udvandring fra et land og dannelsen af en bosættelse på territorier uden for landets egne grænser i form af en koloni.

Ny!!: -isme og Kolonialisme · Se mere »

Kunst

Kunst er bevidst brug af fantasi til at fremstille værker, som påvirker æstetisk, følelsesmæssigt eller intellektuelt.

Ny!!: -isme og Kunst · Se mere »

Kynisme

Kynisme (fra græsk Kυνισμός, beslægtet med kyon.

Ny!!: -isme og Kynisme · Se mere »

Latin

Latin (latin: lingua latīna) er et sprog, der blev talt i oldtidens Romerrige.

Ny!!: -isme og Latin · Se mere »

Magnetisme

Magnetisme er et fysisk fænomen, som optræder overalt, hvor elektrisk ladede partikler er i bevægelse.

Ny!!: -isme og Magnetisme · Se mere »

Mccarthyisme

Omslag til propaganda-tegneserien Is This Tomorrow Mccarthyismen – som i dag måske bedst beskrives som kommunistforskrækkelse – er et begreb der var med til at karakterisere USA i slutningen af 1940'erne og starten af 1950'erne: mistanken om at kommunister aktivt underminerede det amerikanske samfund.

Ny!!: -isme og Mccarthyisme · Se mere »

Mekanik

Mekanik hører til blandt de allermest grundlæggende, og allerældste fysiske områder.

Ny!!: -isme og Mekanik · Se mere »

Mening

En mening udtrykker det ens information peger på er det rigtige (eller mest overlevelsesfremmende, set fra en naturvidenskabelig synsvinkel) indenfor noget givent.

Ny!!: -isme og Mening · Se mere »

Nationalisme

''Friheden fører folket på barrikaderne'' (malet af Eugène Delacroix 1830) Nationalisme er den ideologi, der anskuer nationen som det primære politiske fællesskab for grupper af mennesker, og mener, at hver nation bør have sin egen stat, hvis territorium er sammenfaldende med nationens udbredelse (en nationalstat).

Ny!!: -isme og Nationalisme · Se mere »

Navneord

Navneord (latin: Substantiv) er en ordklasse i sprog, der betegner genstande, levende væsner, personer eller abstraktioner.

Ny!!: -isme og Navneord · Se mere »

Nazisme

Officielt flag for NSDAP (1920-1945) og Det Tredje Rige (1933-1945). Nationalsocialisme eller nazisme, som er en forkortelse af det tyske Nationalsozialismus (nogle gange forkortet "NS"), er en totalitær, politisk ideologi som opstod i Tyskland efter den første verdenskrig, nogenlunde samtidig med fascismens fremvækst i Italien.

Ny!!: -isme og Nazisme · Se mere »

Nihilisme

Nihilisme (af latin nihil, intet) er et synspunkt, der benægter eksistensen af et objektivt grundlag for erkendelse, moral eller samfundsorden.

Ny!!: -isme og Nihilisme · Se mere »

Nyklassicisme

G. P. Pannini sammenstiller romerske ruiner og skulpturer. (1756) Slottet ''Petit Trianon'', Versailles; arkitekt Ange-Jacques Gabriel Nyklassicisme, neoklassicisme eller nyantik og senklassicisme er en stilretning inden for kunst, arkitektur og kunsthåndværk i Europa og Nordamerika.

Ny!!: -isme og Nyklassicisme · Se mere »

Optimisme

Optimisme er en indstilling til at tro på en positiv udvikling i en bestemt sag eller i al almindelighed Kategori:Livsfilosofi Kategori:Følelser.

Ny!!: -isme og Optimisme · Se mere »

Organisme

''Tetrabaena socialis''. Indenfor biologi er en organisme (fra græsk ὄργανον, organon, "instrument") ethvert vedvarende levende system – såsom dyr, svampe, mikroorganismer eller planter.

Ny!!: -isme og Organisme · Se mere »

Pacifisme

Pacifisme kommer af de latinske ord pax: fred og facere: gøre, og betyder at tage principiel afstand til vold og krig.

Ny!!: -isme og Pacifisme · Se mere »

Parlamentarisme

Konstitutionelle monarkier med parlamentarisme er mærket med '''rød'''. Parlamentaristiske republikker, hvor parlamentet er overordnet en statsleder, ofte betegnet præsident er mærket med '''orange'''. Præsidentialsystemer med en statsleder, der står til ansvar overfor parlamentet er mærket med '''grøn'''. Parlamentarisme er en statsform, hvor en regering enten skal have et flertal i parlamentet bag sig (positiv parlamentarisme), eller ikke må have et flertal imod sig (negativ parlamentarisme).

Ny!!: -isme og Parlamentarisme · Se mere »

Patologi

Patologi (græsk: pathos, lidelse; logos, lære) er den naturvidenskabelige lære om sygdomme, deres årsager, opståelsesmekanismer og manifestationer.

Ny!!: -isme og Patologi · Se mere »

Politik

Der drives politik på anti-slaveri kongressen i 1840 Politik (fra græsk: (πολιτεία)) er et begreb, der både kan referere til processen med hvilken en gruppe tager beslutninger for at styre eller påvirke udviklingen inden for et område, og til de institutioner, der gennemfører beslutningerne i praksis samt selve indholdet i den politiske diskurs (det der foreslås gennemført).

Ny!!: -isme og Politik · Se mere »

Proces

En proces er et forløb, hvor noget sker.

Ny!!: -isme og Proces · Se mere »

Religion

Baha'i, Jainisme Ordet religion kommer formodentlig af det latinske religare, der betyder "at binde" eller "fortøjre", eller af relegere ("genlæse, gensamle").

Ny!!: -isme og Religion · Se mere »

Renæssancen

Renæssancen (fra fransk: renaissance, genfødsel) er en periode fra det 14. til det 17. århundrede, der betragtes som broen mellem middelalderen og den moderne tid.

Ny!!: -isme og Renæssancen · Se mere »

Rindalisme

Rindalisme var en bevægelse fra midten af 60'erne og betegner en folkelig modstand mod statsstøtte til kunstnere og især moderne abstrakt kunst.

Ny!!: -isme og Rindalisme · Se mere »

Romantikken

Caspar David Friedrich: ''Der Wanderer über dem Nebelmeer'' ("Vandreren over tågehavet") cirka 1818 Romantikken er en kulturstrømning i 1800-1870 i Europa.

Ny!!: -isme og Romantikken · Se mere »

Socialisme

Socialisme refererer til en bred vifte af politiske bevægelser der ønsker et socioøkonomisk system i hvilket produktionsmidlerne (fx fabrikker, finansielle institutioner, infrastruktur etc.) er underlagt politisk kontrol.

Ny!!: -isme og Socialisme · Se mere »

Sprog

Et sprog er et struktureret kommunikationssystem.

Ny!!: -isme og Sprog · Se mere »

Sprogvidenskab

Ferdinand de Saussure, faderen til moderne lingvistik. Sprogvidenskab eller lingvistik er det videnskabelige studie af menneskelige sprog, herunder blandt andet sprogets struktur, funktion, oprindelse, diversitet og udvikling.

Ny!!: -isme og Sprogvidenskab · Se mere »

Stofskifte

Stofskifte, metabolisme (fra græsk μεταβολή metabolé) eller stofomsætningen er den biokemiske omsætning af kemiske forbindelser i den levende organisme og dens celler.

Ny!!: -isme og Stofskifte · Se mere »

Suffiks

Et suffiks er et eller flere morfemer, der sættes efter et ord for at ændre dets betydning.

Ny!!: -isme og Suffiks · Se mere »

Surrealisme

LIFE Magazine. Surrealisme er en kunstnerisk stilperiode i Europa 1924-.

Ny!!: -isme og Surrealisme · Se mere »

Syllogisme

Syllogisme som mængdelære: M er en del af A. B er en del af M. Derfor er B en del af A Syllogisme (af græsk: syllogismos - sammenregning) er en logisk slutning, som består af to præmisser og en konklusion, som alle er kategoriske udsagn, f.eks..

Ny!!: -isme og Syllogisme · Se mere »

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »