Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Sprog

Indeks Sprog

Et sprog kan beskrives som et system til at udtrykke betydning eller tanker.

41 relationer: Arabisk (sprog), Begreb, Brød, Dansk (sprog), Definition, Diskurs, Engelsk (sprog), Fagsprog, Fonetik, Fonologi, Formalsprog, Fransk (sprog), Frygien, Græsk (sprog), Herodot, International modersmålsdag, Kendsgerning (videnskab), Kinesisk (sproggruppe), Kropssprog, Malajisk (sprog), Matematik, Morfologi (lingvistik), Nederlandsk (sprog), Nonsens, Officielt sprog, Perspektiv, Portugisisk (sprog), Pragmatik (lingvistik), Programmeringssprog, Regel, Russisk (sprog), Semantik, Skriftsprog, Slang, Spansk (sprog), Syntaks, System, Talesprog, Tegnsprog, Tungetale, Tysk (sprog).

Arabisk (sprog)

Udbredelsen af arabisk som talt sprog. Udbredelsen af arabisk som officielt skriftsprog. Udtrykkene arabisk og klassisk arabisk bruges almindeligvis om det rene arabiske sprog, اللغة العربية؛الفصحى (al-lughat ul-`arabiyyah: det arabiske sprog; al-fushah: klassisk arabisk), som er det sprog, Koranen er affattet på.

Ny!!: Sprog og Arabisk (sprog) · Se mere »

Begreb

Begreb kommer af plattysk Begrep.

Ny!!: Sprog og Begreb · Se mere »

Brød

Lyst brød Brød er en gruppe af basale fødevarer, der bliver fremstillet ved bagning eller stegning.

Ny!!: Sprog og Brød · Se mere »

Dansk (sprog)

Danske dialektområder Fordelingen af ét, to og tre køn i danske dialekter. På Sjælland er man først gået fra tre til to køn i nyere tid. Vest for den røde streg bruges foranstillet bestemt artikel. Fordelingen af stød i danske dialekter (pink.

Ny!!: Sprog og Dansk (sprog) · Se mere »

Definition

En definition er et udsagn, der afgrænser og forklarer et ords eller udtryks betydning.

Ny!!: Sprog og Definition · Se mere »

Diskurs

Diskurs er et udtryk som benyttes inden for.

Ny!!: Sprog og Diskurs · Se mere »

Engelsk (sprog)

Lande, hvor engelsk er officielt eller de facto hovedsprog er markeret med mørkeblåt. Lande hvor engelsk er sekundært officielt sprog er markeret med lyseblåt. Engelsk er et germansk sprog, der tales på de Britiske Øer, i Nordamerika, Australien, New Zealand og flere andre steder.

Ny!!: Sprog og Engelsk (sprog) · Se mere »

Fagsprog

Fagsprog eller fagudtryk er ord og vendinger der benyttes indenfor et fag eller en branche, og som har en særlig betydning i forbindelse med faget.

Ny!!: Sprog og Fagsprog · Se mere »

Fonetik

Fonetik er læren om sproglyd, dvs.

Ny!!: Sprog og Fonetik · Se mere »

Fonologi

Fonologi er studiet af lydenes funktioner i et bestemt sprog (fx dansk fonologi, spansk fonologi) og de generelle principper for lydsystemerne i verdens sprog.

Ny!!: Sprog og Fonologi · Se mere »

Formalsprog

Formalsprog betegner en abstraktion fra den normale opfattelse af hvad sprog er.

Ny!!: Sprog og Formalsprog · Se mere »

Fransk (sprog)

Væsentligt minoritetssprog Fransk tales i store dele af Afrika – særligt Nord- og Vestafrika. Fransk er et romansk sprog, der tales i Frankrig, Belgien, Luxembourg, Schweiz, Canada, Haiti, Elfenbenskysten, den Demokratiske Republik Congo (og en række andre tidligere kolonier i Afrika, Asien og Amerika).

Ny!!: Sprog og Fransk (sprog) · Se mere »

Frygien

Frygien var beliggende i den nordvestlige del af Lilleasien. Frygien er betegnelsen for et oldtidsrige i Lilleasien og senere en region delt mellem flere kongeriger og stater.

Ny!!: Sprog og Frygien · Se mere »

Græsk (sprog)

Græsk (græsk: Ελληνικά, IPA "hellensk") er en selvstændig hovedgren af de indoeuropæiske sprog med mere end 3500 års dokumenteret historie.

Ny!!: Sprog og Græsk (sprog) · Se mere »

Herodot

Skulptur af Herodot Herodot (Ἡρόδοτος; Hêródotos) fra Halikarnassos, der på daværende tidspunkt var underlagt Perserriget, nu: Bodrum i Tyrkiet) var en klassisk græsk historieskriver, der sandsynligvis blev født omkring år 484 f.Kr. og levede til 430-420 f.Kr. I hvert fald er der intet i hans værker, der peger mod en senere dato end 424 f.Kr. Herodots Historie handler bl.a. om de persiske invasioner af Grækenland i 490 og 480 f.Kr., som grækerne afviste. Første del af værket handler om forhistorien, og Herodot, der er beåndet af en ualmindelig fortælleglæde, kommer ud i lange udflugter om fortidige og samtidige kulturer som Lydien, Persien, Egypten, Babylon og skyterne. På den måde er Herodots Historie nærmest en verdenshistorie, og han kaldes ofte for historieskrivningens fader. Herodots Historie blev genudgivet på dansk i 1997. Der er tidligere historieskrivere end Herodot, først og fremmest Hekataios, men Herodot er den første, der er overleveret, og allerede i oldtiden blev han opfattet som grundlægger af historiegenren. Cicero kalder ham således "historiens fader" (pater historiae). På Herodots tid betød historiē ikke, hvad vi i dag forstår ved "historie", men derimod "udforskning" (af (w)id- "se, erfare").

Ny!!: Sprog og Herodot · Se mere »

International modersmålsdag

Mindesmonument Shaheed Minar ved Dhaka University Campus, Bangladesh, rejst til minde om ofrene for det bengalske sprog den 21. februar 1952. International modersmålsdag er en dag indstiftet af UNESCO’s generalforsamling.

Ny!!: Sprog og International modersmålsdag · Se mere »

Kendsgerning (videnskab)

En fakta-afdeling på et bibliotek. Kendsgerninger eller fakta er forhold, udsagn eller påstande for hvilke det kan godtages at de eller deres sandhedsværdi er evidente, uomtvistelige, uimodsigelige, underforståede, indiskutable, indlysende, selvfølgelige, hævet over enhver tvivl og debat, etc., og at de ved denne deres natur griber bagom og unddrager sig konsensus og fortolkningens karakter af det labile eller fluktuerende, men derimod udgør den base hvori ethvert rationale, filosofisk eller i andre kognitive henseender, enhver menneskelig betragtning, beregning, konklusion, etc.

Ny!!: Sprog og Kendsgerning (videnskab) · Se mere »

Kinesisk (sproggruppe)

Kinesisk er en sproggruppe i den sino-tibetanske sprogfamilie, hvor mandarin er det sprog eller den dialekt der har flest sprogbrugere.

Ny!!: Sprog og Kinesisk (sproggruppe) · Se mere »

Kropssprog

Kropssprog er en form for ordløs (non-verbal) kommunikation og består af sammensætningen af kropsholdning, ansigtsudtryk, øjenbevæglser og gestus.

Ny!!: Sprog og Kropssprog · Se mere »

Malajisk (sprog)

Malaj er det sprog, som tales af folk i Filippinerne, Malaysia og Indonesien, de såkaldte Malaj.

Ny!!: Sprog og Malajisk (sprog) · Se mere »

Matematik

En fraktal. Matematik (fra oldgræsk μάθημα, máthēma: det jeg lærte, at læreLiddell, H.G. & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press.; μαθηματικός mathēmatikós: glad for at lære) er studiet af mønstre i mængde, struktur, ændringer og rummet.

Ny!!: Sprog og Matematik · Se mere »

Morfologi (lingvistik)

Morfologi eller formlære er en lingvistisk disciplin, der beskæftiger sig med ords struktur.

Ny!!: Sprog og Morfologi (lingvistik) · Se mere »

Nederlandsk (sprog)

Nederlandsk eller hollandsk er et vestgermansk sprog, som tales i Nederlandene, den nordlige halvdel af Belgien (i delstaten Flandern og i Bryssel), samt i Fransk Flandern.

Ny!!: Sprog og Nederlandsk (sprog) · Se mere »

Nonsens

Nonsens (af engelsk non-sense.

Ny!!: Sprog og Nonsens · Se mere »

Officielt sprog

Et officielt sprog er et sprog som beskrives som sådan i landes, delstaters eller andre områders forfatninger eller love.

Ny!!: Sprog og Officielt sprog · Se mere »

Perspektiv

Middelalderlig illumination med enkle perspektivvirkninger Perspektiv (fra latin perspicere, se igennem) er inden for kunst og arkitektur et system til at afbilde tredimensionelle objekter på en todimensional flade.

Ny!!: Sprog og Perspektiv · Se mere »

Portugisisk (sprog)

Portugisisk er et sprog, der tales i Portugal, Brasilien og i de tidligere portugisiske kolonier i Afrika, specielt Angola og Mozambique.

Ny!!: Sprog og Portugisisk (sprog) · Se mere »

Pragmatik (lingvistik)

Pragmatik beskriver her et lingvistisk emne.

Ny!!: Sprog og Pragmatik (lingvistik) · Se mere »

Programmeringssprog

Programmeringssprog er kunstige sprog som er designet til at udføre beregninger på en computer.

Ny!!: Sprog og Programmeringssprog · Se mere »

Regel

Ordet regel har flere betydninger.

Ny!!: Sprog og Regel · Se mere »

Russisk (sprog)

Russisk (russisk: русский язык,, udtales) er et slavisk sprog, der primært tales i Rusland, Hviderusland, Ukraine, Kasakhstan og Kirgisistan.

Ny!!: Sprog og Russisk (sprog) · Se mere »

Semantik

Semantik er en gren af lingvistik, som beskæftiger sig med betydning.

Ny!!: Sprog og Semantik · Se mere »

Skriftsprog

Skriftsprog er sprog, der udtrykkes eller repræsenteres ved hjælp af tegn nedfældet på et fast materiale eller elektronisk.

Ny!!: Sprog og Skriftsprog · Se mere »

Slang

Slang er brugen af uformelle ord og vendinger, der ikke er standard i brugerens dialekt eller sprog.

Ny!!: Sprog og Slang · Se mere »

Spansk (sprog)

Spansk eller castiliansk (español eller castellano) er et romansk sprog i den Iberoromanskgruppe, der udviklede sig fra flere sprog og dialekter i den centrale-nordlige del af den Iberiske Halvø i løbet af 800-tallet og gradvist spredtes med udvidelsen af kongeriget Castilien i det centrale og sydlige dele af den iberiske halvø under senmiddelalderen. Moderne spansk udviklet gennem "tilpasning af konsonanterne" (Reajuste de las sibilantes), der begyndte i 1400-tallet. Sproget fortsatte at optage ord fra en række andre sprog, samt udvikle nye ord. Spansk blev især bragt til det amerikanske kontinent men også Afrika, Asien og Stillehavsområdet med udvidelsen af det spanske imperium mellem 1400-tallet og 1800-tallet, hvor det blev det vigtigste sprog for regeringen og handel. I 1999 var der 358 millioner mennesker, der talte spansk som modersmål og i alt 417 millioner spansktalende på verdensplan. I øjeblikket er disse tal op til henholdsvis 400 og 500 millioner mennesker. Spansk er det næstmest anvendte modersmål i verden, efter mandarin kinesisk. Mexico har den største befolkning med spansk som modersmål. Spansk er et af de seks officielle sprog i De Forenede Nationer, og et af de officielle sprog i Den Europæiske Union, og Unasur. Spansk er det næstmest studerede sprog i verden, efter engelsk.

Ny!!: Sprog og Spansk (sprog) · Se mere »

Syntaks

Inden for sprogvidenskaben er syntaks studiet af regelmæssigheder i sætningsdannelse.

Ny!!: Sprog og Syntaks · Se mere »

System

System (fra Latin systēma, som igen kommer fra Græsk systēma, "helhed sammensat af flere dele eller medlemmer, system", bogstaveligt "sammensætning") er en mængde af interagerende eller gensidigt afhængige system komponenter der udgør et samlet hele.

Ny!!: Sprog og System · Se mere »

Talesprog

Talesprog er et sprog som udtrykkes mundtligt, hvor lyde repræsenterer ord eller meninger.

Ny!!: Sprog og Talesprog · Se mere »

Tegnsprog

Tegnsprogsalfabet ''Preservation of the Sign Language'' (1913) Tegnsprog er en gruppe sprog, som døve benytter sig af til at kommunikere såvel med andre døve som med hørende medborgere.

Ny!!: Sprog og Tegnsprog · Se mere »

Tungetale

Tungetale eller glossolali betegner helt eller delvist uforståelige lyde, som frembringes i en art religiøs ekstase, og som ofte tolkes som en guddoms tale gennem den eksalterede.

Ny!!: Sprog og Tungetale · Se mere »

Tysk (sprog)

Tysk (Deutsch) er et vestgermansk sprog, der afleder størstedelen af sit ordforråd fra den germanske gren af den indoeuropæiske sprogfamilie.

Ny!!: Sprog og Tysk (sprog) · Se mere »

Omdirigeringer her:

Originalsprog, Sproglig.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »