Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Hent
Hurtigere adgang end browser!
 

Politibetjent

Indeks Politibetjent

Danske betjente i kampuniform, 2007 En politibetjent er en person, der er uddannet på Politiskolen og er ansat i politiet og har politimyndighed.

69 relationer: Ammunition, Analyse, Anciennitet, Anklagemyndigheden, Autoritet, Bachelor, Bedrageri, Danmark, Danmarks domstole, Demokrati, Demonstration, Drab, Efterretningsvæsen, Etik, Færøerne, Færdselsloven, Førstehjælp, Finansloven, Foged, Frihed, Grønland, Hittegodskontor, Jurist, Justitsminister, Kompetence, Konflikthåndtering, Kriminalitet, Kriminalpolitiet, Livvagt, Narkotikum, Offentlig myndighed, Organiseret kriminalitet, Politiassistent, Politidirektør, Politiet, Politiets Aktionsstyrke, Politiets Efterretningstjeneste, Politiinspektør, Politimester, Politirang i Danmark, Politireformen, Politiskolen, Politistation, Praktik, Ransagning, Røveri, Rigspolitichefen, Sædelighedsforbrydelse, Schæferhund, Sprængstof, ..., Statens Uddannelsesstøtte, Strafferet, Subkultur, Teori, Terrorisme, Tvangsbehandling (psykiatri), Tyveri, Ulykke, Undervisningsministeriet, Våben, Våbenloven, Vicepolitidirektør, Vold, Voldtægt, 1. juli, 2007, 2010, 2011, 6. november. Expand indeks (19 mere) »

Ammunition

7.62 x 51 mm NATO ammunition – projektiler og patron. Ammunition er et militært udtryk for projektil og drivladning i forening.

Ny!!: Politibetjent og Ammunition · Se mere »

Analyse

En analyse betegner en nærmere undersøgelse af indsamlede prøver eller data om et givet område, så man bliver klogere og ved hvad man skal gøre.

Ny!!: Politibetjent og Analyse · Se mere »

Anciennitet

Anciennitet er et begreb, som angiver en persons erfaring.

Ny!!: Politibetjent og Anciennitet · Se mere »

Anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden er Danmarks anklagemyndighed, der har til opgave på samfundets vegne at behandle og føre straffesager ved domstolene efter reglerne i retsplejeloven.

Ny!!: Politibetjent og Anklagemyndigheden · Se mere »

Autoritet

En autoritet er en magt(person eller instans), hvis funktion hviler på evnen til at udøve denne magt.

Ny!!: Politibetjent og Autoritet · Se mere »

Bachelor

En bachelor eller bachelorgrad (lat.: baccalaureus) er en akademisk grad, som erhverves når man har fuldført og bestået en videregående uddannelse, typisk af mindst tre års varighed, inden for et specifikt fagområde.

Ny!!: Politibetjent og Bachelor · Se mere »

Bedrageri

Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding.

Ny!!: Politibetjent og Bedrageri · Se mere »

Danmark

Danmark, officielt Kongeriget Danmark, er et land i Norden og en suveræn stat, der ligger som den sydligste af de skandinaviske nationer, sydvest for Sverige og syd for Norge, og grænser til Tyskland mod syd.

Ny!!: Politibetjent og Danmark · Se mere »

Danmarks domstole

| | Danmarks domstole er de almindelige domstole der behandler både civile sager og straffesager, samt Den Særlige Klageret, der behandler klager over dommere.

Ny!!: Politibetjent og Danmarks domstole · Se mere »

Demokrati

Valgdeltagelse i form af stemmeafgivelse er en forudsætning for et fungerende demokrati. Demokrati (græsk: δημοκρατία, kommer af δήμος, démos – folk og κρατος, krátos – styre, herredømme), oversat: folkestyre, et politisk system, hvor magten ligger hos flertallet af folket.

Ny!!: Politibetjent og Demokrati · Se mere »

Demonstration

En demonstration før valget i Venezuela i 2004 Islamistisk demonstration i Dhaka En demonstration er en offentlig fremstilling af en holdning der er delt af en gruppe.

Ny!!: Politibetjent og Demonstration · Se mere »

Drab

Drab eller mord er en handling (eller i sjældne tilfælde en undladelse) der direkte medfører en anden persons død.

Ny!!: Politibetjent og Drab · Se mere »

Efterretningsvæsen

Efterretnings- og sikkerhedstjenester er organisationer som arbejder internationalt/ nationalt med kontrol af sikkerhed, indsamling af efterretninger etc.

Ny!!: Politibetjent og Efterretningsvæsen · Se mere »

Etik

Etik og moral er begreber, der i bredeste forstand betegner synspunkter på, hvordan man bør opføre sig.

Ny!!: Politibetjent og Etik · Se mere »

Færøerne

Færøerne (Føroyar) er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland, Island og Norge.

Ny!!: Politibetjent og Færøerne · Se mere »

Færdselsloven

Færdselsloven er den lov, der omhandler grundregler og anvisninger om færdsel i trafikken.

Ny!!: Politibetjent og Færdselsloven · Se mere »

Førstehjælp

Det hvide kors på grøn baggrund er et internationalt symbol for førstehjælp Førstehjælpen repræsenterer den ene tak i Star of Life Førstehjælp er den hjælp almindelige mennesker kan give en tilskadekommen før fagfolk kan overtage behandlingen i ambulancen og på hospitalet.

Ny!!: Politibetjent og Førstehjælp · Se mere »

Finansloven

Finansloven er det danske statsbudget for et givet år.

Ny!!: Politibetjent og Finansloven · Se mere »

Foged

Foged er en betegnelse for en embedsmand, der er udstyret med magtbeføjelser til at gennemtvinge afgørelser truffet af domstolene eller af den offentlige administration.

Ny!!: Politibetjent og Foged · Se mere »

Frihed

Frihed opfattes generelt som et koncept inden for politisk filosofi, og betegner den tilstand i hvilken et individ nyder immunitet fra vilkårlig magtudøvelse.

Ny!!: Politibetjent og Frihed · Se mere »

Grønland

Grønland (Kalaallit Nunaat) autonomt selvstyrende land indenfor Kongeriget Danmark, beliggende mellem Ishavet og Atlanterhavet, øst for Canadas arktiske øer.

Ny!!: Politibetjent og Grønland · Se mere »

Hittegodskontor

Hittegodskontorer findes i alle politikredse i Danmark.

Ny!!: Politibetjent og Hittegodskontor · Se mere »

Jurist

J.H. Wessels humoristiske fremstilling af en arbejdende jurist (th.), der retter bager for smed, fra digtet ''Smeden og Bageren. Tegningen er af Theodor Kittelsen. En jurist er en person, som beskæftiger sig med jura.

Ny!!: Politibetjent og Jurist · Se mere »

Justitsminister

Justitsministeren er i Danmark minister i Justitsministeriet.

Ny!!: Politibetjent og Justitsminister · Se mere »

Kompetence

En kompetence er en persons evne til eller færdighed i at udføre handlinger.

Ny!!: Politibetjent og Kompetence · Se mere »

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering drejer sig om at behandle konflikter med henblik på løsning heraf.

Ny!!: Politibetjent og Konflikthåndtering · Se mere »

Kriminalitet

Kriminalitet eller forbrydelse refererer til juridisk forbudte handlinger, der kan straffes.

Ny!!: Politibetjent og Kriminalitet · Se mere »

Kriminalpolitiet

Politiets teknikere kører rundt i særlige biler, så de kan køre ud på alle gerningssteder og hjælpe kriminalpolitiet med at indsamle spor Kriminalpolitiet var en division af dansk politi, hvis særlige opgave det var at efterforske overtrædelser af straffeloven.

Ny!!: Politibetjent og Kriminalpolitiet · Se mere »

Livvagt

Den ukrainske præsident Viktor Jusjtsjenko (til venstre) med civilklædte livvagter under et besøg i Gdansk i Polen i 2004. Livvagt er en vagt med ansvar for en persons liv og sikkerhed.

Ny!!: Politibetjent og Livvagt · Se mere »

Narkotikum

Narkotikum betyder bedøvende stof.

Ny!!: Politibetjent og Narkotikum · Se mere »

Offentlig myndighed

En offentlig myndighed er et offentlig forvaltningsenhed, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af en stat, en delstat, en region eller en kommune, og som ikke er en parlamentarisk forsamling.

Ny!!: Politibetjent og Offentlig myndighed · Se mere »

Organiseret kriminalitet

Organiseret kriminalitet er kriminelle grupper der systematisk forfølger mål med ulovlige midler.

Ny!!: Politibetjent og Organiseret kriminalitet · Se mere »

Politiassistent

H. Jørgensen, http://nathue.dk/ nathue.dk Politiassistent er stillingsbetegnelsen for politipersonale i Danmark, som har mindst syv års tjeneste efter ansættelsestidspunktet på Politiskolen.

Ny!!: Politibetjent og Politiassistent · Se mere »

Politidirektør

Politidirektør er stillingsbetegnelsen for den øverste chef i en af Danmarks 12 politikredse efter politireformen trådte i kraft den 1.

Ny!!: Politibetjent og Politidirektør · Se mere »

Politiet

Politibetjente anholder en borger Nordjyllands Politi på arbejde Politiet er en dansk myndighed, og som har til formål at sikre opretholdelsen af offentlig orden gennem forebyggelse, efterforskning og forfølgelse af kriminalitet samt ved at håndtere konflikter.

Ny!!: Politibetjent og Politiet · Se mere »

Politiets Aktionsstyrke

Politiets Aktionsstyrke (AKS) er det danske politis antiterror-enhed.

Ny!!: Politibetjent og Politiets Aktionsstyrke · Se mere »

Politiets Efterretningstjeneste

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er Danmarks nationale efterretnings- og sikkerhedstjeneste, der blev oprettet i 1939 under Rigspolitichefen.

Ny!!: Politibetjent og Politiets Efterretningstjeneste · Se mere »

Politiinspektør

Politiinspektør er den næsthøjeste stillingsbetegnelse for politifolk i dansk politi, kun underordnet chefpolitiinspektør og topcheferne.

Ny!!: Politibetjent og Politiinspektør · Se mere »

Politimester

En politimester er en jurist, som er den øverste chef for politiet i de to politikredse på Færøerne eller Grønland eller chef for en afdeling af Rigspolitiet.

Ny!!: Politibetjent og Politimester · Se mere »

Politirang i Danmark

Politirang i Danmark, den hierarkiske opbygning hos det danske politi, omfatter tre grupper, en chefsgruppe uden specifikt uddannelseskrav, en gruppe med embedseksamen og en gruppe med almen politiutdannelse.

Ny!!: Politibetjent og Politirang i Danmark · Se mere »

Politireformen

Politireformen blev vedtaget den 4. november 2006 i Folketinget af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF.

Ny!!: Politibetjent og Politireformen · Se mere »

Politiskolen

Politiskolen, undertiden også kaldet Politiets Uddannelsesafdeling, er Rigspolitiets centrale uddannelsesinstitution, der dels forestår den 2 år lange uddannelse til politibetjent, dels efter- og videreuddannelse af det eksisterende politipersonale.

Ny!!: Politibetjent og Politiskolen · Se mere »

Politistation

Politistationen i Roskilde En Politistation er en bygning som fungerer som center for politiets administration.

Ny!!: Politibetjent og Politistation · Se mere »

Praktik

Praktik, begrebet kommer af latin, practica, der betyder udøvelse eller fremgangsmåde.

Ny!!: Politibetjent og Praktik · Se mere »

Ransagning

''En uventet gæst''Engelsk tegning af en ransagning i bladet ''Lapland Life'' fra 1878 Ransagning eller husundersøgelse er en efterforskningsmetode, der anvendes i mange lande, og som giver politiet mulighed for at undersøge en mistænktes bolig eller anden personlige ejendom for bevismateriale uden dennes samtykke.

Ny!!: Politibetjent og Ransagning · Se mere »

Røveri

Røveri er uretmæssig tilegnelse af rørlig ejendom ved hjælp af umiddelbar vold eller trusler herom.

Ny!!: Politibetjent og Røveri · Se mere »

Rigspolitichefen

Rigspolitichefen er leder af Rigspolitiet og er den øverste ansvarlige for Dansk politi.

Ny!!: Politibetjent og Rigspolitichefen · Se mere »

Sædelighedsforbrydelse

Sædelighedsforbrydelse eller seksualforbrydelse er en fælles betegnelse for de typer af kriminalitet, der er af seksuel karakter – det vil sige blufærdighedskrænkelse, voldtægt, sex med mindreårig, blodskam, og børnepornografi.

Ny!!: Politibetjent og Sædelighedsforbrydelse · Se mere »

Schæferhund

Schæferhund Schæferhunden (fra tysk Schäfer, der betyder "(fåre)hyrde"), også kaldet schäfer, er en hunderace, der opstod i Tyskland i slutningen af 1800-tallet.

Ny!!: Politibetjent og Schæferhund · Se mere »

Sprængstof

Eksplosion forårsaget af sprængstoffer. Sprængstof er et kemisk stof (eller blanding af flere stoffer), hvis ekstremt høje forbrændingshastighed udnyttes til sprængninger.

Ny!!: Politibetjent og Sprængstof · Se mere »

Statens Uddannelsesstøtte

Statens Uddannelsesstøtte (forkortet SU) er en økonomisk uddannelsesstøtte, som studerende over 18 år på gymnasiale og videregående uddannelser samt elever over 18 år på visse erhvervsuddannelser kan ansøge om.

Ny!!: Politibetjent og Statens Uddannelsesstøtte · Se mere »

Strafferet

Strafferet betegner den del af juraen, der omhandler kriminalitet og dens følger, og som giver mulighed for idømmelse af straf til lovovertræderne.

Ny!!: Politibetjent og Strafferet · Se mere »

Subkultur

En subkultur er en kultur, som eksisterer inden for en anden, større kultur, og som kendetegnes ved en række separate stiltræk, overbevisninger og lign.

Ny!!: Politibetjent og Subkultur · Se mere »

Teori

En teori er en forklaring på et fænomen eller et område af virkeligheden.

Ny!!: Politibetjent og Teori · Se mere »

Terrorisme

Illustration af attentat mod Vjatsjeslav von Plehve fra magasinet ''Le Patriote Illustré'' den 28. juli 1904. Terrorisme er en metode til at fremkalde frygt med gentagne voldsaktioner.

Ny!!: Politibetjent og Terrorisme · Se mere »

Tvangsbehandling (psykiatri)

Tvangsbehandling i psykiatrien omfatter dels tvangsindlæggelse og dels brug af tvang under indlæggelsen.

Ny!!: Politibetjent og Tvangsbehandling (psykiatri) · Se mere »

Tyveri

Tyveri er en betegnelse for det at stjæle eller optræde som tyv.

Ny!!: Politibetjent og Tyveri · Se mere »

Ulykke

Ulykken på Gare Montparnasse i 1895. En ulykke er en utilsigtet hændelse, hvor en eller flere personer kommer tilskade eller hvor materiel beskadiges, uden intention eller overlæg.

Ny!!: Politibetjent og Ulykke · Se mere »

Undervisningsministeriet

Vester Voldgade 123 (den tidligere Postgirobygning) Undervisningsministeriet (tidligere 2011-2013 Ministeriet for Børn og Undervisning og 2015-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling) er undervisningsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet.

Ny!!: Politibetjent og Undervisningsministeriet · Se mere »

Våben

Bajonet Våben er et redskab, der anvendes til at dræbe eller såre noget levende.

Ny!!: Politibetjent og Våben · Se mere »

Våbenloven

Våbenloven, formelt Lov om våben og eksplosivstoffer, er en dansk lov, der regulerer brugen af og besiddelsen af våben og sprængstoffer.

Ny!!: Politibetjent og Våbenloven · Se mere »

Vicepolitidirektør

Vicepolitidirektør er stillingsbetegnelsen for den næsthøjeste chef i en dansk politikreds.

Ny!!: Politibetjent og Vicepolitidirektør · Se mere »

Vold

Vold hænger oftest sammen med aggression og betegner generelt handlinger, normalt overlagte handlinger, som resulterer i, eller er tiltænkt at resultere i, skade på andre personer eller dyr.

Ny!!: Politibetjent og Vold · Se mere »

Voldtægt

Voldtægt er den kriminelle handling at 1.

Ny!!: Politibetjent og Voldtægt · Se mere »

1. juli

1.

Ny!!: Politibetjent og 1. juli · Se mere »

2007

2007 (MMVII) begyndte året på en mandag og året sluttede på en mandag.

Ny!!: Politibetjent og 2007 · Se mere »

2010

2010 (MMX) begyndte året på en fredag.

Ny!!: Politibetjent og 2010 · Se mere »

2011

2011 (MMXI) begyndte året på en lørdag.

Ny!!: Politibetjent og 2011 · Se mere »

6. november

6.

Ny!!: Politibetjent og 6. november · Se mere »

Omdirigeringer her:

Politimand.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »