Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Advokat

Indeks Advokat

Engelsk advokatkappe Fransk advokatkappe Advokat eller sagfører (i ældre tid også kaldet prokurator) betegner en jurist, der på baggrund af en særlig beskikkelse udøver juridisk rådgivningsvirksomhed og har eneret til at føre retssager for andre.

54 relationer: Adel, Advokat, Advokatfuldmægtig, Advokatsamfundet, Beskyttet titel, Biskop, Danmark, Dansk Vestindien, Danske Lov, Domstol, Embedseksamen, Embedsmand, Enevælde, England, Enkekasse, Europa, Fisker, Foged, Forordning (Danmark), Fuldmægtig, Generalprokurør, Højesteret, Herred, Herredsfoged, Irland, Jurist, Justitsminister, Kammeradvokaten, Kancelli, Koloni, Konge, Latin, Lensmand, Lov (jura), Ludvig Holberg, Middelalderen, Moths Ordbog, Norden, Nordirland, Norge, Pension, Retsplejeloven, Retssag, Skotland, Stat, Statssekretær (flertydig), Tage Algreen-Ussing, Tillægsord, Wales, 1755, ..., 1868, 1959, 26. maj, 31. marts. Expand indeks (4 mere) »

Adel

Adel er en betegnelse på den højeste samfundsklasse i et land, der historisk nød visse privilegier og oprindelig havde en del forpligtelser.

Ny!!: Advokat og Adel · Se mere »

Advokat

Engelsk advokatkappe Fransk advokatkappe Advokat eller sagfører (i ældre tid også kaldet prokurator) betegner en jurist, der på baggrund af en særlig beskikkelse udøver juridisk rådgivningsvirksomhed og har eneret til at føre retssager for andre.

Ny!!: Advokat og Advokat · Se mere »

Advokatfuldmægtig

En advokatfuldmægtig er en uddannet jurist (cand.jur.), der som autoriseret fuldmægtig under en advokat er i gang med at uddanne sig til advokat.

Ny!!: Advokat og Advokatfuldmægtig · Se mere »

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet er en organisation der består af alle ca.

Ny!!: Advokat og Advokatsamfundet · Se mere »

Beskyttet titel

En beskyttet titel er en betegnelse, der bruges til at beskrive en profession, uddannelse eller lign., og som er forbeholdt dem, der opfylder særlige kriterier som at have bestået en bestemt eksamen eller opnået en officiel godkendelse.

Ny!!: Advokat og Beskyttet titel · Se mere »

Biskop

Biskop Henning Toft Bro (tv) og biskop Peter Skov-Jakobsen (th) fører processionen af biskopper og provster ud af Budolfi Kirke efter bispevielsen af Toft Bro i 2010.Biskop (eller bisp) er overhovedet i et stift, det kirkelige geografiske område.

Ny!!: Advokat og Biskop · Se mere »

Danmark

Danmark, officielt Kongeriget Danmark, er et land i Norden og en suveræn stat, der ligger som den sydligste af de skandinaviske nationer, sydvest for Sverige og syd for Norge, og grænser til Tyskland mod syd.

Ny!!: Advokat og Danmark · Se mere »

Dansk Vestindien

Dansk Vestindien eller De Vestindiske Øer var en dansk koloni i Caribien bestående af øerne Sankt Thomas, Sankt Jan (eng. Saint John) og Sankt Croix.

Ny!!: Advokat og Dansk Vestindien · Se mere »

Danske Lov

Danske Lov er en lovbog fra 1683, der er grundlaget for store dele af den danske lovgivning.

Ny!!: Advokat og Danske Lov · Se mere »

Domstol

En domstol er officielt, offentligt forum, der har myndighed til at foretage rettergang.

Ny!!: Advokat og Domstol · Se mere »

Embedseksamen

Embedseksamen er en eksamen, som en kandidat må have bestået for at kunne ansættes i et embede.

Ny!!: Advokat og Embedseksamen · Se mere »

Embedsmand

'''Embedsmænd fra udenrigsministeriet''' følger efter ministeren ved ankomst til Roskilde Lufthavn efter en rejse til Mellemøsten Embedsmand betegnede tidligere en person, der indtog en højere stilling i staten.

Ny!!: Advokat og Embedsmand · Se mere »

Enevælde

Ludvig XIV af Frankrig, et klassisk eksempel på en enevældig konge Malet af Hyacinthe Rigaud 1701 Enevælde (også absolutisme eller autokrati) betegner styreformen i de fleste europæiske stater fra 1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet, hvor monarken har uindskrænket regeringsmagt.

Ny!!: Advokat og Enevælde · Se mere »

England

England (på engelsk udtalt) (oldengelsk: Englaland, middelengelsk: Engelond) er det største og mest folkerige af de fire konstituerende lande i Storbritannien.

Ny!!: Advokat og England · Se mere »

Enkekasse

Enkekasse er en institution, der skal sikre deltagernes enker en bestemt sum ved mandens død eller en årlig ydelse, så længe de er enker.

Ny!!: Advokat og Enkekasse · Se mere »

Europa

Europa strækker sig fra Nordsøen og Atlanterhavet i vest til Uralbjergene i øst; og fra Middelhavet i syd til Nordpolen. Satellitfoto af Europa Europa er en verdensdel som strækker sig fra Nordsøen og Atlanterhavet i vest til Uralbjergene i øst; og fra Middelhavet i syd til Nordpolen.

Ny!!: Advokat og Europa · Se mere »

Fisker

Fisker med sin fangst, inklusive små hajer, fanget med liner i Seychellerne En fisker er en der fanger fisk og andre dyr fra vand eller samler skaldyr.

Ny!!: Advokat og Fisker · Se mere »

Foged

Foged er en betegnelse for en embedsmand, der er udstyret med magtbeføjelser til at gennemtvinge afgørelser truffet af domstolene eller af den offentlige administration.

Ny!!: Advokat og Foged · Se mere »

Forordning (Danmark)

En Forordning svarede i dansk lovgivning, før afskaffelsen af enevælden i Danmark, til det vi i dag kalder en lov rettet mod hele befolkningen.

Ny!!: Advokat og Forordning (Danmark) · Se mere »

Fuldmægtig

En fuldmægtig er en person, som har fuldmagt til at handle på en andens vegne.

Ny!!: Advokat og Fuldmægtig · Se mere »

Generalprokurør

Generalprokurøren var under enevælden kancelliets ledende sekretær.

Ny!!: Advokat og Generalprokurør · Se mere »

Højesteret

| | Appelmuligheder ved de danske domstole. Højesteret er Danmarks højeste domstol og sidste appelinstans.

Ny!!: Advokat og Højesteret · Se mere »

Herred

Et herred (islandsk: hérað, bokmål: herred, nynorsk: herad, svensk: härad) betegner en mindre retskreds i et skandinavisk land.

Ny!!: Advokat og Herred · Se mere »

Herredsfoged

Herredsfoged var indtil 1919 titelen på den øvrigheds-person der var dommer i et herred.

Ny!!: Advokat og Herredsfoged · Se mere »

Irland

Irland (Éire; Ireland), eller Republikken Irland (Poblacht na hÉireann; Republic of Ireland) er et land i det nordvestlige Europa.

Ny!!: Advokat og Irland · Se mere »

Jurist

J.H. Wessels humoristiske fremstilling af en arbejdende jurist (th.), der retter bager for smed, fra digtet ''Smeden og Bageren. Tegningen er af Theodor Kittelsen. En jurist er en person, som beskæftiger sig med jura.

Ny!!: Advokat og Jurist · Se mere »

Justitsminister

Justitsministeren er i Danmark minister i Justitsministeriet.

Ny!!: Advokat og Justitsminister · Se mere »

Kammeradvokaten

Kammeradvokaten er statens faste advokat.

Ny!!: Advokat og Kammeradvokaten · Se mere »

Kancelli

Kancelli (latin cancelli gitter, skranke, regeringskontor) (Fremmedordbogen) er en generel betegnelse for middelalderligt skrivekontor med ansvar for produktion af officielle dokumenter.

Ny!!: Advokat og Kancelli · Se mere »

Koloni

Basilikaen ''Bom Jesus'' i den tidligere portugisiske koloni, Goa. Ordet koloni kommer af latin colonia.

Ny!!: Advokat og Koloni · Se mere »

Konge

En konge (norrønt: konungr) er et livsvarigt statsoverhoved i en monarkisk stat (kongerige eller kongedømme).

Ny!!: Advokat og Konge · Se mere »

Latin

Latin er et sprog, der blev talt i oldtidens Romerrige.

Ny!!: Advokat og Latin · Se mere »

Lensmand

En lensmand er en forvalter af et len (vasal) udnævnt af den konge (lensherre), som har lenshøjhed over lenet.

Ny!!: Advokat og Lensmand · Se mere »

Lov (jura)

Ved lov i juridisk forstand forstås en given forskrift eller et givet regelsæt, der skal følges af de, hvis adfærd loven tager sigte på at regulere.

Ny!!: Advokat og Lov (jura) · Se mere »

Ludvig Holberg

Ludvig baron Holberg (født 3. december 1684 i Bergen, død 28. januar 1754 i København) var en epokegørende norsk-dansk forfatter.

Ny!!: Advokat og Ludvig Holberg · Se mere »

Middelalderen

I Europas historie er middelalderen en periode der går fra 400-tallet frem til og med 1400-tallet.

Ny!!: Advokat og Middelalderen · Se mere »

Moths Ordbog

Moths Ordbog er en dansk ordbog fra omkring år 1700.

Ny!!: Advokat og Moths Ordbog · Se mere »

Norden

Nordens lande Betegnelsen Norden angiver de fem nordiske riger.

Ny!!: Advokat og Norden · Se mere »

Nordirland

Nordirland (engelsk: Northern Ireland, irsk: Tuaisceart Éireann, ulsterskotsk: Norlin Airlann) er et af de fire lande, der udgør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, hovedstaden er Belfast.

Ny!!: Advokat og Nordirland · Se mere »

Norge

Norge officielt Kongeriget Norge (fra oldnordisk: Norðvegr 'Nordvejen') er en skandinavisk enhedsstat i form af et konstitutionelt monarki, der består af den vestlige del af den skandinaviske halvø samt Jan Mayen, Svalbard og Bouvetøen.

Ny!!: Advokat og Norge · Se mere »

Pension

En pension er en løbende ydelse, som en person modtager efter at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Ny!!: Advokat og Pension · Se mere »

Retsplejeloven

Retsplejeloven, egentlig lov om rettens pleje, indeholder reglerne om domstolenes, politiets og anklagemyndighedens struktur, om betingelser for at blive og fungere som advokat, samt reglerne for domstolenes behandling af civile sager og straffesager, om inddrivelse af gæld mv.

Ny!!: Advokat og Retsplejeloven · Se mere »

Retssag

''Scene fra en retssal'', Jean-Louis Forain, omkr. 1900 En retssag er en sag ved domstolene, som enten handler om idømmelse af straf (straffesag) eller om at en part (sagsøgeren) ønsker den anden part (sagsøgte) dømt til at betale et beløb, at foretage en nærmere bestemt handling, at ophøre med en nærmere bestemt handling, eller at anerkende en rettighed, som sagsøgeren mener at have i forhold til den sagsøgte (civil retssag).

Ny!!: Advokat og Retssag · Se mere »

Skotland

Skotland (skotsk/engelsk: Scotland, skotsk gælisk: Alba) er en selvstyrende nation i det nordvestlige Europa og en af de fire nationer, der udgør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Ny!!: Advokat og Skotland · Se mere »

Stat

En stat er en organisation med egen fyrste (regering), der har suverænitet over et geografisk mere eller mindre afgrænset område.

Ny!!: Advokat og Stat · Se mere »

Statssekretær (flertydig)

Statssekretær har flere betydninger.

Ny!!: Advokat og Statssekretær (flertydig) · Se mere »

Tage Algreen-Ussing

Tage Algreen-Ussing, (11. oktober 1797 i Lille Lyngby – 25. juni 1872), var en dansk politiker og jurist.

Ny!!: Advokat og Tage Algreen-Ussing · Se mere »

Tillægsord

Tillægsord eller adjektiv er en ordklasse i mange sprog, der bruges til at beskrive substantiver (navneord), pronomener (stedord) eller proprier (egennavne).

Ny!!: Advokat og Tillægsord · Se mere »

Wales

Wales (Cymru) er en halvø i det sydvestlige Storbritannien og er en af Det Forenede Kongeriges hoveddele (constituent countries), sammen med England, Skotland og Nordirland.

Ny!!: Advokat og Wales · Se mere »

1755

---- Konge i Danmark: Frederik 5. 1746-1766 ---- Se også 1755 (tal).

Ny!!: Advokat og 1755 · Se mere »

1868

---- Konge i Danmark: Christian 9. 1863-1906 ---- Se også 1868 (tal).

Ny!!: Advokat og 1868 · Se mere »

1959

---- Konge i Danmark: Frederik 9. 1947-1972 ---- Se også 1959 (tal).

Ny!!: Advokat og 1959 · Se mere »

26. maj

26.

Ny!!: Advokat og 26. maj · Se mere »

31. marts

31.

Ny!!: Advokat og 31. marts · Se mere »

Omdirigeringer her:

Advokater, Fiskal, Forsvarsadvokat, Generalfiskal, Højesteretsadvokat, Højesteretssagfører, Landfiskal, Landsretssagfører, Overretssagfører, Prokurator, Prokurør, Provinsfiskal, Sagfører, Søfiskal.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »