Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Lov (jura)

Indeks Lov (jura)

Ved lov i juridisk forstand forstås en given forskrift eller et givet regelsæt, der skal følges af de, hvis adfærd loven tager sigte på at regulere.

25 relationer: Aktieselskab, Andelsbevægelsen i Danmark, Anpartsselskab, Danmarks Riges Grundlov, Danske Lov, Drab, Enevælde, Færdselsloven, Firma, Folkeret, Folketinget, Fond (stiftelse), Forenede Nationer, Jura, Jyske Lov, Kabinetsspørgsmål, Kriminalitet, Menneskerettighederne, Ophavsret, Parlamentarisme, Præskriptiv, Retshistorie, Retsvidenskab, Sædvaneret, Straffeloven.

Aktieselskab

Et aktieselskab (forkortet A/S, unicode ⅍) er et erhvervsdrivende kapitalselskab og en selvstændig juridisk enhed.

Ny!!: Lov (jura) og Aktieselskab · Se mere »

Andelsbevægelsen i Danmark

Andelsbevægelsen i Danmark omfatter de forskellige danske økonomiske foreninger, der drives efter andelsprincipperne.

Ny!!: Lov (jura) og Andelsbevægelsen i Danmark · Se mere »

Anpartsselskab

Et anpartsselskab eller forkortet ApS, er et reguleret kapitalselskab, som medfører at ejerne (eller en enkelt ejer), kaldet anpartshaver(e), kun hæfter med indskudsbeløbet i modsætning til et interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed, hvor ejer(ne) hæfter med hele deres formue.

Ny!!: Lov (jura) og Anpartsselskab · Se mere »

Danmarks Riges Grundlov

Danmarks Riges Grundlov er en dansk lov fra 1849.

Ny!!: Lov (jura) og Danmarks Riges Grundlov · Se mere »

Danske Lov

Danske Lov er en lovbog fra 1683, der er grundlaget for store dele af den danske lovgivning.

Ny!!: Lov (jura) og Danske Lov · Se mere »

Drab

Drab eller mord er en handling (eller i sjældne tilfælde en undladelse) der direkte medfører en anden persons død.

Ny!!: Lov (jura) og Drab · Se mere »

Enevælde

Ludvig XIV af Frankrig, et klassisk eksempel på en enevældig konge Malet af Hyacinthe Rigaud 1701 Enevælde (også absolutisme eller autokrati) betegner styreformen i de fleste europæiske stater fra 1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet, hvor monarken har uindskrænket regeringsmagt.

Ny!!: Lov (jura) og Enevælde · Se mere »

Færdselsloven

Færdselsloven er den lov, der omhandler grundregler og anvisninger om færdsel i trafikken.

Ny!!: Lov (jura) og Færdselsloven · Se mere »

Firma

Firma.

Ny!!: Lov (jura) og Firma · Se mere »

Folkeret

Den Internationale Domstol i Den Haag, der er organ for fortolkning af folkeretten. Folkeretten er det retsområde, der har at gøre med de regler og principper, der generelt regulerer forholdene mellem stater, mellem en stat og statsborger i et andet land og internationale organisationer.

Ny!!: Lov (jura) og Folkeret · Se mere »

Folketinget

Folketinget er navnet på Danmarks parlamentariske kammer.

Ny!!: Lov (jura) og Folketinget · Se mere »

Fond (stiftelse)

En (eller et) fond er en selvejende institution, ofte stiftet ved testamente.

Ny!!: Lov (jura) og Fond (stiftelse) · Se mere »

Forenede Nationer

Forenede Nationer (forkortes FN) er en verdensorganisation, der blev dannet efter 2. verdenskrig den 24. oktober 1945 af 51 stater, bl.a. Danmark.

Ny!!: Lov (jura) og Forenede Nationer · Se mere »

Jura

Justitias vægtskåle Jura er læren om retsreglernes tolkning, anvendelse, tilpasning og virkning.

Ny!!: Lov (jura) og Jura · Se mere »

Jyske Lov

Jyske Lov er en dansk lovbog kodificeret af Valdemar Sejr, der blev brugt som landskabslov for Nørrejylland, Sønderjylland til Ejderen samt Fyn (dog undtaget de frisisk beboede Udlande, hvor frisisk ret gjaldt).

Ny!!: Lov (jura) og Jyske Lov · Se mere »

Kabinetsspørgsmål

Et kabinetsspørgsmål er et forslag (f.eks. vedrørende en lovpakke), der af en regering sættes til afstemning i folketinget, hvor regeringen på forhånd har meddelt, at den vil træde tilbage og/eller udskrive valg, hvis den kommer i mindretal i det pågældende spørgsmål.

Ny!!: Lov (jura) og Kabinetsspørgsmål · Se mere »

Kriminalitet

Kriminalitet eller forbrydelse refererer til juridisk forbudte handlinger, der kan straffes.

Ny!!: Lov (jura) og Kriminalitet · Se mere »

Menneskerettighederne

''Erklæring om rettigheder for mennesker og borgere'' godkendt af Frankrigs nationalforsamling, den 26. august 1789. Udtrykket Menneskerettighederne dækker almindeligvis over Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, som blev vedtaget af FN's generalforsamling den 10. december 1948.

Ny!!: Lov (jura) og Menneskerettighederne · Se mere »

Ophavsret

Det engelske ophavsretssymbol (© for copyright) Ophavsret er en beskyttelsesret, som personer, som frembringer værker, har til at disponere over værket.

Ny!!: Lov (jura) og Ophavsret · Se mere »

Parlamentarisme

Konstitutionelle monarkier med parlamentarisme er mærket med '''rød'''. Parlamentaristiske republikker, hvor parlamentet er overordnet en statsleder, ofte betegnet præsident er mærket med '''orange'''. Præsidentialsystemer med en statsleder, der står til ansvar overfor parlamentet er mærket med '''grøn'''. Parlamentarisme er en statsform, hvor en regering enten skal have et flertal i parlamentet bag sig (positiv parlamentarisme), eller ikke må have et flertal imod sig (negativ parlamentarisme).

Ny!!: Lov (jura) og Parlamentarisme · Se mere »

Præskriptiv

Præskriptiv betyder i henhold til forskrifter.

Ny!!: Lov (jura) og Præskriptiv · Se mere »

Retshistorie

Retshistorie er betegnelsen for den juridiske disciplin, der beskæftiger sig med rettens historiske fundament og udvikling fra antikken, primært romerretten, til i dag.

Ny!!: Lov (jura) og Retshistorie · Se mere »

Retsvidenskab

Retsvidenskab er den videnskabelige disciplin, der beskæftiger sig med jura.

Ny!!: Lov (jura) og Retsvidenskab · Se mere »

Sædvaneret

Sædvaneret er ikke-nedskrevet (ukodificeret) ret, som bunder i praksis, hævd og eventuelt mundtlige og skriftlige forskrifter.

Ny!!: Lov (jura) og Sædvaneret · Se mere »

Straffeloven

Straffeloven eller den borgerlige straffelov er en lov, der er skrevet på grundlag af dansk strafferet.

Ny!!: Lov (jura) og Straffeloven · Se mere »

Omdirigeringer her:

Legislativ, Lovbog, Lovforslag, Lovgivning, Lovgivningen, Ulovligt.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »