Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Graf

Indeks Graf

En graf er en todimensional grafisk fremstilling af en funktionel afhængighed mellem to størrelser, således at kender man sammenhørende værdier af de to størrelser, så ved man ud fra grafen, om de tilfredsstiller den funktionelle afhængighed eller ej En forenklet men mindre almengyldig forklaring er, at ud fra værdien af den ene størrelse, den uafhængige variabel, sædvanligvis afsat positivt til højre ud af x-aksen, kan man på grafen aflæse værdien af den andens, den afhængige variabels størrelse ved at måle aftanden fra grafen til x-aksen i den pågældende afstand fra y-aksen regnet positivt opad.

30 relationer: Algebra, Analytisk geometri, Billedskærm, Breddekreds, Cirkel, Computer, Definition, Eksponentiel vækst, Ellipse (geometri), Funktion (matematik), Hældningskoefficient, Horisont (geografi), Hyperbel, Hypotese, Integralregning, Interval (matematik), Kraft, Kurs, Kurve, Måned, Mængde, Nedbør, Parabel, Pari, Patient, Reelle tal, René Descartes, Solen, Værdipapir, Videnskab.

Algebra

Algebra i praktisk anvendelse Algebra (ar. "al-jabr") er en gren af matematikken der kan beskrives som en generalisering og udvidelse af aritmetikken.

Ny!!: Graf og Algebra · Se mere »

Analytisk geometri

Analytisk geometri er en gren af geometrien, hvor algebraiske metoder, specielt fra lineær algebra, anvendes til at løse geometriske problemer.

Ny!!: Graf og Analytisk geometri · Se mere »

Billedskærm

200px En billedskærm eller skærm er en udlæsningsenhed og bliver brugt til at omdanne elektriske signaler til visuel information på en flade, så brugeren kan se hvad der sendes fra skærmkortet til computeren - eller sendes i fjernsynet.

Ny!!: Graf og Billedskærm · Se mere »

Breddekreds

En breddekreds (i rød) Breddekredsene er de linjer i det globale koordinatsystem, som forløber parallelt med ækvator.

Ny!!: Graf og Breddekreds · Se mere »

Cirkel

En cirkel eller cirkelflade er en geometrisk figur i et (todimensionelt) plan.

Ny!!: Graf og Cirkel · Se mere »

Computer

Bærbar computer Acer Aspire 5600 En computer er en maskine, der kan programmeres til automatisk at udføre nogle talmæssige eller logiske beregninger.

Ny!!: Graf og Computer · Se mere »

Definition

En definition er et udsagn, der afgrænser og forklarer et ords eller udtryks betydning.

Ny!!: Graf og Definition · Se mere »

Eksponentiel vækst

Illustrering af hvordan en funktion vokser eksponentielt Den eksponentielle vækst er en måde, hvorpå en mængde kan forøges eller formindskes.

Ny!!: Graf og Eksponentiel vækst · Se mere »

Ellipse (geometri)

En ellipse er en plan kurve.

Ny!!: Graf og Ellipse (geometri) · Se mere »

Funktion (matematik)

En funktion eller afbildning er i matematisk forstand et redskab, der beskriver sammenhængen mellem en såkaldt afhængig variabel og en anden, såkaldt uafhængig variabel.

Ny!!: Graf og Funktion (matematik) · Se mere »

Hældningskoefficient

To rette linjer med de retvinklede trekanter der definerer deres hældningstal En hældningskoefficient, et hældningstal eller blot en hældning er indenfor den analytiske plangeometri et udtryk for hvor stejl en ret linje er i forhold til akserne i det koordinatsystem den er indtegnet i. På illustrationen til højre ses bl.a. en blå linje med hældningstallet a: Følger man linjen fra venstre mod højre, kommer man a enheder opad for hver 1 enhed man bevæger sig mod højre, illustreret ved den lille trekant nederst til venstre.

Ny!!: Graf og Hældningskoefficient · Se mere »

Horisont (geografi)

Horisont ved havet. Tre horisonter: Astronomisk, synlig og sand horisont (kiming) En horisont, også kaldet kiming eller synlig horisont, er den linje, som i ens synsfelt skiller himlen fra jordoverfladen.

Ny!!: Graf og Horisont (geografi) · Se mere »

Hyperbel

Hyperbelens to grene er de røde kurveR, F_1 og F_2 er hyperbelens brændpunkter, F_1F_2 er hyperbelens reelle akse, de blå linjestykker er brændpunktradiene, S_1 og S_2 er toppunkterne. a er afstanden fra centrum til et toppunkt og de tynde sorte linjer er asymptoterne En hyperbel er i geometrien en plan kurve og et af de fire keglesnit.

Ny!!: Graf og Hyperbel · Se mere »

Hypotese

Grafisk fremstilling af teorien om ormehuller. En hypotese er en antagelse om kendsgerninger eller sammenhænge mellem kendsgerninger, der søger at forklare kendsgerninger eller deres indbyrdes sammenhænge.

Ny!!: Graf og Hypotese · Se mere »

Integralregning

Integralregning udgør inden for matematikken sammen med den modsatte regneart differentialregning den såkaldte infinitesimalregning.

Ny!!: Graf og Integralregning · Se mere »

Interval (matematik)

Et interval er i matematiske sammenhænge en mængde bestående af samtlige reelle tal, der ligger mellem to givne tal, kaldet endepunkter.

Ny!!: Graf og Interval (matematik) · Se mere »

Kraft

En kraft er en fysisk beskrivelse af en påvirkning som får et legeme til at accelerere.

Ny!!: Graf og Kraft · Se mere »

Kurs

Udtrykket kurs anvendes inden for navigation, primært i skibsfart og luftfart, om den retning, et fartøj bevæger sig i. Kursen er oftest udtrykt i forhold til en 360°-skala, hvor 0°/360° er nord, 90° er øst, 180° er syd og 270° er vest.

Ny!!: Graf og Kurs · Se mere »

Kurve

En kurve er et begreb inde for geometrien.

Ny!!: Graf og Kurve · Se mere »

Måned

En måned er det tidsrum, Månen er om at bevæge sig omkring Jorden.

Ny!!: Graf og Måned · Se mere »

Mængde

En mængde er en samling af objekter eller elementer, hvor den orden, de optræder i, ikke tillægges en betydning.

Ny!!: Graf og Mængde · Se mere »

Nedbør

Nedbør måned for måned Nedbør er en fællesbetegnelse for hydrometeorer, dvs.

Ny!!: Graf og Nedbør · Se mere »

Parabel

En parabel er en geometrisk kurve i et plan, som sædvanligvis opstår som grafen for et andengradspolynomium.

Ny!!: Graf og Parabel · Se mere »

Pari

Pari er kurs 100 på værdipapirer, dvs.

Ny!!: Graf og Pari · Se mere »

Patient

En yngre patient. En patient (latin patiens, lidende) er et menneske eller et dyr, der er under behandling eller i gang med udredning.

Ny!!: Graf og Patient · Se mere »

Reelle tal

De reelle tal, der skrives \mathbb (Unicode ℝ), er alle tal, der kan skrives som en endelig decimalbrøk eller uendelig decimalbrøk, altså.

Ny!!: Graf og Reelle tal · Se mere »

René Descartes

René Descartes (udtales d|eɪ|k|ɑːr|t; født 31. marts 1596 i La Haye (nuv. Descartes), død 11. februar 1650 i Stockholm) var en fransk filosof og matematiker, der grundlagde den analytiske geometri.

Ny!!: Graf og René Descartes · Se mere »

Solen

Solen (latin: Sol; græsk: Helios) er den stjerne, som sammen med sit planetsystem udgør solsystemet.

Ny!!: Graf og Solen · Se mere »

Værdipapir

Aktiebrev fra 1923 udstedt af Dampfziegelei Erz- und Tonwerke O. Kirchheim AG i Tyskland. Værdipapirer er en samlebetegnelse for forskellige typer af aftaler, der angiver at man ejer en andel af noget eller har et tilgodehavende eller en rettighed.

Ny!!: Graf og Værdipapir · Se mere »

Videnskab

Videnskab er en metode for objektiv fremskaffelse af viden, samt betegnelsen på den viden, som er fremskaffet ved hjælp af en videnskabelig metode.

Ny!!: Graf og Videnskab · Se mere »

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »