Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Hent
Hurtigere adgang end browser!
 

Habitat

Indeks Habitat

Et habitat er i korte træk et område inden for en biotop, der er levested for en plante- eller dyreart.

53 relationer: Alpin (plantebælte), Bern-konventionen (naturbeskyttelse), Biocønose, Biodiversitet, Biogeografi, Biom, Biotop, Bregne, Brun bjørn, Den Europæiske Union, EU-habitatområde, Fastlandsklima, Fauna, Flora (botanik), Habitatdirektivet, Højmose, Hede, Industrialisering, Kløft, Klint, Kystklima, Landbrug, Landskab, Livscyklus, Makaronesien, Marsk, Middelhavslandene, Natura 2000, Naturbeskyttelse, Naturgenopretning, Naturtyper i Danmark, Nedbrydere, Neusiedler See, Niche (økologi), Overdrev, Palæarktiske zone, Pannonien (floraområde), Plantesociologi, Population, Potentiel naturlig vegetation, Pyrenæerne, Rådet for Den Europæiske Union, Refugium (økologi), Skandinaviske sprog, Skov, Skovbryn, Sortehavet, Steppe, Subpolarklima, Tørvemos, ..., Vildsvin, WWF Verdensnaturfonden, 20. århundrede. Expand indeks (3 mere) »

Alpin (plantebælte)

''Gentiana nivalis'' - en typisk alpin art. Alpin kan oversættes som forleddet alpe- eller bjerg-.

Ny!!: Habitat og Alpin (plantebælte) · Se mere »

Bern-konventionen (naturbeskyttelse)

Konventionen om bevarelse af europæiske, vilde dyr og planter og naturlige habitater af 1979, bedre kendt som Bernkonventionen, trådte i kraft den 1. juni 1982.

Ny!!: Habitat og Bern-konventionen (naturbeskyttelse) · Se mere »

Biocønose

Visse er til stede med andre populationer. Hertil kommer planteædere som hare og markmus samt rovdyr som f.eks. ræv og mår. En biocønose (af græsk: bios.

Ny!!: Habitat og Biocønose · Se mere »

Biodiversitet

Vandkanten ved Salten Langsø. Her i randzonen mellem land og vand findes en høj grad af naturlig biodiversitet. På billedet ses Dun-Birk (''Betula pubescens'') og Almindelig Tagrør (''Phragmites australis''). I vandet aner man flere forskellige vandplanter. Biodiversitet eller biologisk diversitet er en neologisme, som er lavet ud fra græsk bios.

Ny!!: Habitat og Biodiversitet · Se mere »

Biogeografi

Biogeografi er læren om organismers geografiske udbredelse.

Ny!!: Habitat og Biogeografi · Se mere »

Biom

Biomet "Græsområde og buskads i bjergegne", her repræsenteret ved en svejtsisk sæter. Et biom er en ensartet, økologisk sammenhæng, der findes over et mægtigt område, så som tundra eller steppe.

Ny!!: Habitat og Biom · Se mere »

Biotop

Ellesump i april. Her er biotopen bl.a. bestemt af, at jorden er oversvømmet hvert forår. Senere vil Gul Iris (''Iris pseudacorus'') og Kæmpe-Star (''Carex pendula'') vokse frem og dække bunden mellem Ellene. En biotop (af græsk bios.

Ny!!: Habitat og Biotop · Se mere »

Bregne

Bregner (Polypodiopsida) er en klasse af planter, som består af omkring 20.000 arter.

Ny!!: Habitat og Bregne · Se mere »

Brun bjørn

En brun bjørn i løb. Den brune bjørn (latin: Ursus arctos) er et pattedyr, der hører til bjørnefamilien Ursidae.

Ny!!: Habitat og Brun bjørn · Se mere »

Den Europæiske Union

Den Europæiske Union (EU) er en økonomisk og politisk union mellem 28 stater, der alle er beliggende i Europa.

Ny!!: Habitat og Den Europæiske Union · Se mere »

EU-habitatområde

EU-habitatområde er et naturområde der er beskyttet efter EUs Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer) som forpligter EU's medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU.

Ny!!: Habitat og EU-habitatområde · Se mere »

Fastlandsklima

Klimadiagram for Minsk, der har udpræget fastlandsklima. Fastlandsklima eller kontinentalt klima er de klimatyper, der er præget af, at tørre materialer (jord, sten, klipper) har lav varmefylde og ringe varmeledningsevne.

Ny!!: Habitat og Fastlandsklima · Se mere »

Fauna

Fauna Fauna er det samme som dyreverden.

Ny!!: Habitat og Fauna · Se mere »

Flora (botanik)

Mindesmærket i Szczecin, Polen Flora (af latin Flora), er et botanisk begreb, der dækker den samlede mængde plantearter, der lever, har levet eller kan leve inden for et bestemt område.

Ny!!: Habitat og Flora (botanik) · Se mere »

Habitatdirektivet

Tinnet Krat. Skovbræmme på sandbund med Stilk-Eg og Skov-Fyr (habitatskovtype nr. 9190: Stilkege-krat). Habitatdirektivet er det direktiv fra den Europæiske Union ("Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992"), der har til formål at sikre sårbare og truede biotoper (habitater) og arter.

Ny!!: Habitat og Habitatdirektivet · Se mere »

Højmose

Stadier i dannelsen af højmoser:'''Sø''' → '''Lavmose''' → '''Højmose'''. Højmose betegner et klimaksstadium i mosens succession.

Ny!!: Habitat og Højmose · Se mere »

Hede

Hedelyng i blomst ved Vrads, syd for Silkeborg Heden ved Braderup på Sild Et øjebliksbillede midt i successionen: Her har Skovfyr etableret sig stik mod hårde odds mellem Rensdyr-Lav og Revling.Klassifikation: Hede (''Nardo-Callunetae'')Sammenlign med: Klit og Overdrev En hede er et stykke menneskeskabt natur.

Ny!!: Habitat og Hede · Se mere »

Industrialisering

Dampmaskinen var den første kunstige kraftkilde, der satte gang i industrialiseringen Ved industri forstås anvendelsen af ”mekaniske” kraftkilder ved fremstillings- og forædlingsprocessen, og ved industrialisering forstås således overgangen til anvendelse af damp, gas, olie, elektricitet som kraftkilder.

Ny!!: Habitat og Industrialisering · Se mere »

Kløft

Gorges du Tarn – en kløft i Frankrig. En kløft eller en slugt er defineret som en dyb sprække, en aflang fordybning eller en sænkning, som er åben i den ene ende.

Ny!!: Habitat og Kløft · Se mere »

Klint

Typisk klint Lerklinter ved Elsegårde Møns klint En klint er en større, stejl klippevæg, sten- eller jordmasse.

Ny!!: Habitat og Klint · Se mere »

Kystklima

Kystklima Et kystklima er et klima, hvor havnærhed mildner og udjævner de forventelige, årlige maksimum- og minimumtemperaturer – under den forudsætning, at vinden bærer mildningen ind over lande der ligger nær kysten.

Ny!!: Habitat og Kystklima · Se mere »

Landbrug

Høst i Danmark Landbrug i Guinea Landbrug er en proces hvor fødevarer og andre råvarer frembringes ved dyrkning af kulturplanter og avl på visse dyr.

Ny!!: Habitat og Landbrug · Se mere »

Landskab

Landskab. Et landskab er et geografisk eller naturmæssigt område, et udsnit af jordoverfladen, som er afgrænset mere eller mindre tydeligt fra de omgivende landskaber.

Ny!!: Habitat og Landskab · Se mere »

Livscyklus

Eksempler på diplonte individer som resultater af ''diplontisk livscyklus''. En livscyklus er den periode, der dækker én generation af en organisme indbefattet dens reproduktion, hvad enten det sker ukønnet eller kønnet.

Ny!!: Habitat og Livscyklus · Se mere »

Makaronesien

Makaronesien Makaronesien er et moderne opfundet samlingsnavn på flere øgrupper i det nordlige Atlanterhav.

Ny!!: Habitat og Makaronesien · Se mere »

Marsk

Den nordfrisiske marsk En marsk er i økologien en biotop, der danner randzone mellem et fladvandet hav og fast land.

Ny!!: Habitat og Marsk · Se mere »

Middelhavslandene

Middelhavslandene i og omkring Middelhavet. ''(Kilde: NASA)'' Steneg på en mark i Spanien Naxos. ''(Foto: Heiko Gorski)'' Middelhavslandene er en betegnelse for lande som ligger ved eller i Middelhavet.

Ny!!: Habitat og Middelhavslandene · Se mere »

Natura 2000

Burgwald i Hessen, Tyskland er et af de mange europæiske Natura 2000-områder NATURA 2000 er et fælleseuropæisk projekt, der drejer sig om naturbeskyttelse.

Ny!!: Habitat og Natura 2000 · Se mere »

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse er en samlebetegnelse for en lang række tiltag med henblik på at sikre naturressourcerne og mangfoldigheden af arter og natur i verden.

Ny!!: Habitat og Naturbeskyttelse · Se mere »

Naturgenopretning

Den genoprettede (men genslyngede) Skjern Å. Naturgenopretning er betegnelsen for et fysisk indgreb i landskabet som genskaber en tidligere naturtilstand på en given lokalitet.

Ny!!: Habitat og Naturgenopretning · Se mere »

Naturtyper i Danmark

Draved i Sønderjylland. Det danske landskab er indenfor rammerne af Natura 2000 inddelt i naturtyper, der i en officiel klassifikation er tildelt dels en benævnelse, dels et kodenummer.

Ny!!: Habitat og Naturtyper i Danmark · Se mere »

Nedbrydere

Bænkebider Organismer kaldes nedbrydere (detritivorer), når de skaffer sig stof og energi ved at æde dødt, organisk materiale kaldet førne.

Ny!!: Habitat og Nedbrydere · Se mere »

Neusiedler See

Neusiedler See (ungarsk: Fertő tó) er den eneste steppesø i Centraleuropa.

Ny!!: Habitat og Neusiedler See · Se mere »

Niche (økologi)

lav, som udnytter de gunstige nicheforhold langs furen, hvor nedløbende dug og nedbør giver øget fugtighed, og fugleklatter på stenens top giver adgang til opløst, mineralsk gødning. I økologien er niche beskrevet sådan af Eugene P. Odum: Mens habitaten er en arts sted, så er nichen dens levevej.

Ny!!: Habitat og Niche (økologi) · Se mere »

Overdrev

Dette billede er taget to somre efter at man havde ladet nogle heste græsse en forsømt plæne. Allerede på dette tidspunkt ses begyndelsen til overdrevet: De tornede buske (Hvidtjørn, Slåen og Rose), de høje vildstauder (Grå-Bynke og Stor Nælde) og mosaik af græsser. Vegetation: Overdrev (''Trifolio-Geranietea'') Overdrev (egl. oredrev, ore ("uopdyrket"), drif ("drift")) er en naturtype (se også biotop) der opstår ved vedvarende græsning af et areal.

Ny!!: Habitat og Overdrev · Se mere »

Palæarktiske zone

Den palæarktiske zone. Den palæarktiske zone (ordret: den ”gammelarktiske zone” fra græsk palaios.

Ny!!: Habitat og Palæarktiske zone · Se mere »

Pannonien (floraområde)

Det farvede område svarer til den ungarske lavslette, når man ser bort fra landet sydvest for floden Mura. Pannonien er et landskabsområde med ensartede klimaforhold og derfor også med en ensartet flora.

Ny!!: Habitat og Pannonien (floraområde) · Se mere »

Plantesociologi

Plantesamfundet Geranion sanguinei, fotograferet i Gastertal i Kanton St. Gallen, Schweiz. Plantesociologi eller Fytosociologi er studiet af vegetationer, dvs.

Ny!!: Habitat og Plantesociologi · Se mere »

Population

Population (af latin: populus (folk)) er det samlede antal individer af en bestemt art, som lever inden for et afgrænset område.

Ny!!: Habitat og Population · Se mere »

Potentiel naturlig vegetation

Ludwig Schneider Sten Porse Silje Bergum Kinsten Potentiel naturlig vegetation (PNV) er et økologisk begreb, som bruges om den vegetation, man kunne forvente på et bestemt sted.

Ny!!: Habitat og Potentiel naturlig vegetation · Se mere »

Pyrenæerne

Argelès-gazost i Pyrenærene Pyrenæerne er en bjergkæde i Sydvesteuropa, der skaber en naturlig grænse mellem Frankrig og Spanien.

Ny!!: Habitat og Pyrenæerne · Se mere »

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union, Ministerrådet, EU-Rådet eller Rådet er det lovgivende organ i EU, som består af ministre, der repræsenterer nationalstaterne inden for hver sit område.

Ny!!: Habitat og Rådet for Den Europæiske Union · Se mere »

Refugium (økologi)

Hjertebladet El er en kulde- og fugtelskende plante, som har fundet sig et refugium nær Korsikas højeste bjerg, Monte Cintu. Et økologisk refugium er et tilflugtssted for dyr og planter, som giver dem levevilkår, der afviger fra omgivelsernes, eller som tidligere har været afvigende fra omgivelserne.

Ny!!: Habitat og Refugium (økologi) · Se mere »

Skandinaviske sprog

Skandinaviske sprog er en undergruppe af nordiske sprog, der igen er en underfamilie af den germanske sprogfamilie.

Ny!!: Habitat og Skandinaviske sprog · Se mere »

Skov

Stedsegrøn nåleskov. En skov er et plantesamfund eller en biotop, hvori træer udgør hovedbestanddelen.

Ny!!: Habitat og Skov · Se mere »

Skovbryn

Skovbryn set fra den græssede eng. Hvidtjørnen er i blomst, og Dag-Pragtstjerne har bredt sig ud på engen. Skovbrynet er skovens randzone over for det åbne land.

Ny!!: Habitat og Skovbryn · Se mere »

Sortehavet

Kort over Sortehavet Sortehavet. Nederst til venstre ses Marmarahavet. Øverst ses det Azovske Hav øst for halvøen Krim, til venstre derfor Dneprs brede (opdæmmede) nedre løb. Sortehavet er et ca.

Ny!!: Habitat og Sortehavet · Se mere »

Steppe

Steppe er i almindelig tale blot et træløst landskab.

Ny!!: Habitat og Steppe · Se mere »

Subpolarklima

Subpolarklima er en variant af polarklima.

Ny!!: Habitat og Subpolarklima · Se mere »

Tørvemos

Tørvemos (Sphagnum) er en slægt af mosser.

Ny!!: Habitat og Tørvemos · Se mere »

Vildsvin

Vildsvinet (Sus scrofa) er et parrettået hovdyr som tilhører svinefamilien (Suidae).

Ny!!: Habitat og Vildsvin · Se mere »

WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden er en organisation, der arbejder for at bevare natur og miljø.

Ny!!: Habitat og WWF Verdensnaturfonden · Se mere »

20. århundrede

19. århundrede – 20.

Ny!!: Habitat og 20. århundrede · Se mere »

Omdirigeringer her:

Levested.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »