Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Hent
Hurtigere adgang end browser!
 

Retsvidenskab

Indeks Retsvidenskab

Retsvidenskab er den videnskabelige disciplin, der beskæftiger sig med jura.

19 relationer: Deskriptiv, Filosofi, Folkeret, Historie, Jura, Jura (flertydig), Jurist, Kirkeret, Lov (jura), Menneskerettighederne, Normativ, Obligationsret, Retsfilosofi, Retshistorie, Retssociologi, Sociologi, Stat, Teori, Videnskab.

Deskriptiv

Deskriptiv betyder beskrivende.

Ny!!: Retsvidenskab og Deskriptiv · Se mere »

Filosofi

Rembrandts maleri "Filosoffen" fra 1633 Filosofi (Græsk φιλοσοφία, philosophia, "kærlighed til visdom"), er studiet af generelle og fundamentale problemer vedrørende emner som eksistens, værdi, bevidsthed og sprog.

Ny!!: Retsvidenskab og Filosofi · Se mere »

Folkeret

Den Internationale Domstol i Den Haag, der er organ for fortolkning af folkeretten. Folkeretten er det retsområde, der har at gøre med de regler og principper, der generelt regulerer forholdene mellem stater, mellem en stat og statsborger i et andet land og internationale organisationer.

Ny!!: Retsvidenskab og Folkeret · Se mere »

Historie

Kristian Erslev i 1922. Erslev var en hovedperson i professionaliseringen af historiefaget i Danmark. Historie henviser enten til det, der skete i fortiden, eller forskningen i og formidlingen af denne fortid, dvs.

Ny!!: Retsvidenskab og Historie · Se mere »

Jura

Justitias vægtskåle Jura er læren om retsreglernes tolkning, anvendelse, tilpasning og virkning.

Ny!!: Retsvidenskab og Jura · Se mere »

Jura (flertydig)

Jura kan henvise til flere artikler.

Ny!!: Retsvidenskab og Jura (flertydig) · Se mere »

Jurist

J.H. Wessels humoristiske fremstilling af en arbejdende jurist (th.), der retter bager for smed, fra digtet ''Smeden og Bageren. Tegningen er af Theodor Kittelsen. En jurist er en person, som beskæftiger sig med jura.

Ny!!: Retsvidenskab og Jurist · Se mere »

Kirkeret

Kirkeretten (eller kanonisk ret) er et retssystem indført af kirken.

Ny!!: Retsvidenskab og Kirkeret · Se mere »

Lov (jura)

Ved lov i juridisk forstand forstås en given forskrift eller et givet regelsæt, der skal følges af de, hvis adfærd loven tager sigte på at regulere.

Ny!!: Retsvidenskab og Lov (jura) · Se mere »

Menneskerettighederne

''Erklæring om rettigheder for mennesker og borgere'' godkendt af Frankrigs nationalforsamling, den 26. august 1789. Udtrykket Menneskerettighederne dækker almindeligvis over Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, som blev vedtaget af FN's generalforsamling den 10. december 1948.

Ny!!: Retsvidenskab og Menneskerettighederne · Se mere »

Normativ

Ordet normativ kommer af fransk normatif, af norme 'norm' og fastsætter, hvordan noget bør være el.

Ny!!: Retsvidenskab og Normativ · Se mere »

Obligationsret

Obligationsretten er en juridisk disciplin indenfor privatretten/civilretten, der vedrører læren om parternes indbyrdes retsstilling i formueretlige skyldforhold.

Ny!!: Retsvidenskab og Obligationsret · Se mere »

Retsfilosofi

Retsfilosofi er læren om statsmagt og rettens definition.

Ny!!: Retsvidenskab og Retsfilosofi · Se mere »

Retshistorie

Retshistorie er betegnelsen for den juridiske disciplin, der beskæftiger sig med rettens historiske fundament og udvikling fra antikken, primært romerretten, til i dag.

Ny!!: Retsvidenskab og Retshistorie · Se mere »

Retssociologi

Retssociologi er en samfundsvidenskabelig disciplin, der kombinerer retsvidenskab og sociologi og som således indgår i begge videnskaber.

Ny!!: Retsvidenskab og Retssociologi · Se mere »

Sociologi

Sociologi er studiet af samfund deres strukturer, organisation og betydning for de individer, der indgår i samfundet.

Ny!!: Retsvidenskab og Sociologi · Se mere »

Stat

En stat er en organisation med egen fyrste (regering), der har suverænitet over et geografisk mere eller mindre afgrænset område.

Ny!!: Retsvidenskab og Stat · Se mere »

Teori

En teori er en forklaring på et fænomen eller et område af virkeligheden.

Ny!!: Retsvidenskab og Teori · Se mere »

Videnskab

Videnskab er en metode for objektiv fremskaffelse af almen anvendelig viden, samt betegnelsen på den viden, som er fremskaffet ved hjælp af en videnskabelig metode.

Ny!!: Retsvidenskab og Videnskab · Se mere »

Omdirigeringer her:

Jur., Juridisk, Jurisprudens, Lovkyndighed, Retsforsker, Retsvidenskabelig, Retsvidenskaben.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »