Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Installer
Hurtigere adgang end browser!
 

Vinkel

Indeks Vinkel

En vinkel A har størrelsen B hvis linjestykkerne har længden 1. En vinkel er en geometrisk figur bestående af to halvlinjer med et fælles begyndelsespunkt - toppunktet.

33 relationer: Betydende cifre, Bueminut, Buesekund, Cirkel, Determinant, Enhedscirklen, Firkant, Geometri, Grad (vinkelmål), Kvadrant, Landmåling, Matematik, Meter, Navigation, Normal (matematik), Nygrad, Oktant, Pi (tal), Radian, Rektangel, Retvinklet trekant, Sekstant, Sinus (matematik), Skalarprodukt, Storcirkel, Tangens, Tørn, Terrænstreg, Trekant, Trigonometri, Vektor (geometri), Vinkelhastighed, Vinkelsum.

Betydende cifre

Betydende cifre er et matematisk/fysisk begreb.

Ny!!: Vinkel og Betydende cifre · Se mere »

Bueminut

Bueminut er 1/60-del af en grad og 1/21600-del af en cirkel (Hvis cirklen er jordens omkreds, på ca. 40.000 km, svarer et bueminut til 1,852 km og er altså det samme som en sømil).

Ny!!: Vinkel og Bueminut · Se mere »

Buesekund

Buesekund er en enhed til måling af vinkler som svarer til 1/3600 grad og 1/1296000 cirkel.

Ny!!: Vinkel og Buesekund · Se mere »

Cirkel

En cirkel eller cirkelflade er en geometrisk figur i et (todimensionelt) plan.

Ny!!: Vinkel og Cirkel · Se mere »

Determinant

En determinant er et tal, der karakteriserer en matrix.

Ny!!: Vinkel og Determinant · Se mere »

Enhedscirklen

Enhedscirkel Enhedscirklen er en særlig cirkel, der anvendes i forbindelse med trigonometri.

Ny!!: Vinkel og Enhedscirklen · Se mere »

Firkant

Seks firkanter. En firkant En firkant er en betegnelse for alle geometriske plane figurflader afgrænset og inkludering af fire retliniede sider.

Ny!!: Vinkel og Firkant · Se mere »

Geometri

Geometrien er en del af matematikken, der omhandler former, størrelser og figurer.

Ny!!: Vinkel og Geometri · Se mere »

Grad (vinkelmål)

Grader er et mål for størrelsen af en vinkel.

Ny!!: Vinkel og Grad (vinkelmål) · Se mere »

Kvadrant

koordinatsystem inddelt i 4 kvadranter. Punktet P(3,5) ligger i 1. kvadrant. I den analytiske plangeometri er en kvadrant én af de fire kvadranter som koordinatakserne deler et retvinklet koordinatsystemet i.

Ny!!: Vinkel og Kvadrant · Se mere »

Landmåling

Oversigt over redskaber og metoder til landmåling, fra det engelske videnskabelige leksikon Cyclopaedia, 1728 Landmåling er den teknik, videnskab og akkuratesse, der er tilknyttet opmåling af jordoverfladen i dens 3-dimensionale rumlige udstrækning, herunder at fastlægge fikspunkter, afstikke vinkler og måle afstande mellem givne punkter.

Ny!!: Vinkel og Landmåling · Se mere »

Matematik

Matematiklærer ved tavlen. Eksempel på sammenhæng mellem algebra og geometri. Mandelbrotmængden er et eksempel på en fraktal. Matematik (fra oldgræsk μάθημα, máthēma: det jeg lærte, at læreLiddell, H.G. & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press.; μαθηματικός mathēmatikós: glad for at lære) er en videnskab som studerer sådanne emner som mængde (tal og aritmetik), struktur (algebra), rum (geometri) og infinitesimalregning/matematisk analyse.

Ny!!: Vinkel og Matematik · Se mere »

Meter

Af de 16 metersten af marmor, der blev opsat rundt omkring i Paris i 1796 og 1797, er dette den eneste, der fortsat er på sin oprindelige plads, ved Rue de Vaugirard 36 over for Luxembourghaven. En meter (symbol m) er et mål for længde og en grundlæggende SI-enhed.

Ny!!: Vinkel og Meter · Se mere »

Navigation

Navigation (latin: navigatio sejlads) er læren om at finde vej over havet eller gennem luften, det vil sige at fastslå hvor man (geografisk) befinder sig, og hvordan man kommer frem til sit bestemmelsessted.

Ny!!: Vinkel og Navigation · Se mere »

Normal (matematik)

I matematik er en normal en linje som står vinkelret på en anden linje (i to-dimensioner).

Ny!!: Vinkel og Normal (matematik) · Se mere »

Nygrad

Vinkelmåler med nygrader Nygrad er et moderne (indført 1791 i Danmark) vinkelmål tilpasset decimalsystemet.

Ny!!: Vinkel og Nygrad · Se mere »

Oktant

En oktant. En oktant er et ældre instrument til vinkelmåling, der fungerer på samme måde som en sekstant.

Ny!!: Vinkel og Oktant · Se mere »

Pi (tal)

Et lille ''π'' Tallet pi (også kaldet Arkimedes' konstant) er en matematisk konstant, der skrives med det græske bogstav '''π'''.

Ny!!: Vinkel og Pi (tal) · Se mere »

Radian

En ''vinkel'' på 1 radian resulterer i en buelængde (nær blåindikering) med en længde lig med radius (nær rødindikering) af cirklen. Radian er en enhed for en SI-afledt vinkel.

Ny!!: Vinkel og Radian · Se mere »

Rektangel

Rektangel Et rektangel er en plan firkant, hvori modstående sider er lige lange, og alle fire vinkler er rette (90°).

Ny!!: Vinkel og Rektangel · Se mere »

Retvinklet trekant

Sider og vinkler i en retvinklet trekant En retvinklet trekant er en trekant hvori ét af de tre hjørner danner en ret vinkel, dvs.

Ny!!: Vinkel og Retvinklet trekant · Se mere »

Sekstant

Sekstant Animation af sekstantens brug Sekstant i brug En sekstant er et vinkelmålingsinstrument, som anvendes til at måle vinklen mellem den synlige horisont og et himmellegeme.

Ny!!: Vinkel og Sekstant · Se mere »

Sinus (matematik)

Sinus er en trigonometrisk funktion inden for matematikken, som beskriver bestemte forhold mellem siderne i en retvinklet trekant, eller y-koordinaten til et punkt på enhedscirklen.

Ny!!: Vinkel og Sinus (matematik) · Se mere »

Skalarprodukt

Skalarprodukt eller prikprodukt er et begreb inden for matematikken, nærmere betegnet vektormatematik, og er et specialtilfælde af matrixproduktet.

Ny!!: Vinkel og Skalarprodukt · Se mere »

Storcirkel

En storcirkel (rød) deler en kugle (sfære) i to ens halvkugler. Der ses også en lillecirkel (blå). En storcirkel er en cirkel på en kugle, som har samme diameter som kuglen.

Ny!!: Vinkel og Storcirkel · Se mere »

Tangens

Tangens er en trigonometrisk funktion inden for matematikken.

Ny!!: Vinkel og Tangens · Se mere »

Tørn

En tørn er en enhed til måling af vinkler og svarer til en hel omgang eller 360° eller 2π radianer.

Ny!!: Vinkel og Tørn · Se mere »

Terrænstreg

Terrænstreg (fork. TS) er den dagligdags betegnelse for vinkelenheden Tusinddel, der anvendes i militære organisationer.

Ny!!: Vinkel og Terrænstreg · Se mere »

Trekant

En trekant er i geometrisk forstand en polygon med tre vinkler (hjørner) og tre sider.

Ny!!: Vinkel og Trekant · Se mere »

Trigonometri

Alle trigonometriske funktioner der vedrører vinklen ''θ'''s kan konstrueres geometrisk ved hjælp af en enhedscirkel med centrum i ''O''. Trigonometri (fra græsk trigōnon.

Ny!!: Vinkel og Trigonometri · Se mere »

Vektor (geometri)

En vektor er i geometrien et objekt, der er defineret ved at have en længde og en retning.

Ny!!: Vinkel og Vektor (geometri) · Se mere »

Vinkelhastighed

Vinkelhastighed illustreret. Figuren roterer halvanden gang på 5,4 sekunder. Vinkelhastighed (også radianhastighed, vinkelfrekvens eller radianfrekvens) er for et legeme som roterer om en akse den vinkel, som legemet drejer sig i en tidsenhed.

Ny!!: Vinkel og Vinkelhastighed · Se mere »

Vinkelsum

For en konveks polygon med n sider er den indre vinkelsum V i grader bestemt ved formlen V.

Ny!!: Vinkel og Vinkelsum · Se mere »

Omdirigeringer her:

Komplementære vinkler, Kongruente vinkler, Ret vinkel, Rette vinkler, Retvinkel, Spids vinkel, Stump vinkel, Vinkel (matematik), Vinkler.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »