Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Matematik

Indeks Matematik

En fraktal. Matematik (fra oldgræsk μάθημα, máthēma: det jeg lærte, at læreLiddell, H.G. & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press.; μαθηματικός mathēmatikós: glad for at lære) er studiet af mønstre i mængde, struktur, ændringer og rummet.

71 relationer: Abstrakt algebra, Aksiom, Andengradsligning, Anvendt matematik, Aritmetik, Astronomi, Beregnelighed, Computer, Datalogi, Deduktion, Differentialgeometri, Differentialligning, Diskret matematik, Euklidisk geometri, Fraktal, Funktion (matematik), Funktionalanalyse, Fysik, Generel relativitetsteori, Geometri, GNU Free Documentation License, Grafteori, Gruppeteori, Heltal, Heltalsfølge, Ikke-euklidisk geometri, Infinitesimalregning, Informationsteori, Irrationale tal, Kaosteori, Kardinaltal, Kategoriteori, Kombinatorik, Komplekse tal, Kontinuitet, Koordinatsystem, Kryptologi, Kvantemekanik, Kvaternioner, Lineær algebra, Logik, Matematiker, Matematikkens historie, Matematisk analyse, Matematisk konstant, Matematisk logik, Matematisk skønhed, Mængdelære, Mekanik, Naturligt tal, ..., Naturvidenskab, Numerisk analyse, Oldgræsk, Optimering (matematik), Ordinaltal, Rationale tal, Reelle tal, Sandsynlighed, Sandsynlighedsregning, Sætning (matematik), Spilteori, Statistik, Surreelle tal, Tal, Talteori, TeX, Topologi, Tredjegradsligning, Trigonometri, Uendelighed, Vektorrum. Expand indeks (21 mere) »

Abstrakt algebra

Abstrakt algebra beskæftiger sig med aksiomatisk definerede algebraiske strukturer som grupper, ringe og legemer.

Ny!!: Matematik og Abstrakt algebra · Se mere »

Aksiom

Et aksiom er en grundantagelse, der antages at være sand, og som ligger til grund for et større system af sætninger.

Ny!!: Matematik og Aksiom · Se mere »

Andengradsligning

320x320px En andengradsligning i matematik er en ligning, der kan skrives på formen: ax^2+bx+c\.

Ny!!: Matematik og Andengradsligning · Se mere »

Anvendt matematik

Anvendt matematik er matematik anvendt på andre fagområder, såsom bioinformatik, datalogi, ingeniørkunst, kryptografi, landmåling, økonomi m.fl.

Ny!!: Matematik og Anvendt matematik · Se mere »

Aritmetik

Aritmetik (gr. arithmetiké, læren om tal, af gr. arithmos, tal) er en gren af matematikken, der studerer de fundamentale principper ved visse aritmetiske operationer på tal.

Ny!!: Matematik og Aritmetik · Se mere »

Astronomi

Astronomi (græsk: αστρονομία.

Ny!!: Matematik og Astronomi · Se mere »

Beregnelighed

Beregnelighed (også kaldet komputabilitetsteori) er et emne indenfor diskret matematik, som handler om om en givet funktion kan komputeres (beregnes) af en givet maskine (ofte Turing-maskinen).

Ny!!: Matematik og Beregnelighed · Se mere »

Computer

Bærbar computer Acer Aspire 5600 En computer er en maskine, der kan programmeres til automatisk at udføre nogle talmæssige eller logiske beregninger.

Ny!!: Matematik og Computer · Se mere »

Datalogi

Datalogi er læren om data og behandling af data – især vha.

Ny!!: Matematik og Datalogi · Se mere »

Deduktion

Deduktion er i sproglig argumentation og filosofi en logisk gyldig slutningsform, hvor konklusionen nødvendigvis følger af præmisserne.

Ny!!: Matematik og Deduktion · Se mere »

Differentialgeometri

Differentialgeometri er et område inden for matematikken, som udspringer af studiet af geometrien af kurver og flader i to, tre og fire dimensioner.

Ny!!: Matematik og Differentialgeometri · Se mere »

Differentialligning

En differentialligning er en ligning, hvori der indgår en (ubekendt) funktion og dens afledede.

Ny!!: Matematik og Differentialligning · Se mere »

Diskret matematik

Diskret matematik er studiet af strukturer, der er fundamentalt adskilte i den forstand at de ikke kræver et begreb om kontinuitet.

Ny!!: Matematik og Diskret matematik · Se mere »

Euklidisk geometri

Euklidisk geometri er den klassiske geometri, hvor Euklids postulater, som er opstillet af den græske matematiker Euklid er gældende.

Ny!!: Matematik og Euklidisk geometri · Se mere »

Fraktal

afbildning fra punktiterationsværdier til farve. En fraktal er et matematisk objekt, som har mindst et af følgende karaktertræk.

Ny!!: Matematik og Fraktal · Se mere »

Funktion (matematik)

En funktion er i matematisk forstand et redskab, der beskriver sammenhængen mellem en såkaldt afhængig variabel og en anden, såkaldt uafhængig variabel.

Ny!!: Matematik og Funktion (matematik) · Se mere »

Funktionalanalyse

Funktionalanalyse er den gren af matematikken, og specielt af matematisk analyse, der omhandler studiet af vektorrum og operatorer på dem.

Ny!!: Matematik og Funktionalanalyse · Se mere »

Fysik

Koncepttegning af et sort hul (NASA). Fysik (over physica fra φυσική) er læren om natur i den bredeste betydning.

Ny!!: Matematik og Fysik · Se mere »

Generel relativitetsteori

Illustration af en større masses rumtidskrumning. Generel relativitetsteori, (også kaldet Almen Relativitetsteori) er den geometriske teori om gravitation, som Albert Einstein publicerede i 1915.

Ny!!: Matematik og Generel relativitetsteori · Se mere »

Geometri

Geometrien er en del af matematikken, der omhandler former, størrelser og figurer.

Ny!!: Matematik og Geometri · Se mere »

GNU Free Documentation License

GNU Free Documentation License (GFDL eller GNU FDL) er en copyleft-licens til åbent indhold, designet af Free Software Foundation (FSF) til GNU projektet.

Ny!!: Matematik og GNU Free Documentation License · Se mere »

Grafteori

Graf med 6 knuder (punkter) og 7 kanter Grafteori er studiet af grafer og problemer, der kan reduceres til grafer, og er i denne sammenhæng både et område inden for diskret matematik og et vigtigt hjælpemiddel i datalogien, hvor den kan bruges til at løse mange opgaver, såsom skemalægning, rutefinding, jobtilordning, tegning af figurer i én streg og lineær programmering.

Ny!!: Matematik og Grafteori · Se mere »

Gruppeteori

Gruppeteori er den del af matematikken, der beskæftiger sig med grupper, eller mere specifikt de endelige grupper.

Ny!!: Matematik og Gruppeteori · Se mere »

Heltal

Heltal er tal der kan skrives uden brug af brøker eller decimaler.

Ny!!: Matematik og Heltal · Se mere »

Heltalsfølge

En heltalsfølge er inden for matematik en talfølge bestående af heltal.

Ny!!: Matematik og Heltalsfølge · Se mere »

Ikke-euklidisk geometri

Den euklidiske geometri bygger på et antal postulater (kaldet aksiomer) som ikke kan bevises; for eksempel begrebet "et punkt" og at der gennem to punkter kan trækkes én og kun en ret linje.

Ny!!: Matematik og Ikke-euklidisk geometri · Se mere »

Infinitesimalregning

Infinitesimalregning er en gren inden for matematikken, grundlagt af Isaac Newton og Gottfried Leibniz med skabelsen af differentialregning.

Ny!!: Matematik og Infinitesimalregning · Se mere »

Informationsteori

Ved informationsteori, der er emnet for informationsvidenskab, forstås teoribygningen omkring hvordan data kan repræsenteres, opfattes og formidles.

Ny!!: Matematik og Informationsteori · Se mere »

Irrationale tal

Irrationale tal (kaldes også Irrationelle tal) er i matematikken alle tal der er reelle, men ikke rationale.

Ny!!: Matematik og Irrationale tal · Se mere »

Kaosteori

Kaosteori er det populære navn for det, der i videnskaben kaldes for Ikke-lineær dynamik.

Ny!!: Matematik og Kaosteori · Se mere »

Kardinaltal

Kardinaltal eller tælletal er tal anvendt til at angive, hvor mange elementer der er i en given mængde.

Ny!!: Matematik og Kardinaltal · Se mere »

Kategoriteori

Kategoriteori er et område i matematikken, der omhandler det abstrakte studium af matematiske strukturer og relationer mellem dem.

Ny!!: Matematik og Kategoriteori · Se mere »

Kombinatorik

Kombinatorik er en matematisk disciplin, hvor man studerer, på hvor mange måder et sæt af elementer fra forskellige grupper kan sættes sammen.

Ny!!: Matematik og Kombinatorik · Se mere »

Komplekse tal

Komplekse tal (betegnes ℂ) er tal bestående af summen af et reelt tal (realdelen) og et imaginært tal (den imaginære enhed gange et reelt tal kaldet imaginærdelen).

Ny!!: Matematik og Komplekse tal · Se mere »

Kontinuitet

Kontinuitet er et begreb inden for matematik.

Ny!!: Matematik og Kontinuitet · Se mere »

Koordinatsystem

Koordinatsystem er et system til angivelse af punkters placering ved hjælp af koordinater.

Ny!!: Matematik og Koordinatsystem · Se mere »

Kryptologi

Kryptologi er læren om hemmeligholdelse af information.

Ny!!: Matematik og Kryptologi · Se mere »

Kvantemekanik

3D visualisering af en 3p orbital i hydrogen. Figuren viser det område af rummet, hvor der er størst sandsyndlighed for at finde en elektron i en 3p orbital. Kvantemekanik (eller kvantefysik) er en gren af fysikken, som beskæftiger sig med stofs egenskaber på atomart og subatomart niveau.

Ny!!: Matematik og Kvantemekanik · Se mere »

Kvaternioner

Kvaternioner (på engelsk quaternions) er en ikke-kommutativ udvidelse af de komplekse tal.

Ny!!: Matematik og Kvaternioner · Se mere »

Lineær algebra

Lineær algebra er et område inden for matematikken, der beskæftiger sig med vektorrum og linære afbilledinger af disse.

Ny!!: Matematik og Lineær algebra · Se mere »

Logik

Den græske tænker og filosof Aristoteles anses som faderen til den klassiske logik. Logik (fra græsk λόγος, logos.

Ny!!: Matematik og Logik · Se mere »

Matematiker

Leonhard Euler betragtes af mange mennesker som en af de største matematikere nogensinde. En matematiker er en person, som undersøger hvordan matematikken fungerer.

Ny!!: Matematik og Matematiker · Se mere »

Matematikkens historie

Fra ''Al-jabr'', et af mesterværkerne i persisk matematik. Matematikkens historie går flere tusind år tilbage i tiden, længe før ordet matematik opstod.

Ny!!: Matematik og Matematikkens historie · Se mere »

Matematisk analyse

Matematisk analyse er den del af matematikken, der beskæftiger sig med begreber som grænseværdi og konvergens.

Ny!!: Matematik og Matematisk analyse · Se mere »

Matematisk konstant

En matematisk konstant er en talværdi, som ikke ændrer sig; den er derfor det modsatte af en variabel.

Ny!!: Matematik og Matematisk konstant · Se mere »

Matematisk logik

Matematisk logik (også kendt som symbolsk logik) er et felt i matematikken med tæt forbindelse til matematikkens grundlag, datalogi og filosofisk logik.

Ny!!: Matematik og Matematisk logik · Se mere »

Matematisk skønhed

Mandelbrotmængden, et almindeligt eksempel på fraktalkunst. Matematisk skønhed dækker over, at de fleste matematikere drager en æstetisk tilfredsstillelse fra deres arbejde og fra matematik i almindelighed.

Ny!!: Matematik og Matematisk skønhed · Se mere »

Mængdelære

Mængdelære er den matematiske teori om mængder, der repræsenterer mængder af abstrakte objekter.

Ny!!: Matematik og Mængdelære · Se mere »

Mekanik

Mekanik hører til blandt de allermest grundlæggende, og allerældste fysiske områder.

Ny!!: Matematik og Mekanik · Se mere »

Naturligt tal

I matematikken er et naturligt tal enten et positivt heltal (1, 2, 3,...) eller et ikke-negativt heltal (0, 1, 2,...). Den første definition benyttes ofte af talteoretikere, mens den anden ofte benyttes af mængdeteoretikere, logikere og dataloger.

Ny!!: Matematik og Naturligt tal · Se mere »

Naturvidenskab

Naturvidenskab er en samlende betegnelse for de videnskaber der har naturen som sit genstandsfelt og forskningsområde.

Ny!!: Matematik og Naturvidenskab · Se mere »

Numerisk analyse

Numerisk analyse er en disciplin inden for matematikken.

Ny!!: Matematik og Numerisk analyse · Se mere »

Oldgræsk

Oldgræsk er det græske sprog, som det blev talt og skrevet i oldtiden (ca. 800 f. Kr. – ca. 600 e. Kr.), i modsætning til nygræsk, som er betegnelsen for det græske sprog efter oldtiden.

Ny!!: Matematik og Oldgræsk · Se mere »

Optimering (matematik)

Optimering er en matematisk metode til bestemmelse af optimale værdier af funktioner.

Ny!!: Matematik og Optimering (matematik) · Se mere »

Ordinaltal

Ordinaltal eller ordenstal er tal brugt til at angive placeringer på en ordnet liste: Første, anden, tredje, osv., i modsætning til kardinaltal, som siger, "hvor mange der er": En, to, tre, osv.

Ny!!: Matematik og Ordinaltal · Se mere »

Rationale tal

De rationale tal eller rationelle tal omfatter alle tal, der kan skrives på formen \frac hvor a er et heltal og b er et naturligt tal.

Ny!!: Matematik og Rationale tal · Se mere »

Reelle tal

De reelle tal, der skrives \mathbb (Unicode ℝ), er alle tal, der kan skrives som en endelig decimalbrøk eller uendelig decimalbrøk, altså q,d_1d_2d_3\ldots, hvor q er et heltal, og decimalerne, d_1,d_2,\ldots er et af cifrene, 0,1,2,\ldots,9.

Ny!!: Matematik og Reelle tal · Se mere »

Sandsynlighed

Sandsynlighed optræder i to væsensforskellige betydninger, nemlig en logisk betydning og en matematisk-statistisk betydning.

Ny!!: Matematik og Sandsynlighed · Se mere »

Sandsynlighedsregning

Sandsynlighedsregning er en matematisk disciplin, der omhandler beregning af sandsynligheder for forskellige udfald af nærmere definerede eksperimenter.

Ny!!: Matematik og Sandsynlighedsregning · Se mere »

Sætning (matematik)

En matematisk sætning (synonym: teorem, bruges sjældent i ren matematik) er en sandhed inden for et formelt system.

Ny!!: Matematik og Sætning (matematik) · Se mere »

Spilteori

right Spilteori studerer valg af optimal adfærd, når omkostningerne og gevinsterne af hver mulighed afhænger af andre individers valg.

Ny!!: Matematik og Spilteori · Se mere »

Statistik

Statistik er en videnskabelig metode, hvormed man effektivt anvender numeriske data, som fx kan komme fra eksperimenter, spørgeskemaer eller registre.

Ny!!: Matematik og Statistik · Se mere »

Surreelle tal

Indenfor matematik er surreelle tal elementerne i et legeme, som både indeholder de reelle tal og uendeligt store og små tal.

Ny!!: Matematik og Surreelle tal · Se mere »

Tal

Tal er et abstrakt begreb, der bruges til at angive mængde.

Ny!!: Matematik og Tal · Se mere »

Talteori

Talteori er en gren af matematikken og er som det fremgår forskellige teorier om tal.

Ny!!: Matematik og Talteori · Se mere »

TeX

TeX (officielt skrevet TEX, og udtalt "tekh") er et layoutsystem skrevet af Donald Knuth, populært i akademiske kredse, specielt indenfor matematik, fysik, datalogi og medialogi.

Ny!!: Matematik og TeX · Se mere »

Topologi

Et Möbiusbånd: Et objekt med kun en side og en kant; bl.a. sådanne strukturer studeres i topologi. Topologi (græsk topos, 'sted', og logos, 'lære') er en del af matematikken, der udvider geometri.

Ny!!: Matematik og Topologi · Se mere »

Tredjegradsligning

''y''.

Ny!!: Matematik og Tredjegradsligning · Se mere »

Trigonometri

Alle trigonometriske funktioner der vedrører vinklen ''θ'''s kan konstrueres geometrisk ved hjælp af en enhedscirkel med centrum i ''O''. Trigonometri (fra græsk trigōnon.

Ny!!: Matematik og Trigonometri · Se mere »

Uendelighed

Uendelig tid Uendelighed er et abstrakt begreb, som betegner noget uden ende.

Ny!!: Matematik og Uendelighed · Se mere »

Vektorrum

Inden for matematik er et vektorrum en abstrakt algebraisk struktur.

Ny!!: Matematik og Vektorrum · Se mere »

Omdirigeringer her:

Matematisk, Matematiske.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »