Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Areal

Indeks Areal

former er mellem 15 og 16 kvadrater. Omformning af en cirkels areal til cirkeludsnit – og samlet til et omtrent parallelogram. Bemærk at pi*R nederst er kurvelængden – ikke den rette linjelængde. pi-)interval ved hjælp af polygon-triangulering. Man opdeler en indre og ydre polygon i trekanter og beregner det interval som cirkelareal eller pi er i. Areal er en kvantitet, som udtrykker udstrækningen af en to-dimensionel overflade eller form – i et plan (fladt).

56 relationer: Acre (flademål), Afledte SI-enheder, Album (flademål), Analog og digital, Begreb, Cirkel, Cirkeludsnit, Cylinder (geometri), Danske måleenheder, Definition, Den pythagoræiske læresætning, Determinant, Differentialgeometri, Dimension, Enhed, Fase (stof), Fjerdingkar (flademål), Fod (længdeenhed), Geometri, Hektar, Infinitesimalregning, Kegle (geometri), Kugle, Kurve, Kurvelængde, Kvadrat, Kvadratkilometer, Kvadratmeter, Kvantitet, Længde, Lineær algebra, Linje, Maling, Matematik, Matematisk analyse, Matematisk formel, Materiale, Meter, Model, Motivation, Parallelogram, Penning (flademål), Plan (matematik), Polygon, Reelle tal, Rektangel, Rumfang, SI-præfiks, Skæppe (flademål), Springer Science+Business Media, ..., Système International d'Unités, Tønde land, Trekant, USA, Verdens lande, Yard. Expand indeks (6 mere) »

Acre (flademål)

Acre er en engelsk arealenhed.

Ny!!: Areal og Acre (flademål) · Se mere »

Afledte SI-enheder

Afledte SI-enheder er en del af SI-systemet for måleenheder og er afledt af de 7 grundlæggende SI-enheder.

Ny!!: Areal og Afledte SI-enheder · Se mere »

Album (flademål)

Album er et gammelt jordemål svarende til 1/12 skæppe land (.

Ny!!: Areal og Album (flademål) · Se mere »

Analog og digital

Analog kommer fra græsk analogos med betydningen "tilsvarende, lignende".

Ny!!: Areal og Analog og digital · Se mere »

Begreb

Begreb kommer af plattysk Begrep.

Ny!!: Areal og Begreb · Se mere »

Cirkel

En Cirkel er en geometrisk figur i et (todimensionelt) plan.

Ny!!: Areal og Cirkel · Se mere »

Cirkeludsnit

To cirkeludsnit Et cirkeludsnit, også kaldet en sektor, er det stykke af en cirkel som afgrænses af cirklens periferi og en centervinkel dannet af to radier.

Ny!!: Areal og Cirkeludsnit · Se mere »

Cylinder (geometri)

En ret cylinder En cylinder er et rumgeometrisk legeme med form som en tromle (en øldåse er eksempelvis en tilnærmet cylinder).

Ny!!: Areal og Cylinder (geometri) · Se mere »

Danske måleenheder

Danske måleenheder er en liste over gamle danske måleenheder, som blev anvendt før metersystemet.

Ny!!: Areal og Danske måleenheder · Se mere »

Definition

En definition er et udsagn, der afgrænser og forklarer et ords eller udtryks betydning.

Ny!!: Areal og Definition · Se mere »

Den pythagoræiske læresætning

Et visuelt bevis for den pythagoræiske læresætning Den pythagoræiske læresætning beskriver forholdet mellem sidelængderne i en retvinklet trekant.

Ny!!: Areal og Den pythagoræiske læresætning · Se mere »

Determinant

En determinant er et tal, der karakteriserer en matrix.

Ny!!: Areal og Determinant · Se mere »

Differentialgeometri

Differentialgeometri er et område inden for matematikken, som udspringer af studiet af geometrien af kurver og flader i to, tre og fire dimensioner.

Ny!!: Areal og Differentialgeometri · Se mere »

Dimension

Dimension (af latin dimensio, vbs. til di-metiri, afmåle; jævnfør meter) er et matematisk og geometrisk begreb, der henviser til retninger i hvilke, en flade eller et rum (eller en genstands form eller størrelse kan måles og/eller beskrives. Normalt regnes med tre dimensioner: bredde, højde og længde (eller dybde), men i matematisk sammenhæng kan antallet af dimensioner være større.

Ny!!: Areal og Dimension · Se mere »

Enhed

En enhed kan beskrives som en af de dele, hvoraf noget består, eller som den mindste del af en større sammenhæng, der kan fungere selvstændigt.

Ny!!: Areal og Enhed · Se mere »

Fase (stof)

I fysikvidenskaberne er en fase eller stoffase tilstanden af det makroskopiske fysiske system, som har nogenlunde ens kemisk sammensætning og fysiske egenskaber (f.eks. massefylde, krystalstruktur, brydningsindeks...). De mest kendte faseeksempler (tidligere tilstandsformer) er.

Ny!!: Areal og Fase (stof) · Se mere »

Fjerdingkar (flademål)

Fjerdingkar – eller rettere: en fjerding land, er et gammelt jordemål svarende til 1/4 skæppe land.

Ny!!: Areal og Fjerdingkar (flademål) · Se mere »

Fod (længdeenhed)

En fod er en længdeenhed, som varierer fra land til land, fordi den oprindeligt er baseret på længden af menneskers fødders fodtøj.

Ny!!: Areal og Fod (længdeenhed) · Se mere »

Geometri

Geometrien er en del af matematikken, der omhandler former, størrelser og figurer.

Ny!!: Areal og Geometri · Se mere »

Hektar

En fodboldbanes opmærkede område udgør 0,7140 ha. Medregner man græskanterne udenom spillefeltet, har man et omtrentligt begreb om størrelsen af en hektar. En hektar (ha) er et areal på 10.000m² eller 0,01 km², hvilket er et kvadrat på 100 meter × 100 meter.

Ny!!: Areal og Hektar · Se mere »

Infinitesimalregning

Infinitesimalregning er en gren inden for matematikken, grundlagt af Isaac Newton og Gottfried Leibniz med skabelsen af differentialregning.

Ny!!: Areal og Infinitesimalregning · Se mere »

Kegle (geometri)

En kegle er illustreret på tegning til højre side.

Ny!!: Areal og Kegle (geometri) · Se mere »

Kugle

Computergenereret kugleformet figurs overfladenet. En kugle er en rumgeometrisk figur.

Ny!!: Areal og Kugle · Se mere »

Kurve

En kurve er et begreb inde for geometrien.

Ny!!: Areal og Kurve · Se mere »

Kurvelængde

En kurvelængde, er i matematikken længden af en kurve i et givent interval.

Ny!!: Areal og Kurvelængde · Se mere »

Kvadrat

Et kvadrat ''Sort kvadrat'', maleri af Kazimir Malevitj fra 1913/1914 Et kvadrat er en plan firkant, hvori alle sider er lige lange, og alle fire vinkler er rette (90°).

Ny!!: Areal og Kvadrat · Se mere »

Kvadratkilometer

Kvadratkilometer (symbol km²) er et arealmål på 1.000.000 kvadratmeter.

Ny!!: Areal og Kvadratkilometer · Se mere »

Kvadratmeter

En kvadratmeter, kvm eller m2, er en afledt SI-enhed, der bruges om arealstørrelser.

Ny!!: Areal og Kvadratmeter · Se mere »

Kvantitet

Kvantitet angives i mængder, størrelser, længder, mål og vægt.

Ny!!: Areal og Kvantitet · Se mere »

Længde

Længder er nært beslægtet med numeriske værdier.

Ny!!: Areal og Længde · Se mere »

Lineær algebra

Lineær algebra er et område inden for matematikken, der beskæftiger sig med vektorrum og linære afbilledinger af disse.

Ny!!: Areal og Lineær algebra · Se mere »

Linje

En linje i et koordinatsystem. Linje (tidligere også stavet) er i geometrien samtlige punkter mellem to punkter samt i forlængelsen heraf.

Ny!!: Areal og Linje · Se mere »

Maling

Maling er et, sædvanligvis flydende, materiale, som bruges til at ændre farven på en genstands overflade.

Ny!!: Areal og Maling · Se mere »

Matematik

En fraktal. Matematik (fra oldgræsk μάθημα, máthēma: det jeg lærte, at læreLiddell, H.G. & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press.; μαθηματικός mathēmatikós: glad for at lære) er studiet af mønstre i mængde, struktur, ændringer og rummet.

Ny!!: Areal og Matematik · Se mere »

Matematisk analyse

Matematisk analyse er den del af matematikken, der beskæftiger sig med begreber som grænseværdi og konvergens.

Ny!!: Areal og Matematisk analyse · Se mere »

Matematisk formel

En formel inden for matematik, såvel som fysik eller andre naturvidenskabelige fag, er en fremgangsmåde eller en algoritme til at finde frem til en given værdi eller ting.

Ny!!: Areal og Matematisk formel · Se mere »

Materiale

Et materiale er et element i en konstruktion inden for produktion eller fabrikation.

Ny!!: Areal og Materiale · Se mere »

Meter

Af de 16 meter-eksemplarer, der blev opsat rundt omkring i Paris i 1796-1797, er dette det eneste tilbageværende eksemplar, der fortsat befinder sig på den oprindelige plads. En meter (symbol m) er et mål for længde og en grundlæggende SI-enhed, der bruges verden over til almindelige og videnskabelige formål.

Ny!!: Areal og Meter · Se mere »

Model

Ordet model har flere betydninger.

Ny!!: Areal og Model · Se mere »

Motivation

Tidslinje over teoretikere vedrørende studentermotivation. Motivation er et begreb der referer til en proces der frembringer, kontrollerer og opretholder bestemte væremåder.

Ny!!: Areal og Motivation · Se mere »

Parallelogram

Et parallelogram. I geometrien er et parallelogram en firkant hvori modstående sider er parallelle.

Ny!!: Areal og Parallelogram · Se mere »

Penning (flademål)

Penning er et flademål og angiver størrelsen af et kvadrat med sidelængden 6 alen, hvilket dermed svarer til 36 kvadratalen.

Ny!!: Areal og Penning (flademål) · Se mere »

Plan (matematik)

En matematisk plan er det fundamentale todimensionelle objekt.

Ny!!: Areal og Plan (matematik) · Se mere »

Polygon

Simpel polygon Polygon er det græske navn for en mangekant, og ordet betyder egentlig "mangehjørne".

Ny!!: Areal og Polygon · Se mere »

Reelle tal

De reelle tal, der skrives \mathbb (Unicode ℝ), er alle tal, der kan skrives som en endelig decimalbrøk eller uendelig decimalbrøk, altså q,d_1d_2d_3\ldots, hvor q er et heltal, og decimalerne, d_1,d_2,\ldots er et af cifrene, 0,1,2,\ldots,9.

Ny!!: Areal og Reelle tal · Se mere »

Rektangel

Rektangel Et rektangel er en plan firkant, hvori modstående sider er lige lange, og alle fire vinkler er rette (90°).

Ny!!: Areal og Rektangel · Se mere »

Rumfang

Rumfang er betegnelsen for størrelsen af det rum, som afgrænses af et 3-dimensionalt lukket legemes overflade.

Ny!!: Areal og Rumfang · Se mere »

SI-præfiks

Et SI-præfiks er et præfiks, som kan anvendes på enhver SI-enhed.

Ny!!: Areal og SI-præfiks · Se mere »

Skæppe (flademål)

En skæppe er en gammel måleenhed for areal.

Ny!!: Areal og Skæppe (flademål) · Se mere »

Springer Science+Business Media

Springer Science+Business Media (tidligere: Springer-Verlag) er et tysk forlag, som kan føre sin historie tilbage til 1842, hvor den tyske boghandler Julius Springer åbnede egen boghandel i Berlin og samtidtigt startede en mindre forlagsvirksomhed.

Ny!!: Areal og Springer Science+Business Media · Se mere »

Système International d'Unités

Système International d'Unités eller SI-systemet (i daglig tale metersystemet) er et internationalt enhedssystem (navnet kommer fra fransk).

Ny!!: Areal og Système International d'Unités · Se mere »

Tønde land

En tønde land var oprindeligt det areal, der kunne tilsås med en tønde sædekorn.

Ny!!: Areal og Tønde land · Se mere »

Trekant

En trekant er i geometrisk forstand en polygon med tre vinkler (hjørner) og tre sider.

Ny!!: Areal og Trekant · Se mere »

USA

Amerikas Forenede Stater (United States of America), på dansk normalt omtalt som USA, er en demokratisk forbundsrepublik, der består af 50 stater, et føderalt distrikt (hovedstaden Washington D.C.) og 14 territorier. De 48 af staterne og Washington DC ligger som et samlet landområde i det centrale Nordamerika, afgrænset på hver side af henholdsvis Atlanterhavet og Stillehavet og grænsende til Canada mod nord og Mexico mod syd. Staten Alaska ligger i det nordvestlige hjørne af Nordamerika med Canada mod øst og Rusland mod vest på den anden side af Beringstrædet, og midt i Stillehavet ligger staten Hawaii. Med mere end 9,6 millioner km² og en befolkning på mere end 320 millioner er USA det tredjestørste land og tredje folkerigeste land i verden. Da USA er resultatet af stor immigration fra mange lande igennem flere hundrede år, er landet et af de lande i verden med flest etniske grupper. USA's økonomi er, med et bruttonationalprodukt på 14.260 mia. dollar, verdens største økonomi. USA opnåede uafhængighed af Storbritannien i 1776, i første omgang for 13 stater på østkysten. I det 19. århundrede ekspanderende landet med blandt andet overtagelse af landområder fra Frankrig, Spanien, Storbritannien, Mexico og Rusland og annekterede Republikken Texas og Republikken Hawaii. Uenighed mellem sydstaterne domineret af landbrug og de industrialiserede nordstater over staternes magt i forhold til centralregeringen og over spørgsmålet om slaveri førte til Den Amerikanske borgerkrig i 1860'erne. Nordstaternes sejr sikrede, at landet forblev en samlet nation, og førte til afslutningen på slaveriet. Den spansk-amerikanske krig og 1. verdenskrig bekræftede USA's status som militærmagt. I 1945 ved 2. verdenskrigs afslutning blev USA verdens første land med atomvåben. USA blev permanent medlem af FN's sikkerhedsråd og var med til at grundlægge NATO. Efter Den kolde krigs afslutning blev USA verdens eneste supermagt.

Ny!!: Areal og USA · Se mere »

Verdens lande

Denne liste over verdens lande giver et overblik over suveræne stater rundt om i verden, med oplysninger om deres status og anerkendelse af deres suverænitet.

Ny!!: Areal og Verdens lande · Se mere »

Yard

En yard er et amerikansk og engelsk længdemål defineret som 3 engelske fod, svarende til 0,9144 m. Kategori:Længdeenheder Kategori:US enheder Kategori:Engelske enheder.

Ny!!: Areal og Yard · Se mere »

Omdirigeringer her:

Ar (enhed), Ar (flademål), Arealenhed, Arealmål, Fladeareal, Flademål, Tværsnitsareal.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »