Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Installer
Hurtigere adgang end browser!
 

Global opvarmning

Indeks Global opvarmning

Tendensen i den gennemsnitlige overfladetemperatur i relation til 1961-1990 Gennemsnitlig ændring af overfladetemperaturen 1999-2008 i relation til 1940-1980 Jordens middeltemperatur vist over forskellige tidsintervaller Den globale opvarmning betegner den aktuelle klimaændring, der medfører en stigning i den globale gennemsnitstemperatur.

95 relationer: Absorption, Acceleration, Albedo, Økonomisk vækst, År, Befolkning, Biodiversitet, Carbon, Cement, Chicxulub-krateret, Climategate, Den lille istid, Den sjette store massedød, Den termohaline cirkulation, Dinosaurus, Drivhuseffekt, Drivhusgas, Eem-mellemistiden, El Niño, FN's klimakonference 2009, Forhistorisk tid, Forskning, Fosfat, Fossilt brændstof og brændsel, Fotosyntese, Geologisk CO2-lagring, Golfstrømmen, Grønlands indlandsis, Grønlandspumpen, Hav, Havenes forsuring, Havoverflade, Hedebølge, Henrik Svensmark, Indlandsis, Industrialisering, Iskerne, Island, Istid, Jægerstenalder, Jorden, Jordens atmosfære, Klima, Klimaændring, Kubikkilometer, Kuldioxid, Kulstofkredsløb, Masseuddøen, Menneske, Menneskeskabt drivhuseffekt, ..., Metan, Metanhydrat, Meteor, Meteorologi, Næringsstof (plantenæring), Niche (økologi), Nitrat, Orgasme, Passagerfly, Permafrost, PH, Planteplankton, Planter, Pliocæn, Pumpe, RealClimate, Resurse, Scooter, Sod, Sol-klima-teorien, Solen, Solindstråling, Solplet, Tambora, Temperatur, Tilbagekobling, Ton, Traktortræk, Tropisk, Troposfære, Udryddelse, Vand, Varme, Væv (biologi), Verdens lande, Verdenshave, Vulkan, Yngre Dryas, 1783, 1815, 1970, 2008, 2013, 2020, 21. århundrede. Expand indeks (45 mere) »

Absorption

Absorption er opsugning eller optagelse af vand, luftarter eller andre stoffer ved aktive eller passive mekanismer.

Ny!!: Global opvarmning og Absorption · Se mere »

Acceleration

En kugle påvirkes af tyngdekraften og accelererer. Acceleration er ændring af hastigheden pr.

Ny!!: Global opvarmning og Acceleration · Se mere »

Albedo

Baffin øen, nord for Canada. De snedækkede flader og gletsjeren i midten har en høj albedograd. Derfor er de svære at få varmet op. Albedo er et udtryk for intensiteten i tilbagekastet lys.

Ny!!: Global opvarmning og Albedo · Se mere »

Økonomisk vækst

Økonomisk vækst er egentlig et upræcist begreb, idet det kan betegne vækst i flere forskellige økonomiske størrelser.

Ny!!: Global opvarmning og Økonomisk vækst · Se mere »

År

Et år er den tid, det tager Jorden at foretage en omkredsning af Solen.

Ny!!: Global opvarmning og År · Se mere »

Befolkning

Kort over verdens landes befolkningsstørrelser. I sociologi og biologi er en befolkning en gruppe af mennesker, organismer af en given art, der bebor et givet geografisk område og som ofte er opgjort ved en folketælling.

Ny!!: Global opvarmning og Befolkning · Se mere »

Biodiversitet

Vandkanten ved Salten Langsø. Her i randzonen mellem land og vand findes en høj grad af naturlig biodiversitet. På billedet ses Dun-Birk (''Betula pubescens'') og Almindelig Tagrør (''Phragmites australis''). I vandet aner man flere forskellige vandplanter. Biodiversitet eller biologisk diversitet er en neologisme, som er lavet ud fra græsk bios.

Ny!!: Global opvarmning og Biodiversitet · Se mere »

Carbon

Carbon (fra carbo "kul"), kulstof eller karbon er et grundstof med atomnummer 6 i det periodiske system med symbolet C. I det periodiske system er det det første (i række 2) af seks elementer i gruppe 14, som har sammensætningen af deres ydre elektronskal til fælles.

Ny!!: Global opvarmning og Carbon · Se mere »

Cement

Betonkanon læsser beton af. Cement er et gråt pulver til brug for betonfremstilling, visse typer mørtel m.m. Beton er en blanding af cement, vand, sand og sten.

Ny!!: Global opvarmning og Cement · Se mere »

Chicxulub-krateret

Radartopografi viser kraterets diameter på 180 kilometer (''image courtesy NASA/JPL-Caltech)''. I omkredsen findes mange jordfaldshuller Radarbillede fra en satellit. Billedet viser, hvor massive bjergarterne er. Dette udtrykker nedslagets komprimering af grundfjeldet. Chicxulub-krateret er et gammelt nedslagskrater, hvor halvdelen ligger under jorden inde på Yucatán-halvøen i Mexico og den anden halvdel ligger under havbunden ud for halvøen.

Ny!!: Global opvarmning og Chicxulub-krateret · Se mere »

Climategate

Climategate (eller klimaskandalen) er navnet på en hændelse i november 2009, hvor hackere offentliggjorde e-mails, de havde fået fat i ved hacking af klimaforskningsinstitutet CRU ved University of East Anglia i Storbritannien.

Ny!!: Global opvarmning og Climategate · Se mere »

Den lille istid

Den lille istid (international forkortelse: LIA) er en betegnelse på en køligere periode, som begyndte i senmiddelalderen og sluttede i 1800-tallet.

Ny!!: Global opvarmning og Den lille istid · Se mere »

Den sjette store massedød

Den sjette store massedød er en betegnelse for tabet af plante- og dyrearter, som forskere mener vi nu, dvs.

Ny!!: Global opvarmning og Den sjette store massedød · Se mere »

Den termohaline cirkulation

Et simplificeret diagram over det globale thermohaline kredsløb. De blå pile repræsenterer de kolde dybhavstrømme, og de røde pile repræsenterer de varme overfladestrømme. Den termohaline cirkulation er de sammenhængende havstrømme, der udgør et globalt kredsløb.

Ny!!: Global opvarmning og Den termohaline cirkulation · Se mere »

Dinosaurus

En dinosaurus, dinosaur eller dino er et medlem af en næsten uddød gruppe af archosaurer der opstod i Mellem Trias for 230 millioner år siden.

Ny!!: Global opvarmning og Dinosaurus · Se mere »

Drivhuseffekt

Drivhuseffekt er det fænomen, at glasfladerne i et drivhus tillader de kortbølgede solstråler at passere ind i drivhuset, men ikke den langbølgede varmestråling at forlade drivhuset, og resultatet bliver, at drivhuset virker som en varmefælde.

Ny!!: Global opvarmning og Drivhuseffekt · Se mere »

Drivhusgas

Tendensen i drivhusgasserne kuldioxid, metan, lattergas, freongasser 2 udledning pr indbygger En drivhusgas har evnen til at opfange og udsende (en del af) den langbølgede varmestråling, mens den tillader den største del af den kortbølgede varmestråling at passere.

Ny!!: Global opvarmning og Drivhusgas · Se mere »

Eem-mellemistiden

Eem-mellemistiden, Eem-varmeperioden (Sangamon-mellemistiden i Nordamerika, Ipswich-mellemistiden i Storbritannien, Riss-Würm-mellemistiden i Alperne) indledte den senpleistocæne subepoke for ca.

Ny!!: Global opvarmning og Eem-mellemistiden · Se mere »

El Niño

Kort over temperaturafvigelser fra normaltemperaturen under El Niño december 1997. El Niño, eller mere korrekt, El Niño – sydlig oscillation (ENSO), er et globalt fænomen, der opstår i havet og atmosfæren.

Ny!!: Global opvarmning og El Niño · Se mere »

FN's klimakonference 2009

Åbningsmødet ved Cop 15 FN's klimakonference 2009 (eng.: United Nations Climate Change Conference 2009) var en international konference om klimaændringer, der var arrangeret af FN og som fandt sted i Bella Center i København mellem 7. og 18. december 2009.

Ny!!: Global opvarmning og FN's klimakonference 2009 · Se mere »

Forhistorisk tid

''Australopithecus afarensis'' fundet i Etiopien i 1974 Forhistorisk tid (præhistorisk tid eller urhistorisk tid) er den ældste periode i menneskehedens historie.

Ny!!: Global opvarmning og Forhistorisk tid · Se mere »

Forskning

Forskning betegner den grundige videnskabelige undersøgelse af et område, f.eks.

Ny!!: Global opvarmning og Forskning · Se mere »

Fosfat

Brudstykker af råfosfat (med et US-éncentsstykke). Fosfater eller phosphater (Kemisk Ordbog) er salte af forskellige, fosforholdige syrer.

Ny!!: Global opvarmning og Fosfat · Se mere »

Fossilt brændstof og brændsel

De fossile brændstoffer og fossile brændsler er en energireserve, der har ligget i jorden gennem millioner af år.

Ny!!: Global opvarmning og Fossilt brændstof og brændsel · Se mere »

Fotosyntese

Fotosyntese (af Græsk: φῶς phōs.

Ny!!: Global opvarmning og Fotosyntese · Se mere »

Geologisk CO2-lagring

Geologisk CO2-lagring (også kaldet CCS efter engelsk: carbon capture and storage) betegner processer, hvorved CO2 lagres fysisk i underjordiske hulrum eller lagres som kemiske forbindelser, hvor molekylært CO2 indlejres i et mineral, og på denne måde ophører med at være rent CO2.

Ny!!: Global opvarmning og Geologisk CO2-lagring · Se mere »

Golfstrømmen

Golfstrømmen og den Nordatlantiske strøm Golfstrømmen er en varm, kraftig og hurtig havstrøm, som fører vand fra Den Mexicanske Golf gennem Floridastrædet og ud i Atlanterhavet i nord-nordøstlig retning.

Ny!!: Global opvarmning og Golfstrømmen · Se mere »

Grønlands indlandsis

Satellitbillede af Grønlandsisen Grønlands indlandsis er det flere kilometer tykke isskjold, der dækker hovedparten af øen.

Ny!!: Global opvarmning og Grønlands indlandsis · Se mere »

Grønlandspumpen

Et simplificeret diagram over det globale thermohaline kredsløb. Blålige pile repræsenterer dybhavstrømme, de rødlige overfladestrømme.Grønlandspumpen befinder sig øverst til venstre i overgangen mellem rød og blå pil Grønlandspumpen er et enormt undersøisk vandfald mellem Grønland og Island.

Ny!!: Global opvarmning og Grønlandspumpen · Se mere »

Hav

71 % af jordoverfladen er dækket af hav. Forenklet billede af Den termohaline cirkulation i verdenshavene. Kolde dybhavstrømme med høj saltholdighed bevæger sig mod øst (mørkelilla eller mørkeviolet) – og overflade havstrømme med lav saltholdighed mod vest (lyseblå). Et hav er det sammenhængende vandområde, som adskiller kontinenterne eller nogle dele af disse områder.

Ny!!: Global opvarmning og Hav · Se mere »

Havenes forsuring

Ændringen af overfladeværdien af pH siden industrialiseringen til 1990'erne Ændringen af carbonat-ionen siden industrialiseringen til 1990'erne Diagram over kulstofkredsløbet. De sorte tal fortæller hvor meget kulstof, der er lagret i de forskellige reservoirer, i milliarder af tons ("GtC" står for giga-ton af kulstof). De blå tal fortæller hvor meget kulstof, der bliver udvekslet mellem reservoirerne hvert år. Sedimenterne, som defineret i dette diagram, inkluderer ikke ca. 70 millioner giga-ton af kalksten) Forholdet mellem kuldioxid, hydrogencarbonat og carbonat som funktion af pH Havenes forsuring er et udtryk der bruges til at betegne den aftagende pH-værdi i havvand som skyldes optagelsen af kuldioxid (CO2) fra jordens atmosfæreRaven, John et al.

Ny!!: Global opvarmning og Havenes forsuring · Se mere »

Havoverflade

Forandringen af havoverfladens beliggenhed siden slutningen af den sidste istid. Havoverflade eller havniveau er et nulpunkt, som man refererer til i angivelser om højder, eksempelvis meter over havet.

Ny!!: Global opvarmning og Havoverflade · Se mere »

Hedebølge

Temperaturforskelle i forhold til gennemsnittet i Europa under hedebølgen i Europa 2003. En hedebølge er en periode, hvor vejret i flere dage udviser høje temperaturer og ofte med høj luftfugtighed som ledsagefænomen.

Ny!!: Global opvarmning og Hedebølge · Se mere »

Henrik Svensmark

Henrik Svensmark Henrik Svensmark (født 1958) er en dansk astrofysiker.

Ny!!: Global opvarmning og Henrik Svensmark · Se mere »

Indlandsis

Indlandsis er et vedvarende isdække, som dækker et landområde, der er større end 50.000 km².

Ny!!: Global opvarmning og Indlandsis · Se mere »

Industrialisering

Dampmaskinen var den første kunstige kraftkilde, der satte gang i industrialiseringen Ved industri forstås anvendelsen af ”mekaniske” kraftkilder ved fremstillings- og forædlingsprocessen, og ved industrialisering forstås således overgangen til anvendelse af damp, gas, olie, elektricitet som kraftkilder.

Ny!!: Global opvarmning og Industrialisering · Se mere »

Iskerne

''En Iskerne taget fra en boring.'' En iskerne er en cylindrisk borekerne af indlandsis eller gletsjeris.

Ny!!: Global opvarmning og Iskerne · Se mere »

Island

Island (islandsk: Ísland) er en nordisk europæisk østat, der ligger, hvor Nordatlanten møder Ishavet på den midtatlantiske ryg.

Ny!!: Global opvarmning og Island · Se mere »

Istid

Jordens middeltemperatur vist over forskellige tidsintervaller. Jordens glaciation/temperatur som funktion af bl.a. excentricitet og præcession. Istid er et glaciologisk begreb, der betegner, at større dele af Jordens overflade har arktisk eller subarktisk klima.

Ny!!: Global opvarmning og Istid · Se mere »

Jægerstenalder

Rekonstrueret stenalder-boplads fra ertebøllekulturen. Jægerstenalder omfatter tidsmæssigt både ældste stenalder og ældre stenalder.

Ny!!: Global opvarmning og Jægerstenalder · Se mere »

Jorden

Jorden er den tredje planet i solsystemet regnet fra Solen og har den største diameter, masse og tæthed af jordplaneterne.

Ny!!: Global opvarmning og Jorden · Se mere »

Jordens atmosfære

Jordens atmosfære består af forskellige luftarter inklusivt vand i gasfase som vanddamp og desuden af vand i dråber eller som iskrystaller. Herudover indeholder atmosfæren også små mængder bioaerosoler (fx plantepollen, bakteriesporer, svampesporer og algesporer) og efter vulkanudbrud kan atmosfæren indeholde vulkansk aske - i mængder der kan standse lufttrafik.

Ny!!: Global opvarmning og Jordens atmosfære · Se mere »

Klima

Animation af gennemsnitlige femårige temperatur-anomalier i perioden fra 1880-2010 Ved klimaet eller vejrliget forstås en oversigtlig beskrivelse over de svingninger i vejret (det daglige vejr), som foregår inden for en klimaperiode på 30 år (1871-1900, 1901-1930, 1931-1960, 1961-1990, 1991-2020 og således videre) og som plantevækst og dyreliv må tilpasse sig.

Ny!!: Global opvarmning og Klima · Se mere »

Klimaændring

Ændringer i temperatur, kuldioxid, CO2 og mængden af støvpartikler i atmosfæren de seneste 400.000 år som målt i iskerner fra Vostok, forskningsstation i Antarctica Temperaturen i 420.000 år sammenholdt med kuldioxyd, CO2, metan CH4 og solindstråling som målt i iskerner fra Vostok, forskningsstation i Antarctica Klimaændringer er variationer af Jordens globale eller regionale klima over en tidsperiode.

Ny!!: Global opvarmning og Klimaændring · Se mere »

Kubikkilometer

Kubikkilometer, km³, er rumfanget af en terning, hvor hver side er en kilometer lang, altså et rummål på 1.000.000.000 kubikmeter.

Ny!!: Global opvarmning og Kubikkilometer · Se mere »

Kuldioxid

Forøgelsen af atmosfærens kuldioxid (CO2) også kaldet "Keeling-kurven". De månedlige målinger af CO2 viser små sæsonvariationer med en årligt stigende tendens. Hvert års maximum nås i den nordlige halvkugles sene forår og faldet sker under vækstsæsonen på den nordlige halvkugle, når planterne optager mest CO2 fra atmosfæren. ''' Det årlige CO2-udslip fra 1800 til 2002 efter kilde''' (sort: kul, violet: olie, gul: gas, grå: andre kilder). Mængden er angivet i i milliarder ton karbon. 2-udledning pr indbygger Det kemiske stof kuldioxid, CO2 (også carbondioxid (Kemisk Ordbog) eller, i henhold til Ørsteds dansksprogede nomenklatur, kultveilte) består af molekyler, der hver især består af ét kulstofatom og 2 oxygenatomer.

Ny!!: Global opvarmning og Kuldioxid · Se mere »

Kulstofkredsløb

kalksten og (kerogen). Kalksten skal varmes meget op for at frigive kulstof (endoterm proces). Kulstofkredsløbet eller carbon-kredsløbet er det kemiske/biokemiske kredsløb, gennem hvilket kulstof bliver udvekslet.

Ny!!: Global opvarmning og Kulstofkredsløb · Se mere »

Masseuddøen

Massedød, masseuddøen, masseudryddelse, masseudslettelse er betegnelser for verdensomspændende katastrofer (på engelsk extinction events) der har udslettet meget store dele af Jordens dyre- og planteliv.

Ny!!: Global opvarmning og Masseuddøen · Se mere »

Menneske

Det tænkende Menneske (latin: Homo sapiens eller Homo sapiens sapiens) er Jordens mest udbredte art af pattedyr og den eneste nulevende art af slægten Homo.

Ny!!: Global opvarmning og Menneske · Se mere »

Menneskeskabt drivhuseffekt

Den menneskeskabte drivhuseffekt (den antropogene drivhuseffekt) er ændringer af drivhuseffekten i atmosfæren forårsaget af menneskeskabte aktiviteter og affaldsprodukter.

Ny!!: Global opvarmning og Menneskeskabt drivhuseffekt · Se mere »

Metan

Metan (methan) er den simpleste af millioner af mulige kulbrinteforbindelser – kemiske forbindelser mellem kulstof og brint.

Ny!!: Global opvarmning og Metan · Se mere »

Metanhydrat

"Brændende is". Metanet, som frigøres under opvarmning af '''metanhydrat''', brænder; vandet drypper. Lille billede øverst til venstre: Metanhydrat struktur (University of Göttingen, GZG. Abt. Kristallographie). Kilde: United States Geological Survey. Hjemmelavet metanhydrat på toppen af cylinderne. Metanhydrat eller metanis er en speciel type faststof, som består af et metanmolekyle, indkapslet i et gitter af is.

Ny!!: Global opvarmning og Metanhydrat · Se mere »

Meteor

Stjerneskudssværmen Leoniderne set fra rummet. Nedslaget i 1751 af Hrašćina-meteoritten er det første veldokumenterede nedslag Barringer krateret i Arizona, USA En meteor (også kaldet stjerneskud eller aerolit) kan ses, når en meteoroid "brænder" og nedbremses i Jordens atmosfære.

Ny!!: Global opvarmning og Meteor · Se mere »

Meteorologi

En rullende tordensky over Enschede i Nederlandene. Meteorologi er studiet af atmosfæren som fokuserer på vejrprocesser og vejrudsigter.

Ny!!: Global opvarmning og Meteorologi · Se mere »

Næringsstof (plantenæring)

chilenske guano, der blev solgt som ''chilesalpeter''. Et næringsstof for planter er normalt de næringsstoffer, der optages fra jorden.

Ny!!: Global opvarmning og Næringsstof (plantenæring) · Se mere »

Niche (økologi)

lav, som udnytter de gunstige nicheforhold langs furen, hvor nedløbende dug og nedbør giver øget fugtighed, og fugleklatter på stenens top giver adgang til opløst, mineralsk gødning. I økologien er niche beskrevet sådan af Eugene P. Odum: Mens habitaten er en arts sted, så er nichen dens levevej.

Ny!!: Global opvarmning og Niche (økologi) · Se mere »

Nitrat

Chilesalpeter - i en renset og pilleret form. Nitrat er en kort betegnelse for kvælstofholdige gødninger, som er salte af salpetersyren.

Ny!!: Global opvarmning og Nitrat · Se mere »

Orgasme

Orgasme En orgasme (sammentrækning af organisme spasme), også kendt som et klimaks, er en både fysiologisk og psykologisk respons på seksuel stimulation, som kan opleves af både hankøn og hunkøn.

Ny!!: Global opvarmning og Orgasme · Se mere »

Passagerfly

Boeing 307. Passagerfly er en samlet betegnelse for fly, der kan medtage passagerer udover piloten.

Ny!!: Global opvarmning og Passagerfly · Se mere »

Permafrost

Jord der er permanent frossen Fordeling af permafrost, frossen jord og sne på den nordlige halvkugle. ''Lilla:'' Område med permafrost. ''Blåt:'' Område med frossen jord mere end 15 dage pr år. ''Rosa:'' Område med frossen jord i mindre end 15 dage pr år. ''Fed linje:'' Grænse for område med sne. Indenfor geologi er Permafrost defineret som områder hvor; den gennemsnitlige årlige jordtemperatur, ligger under smeltepunktet i mindst to år i træk.

Ny!!: Global opvarmning og Permafrost · Se mere »

PH

pH-skala, grafen viser sammenhængen mellem koncentrationen af H+-ioner (i en vandig opløsning), udtrykt i mol pr. liter, og opløsningens pH. pH (af nogle antaget at betyde pondus Hydrogenii "vægt(ning) af hydrogenioner", men oprindeligt alene et resultat af, at det under forsøgsomstændighederne refererede til H+-koncentrationen i bæger p, mens bæger q tjente som reference) er en størrelse, der bruges til beskrivelse af en opløsnings surhedsgrad.

Ny!!: Global opvarmning og PH · Se mere »

Planteplankton

Kiselalger den mest udbredte type af planteplankton. Planteplankton er små alger og svampe der flyder i vandet.

Ny!!: Global opvarmning og Planteplankton · Se mere »

Planter

Planter (Plantae) eller planteriget er et rige, der hører under eukayoterne.

Ny!!: Global opvarmning og Planter · Se mere »

Pliocæn

Lucys skelet Epoken Pliocæn (pleion, ~ mere og kainos, ~ ny; mere ny) er en geologisk tidsalder og varede fra 5,332 til 2,588 millioner år siden.

Ny!!: Global opvarmning og Pliocæn · Se mere »

Pumpe

Pumper bruges bl.a. i lufthavne, hvor de bruges til at pumpe brændstof fra underjordiske tanke, og op i flyene. Her er pumpen monteret på en bil. En pumpe er en mekanisk anordning til at flytte varme, væske eller gasser (f.eks. luft) med.

Ny!!: Global opvarmning og Pumpe · Se mere »

RealClimate

RealClimate er en blog (weblog) om klimatologi og global opvarmning, skrevet af en gruppe forskere for alle interesserede i emnet.

Ny!!: Global opvarmning og RealClimate · Se mere »

Resurse

En resurse (staves også ressource) er en kilde eller et aktiv, der kan udnyttes til at fremskaffe en fordel i en given sammenhæng.

Ny!!: Global opvarmning og Resurse · Se mere »

Scooter

Kymco Super 8 med 4 takt motor En scooter En scooter (to scoot; fare af sted, pile af sted) er en mindre knallert/motorcykel, med hjul på 10 til 16 tommer.

Ny!!: Global opvarmning og Scooter · Se mere »

Sod

Jordens atmosfæres aerosolfordeling (inkl. sod) 2006 (kilde: NASA). Sod, også kaldet lampesod, er et afsat mørkt pulver af uforbrændt brændselrester og består normalt af amorft carbon.

Ny!!: Global opvarmning og Sod · Se mere »

Sol-klima-teorien

Sol-klima-teorien er en teori om solens påvirkning af jordens klima, blandt andet i forbindelse med global opvarmning.

Ny!!: Global opvarmning og Sol-klima-teorien · Se mere »

Solen

Solen (latin: Sol; græsk: Helios) er den stjerne, som sammen med sit planetsystem udgør solsystemet.

Ny!!: Global opvarmning og Solen · Se mere »

Solindstråling

Gennemsnitlig årlig solindstråling på Jordens atmosfære (øverst) og ved Jordens overflade Crepuscular rays. 420.000 års solindstråling (nederste kurve) fra antarktiske iskerner fra Vostok forsøgsstation Gennemsnitlig solindstråling i Europa Solindstrålingen er den samlede mængde stråling, som Jorden modtager fra Solen i et givet tidsrum.

Ny!!: Global opvarmning og Solindstråling · Se mere »

Solplet

Solpletter er områder på Solens overflade, hvor magnetfeltet er særligt intenst, typisk 5000 gange kraftigere end Jordens magnetfelt.

Ny!!: Global opvarmning og Solplet · Se mere »

Tambora

Vulkaner på Indonesien Tambora er en indonesisk vulkan der den 10.

Ny!!: Global opvarmning og Tambora · Se mere »

Temperatur

Temperaturen for en ideel monoatomisk gas er udregnet i forhold til den gennemsnitlige kinetisk energi fra dens atomer når de bevæger sig. Temperatur er det fysiske udtryk for hvor kolde eller varme ting er, eller mere præcist; hvor meget termisk energi de indeholder.

Ny!!: Global opvarmning og Temperatur · Se mere »

Tilbagekobling

I kybernetik og kontrolteori er tilbagekobling en proces, hvor en vis del af det udgående signal fra et system sendes tilbage (tilbageføres) som indgående signal.

Ny!!: Global opvarmning og Tilbagekobling · Se mere »

Ton

Masseenheden ton (symbol t) er lig 1.000 kg.

Ny!!: Global opvarmning og Ton · Se mere »

Traktortræk

Traktor i typisk situation under træk. Traktortræk er en motorsport, hvor man med traktorer (standard og specialbyggede) prøver at trække en slæde så langt som muligt mod målet, FullPull (100 meter).

Ny!!: Global opvarmning og Traktortræk · Se mere »

Tropisk

Rød er troperne Tropisk eller troperne betegner det særligt varme klimabælte omkring ækvator - ordet har dog 2 lidt forskellige betydninger.

Ny!!: Global opvarmning og Tropisk · Se mere »

Troposfære

Troposfæren (tropē for vending og sphaîra for kugle) er det nederste lag af Jordens atmosfære og dermed en del af biosfæren.

Ny!!: Global opvarmning og Troposfære · Se mere »

Udryddelse

Fossiler af uddøde ammoniter fra Fur Museum Uddød Smilodon, en sabeltiger De fem perioder med masseuddøen og biodiversitetens udvikling i løbet af phanerozoikum Procentdelen af slægter, der er uddøde på et bestemt tidspunkt Sprogforskere og biologer bruger udtrykket uddød.

Ny!!: Global opvarmning og Udryddelse · Se mere »

Vand

damp, som er usynlig. Skyerne er vanddråber, der er fortættet fra luften schweizisk landsby Vand er en livsnødvendighed. Alt, hvad der samler vand, bidrager til organismernes overlevelse. Vand er en kemisk forbindelse, der er flydende ved stuetemperatur og under standardtryk.

Ny!!: Global opvarmning og Vand · Se mere »

Varme

Varme er i streng forstand et udtryk for, at termisk energi bliver transporteret over en systemgrænse, men i daglig tale lader man ofte, som om varme er det samme som termisk energi.

Ny!!: Global opvarmning og Varme · Se mere »

Væv (biologi)

Tværsnit af sklerenkymfibre i en plantes grundvæv. Mikrografi af humant lungevæv farvet med hæmatoxylin og eosin. Et væv er inden for biologi betegnelsen for den levende del af et dyr eller en plante.

Ny!!: Global opvarmning og Væv (biologi) · Se mere »

Verdens lande

Denne liste over verdens lande giver et overblik over suveræne stater rundt om i verden, med oplysninger om deres status og anerkendelse af deres suverænitet.

Ny!!: Global opvarmning og Verdens lande · Se mere »

Verdenshave

Kort som viser verdenshavenes/verdenshavets vand set fra sydpolen. Verdenshavet er et større sammenhængende saltvandområde som er hele vejen rundt om jorden. Verdenshavet bliver inddelt i et antal områder – verdenshave. Sædvanligvis inddeles i fem verdenshave: Stillehavet, Atlanterhavet, Det Indiske Ocean, Ishavet og Det Sydlige Ishav; de sidste to konsolideres typisk ind i de første tre. Jordens fem '''Verdenshave'''. Et verdenshav (ocean) er et større sammenhængende saltvandområde og er en del af hydrosfæren.

Ny!!: Global opvarmning og Verdenshave · Se mere »

Vulkan

En vulkan er en åbning eller sprække i jordoverfladen der tillader varm, smeltet bjergart (magma), aske og gasser at undvige til overfladen fra dybe niveauer under overfladen.

Ny!!: Global opvarmning og Vulkan · Se mere »

Yngre Dryas

Yngre Dryas (dryas er det latinske navn for den arktiske plante Rypelyng, som er blandt de første, der spreder sig til landområder, når isen smelter bort), var en periode kort efter slutningen af den seneste istid, hvor man fik et pludseligt temperaturfald over store dele af kloden.

Ny!!: Global opvarmning og Yngre Dryas · Se mere »

1783

---- Konge i Danmark: Christian 7. 1766-1808 ---- Se også 1783 (tal).

Ny!!: Global opvarmning og 1783 · Se mere »

1815

Året 1815 startede på en søndag.

Ny!!: Global opvarmning og 1815 · Se mere »

1970

---- Konge i Danmark: Frederik 9. 1947-1972 ---- Se også 1970 (tal).

Ny!!: Global opvarmning og 1970 · Se mere »

2008

2008 (MMVIII) er det 499.

Ny!!: Global opvarmning og 2008 · Se mere »

2013

2013 (MMXIII) begyndte året på en tirsdag.

Ny!!: Global opvarmning og 2013 · Se mere »

2020

2020 (MMXX) er det 505.

Ny!!: Global opvarmning og 2020 · Se mere »

21. århundrede

20. århundrede – 21.

Ny!!: Global opvarmning og 21. århundrede · Se mere »

Omdirigeringer her:

Den globale opvarming, Den globale opvarmning, Globale opvarmning.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »