Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Kalciumoxid

Indeks Kalciumoxid

Kalciumoxid eller calciumoxid (Kemisk Ordbog).

30 relationer: Aluminiumoxid, Belysning, Calcium, Celsius, Cement, Endoterm, Exoterm, Funktionel gruppe, Glas, Ilt, Jernoxid, Joule, Kalk (mineral), Kemi, Kemisk Ordbog, Kemisk proces, Kuldioxid, Læsket kalk, Luft, Magnesiumoxid, Mørtel, Metal, Molekyle, Silikat, Slagge, Stål, Sumformel, Teater, Vand, Varmeenergi.

Aluminiumoxid

Aluminiumoxid. Aluminiumoxid er en kemisk forbindelse som består af aluminium og oxygen med molekylformlen Al2O3.

Ny!!: Kalciumoxid og Aluminiumoxid · Se mere »

Belysning

Lampe. Belysning er anordninger som skaber lys.

Ny!!: Kalciumoxid og Belysning · Se mere »

Calcium

Calcium (af calcis; det latinske ord for kalk) er det 20.

Ny!!: Kalciumoxid og Calcium · Se mere »

Celsius

Celsius-skalaen er en temperaturskala, der populært sagt har 0 grader ved rent vands frysepunkt og 100 grader ved rent vands kogepunkt, begge ved 1 atmosfæres tryk.

Ny!!: Kalciumoxid og Celsius · Se mere »

Cement

Betonkanon læsser beton af. Cement er et gråt pulver til brug for betonfremstilling, visse typer mørtel m.m. Beton er en blanding af cement, vand, sand og sten.

Ny!!: Kalciumoxid og Cement · Se mere »

Endoterm

En endoterm reaktion er en reaktion, hvorved varme/energi optages, og luften omkring virker derved koldere.

Ny!!: Kalciumoxid og Endoterm · Se mere »

Exoterm

En exoterm reaktion er en kemisk reaktion hvorved varme/energi udvikles.

Ny!!: Kalciumoxid og Exoterm · Se mere »

Funktionel gruppe

I kemi er en funktionel gruppe den del af et molekyle som bestemmer molekylets kemiske egenskaber og dermed hvilke reaktioner molekylet kan deltage i. Et molekyle kan indeholde mere end en funktionel gruppe, eller slet ingen.

Ny!!: Kalciumoxid og Funktionel gruppe · Se mere »

Glas

En flaske af glas Glas er et amorft materiale, som oftest overvejende består af Siliciumdioxid, der anvendes til f.eks.

Ny!!: Kalciumoxid og Glas · Se mere »

Ilt

Oxygen, i molekyleform kaldet ilt (eller, kemisk betegnet, dioxygen), er et grundstof med symbolet O og atomnummeret 8.

Ny!!: Kalciumoxid og Ilt · Se mere »

Jernoxid

Jernoxidpigment. Et stykke jern oxideret ved elektrolyse Jernoxider er kemiske stoffer sammensat af jern og oxygen (ilt).

Ny!!: Kalciumoxid og Jernoxid · Se mere »

Joule

Den engelske fysiker James Prescott Joule,1892 Joule (J) er en afledt SI-enhed for arbejde og energi.

Ny!!: Kalciumoxid og Joule · Se mere »

Kalk (mineral)

Åbent kalkstensbrud i Oberbayern. Kalk - almenbetegnelse for kalcit.

Ny!!: Kalciumoxid og Kalk (mineral) · Se mere »

Kemi

Molekylemodel af det kemiske stof Koriandrin, der findes i Korianders æteriske olier Kemi (χημεία) dog også kendt som læren om væsker eller (flydende) metaller.

Ny!!: Kalciumoxid og Kemi · Se mere »

Kemisk Ordbog

Kemisk Ordbog er et opslagsværk, der beskriver retningslinjer og anbefalede stavemåder for godt 13.500 kemiske forbindelser, lægemidler, pesticider, akronymer og andre termer fra kemisk sprogbrug.

Ny!!: Kalciumoxid og Kemisk Ordbog · Se mere »

Kemisk proces

En kemisk proces er en metode, hvormed et eller flere kemikalier eller kemiske blandinger ændres og omdannes til andre kemiske forbindelser.

Ny!!: Kalciumoxid og Kemisk proces · Se mere »

Kuldioxid

Forøgelsen af atmosfærens kuldioxid (CO2) også kaldet "Keeling-kurven". De månedlige målinger af CO2 viser små sæsonvariationer med en årligt stigende tendens. Hvert års maximum nås i den nordlige halvkugles sene forår og faldet sker under vækstsæsonen på den nordlige halvkugle, når planterne optager mest CO2 fra atmosfæren. ''' Det årlige CO2-udslip fra 1800 til 2002 efter kilde''' (sort: kul, violet: olie, gul: gas, grå: andre kilder). Mængden er angivet i i milliarder ton karbon. 2-udledning pr indbygger Det kemiske stof kuldioxid, CO2 (også carbondioxid (Kemisk Ordbog) eller, i henhold til Ørsteds dansksprogede nomenklatur, kultveilte) består af molekyler, der hver især består af ét kulstofatom og 2 oxygenatomer.

Ny!!: Kalciumoxid og Kuldioxid · Se mere »

Læsket kalk

Kalciumhydroxid. 3D-illustration af et kalciumhydroxid-iongitter. Læsket kalk, kulekalk, tørlæsket kalk (trivialnavne), calciumhydroxid (kemisk navn) eller kalciumhydroxid (Retskrivningsordbogen), Ca(OH)2, er den kemiske forbindelse, der dannes, når man læsker brændt kalk ved at tilføre vand.

Ny!!: Kalciumoxid og Læsket kalk · Se mere »

Luft

200px Luft er en samling af gasser, partikler og dampe som udgør Jordens atmosfære.

Ny!!: Kalciumoxid og Luft · Se mere »

Magnesiumoxid

Magnesiumoxid er en kemisk forbindelse af magnesium og ilt: Ved atmosfærisk tryk og temperaturer indtil 2800 °C er stoffet et fast, hvidt pulver.

Ny!!: Kalciumoxid og Magnesiumoxid · Se mere »

Mørtel

Her - på bagsiden af en mur - ses det, hvordan mørtelen på én gang er fyld og bindemateriale. Mørtel er et materiale, som anvendes i murværk for at fylde mellemrummene mellem stenene med henblik på at holde dem sammen til en fast konstruktion.

Ny!!: Kalciumoxid og Mørtel · Se mere »

Metal

Metallet gallium. Metal er en fællesbetegnelse for metalliske grundstoffer eller legeringer heraf.

Ny!!: Kalciumoxid og Metal · Se mere »

Molekyle

En 3D-gengivelse af et molekyle, her en fosfoniumion. Samme opbygning har f.eks. metan. 540 Rumlig illustration af et protein: RuBisCO Animation af en roterende DNA-struktur Et molekyle er den mindste stabile partikel af et grundstof eller en kemisk forbindelse som kan eksistere.

Ny!!: Kalciumoxid og Molekyle · Se mere »

Silikat

Silikater er en fællesbetegnelse for kemiske forbindelser hvori der indgår silicium og en anion (en negativ ladet ion).

Ny!!: Kalciumoxid og Silikat · Se mere »

Slagge

En slaggeblok på ca. 200 kg efter jernudvinding Slagge er et restprodukt ved forbrænding eller smeltning af ting.

Ny!!: Kalciumoxid og Slagge · Se mere »

Stål

Stålbro. Stålwire. Stål er en legering af jern med andre grundstoffer, primært kulstof (karbon), som bruges i byggeri og mange andre anvendelser på grund af dens høje trækstyrke og lave pris.

Ny!!: Kalciumoxid og Stål · Se mere »

Sumformel

En sumformel (også kaldet en kemisk formel, bruttoformel eller molekylformel) er den skriftlige beskrivelse af sammensætningen af et kemisk stof.

Ny!!: Kalciumoxid og Sumformel · Se mere »

Teater

Teater er 1) En kunstart 2) Den bygning hvor dramatiske værker opføres 3) Synonym for skuespil eller forstillelse i hverdagen ('det rene teater') Teater er en 2500 år gammel kunstart, der i sin vestlige udgave har sin oprindelse i oldtidens Grækenland, hvor skuespillere på en scene fremstiller begivenheder i dialog, kropssprog og handlinger foran et publikum. Den sceniske fortælling hedder drama, et ord der har sin rod i verbet 'at handle'. En forestilling kan også indeholde eller helt bestå af sang, dans, pantomime, tableauer, video- og filmindslag mm. Mange af teatrets dramatiske værker er litteratur, men et teaterstykker er ikke primært skrevet for at læses, men for at ses. Først med levende skuespillere, kostumer, scenografi, lyde, lys osv. kan dramatikerens hensigt anes. Teaterkunsten har som anden kunst været igennem en konstant udvikling de sidste 2.500 år. I dag betragtes teater som underholdning, og det er ikke kun for professionelle skuespillere, men også en hobby for hundredvis af amatørskuespillere. Teatrets funktion i det 21. århundrede er en frit tilgængelig legeplads end en flere tusinde år gammel kult. Der stilles i dag store krav til de statsstøttede teatres repertoire, der er grundlag for kunstens videre udvikling og inspirationskilde for landets amatørteatre og teaterforeninger. Der lægges vægt på, at dokumentation i form af manuskripter og notater er offentligt tilgængelige. Det og instruktions- og undervisningsbøger findes i Dramatisk Bibliotek på Det Kongelige Bibliotek.

Ny!!: Kalciumoxid og Teater · Se mere »

Vand

damp, som er usynlig. Skyerne er vanddråber, der er fortættet fra luften schweizisk landsby Vand er en livsnødvendighed. Alt, hvad der samler vand, bidrager til organismernes overlevelse. Vand er en kemisk forbindelse, der er flydende ved stuetemperatur og under standardtryk.

Ny!!: Kalciumoxid og Vand · Se mere »

Varmeenergi

Varmeenergi er et udtryk fra dagligsproget, som ofte bruges, når man skal tale om kraftværker, fjernvarme osv.

Ny!!: Kalciumoxid og Varmeenergi · Se mere »

Omdirigeringer her:

Brændt kalk, Calciumoxid.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »