Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Funktionel gruppe

Indeks Funktionel gruppe

I kemi er en funktionel gruppe den del af et molekyle som bestemmer molekylets kemiske egenskaber og dermed hvilke reaktioner molekylet kan deltage i. Et molekyle kan indeholde mere end en funktionel gruppe, eller slet ingen.

66 relationer: Acetylen, Acetylklorid, Acylhalid, Aldehyd, Alkan, Alken (kulbrinte), Alkohol (stofklasse), Alkylhalid, Alkyn, Amid (funktionel gruppe), Amin, Azoforbindelse, Æter (kemi), Benzen, Benzonitril, Benzyl, Carbonatester, Carboxylat, Carboxylgruppe, Carboxylsyre, Cholin, Cyanat, Diethylether, Dimethylsulfid, DNA, Eddikesyre, Ester, Ethanal, Ethen, Fenylgruppe, Fosfat, Fosfin, Fosfodiester, Glyceraldehyd-3-fosfat, Halogener, Hydroxylgruppe, Imin, Isocyanat, Isocyanid, Isothiocyanat, Kemi, Kemisk reaktion, Keton, Kvarternær ammoniumkation, Metan, Metanol, Methylorange, Metylamin, Molekyle, Natriumacetat, ..., Nikotin, Nitrat, Nitril, Nitrit, Nitroforbindelse, Nitroso, Organisk peroxid, Peroxid, Pyridin, Strukturformel, Sulfid, Sulfon, Sulfonsyre, Sulfoxid, Thiol, Toluen. Expand indeks (16 mere) »

Acetylen

Acetylen (systematisk navn ethyn) er en gas, som bl.a. bruges ved svejsning.

Ny!!: Funktionel gruppe og Acetylen · Se mere »

Acetylklorid

Acetylklorid er acylkloridet af eddikesyre.

Ny!!: Funktionel gruppe og Acetylklorid · Se mere »

Acylhalid

Et acylhalid (også kendt som et syrehalid) er en kemisk forbindelse, der er dannet fra en oxosyre ved at erstatte en hydroxylgruppe med en halidgruppe.

Ny!!: Funktionel gruppe og Acylhalid · Se mere »

Aldehyd

Et aldehyd er både betegnelsen for den organiske funktionelle gruppe bestående af en carbonylgruppe, som er bundet til et H-atom (RCHO) og til en gruppe, der enten kan være endnu et H-atom eller et organisk radikal, og kemiske forbindelser, der indeholder en sådan gruppe.

Ny!!: Funktionel gruppe og Aldehyd · Se mere »

Alkan

En stregformel af propan. En alkan er en organisk, kemisk forbindelse der består af et antal carbon-atomer bundet til hinanden med enkeltbindinger, så de danner en "kæde".

Ny!!: Funktionel gruppe og Alkan · Se mere »

Alken (kulbrinte)

En 3D-model af ethylen, den mest simple alken. Alkener er umættede kulbrinter der indeholder en carbon-carbon dobbeltbinding.

Ny!!: Funktionel gruppe og Alken (kulbrinte) · Se mere »

Alkohol (stofklasse)

Alkoholer (eller evt. alkanoler) er i organisk kemi en fællesbetegnelse for kemiske forbindelser, der har en hydroxylgruppe (dvs. en OH-gruppe), der er bundet kovalent til et kulstofatom.

Ny!!: Funktionel gruppe og Alkohol (stofklasse) · Se mere »

Alkylhalid

ekstraheret fra almindelig komprimeret luft på dåse ved blot at bruge dem omvendt. Alkylhalider (nogle gang omtalt som halogenoalkaner eller haloalkaner) er en gruppe af kemiske forbindelser der består af alkaner med en eller flere halogener.

Ny!!: Funktionel gruppe og Alkylhalid · Se mere »

Alkyn

3D-figur af acetylen. Alkyner er en gruppe af kulbrinter, der indeholder mindst én tripelbinding mellem to carbonatomer og har molekylformlen CnH2n-2.

Ny!!: Funktionel gruppe og Alkyn · Se mere »

Amid (funktionel gruppe)

Et amid er en stoftype i organisk kemi eller en funktionel gruppe i organiske forbindelser, der består af en carbonylgruppe, der er bundet til et C-atom og et N-atom.

Ny!!: Funktionel gruppe og Amid (funktionel gruppe) · Se mere »

Amin

Primær amin/Sekundær amin/Tertiær amin Aminer er organiske derivater af ammoniak.

Ny!!: Funktionel gruppe og Amin · Se mere »

Azoforbindelse

Azoforbindelser er stoffer, hvori der indgår den funktionelle gruppe R-N.

Ny!!: Funktionel gruppe og Azoforbindelse · Se mere »

Æter (kemi)

Diætylether En æter eller ether (Kemisk Ordbog) er en organisk kemisk forbindelse der, som minimum, indeholder to kulstofatomer og et iltatom.

Ny!!: Funktionel gruppe og Æter (kemi) · Se mere »

Benzen

Den kemiske forbindelse benzen (også benzol, C6H6) er en farveløs, brændbar aromatisk kulbrinte, der beviseligt er kræftfremkaldende.

Ny!!: Funktionel gruppe og Benzen · Se mere »

Benzonitril

Benzonitril, også kaldet cyanobenzen og phenylcyanid, er en aromatisk organisk forbindelse med en mandel-lignende duft.

Ny!!: Funktionel gruppe og Benzonitril · Se mere »

Benzyl

I organisk kemi er en benzyl er substituent eller molekylært fragment som har strukturen C6H5CH2-.

Ny!!: Funktionel gruppe og Benzyl · Se mere »

Carbonatester

En carbonatester (organiisk carbonat eller organocarbonat) er en ester fra kulsyre.

Ny!!: Funktionel gruppe og Carbonatester · Se mere »

Carboxylat

Et carboxylat er et salt eller en ester af en carboxylsyre.

Ny!!: Funktionel gruppe og Carboxylat · Se mere »

Carboxylgruppe

Generel strukturformel for en carboxylsyre. En carboxylgruppe eller syregruppe er inden for organisk kemi betegnelsen for den funktionelle gruppe -COOH.

Ny!!: Funktionel gruppe og Carboxylgruppe · Se mere »

Carboxylsyre

Generel strukturformel for carboxylsyre Carboxylsyrer er sure organiske forbindelser med én eller flere carboxylsyre-grupper (normalt skrevet -COOH), som indgår i fedtsyre.

Ny!!: Funktionel gruppe og Carboxylsyre · Se mere »

Cholin

Cholin er en organisk forbindelse klassifiseret som et vandopløseligt essentielt næringsstof og grupperes normalt inden for rækken af Vitamin B. Denne naturlige amin findes i de lipider, der udgør cellemembraner og i neurotransmitteren acetylcholin.

Ny!!: Funktionel gruppe og Cholin · Se mere »

Cyanat

Cyanat er en anion med den kemiske formel − eller −. I vandig opløsning opfører den sig som en base og danner cyansyre (HNCO).

Ny!!: Funktionel gruppe og Cyanat · Se mere »

Diethylether

Diethylether (Kemisk Ordbog) eller diætylæter er en æter, altså et organisk stof med formlen.

Ny!!: Funktionel gruppe og Diethylether · Se mere »

Dimethylsulfid

Dimethylsulfid (også dimetylsulfid, methylthiomethane, metyltiometan og DMS) er en organisk svovlforbindelse med formlen (CH3)2S.

Ny!!: Funktionel gruppe og Dimethylsulfid · Se mere »

DNA

Deoxyribonukleinsyre (DNA, fra det engelske ord Deoxyribonucleic acid) er et molekyle, som bærer på de fleste af de genetiske instruktioner, der bruges ved vækst, udvikling, funktion og reproduktion af alle kendte levende organismer og mange vira.

Ny!!: Funktionel gruppe og DNA · Se mere »

Eddikesyre

Eddikesyre er en organisk forbindelse, der giver eddike dets sure smag og skarpe lugt.

Ny!!: Funktionel gruppe og Eddikesyre · Se mere »

Ester

Generel strukturformel for estere. De to R og R' kan være ens eller forskellige. En ester er en kemisk funktionel gruppe, som bl.a. kan dannes ved reaktionen mellem en alkohol og en carboxylsyre.

Ny!!: Funktionel gruppe og Ester · Se mere »

Ethanal

Ethanal (anden mulig stavemåde: ætanal) er medlem af aldehyderne, dvs.

Ny!!: Funktionel gruppe og Ethanal · Se mere »

Ethen

Strukturformel for Ethen. Ethen er en farveløs gasart med formlen C2H4 (dvs. H2C.

Ny!!: Funktionel gruppe og Ethen · Se mere »

Fenylgruppe

En phenylgruppe eller phenylring er en cyklisk gruppe med formlen C6H5.

Ny!!: Funktionel gruppe og Fenylgruppe · Se mere »

Fosfat

Brudstykker af råfosfat (med et US-éncentsstykke). Fosfater eller phosphater (Kemisk Ordbog) er salte af forskellige, fosforholdige syrer.

Ny!!: Funktionel gruppe og Fosfat · Se mere »

Fosfin

Molekylformet for fosfin Molekylmodel af fosfin Fosfin eller phosphin med det systematiske navn fosfan eller phosphan er en meget giftig, ætsende og brandfarlig luftformig fosfor-forbindelse med den kemiske formel PH3.

Ny!!: Funktionel gruppe og Fosfin · Se mere »

Fosfodiester

Fosfodiester er en gruppe af stærke kovalente bindinger mellem en fosfatgruppe og 5-carbon ringe carbohydrater (pentoser) over to esterbindinger.

Ny!!: Funktionel gruppe og Fosfodiester · Se mere »

Glyceraldehyd-3-fosfat

Triosefosfat i rumlig model. Glyceraldehyd-3-fosfat eller triosefosfat (forkortelser for samme stof: G3P; GADP; GAP; PGAL) er en forbindelse, der opstår som et mellemled i adskillige af de centrale stofskifteprocesser hos alle organismer.

Ny!!: Funktionel gruppe og Glyceraldehyd-3-fosfat · Se mere »

Halogener

Halogenerne (af græsk; "saltdannere"), er en kemisk serie af grundstoffer i det periodiske system, som omfatter den 7.

Ny!!: Funktionel gruppe og Halogener · Se mere »

Hydroxylgruppe

alkoholer. ''R'' er det resterende molekyle, til hvilket hydroxylgruppen er forbundet Hydrogenbindinger mellem alkoholgrupper En hydroxylgruppe er en organisk funktionel gruppe som findes i alkoholer; andre stofklasser kan også indeholde hydroxylgrupper, hvis de indeholder andre funktionelle grupper med højere prioritet for navngivning end hydroxylgruppen.

Ny!!: Funktionel gruppe og Hydroxylgruppe · Se mere »

Imin

En imin er en funktionel gruppe eller kemisk forbindelse der indeholder en carbon-nitrogen dobbeltbinding, hvor der på nitrogenet sidder enten et hydrogen eller en organisk gruppe.

Ny!!: Funktionel gruppe og Imin · Se mere »

Isocyanat

Isocyanat er en funktionel gruppe med formlen R–N.

Ny!!: Funktionel gruppe og Isocyanat · Se mere »

Isocyanid

En isocyanid (også kaldet isonitril eller carbylamin) er en organisk forbindelse med den funktionelle gruppe -N≡C.

Ny!!: Funktionel gruppe og Isocyanid · Se mere »

Isothiocyanat

Isothiocyanat er en funktionel gruppe, der bliver dannet ved at erstatte oxygen i isocyanat med svovl, således at man opnår gruppen –N.

Ny!!: Funktionel gruppe og Isothiocyanat · Se mere »

Kemi

Molekylemodel af det kemiske stof Koriandrin, der findes i Korianders æteriske olier Kemi (χημεία) dog også kendt som læren om væsker eller (flydende) metaller.

Ny!!: Funktionel gruppe og Kemi · Se mere »

Kemisk reaktion

En kemisk reaktion er en reaktion mellem atomer og/eller molekyler, hvor der sker en omdannelse af stof til noget andet stof.

Ny!!: Funktionel gruppe og Kemisk reaktion · Se mere »

Keton

Keton Man afleder en oxoforbindelse af et carbonhydrid ved at erstatte to hydrogenatomer på samme carbonatom med et dobbeltbundet oxygenatom.

Ny!!: Funktionel gruppe og Keton · Se mere »

Kvarternær ammoniumkation

Kvarternære ammoniumkationer er positivt ladede sammensatte ioner med strukturen NR4+, hvor R er er en alkyl- eller arylgruppe.

Ny!!: Funktionel gruppe og Kvarternær ammoniumkation · Se mere »

Metan

Metan (methan) er den simpleste af millioner af mulige kulbrinteforbindelser – kemiske forbindelser mellem kulstof og brint.

Ny!!: Funktionel gruppe og Metan · Se mere »

Metanol

Metanol, eller methanol (Kemisk Ordbog), træsprit (trivialnavn) er en organisk forbindelse, som klassificeres som en alkohol.

Ny!!: Funktionel gruppe og Metanol · Se mere »

Methylorange

Methylorangeopløsnings farveinterval - fra venstre til højre; pH 2, 3, 4 og 5. Methylorange på pulverform. Methylorange strukturformel. Methylorange er en pH-indikator, som har et omslagspunkt ved pH-værdien 3,3-4,4.

Ny!!: Funktionel gruppe og Methylorange · Se mere »

Metylamin

Metylamin er en kemisk forbindelse af kul, hydrogen og nitrogen.

Ny!!: Funktionel gruppe og Metylamin · Se mere »

Molekyle

En 3D-gengivelse af et molekyle, her en fosfoniumion. Samme opbygning har f.eks. metan. 540 Rumlig illustration af et protein: RuBisCO Animation af en roterende DNA-struktur Et molekyle er den mindste stabile partikel af et grundstof eller en kemisk forbindelse som kan eksistere.

Ny!!: Funktionel gruppe og Molekyle · Se mere »

Natriumacetat

Natriumacetat,, er natriumsaltet af eddikesyre.

Ny!!: Funktionel gruppe og Natriumacetat · Se mere »

Nikotin

Nikotin er en alkaloid og findes i familien af natskyggeplanter, i tobak og i mindre mængder i tomater, kartofler, auberginer og grøn peber.

Ny!!: Funktionel gruppe og Nikotin · Se mere »

Nitrat

Chilesalpeter - i en renset og pilleret form. Nitrat er en kort betegnelse for kvælstofholdige gødninger, som er salte af salpetersyren.

Ny!!: Funktionel gruppe og Nitrat · Se mere »

Nitril

En nitril er en organisk kemisk forbindelse, som indeholder den funktionelle gruppe nitrilgruppen.

Ny!!: Funktionel gruppe og Nitril · Se mere »

Nitrit

Nitrit er en kort betegnelse for salte af salpetersyrling.

Ny!!: Funktionel gruppe og Nitrit · Se mere »

Nitroforbindelse

En nitroforbindelse er en organisk forbindelse, der indeholder en eller flere funktionelle nitrogruppe (–NO2).

Ny!!: Funktionel gruppe og Nitroforbindelse · Se mere »

Nitroso

Generel struktur af nitrosoforbindelser. Nitroso referer til en funktionel gruppe i organisk kemi som har en NO-gruppe sidende på den organiske del af et molekyle.

Ny!!: Funktionel gruppe og Nitroso · Se mere »

Organisk peroxid

Organisk peroxider er organiske forbinderlser, som indeholder den funktionelle peroxidgruppe (ROOR').

Ny!!: Funktionel gruppe og Organisk peroxid · Se mere »

Peroxid

Et peroxid er en kemisk forbindelse, der indeholder to sammenhængende oxygenatomer.

Ny!!: Funktionel gruppe og Peroxid · Se mere »

Pyridin

Pyridin er en basisk heterocyklisk organisk forbindelse med molekylformlen C5H5N.

Ny!!: Funktionel gruppe og Pyridin · Se mere »

Strukturformel

Propans strukturformel. Koffeins strukturformel (bemærk at kulstofskelettet ikke er beskrevet som andet end hjørner). Strukturformel for aminosyren alanin, som viser den rumlige orientering af kemiske grupper der sidder på α-kulstofatomet. En strukturformel eller stregformel er en grafisk fremstilling af et molekyles opbygning.

Ny!!: Funktionel gruppe og Strukturformel · Se mere »

Sulfid

Sulfid er en svovlforbindelse, hvor svovl er i et negativt oxidationstrin; for eksempel kviksølvsulfid (HgS) og svovlbrinte.

Ny!!: Funktionel gruppe og Sulfid · Se mere »

Sulfon

En sulfon er i organisk kemi en kemisk forbindelse, der indeholder en funktionel sulfonylgruppe, der er bundet til to carbonatomer.

Ny!!: Funktionel gruppe og Sulfon · Se mere »

Sulfonsyre

funktionelle gruppe markeret med blå. En sulfonsyre er i organisk kemi en klasse af organosvovl forbindelser med den generelle molekylformel RS(.

Ny!!: Funktionel gruppe og Sulfonsyre · Se mere »

Sulfoxid

Generel struktur på en sulfoxidgruppe. En sulfoxid er en kemisk forbindelse som indeholder en sulfinyl (SO) funktionel gruppe, som er bundet til to carbonatomer.

Ny!!: Funktionel gruppe og Sulfoxid · Se mere »

Thiol

Funktionel gruppe. En thiol er en organisk forbindelse indeholdende den funktionelle sulfhydrylgruppe (–SH).

Ny!!: Funktionel gruppe og Thiol · Se mere »

Toluen

Toluen. Toluen tidligere kendt som toluol er en klar vanduopløselig væske med en karakteristisk lugt af fortyndingsvæske brugt i maling.

Ny!!: Funktionel gruppe og Toluen · Se mere »

Omdirigeringer her:

Kemiske stofgrupper.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »