Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Calciumcarbonat

Indeks Calciumcarbonat

Calciumcarbonat (på dansk også kaldet kulsur kalk), der har sumformlen:CaCO3, er den kemiske betegnelse for en gruppe af velkendte, mineralske stoffer.

40 relationer: Asthenosfære, Base (kemi), Bløddyr, Calcit, Calcium, Carbon, Dolomit (mineral), Exoskelet, Funktionel gruppe, Havenes forsuring, Ikait, Ikait-søjler, Ilt, Industrialisering, Ion, Jordforbedring, Kalk, Kalkflagellater, Kalksten, Kontinentalplade, Koraldyr, Krebsdyr, Kridt, Kuldioxid, Kulstofkredsløb, Kulsyre, Lithosfære, Marmor, Mesosfære (kappen), Metamorfe bjergarter, Mount St. Helens, PH, Pighuder, Pladetektonik, Sediment, Subduktion, Sumformel, Syre, USA, Vulkan.

Asthenosfære

Udsnit af Jorden med de forskellige geologiske lag. Asthenosfæren (asthéneia for afkræftet, svækket og sphaîra for kugle) er den mellemste del af Jordens kappe og underligger lithosfæren.

Ny!!: Calciumcarbonat og Asthenosfære · Se mere »

Base (kemi)

Piller af natriumhydroxid (NaOH), et eksempel på en stærk base. En base er et molekyle eller en ion, der ifølge den danske kemiker Johannes Brønsteds definition kan optage en eller flere hydroner (en proton eller hydrogenion, H+), eller som ifølge den amerikanske kemiker Gilbert Lewis' definition er i stand til at danne en kovalent binding ved at afgive et elektronpar.

Ny!!: Calciumcarbonat og Base (kemi) · Se mere »

Bløddyr

Bløddyr (Mollusca) er en række af hvirvelløse dyr; dvs.

Ny!!: Calciumcarbonat og Bløddyr · Se mere »

Calcit

Calcit har meget høj dobbeltbrydning. Lysbrydning i calcit-krystal. Calcit eller kalkspat er et mineral af calciumkarbonat, i daglig tale kalk, der er udbredt over hele Jorden, og som optræder i en lang række stærkt kalkholdige bjergarter, fra de rene kalksten og skrivekridt over marmor til endnu mere blandede, og mindre kalkholdige typer, ex.

Ny!!: Calciumcarbonat og Calcit · Se mere »

Calcium

Calcium (af calcis; det latinske ord for kalk) er det 20.

Ny!!: Calciumcarbonat og Calcium · Se mere »

Carbon

Carbon (fra carbo "kul"), kulstof eller karbon er et grundstof med atomnummer 6 i det periodiske system med symbolet C. I det periodiske system er carbon det første (i række 2) af seks grundstoffer i gruppe 14, som har sammensætningen af deres ydre elektronskal til fælles.

Ny!!: Calciumcarbonat og Carbon · Se mere »

Dolomit (mineral)

Dolomit med calcit og pyrit (mørkt) Dolomit (bitterspat) er et karbonatmineral med den kemiske formel.

Ny!!: Calciumcarbonat og Dolomit (mineral) · Se mere »

Exoskelet

En cikade udskifter sit exoskelet. En voksen ørentvist med unger uden exoskelet. Exoskelet er betegnelsen for et mekanisk, stivgørende strukturelement, der sidder uden på en organisme i stedet for indeni.

Ny!!: Calciumcarbonat og Exoskelet · Se mere »

Funktionel gruppe

I kemi er en funktionel gruppe den del af et molekyle som bestemmer molekylets kemiske egenskaber og dermed hvilke reaktioner molekylet kan deltage i. Et molekyle kan indeholde mere end en funktionel gruppe, eller slet ingen.

Ny!!: Calciumcarbonat og Funktionel gruppe · Se mere »

Havenes forsuring

Ændringen af overfladeværdien af pH siden industrialiseringen til 1990'erne Ændringen af carbonat-ionen siden industrialiseringen til 1990'erne Diagram over kulstofkredsløbet. De sorte tal fortæller hvor meget kulstof, der er lagret i de forskellige reservoirer, i milliarder af tons ("GtC" står for giga-ton af kulstof). De blå tal fortæller hvor meget kulstof, der bliver udvekslet mellem reservoirerne hvert år. Sedimenterne, som defineret i dette diagram, inkluderer ikke ca. 70 millioner giga-ton af kalksten) Forholdet mellem kuldioxid, hydrogencarbonat og carbonat som funktion af pH Havenes forsuring er et udtryk der bruges til at betegne den aftagende pH-værdi i havvand som skyldes optagelsen af kuldioxid (CO2) fra jordens atmosfæreRaven, John et al.

Ny!!: Calciumcarbonat og Havenes forsuring · Se mere »

Ikait

Ikait er en usædvanlig form af calciumcarbonat der indeholder krystalvand, CaCO3 • 6 H2O.

Ny!!: Calciumcarbonat og Ikait · Se mere »

Ikait-søjler

Ikait-søjler eller Ikka-søjler dannes i Ikkafjorden i Sydgrønland af mineralet ikait (CaCO3 – 6H2O).

Ny!!: Calciumcarbonat og Ikait-søjler · Se mere »

Ilt

Ilt eller oxygen er et grundstof med symbolet O og atomnummeret 8.

Ny!!: Calciumcarbonat og Ilt · Se mere »

Industrialisering

Dampmaskinen var den første kunstige kraftkilde, der satte gang i industrialiseringen. Ved industri forstås brugen af ”mekaniske” kraftkilder til at fremstille varer og forædle råvarer.

Ny!!: Calciumcarbonat og Industrialisering · Se mere »

Ion

En ion (græsk for gående) er et atom eller et molekyle, der har optaget eller afgivet en eller flere elektroner og derved fået en elektrisk ladning.

Ny!!: Calciumcarbonat og Ion · Se mere »

Jordforbedring

Jordforbedring er den forbedring af jordens dyrkbarhed, som man udfører, mens dyrkningen foregår.

Ny!!: Calciumcarbonat og Jordforbedring · Se mere »

Kalk

Kalk er en fællesbetegnelse for en række calcium-holdige stoffer, bl.a. brændt kalk og læsket kalk, foruden alle former for uorganisk eller organisk udfældet calciumcarbonat.

Ny!!: Calciumcarbonat og Kalk · Se mere »

Kalkflagellater

''Gophyrocapse oceanica'' Kalkflagellater (eller coccolithophorider) er gulalger.

Ny!!: Calciumcarbonat og Kalkflagellater · Se mere »

Kalksten

Stevns Klint i Danmark viser to almindelige danske kalksten, nemlig nederst hvid skrivekridt og herover lysgrå bryozokalk i bølgede banker, hvis form markeres af mørke flintlag. Travertin-kalksten i Pamukkale i Tyrkiet. Åbent kalkstensbrud i Oberbayern. Kalksten eller kalk (tidligere også kaldet limsten, jf. engelsk limestone) er en sedimentær bjergart, i visse tilfælde dannet ved uorganisk udfældning, fx kildekalk eller frådsten, men som oftest opbygget af skaldele fra havlevende organismer såsom muslinger, snegle, koraller, foraminiferer og kokkoliter.

Ny!!: Calciumcarbonat og Kalksten · Se mere »

Kontinentalplade

De tektoniske plader blev kortlagt i 1900-tallet. En tektonisk plade består af kontinentalplade og oceanbundsplade. En kontinentalplade er et kilometertykt (mere end 10 km op til 70 km i snit) stykke af jordskorpen, som består af granitiske bjergarter og sedimentbjergarter.

Ny!!: Calciumcarbonat og Kontinentalplade · Se mere »

Koraldyr

Koraldyr (korállion), klassen anthozoa, er rovdyr, som lammer byttet med nældeceller.

Ny!!: Calciumcarbonat og Koraldyr · Se mere »

Krebsdyr

Krebsdyr er et dyr og hører under leddyrene: Ifølge og og er der følgende gruppering.

Ny!!: Calciumcarbonat og Krebsdyr · Se mere »

Kridt

Kridt er en form for kalksten, som hovedsagelig er dannet ved hærdning af slam bestående af kokkolitter (mikroskopiske kalkplader fra kalkflagellater; planktoniske alger) og i mindre grad foraminiferer (encellede dyr i kalkhuse).

Ny!!: Calciumcarbonat og Kridt · Se mere »

Kuldioxid

Forøgelsen af atmosfærens kuldioxid (CO2) også kaldet "Keeling-kurven". De månedlige målinger af CO2 viser små sæsonvariationer med en årligt stigende tendens. Hvert års maximum nås i den nordlige halvkugles sene forår og faldet sker under vækstsæsonen på den nordlige halvkugle, når planterne optager mest CO2 fra atmosfæren. ''' Det årlige CO2-udslip fra 1800 til 2002 efter kilde''' (sort: kul, violet: olie, gul: gas, grå: andre kilder). Mængden er angivet i i milliarder ton karbon. 2-udledning pr indbygger Det kemiske stof kuldioxid, CO2 (også carbondioxid (Kemisk Ordbog) eller, på ældre dansk i henhold til Ørsteds dansksprogede nomenklatur, kultveilte) er et molekyle, med et kulstofatom og 2 oxygenatomer.

Ny!!: Calciumcarbonat og Kuldioxid · Se mere »

Kulstofkredsløb

kalksten og (kerogen). Kalksten skal varmes meget op for at frigive kulstof (endoterm proces). Kulstofkredsløbet eller carbon-kredsløbet er det kemiske/biokemiske kredsløb, gennem hvilket kulstof bliver udvekslet.

Ny!!: Calciumcarbonat og Kulstofkredsløb · Se mere »

Kulsyre

Disse furer i klippen er typiske for kulsyrens nedbrydning af kalksten (karst). Kulsyre, carbonsyre, er en syre med sumformlen H2CO3.

Ny!!: Calciumcarbonat og Kulsyre · Se mere »

Lithosfære

Lithosfæren (sort & grøn) mm. ''Kruste''.

Ny!!: Calciumcarbonat og Lithosfære · Se mere »

Marmor

Blokke af marmor i marmorbruddet ved den californiske by Marble Marmor er en bjergart, der dannes ved omkrystallisation (metaforfose) af kalcit- eller dolomit-rige sedimentære kalkbjergarter.

Ny!!: Calciumcarbonat og Marmor · Se mere »

Mesosfære (kappen)

Mesosfæren (mēsos for 'i midten' og sphaîra for kugle) ligger mellem asthenosfæren og Jordens ydre kerne, og er den nederste del af Jordens kappe.

Ny!!: Calciumcarbonat og Mesosfære (kappen) · Se mere »

Metamorfe bjergarter

Et stykke af den metamorfe bjergart kvartsit. Metamorfe bjergarter er omdannede bjergarter.

Ny!!: Calciumcarbonat og Metamorfe bjergarter · Se mere »

Mount St. Helens

St. Helens med bortsprængt top, 19. maj 1982. Billedet taget fra nord Området op til Mt. Helens er stadig meget bart mere end 20 år efter, at vulkanen sprang i luften Mount St.

Ny!!: Calciumcarbonat og Mount St. Helens · Se mere »

PH

pH-skala, grafen viser sammenhængen mellem koncentrationen af hydronium (i en vandig opløsning), udtrykt i mol pr. liter, og opløsningens pH. pH (af nogle antaget at betyde pondus Hydrogenii "vægt(ning) af hydrogenioner"), men oprindeligt alene et resultat af, at det under forsøgsomstændighederne refererede til H+-koncentrationen i bæger p, mens bæger q tjente som reference) er en størrelse, der bruges til beskrivelse af en opløsnings surhedsgrad. Begrebet blev introduceret af den danske kemiker S.P.L. Sørensen og videreudviklet af bl.a. Johannes Nicolaus Brønsted. Et beslægtet begreb er pOH, der angiver en opløsnings alkalitet. Ved stuetemperatur betyder en pH på 7 neutral vandig opløsning, mens højere og lavere pH indikerer hhv. basisk og sur. Ud fra definitionen kan pH altså betragtes som et mål for en opløsnings koncentration af hydroniumioner, H3O+, hvor lav pH angiver høj hydroniumionkoncentration, mens høj pH angiver lave koncentrationer af hydroniumionen.

Ny!!: Calciumcarbonat og PH · Se mere »

Pighuder

Pighuderne (Echinodermata) er en række af vandlevende dyr, der bl.a. omfatter søstjerner og søpindsvin.

Ny!!: Calciumcarbonat og Pighuder · Se mere »

Pladetektonik

Fordelingen af tektoniske plader i dag. Dette kort over jordskælv i 2016 viser tydeligt pladegrænserne. Pladetektonik (af græsk τεκτων tekton.

Ny!!: Calciumcarbonat og Pladetektonik · Se mere »

Sediment

Sedimenter fra Rhône strømmer ind i Genevesøen.Af latin sedere.

Ny!!: Calciumcarbonat og Sediment · Se mere »

Subduktion

Subduktionszone hvor en oceanbundplade glider ned under en kontinentalplade. Noget af oceanbundpladen forgasser som stiger op igennem vulkaner eller hydrotermiske væld – og andet smelter. Indenfor pladetektonik er subduktion et område, hvor to af jordskorpens plader støder imod hinanden, og den tungeste presser sig ned under den anden – altså underskydning.

Ny!!: Calciumcarbonat og Subduktion · Se mere »

Sumformel

En sumformel (også kaldet en kemisk formel, bruttoformel eller molekylformel) er den skriftlige beskrivelse af sammensætningen af et kemisk stof.

Ny!!: Calciumcarbonat og Sumformel · Se mere »

Syre

salmiak (NH4Cl). En syre er et molekyle eller en ion, der ifølge den danske kemiker Johannes Brønsteds definition kan afgive en eller flere hydroner (en proton eller hydrogenion, H+), eller som ifølge den amerikanske kemiker Gilbert Lewis' definition er i stand til at danne en kovalent binding ved at acceptere et elektronpar.

Ny!!: Calciumcarbonat og Syre · Se mere »

USA

Amerikas Forenede Stater (United States of America), på dansk normalt omtalt som USA, er en demokratisk forbundsrepublik, der består af 50 delstater, et føderalt distrikt (hovedstaden Washington D.C.) og 14 territorier. De 48 af delstaterne og Washington DC ligger som et samlet landområde i det centrale Nordamerika, afgrænset på hver side af henholdsvis Atlanterhavet og Stillehavet og grænsende til Canada mod nord og Mexico mod syd. Delstaten Alaska ligger i det nordvestlige hjørne af Nordamerika med Canada mod øst og Rusland mod vest på den anden side af Beringstrædet, og midt i Stillehavet ligger delstaten Hawaii. Med mere end 9,6 millioner km² og en befolkning på mere end 320 millioner er USA det tredjestørste land og tredje folkerigeste land i verden. Da USA er resultatet af stor immigration fra mange lande igennem flere hundrede år, er landet et af de lande i verden med flest etniske grupper. USA's økonomi er, med et bruttonationalprodukt på 14.260 mia. dollar, verdens største økonomi. USA opnåede uafhængighed af Storbritannien i 1776, i første omgang for 13 delstater på østkysten. I det 19. århundrede ekspanderende landet med blandt andet overtagelse af landområder fra Frankrig, Spanien, Storbritannien, Mexico og Rusland og annekterede Republikken Texas og Republikken Hawaii. Uenighed mellem sydstaterne domineret af landbrug og de industrialiserede nordstater over staternes magt i forhold til centralregeringen og over spørgsmålet om slaveri førte til Den Amerikanske borgerkrig i 1860'erne. Nordstaternes sejr sikrede, at landet forblev en samlet nation, og førte til afslutningen på slaveriet. Den spansk-amerikanske krig og 1. verdenskrig bekræftede USA's status som militærmagt. I 1945 ved 2. verdenskrigs afslutning blev USA verdens første land med atomvåben. USA blev permanent medlem af FN's sikkerhedsråd og var med til at grundlægge NATO. Efter Den kolde krigs afslutning blev USA verdens eneste supermagt.

Ny!!: Calciumcarbonat og USA · Se mere »

Vulkan

En vulkan er en åbning eller sprække i jordoverfladen der tillader varm, smeltet bjergart (magma), aske og gasser at undvige til overfladen fra dybe niveauer under overfladen.

Ny!!: Calciumcarbonat og Vulkan · Se mere »

Omdirigeringer her:

Calcium-carbonat, E-170, Kalk (mineral), Kulsur kalk.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »