Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Installer
Hurtigere adgang end browser!
 

Teknologi

Indeks Teknologi

Teknologi er det område, som anvender videnskab til at løse problemer med et industrielt eller kommercielt mål for øje.

92 relationer: Affald, Akustik, Antistof (fysik), Astronomi, Biologisk våben, Bioteknologi, Computer, Datalogi, Dialogsystem, Diode, Elektricitet, Elektrisk energi, Elektrisk kondensator, Elektrisk modstand (elektronisk komponent), Elektrisk spole, Elektromotor, Elektronik, Elektronrør, Energilagring, Fabrikation, Fission, Fjernsyn, Fotografi, Gear, Glødelampe, GPS, Halvleder, Handel, Hjul, Ild, Integreret kredsløb, Internet, Kemiske våben, Kernefusion, Kernekraft, Kernereaktor, Kernevåben, Kile, Kompas, Kraftværk, Kryptografi, Kryptologi, Landbrug, Lægemiddel, Lertøj, Madlavning, Maskinoversættelse, Masseproduktion, Materiale, Måleinstrument, ..., Metallurgi, Metaludvinding, Miljøteknologi, Nanoteknologi, Organisation, Organisme, Plastteknologi, Posthumanisme, Problem, Produkt (erhverv), Radio, Røntgenstråling, Relæ, Rensningsanlæg, Rumteknologi, Satellit, Sekstant, Skråplan, Skriftsprog, Skrue, Sprogteknologi, Sundhedsteknologi, Talegenkendelse, Talesyntese, Talje (gearing), Tøj, Teknik, Telefon, Telegrafi, Telekommunikation, Telemetri, Transhumanisme, Transistor, Transport, Uddannelse, Ur, Våben, Vægtstangsprincip, Velfærdsteknologi, Viden, Videnskab, Video. Expand indeks (42 mere) »

Affald

Affaldscontainer med affald i rollen som overvejende "fast affald". Affald er det, der bliver tilbage, når produktion eller forbrug er ført til ende.

Ny!!: Teknologi og Affald · Se mere »

Akustik

Akustik er en gren af fysik, og er studiet af lyd og bølger i gasser, væsker og faste stoffer.

Ny!!: Teknologi og Akustik · Se mere »

Antistof (fysik)

Det første billede af en positron; optaget i et tågekammer i 1932. Antistof er masse, som er opbygget af antipartikler på samme måde som stof er opbygget af partikler.

Ny!!: Teknologi og Antistof (fysik) · Se mere »

Astronomi

Astronomi (græsk: αστρονομία.

Ny!!: Teknologi og Astronomi · Se mere »

Biologisk våben

Advarselsymbol.

Ny!!: Teknologi og Biologisk våben · Se mere »

Bioteknologi

Bioteknologi eller blot biotek er teknologi baseret på biologi, specielt når den bliver brugt i landbrugs-, fødevare- og medicinalindustrien.

Ny!!: Teknologi og Bioteknologi · Se mere »

Computer

Bærbar computer Acer Aspire 5600 En computer er en maskine, der kan programmeres til automatisk at udføre nogle talmæssige eller logiske beregninger.

Ny!!: Teknologi og Computer · Se mere »

Datalogi

Datalogi er læren om data og behandling af data – især vha.

Ny!!: Teknologi og Datalogi · Se mere »

Dialogsystem

Dialogsystemer er betegelsen for computersystemer, der er baseret på en dialog mellem menneske og computer.

Ny!!: Teknologi og Dialogsystem · Se mere »

Diode

brokobling. Ældre germaniumbaserede punktkontaktdioder. url-status.

Ny!!: Teknologi og Diode · Se mere »

Elektricitet

Ved elektricitet forstås en række fysiske fænomener forbundet ved en tilstedeværelse og en strøm af elektrisk ladede partikler.

Ny!!: Teknologi og Elektricitet · Se mere »

Elektrisk energi

Elektrisk energi (eller elenergi) er en form for energi som knytter sig til positionen af elektrisk ladning i et elektrisk felt.

Ny!!: Teknologi og Elektrisk energi · Se mere »

Elektrisk kondensator

Foto af forskellige kondensatorer. Fra venstre til højre; keramisk kondensator, keramisk skivekondensator, blokkondensator, rørformet keramisk kondensator, polystyren-kondensator, blokkondensator i plastkasse, elektrolytkondensator. En elektrisk kondensator (også kaldet en kapacitor) er en elektronisk komponent, der er indrettet til at have en vis elektrisk kapacitet (fysisk størrelse som måles i farad) – en evne til (på kort sigt) at opbevare en vis mængde elektrisk energi.

Ny!!: Teknologi og Elektrisk kondensator · Se mere »

Elektrisk modstand (elektronisk komponent)

Billede af almindelige 0,25...0,5 W kulfilmmodstande. Ældre kulmassemodstande ca. 1950...1970. Den fysiske elektroniske komponent en elektrisk modstand, resistor er designet til at have en resistans (fysisk størrelse i ohm), som er uafhængig af den elektriske strøm igennem modstanden og dens temperatur.

Ny!!: Teknologi og Elektrisk modstand (elektronisk komponent) · Se mere »

Elektrisk spole

Billede af spoler. Fra venstre; luftspole til højttalerdelefilter. Solenoide – har massiv jernkerne. Radio højfrekvensspole variabel via ferritkernen. Radio højfrekvensspole med ferrit-klokke (rødmalet). En elektrisk spole er en elektrisk leder, som er fremstillet til at have en ganske bestemt selvinduktion.

Ny!!: Teknologi og Elektrisk spole · Se mere »

Elektromotor

Elektromotorer - og et enkelt 9V batteri. En elektromotor er en kraftmaskine, der kan omsætte elektrisk energi til mekanisk energi – primært rotation.

Ny!!: Teknologi og Elektromotor · Se mere »

Elektronik

filtre. Kredsløbets formål er at dele et balanceret input-signal (de to skrueendeterminaler) frekvenser i to dele. "Lave"-frekvenser til højre via et lavpasfilter – og "høje"-frekvenser til venstre via et højpasfilter. Output er to balancerede signaler. Eksempel på et kompliceret elektrisk prototype-/test-kredsløb. Elektronik er videnskaben og teknologien om elektroniske kredsløb bestående af komponenter såsom transistorer, integrerede kredsløb, modstande og spoler.

Ny!!: Teknologi og Elektronik · Se mere »

Elektronrør

Elektronrøret med typenummeret PF86 (pentode) med symbol til venstre. Glødetråden er synlig via den perforerede anode. Symbol for elektronrørsdiode med indirekte opvarmet katode. De fleste elektronrør (kaldes også radiorør og radiolampe) ligner lidt af ydre en klar glødelampe og de er normalt lufttomme.

Ny!!: Teknologi og Elektronrør · Se mere »

Energilagring

Et NASA G2 svinghjulsbatteri (''Flywheel Energy Storage'' ('''FES''')). Kan fungere i 15 år pga. friktionsløse magnetiske lejer, som aldrig skal smøres. Kan oplades og aflades 100.000 gange. Ca. 85-95% oplade/aflade effektivitet. Ladningsgraden er let at bestemme, da den kan bestemmes af omdrejningshastigheden. Bil drevet af en trykluftstank med indbygget kompressor som blot skal tilsluttes stikkontakt. Modelfly med elastikdreven propel. Fjeder til urværk og slagværk til at gemme potentiel energi. Når man på isskøjter har opnået en fart og skøjter ligeud, har man faktisk lagret muskelenergi som kinetisk energi. Grundet den lave friktion med isen og luftmodstanden, taber man kun langsomt fart. En elektrisk spole fungerer som et kortvarigt energilager i smps. Energilagring er det at gemme energi i en eller anden form, så den senere kan anvendes.

Ny!!: Teknologi og Energilagring · Se mere »

Fabrikation

Fabrikation er brugen af maskiner, værktøj og arbejdskraft til at producere varer til brug eller salg.

Ny!!: Teknologi og Fabrikation · Se mere »

Fission

gammastråler" (ikke vist) I kernefysik og kernekemi, er kernefission enten en kernereaktion eller en radioaktiv henfaldsproces i hvilket atomkernen spaltes til mindre dele (lettere kerner).

Ny!!: Teknologi og Fission · Se mere »

Fjernsyn

Fjernsyn i halvtredserne Fjernsyn (tv eller TV, der står for television) er et apparat til brug for modtagelse og fremvisning af bevægelige billeder.

Ny!!: Teknologi og Fjernsyn · Se mere »

Fotografi

Et kamera fra Canon Fotografi (græsk: ΦΩΣ, lys og ΓΡΑΦΙΣ, skrivning/tegning, "lystegning") er teknikken at fremstille billeder, oftest ved hjælp af et kamera.

Ny!!: Teknologi og Fotografi · Se mere »

Gear

En vægtstang er et '''gear''': Stang balanceret på et støttepunkt. Gearing med en cykels forskellige tandhjul. Typiske krafter anvendt på cykelpedalen og til jorden er vist, ligeledes er de korresponderende pedal og hjulrotations vejlængde. Bemærk at selv med lav cykel gearing er kraft-gearingen mindre end 1.Bemærk at der reelt er 3 gear på cyklen. Der er disse gear på cyklen. Der er disse radiusforhold/gearinger:(1) Pedalarm og Krumtapmekanisme-tandhjul.(2) Krumtapmekanisme-hjul og bagtandhjul.(3) Bagtandhjul og baghjulsdæk. I fysik og ingeniørvidenskab er et gear (eng. mechanical advantage device) en mekanisk indretning (f.eks. i en gearkasse), som har en gearing eller gearudveksling (eng. Gear ratio), der er en faktor med hvilken en mekanisme multiplicerer kraften eller drejningsmoment anvendt på den.

Ny!!: Teknologi og Gear · Se mere »

Glødelampe

Almindelig glødelampe/-pære Glødelampesymbol En glødelampe, glødepære eller i daglig tale pære eller elpære, er en elektrisk modstand, der er designet til at kunne klare høje temperaturer (ca. 2500 °C), og derved afgive lys.

Ny!!: Teknologi og Glødelampe · Se mere »

GPS

Eksempel på et simuleret GPS med 24 satellitter. De grønne streger viser hvilke og hvor mange satellitter der er synlige (og dermed modtagbare) for en GPS-modtager uden horisont forhindringer et sted på jordoverfladen. Global Positioning System (GPS) er et satellit-baseret system ejet og styret af det amerikanske forsvar, der kan benyttes til at positionsbestemme hvor man befinder sig overalt på kloden.

Ny!!: Teknologi og GPS · Se mere »

Halvleder

Skiver med forskellige diametre af halvlederen silicium med silicium-chips med indlejrede komponenter, før de skilles i enkelt-chips og sættes i hvert deres hus. Overfladen man ser er ikke silicium, men derimod myriader af små ledningsbaner påført i overfladen (og også i flere underliggende lag adskilt af kvarts) af guld og aluminium. Ledningsbanerne forbinder transistorer, dioder som ligger en smule dybere – typisk under isolerende kvartslag (SiO2) med kvartsfrie øer, hvor banerne her har elektrisk kontakt. Solceller består af en udelt skive. gruppe 13 og 16 (hovedgruppe III og VI) i flere lag, hvilket anvendes ved indlejrede komponenter som f.eks. transistorer, dioder og ledningsbaner. Monokrystallinsk silicium-halvlederstang inden den skæres i skiver med en diamantsav og poleres. Halvledere er materialer, der har en elektrisk ledningsevne, der ligger mellem de ledende materialer og de isolerende.

Ny!!: Teknologi og Halvleder · Se mere »

Handel

Handel refererer til en situation, hvor en eller flere handlende (kunder) mødes med en eller flere andre handlende (sælgere) for at udveksle handelsvarer, serviceydelser eller produkter.

Ny!!: Teknologi og Handel · Se mere »

Hjul

Iransk hjul En vogn med hjul på Et hjul er en genstand, der er lavet til at dreje om en akse.

Ny!!: Teknologi og Hjul · Se mere »

Ild

Bålet er den oprindelige måde at bruge ild på, og den tiltrækker os stadigvæk. Sankthansbål Begrebet ild (af germansk *ailda.

Ny!!: Teknologi og Ild · Se mere »

Integreret kredsløb

UV-lys. Et integreret kredsløb, også kaldet IC (fra eng. integrated circuit) er et elektronisk kredsløb bestående af adskillige komponenter på et lille stykke halvledende materiale fx en mikrochip, der ofte er indbygget i et beskyttende hus, på hvilket forbindelsesterminaler er placeret.

Ny!!: Teknologi og Integreret kredsløb · Se mere »

Internet

Sprog som de fleste benytter internettet på Et internet er betegnelsen for et netværk af computernetværk, som er koblet sammen.

Ny!!: Teknologi og Internet · Se mere »

Kemiske våben

Norske soldater øver kemisk krigsførelse under en øvelse i 1983 Kemiske våben, herunder giftgas, er kemiske gifte anvendt i krigsførelse og militære operationer, der skal gøre en modstander, militær som civil, ukampdygtig, evt.

Ny!!: Teknologi og Kemiske våben · Se mere »

Kernefusion

Deuterium-Tritium (D-T) fusionsreaktionen regnes som den mest lovende kandidat til at producere fusionsenergi. Kernefusion eller blot fusion betegner i fysik en proces hvor mindre atomkerner forenes til en større atomkerne samt biprodukter (som f.eks. neutroner).

Ny!!: Teknologi og Kernefusion · Se mere »

Kernekraft

Et fissionsbaseret kernekraftværk hvor kølingen fås ved at fordampe vand. Et eksempel på et fissionsbaseret kernekraftværks principdiagram. Kernereaktoren, hvori fissionen foregår, i venstre side varmer et flydende stof. Via en varmeveksler varmes vand op til damp. Dampen sendes ind i en dampturbine og i en termodynamisk kondensator kondenseres dampen. Det kolde vand til kondensatoren i højre side lånes fra en flod eller havet. Kernekraft (i daglig tale også atomkraft) betegner udnyttelse af atomkernereaktioner til energiforsyningsformål i en kernereaktor (aktiv fission og fusion) eller radioisotopgenerator (passiv fission af ustabile atomkerner).

Ny!!: Teknologi og Kernekraft · Se mere »

Kernereaktor

EPFL i Lausanne i Schweiz. En kernereaktor (i daglig tale også atomreaktor) er stedet, hvor der udvindes energi ved spaltning eller sammensmeltning af atomkerner.

Ny!!: Teknologi og Kernereaktor · Se mere »

Kernevåben

Kernevåben, også kaldet atomvåben, er bomber, der anvender radioaktivt materiale som sprængsats.

Ny!!: Teknologi og Kernevåben · Se mere »

Kile

Brændekile illustration. En lille kraft med stor vandring i én retning giver en lille vandring i en næsten vinkelret retning med stor kraft. Trekantformen forårsager, at friktionen øges for hver gang kilen kiler længere ned. Hvis trekantformen buer udad ligesom et øksehoved, vil friktionen være mindre. En økse beregnet at kløve brænde med. Når man ser øksehovedet fra enden af, kan kileformen tydeligt ses. Kilen, brændekile og dørkilen er en enkel maskine og et gear, da f.eks.

Ny!!: Teknologi og Kile · Se mere »

Kompas

Kompas Et kompas er et måleinstrument, som kan fortælle retningen mod Jordens magnetiske nordpol, der ikke er det samme som den rigtige nordpol, der er en kendt misvisning.

Ny!!: Teknologi og Kompas · Se mere »

Kraftværk

Et kulfyret kraftværk i Datteln i Tyskland Et kraftværk er et industrianlæg, der frembringer elektricitet til forbrug i private boliger, offentlige institutioner og industrivirksomheder.

Ny!!: Teknologi og Kraftværk · Se mere »

Kryptografi

Kryptografi (af græsk κρυπτός (kryptós), "skjult", og γράφειν (gráfein), "at skrive") er et hovedemne inden for kryptologien, der beskæftiger sig med hemmeligholdelse af beskeder.

Ny!!: Teknologi og Kryptografi · Se mere »

Kryptologi

Kryptologi er læren om hemmeligholdelse af information.

Ny!!: Teknologi og Kryptologi · Se mere »

Landbrug

Høst i Danmark Landbrug i Guinea Landbrug er en menneskelig aktivitet, hvor fødevarer og andre råvarer frembringes ved dyrkning af kulturplanter og avl på visse dyr.

Ny!!: Teknologi og Landbrug · Se mere »

Lægemiddel

Et norsk apotek. Lægemidler bliver oftest solgt på et apotek som dette. Et lægemiddel (græsk: phármakon) er en naturlig eller syntetisk kemisk forbindelse, som bruges til diagnosticering, forebyggelse, behandling eller lindring af sygdom eller symptomer, herunder smerter, fra sygdomme hos mennesker eller dyr (jævnfør lægeloven).

Ny!!: Teknologi og Lægemiddel · Se mere »

Lertøj

Lertøj er en betegnelse for keramik brændt ved lave temperaturer og er ikke sintret.

Ny!!: Teknologi og Lertøj · Se mere »

Madlavning

Madlavning i wok på gaskomfur. Madlavning er behandling af ingredienser, der resulterer i en spiselig ret.

Ny!!: Teknologi og Madlavning · Se mere »

Maskinoversættelse

Maskinoversættelse er en automatisk oversættelse styret af en række komplicerede lingvistiske grammatikker og regler.

Ny!!: Teknologi og Maskinoversættelse · Se mere »

Masseproduktion

Masseproduktion af fly Masseproduktion er betegnelsen for produktionen af en stor mængde af et standardiseret produkt.

Ny!!: Teknologi og Masseproduktion · Se mere »

Materiale

Et materiale er et element i en konstruktion inden for produktion eller fabrikation.

Ny!!: Teknologi og Materiale · Se mere »

Måleinstrument

Kaptajn Nemo og Professor Aronnax ser på måleinstrumenter i ''En verdensomsejling under havet''. Et måleinstrument er en genstand der bruges til at måle aktiviteten at sammenligne fysiske størrelser fra den virkelige verdens objekter og fænomener.

Ny!!: Teknologi og Måleinstrument · Se mere »

Metallurgi

Metallurgi er den del af naturvidenskaben og ingeniørkunsten, hvor man undersøger fysiske og kemiske egenskaber hos metalliske grundstoffer og deres blandinger, der kaldes legeringer.

Ny!!: Teknologi og Metallurgi · Se mere »

Metaludvinding

Metaludvinding er en del af metallurgien, hvor man beskæftiger sig med at udvinde metaller af malme, rense dem og genanvende dem.

Ny!!: Teknologi og Metaludvinding · Se mere »

Miljøteknologi

Det miljøteknologiske renseanlæg Mariagerfjord Miljøteknologi eller grøn teknologi er samlingen af de miljøvidenskaber der forsøger at holde liv i det naturlige miljø og ressourcer, ved at begrænse de bivirkninger menneskenes indflydelse har.

Ny!!: Teknologi og Miljøteknologi · Se mere »

Nanoteknologi

Nanoteknologi betegner anvendt naturvidenskab, som beskæftiger sig med strukturer af størrelsesorden 0,1 – 100 nm, hvor en nanometer er en milliontedel millimeter (også skrevet som 10⁻⁹ m) Karakteristisk for dette niveau er, at strukturerne er for store til at beskrives af enkle atommodeller, og samtidig er de for små til at beskrives af klassiske teorier, som klassisk termodynamik, klassisk elektromagnetisme og newtonsk fysik.

Ny!!: Teknologi og Nanoteknologi · Se mere »

Organisation

En organisation er en gruppe mennesker, som er samlet om samme mål eller interesser.

Ny!!: Teknologi og Organisation · Se mere »

Organisme

''Tetrabaena socialis''. Indenfor biologi er en organisme (fra græsk ὄργανον, organon, "instrument") ethvert vedvarende levende system – såsom dyr, svampe, mikroorganismer eller planter.

Ny!!: Teknologi og Organisme · Se mere »

Plastteknologi

De mest kendte teknologier til fremstilling af emner i plast er sprøjtestøbning og ekstrudering.

Ny!!: Teknologi og Plastteknologi · Se mere »

Posthumanisme

I litterær og kritisk teori er Posthumanisme en filosofi fra det sene 20. århundrede og tidlige 21. århundrede.

Ny!!: Teknologi og Posthumanisme · Se mere »

Problem

Flowchart til problemløsning. Et problem (fra græsk πρόβλημα – próblema – „det, som foreligger" (til løsning)) er en opgave eller et spørgsmål, som ikke er besvaret umiddelbart.

Ny!!: Teknologi og Problem · Se mere »

Produkt (erhverv)

Udsigt over supermarkedshylder med udvalg af produkter Et produkt er en "ting fremstillet af arbejdskraft eller arbejde" eller som "resultat af en handling eller en proces".

Ny!!: Teknologi og Produkt (erhverv) · Se mere »

Radio

Radiokommunikation eller kort radio er en trådløs kommunikationsmetode via den del af de elektromagnetiske bølger, der kaldes radiobølger – radiofrekvenserne fra omkring 3 kHz til 300 GHz.

Ny!!: Teknologi og Radio · Se mere »

Røntgenstråling

Røntgenbillede af hånden af den schweiziske anatom Albert von Kölliker (1817-1905), januar 1896.http://www.wuerzburgerleben.de/2013/11/08/8-november-1895-roentgen-entdeckt-unsichtbare-strahlen-in-wuerzburg/ ''Röntgen opdager usynlige stråler i Würzburg'' (tysk) Røntgenstråling er en form for elektromagnetisk stråling med en bølgelængde fra omkring 5 pikometer til 10 nanometer (svarende til frekvenser mellem 30 petahertz og 60 exahertz).

Ny!!: Teknologi og Røntgenstråling · Se mere »

Relæ

Relæer Et mekanisk relæ eller blot relæ er en elektrisk komponent.

Ny!!: Teknologi og Relæ · Se mere »

Rensningsanlæg

Et af landets nyeste rensningsanlæg Mariagerfjord Rensningsanlæg i Hadsund, Nordjylland. Rensningsanlæg i Castellar del Vallès i Spanien Rensningsanlæg (eller renseanlæg) renser spildevand fra industri og husholdning.

Ny!!: Teknologi og Rensningsanlæg · Se mere »

Rumteknologi

Rumteknologi er teknologi, som er relateret til at rejse ud i rummet og at hente objekter eller livsformer fra det ydre rum.

Ny!!: Teknologi og Rumteknologi · Se mere »

Satellit

Udtrykket satellit bruges i bredeste forstand om alt, der kredser om en egentlig planet; både naturlige måner og menneskeskabte rumfartøjer.

Ny!!: Teknologi og Satellit · Se mere »

Sekstant

Sekstant Animation af sekstantens brug Sekstant i brug En sekstant er et vinkelmålingsinstrument, som anvendes til at måle vinklen mellem den synlige horisont og et himmellegeme.

Ny!!: Teknologi og Sekstant · Se mere »

Skråplan

Et skråplan kan betyde flere ting.

Ny!!: Teknologi og Skråplan · Se mere »

Skriftsprog

Skriftsprog er sprog, der udtrykkes eller repræsenteres ved hjælp af tegn nedfældet på et fast materiale eller elektronisk.

Ny!!: Teknologi og Skriftsprog · Se mere »

Skrue

Billede af forskellige skruer. Forskellige skrue og bolt kærve. Forskellige skrue og bolt hovedformer. En skrue er et skaft med en tilspidset skruelinjeformet rille på sin overflade, som ikke passer til en møtrik med utilspidsende gevind.

Ny!!: Teknologi og Skrue · Se mere »

Sprogteknologi

Google Home udnytter sprogteknologi Sprogteknologi (eng. Natural Language Processing, eller NLP) er et tværfelt mellem datalogi, kunstig intelligens og lingvistik som handler om behandling af naturlige sprog, såsom dansk og engelsk, ved hjælp af computere.

Ny!!: Teknologi og Sprogteknologi · Se mere »

Sundhedsteknologi

Sundhedsteknologi er af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) beskrevet som anvendelse af apparater, medicin, vacciner, procedurer og systemer – med den tilknyttede viden og kompetence – med henblik på at løse et sundhedsproblem eller forbedre livskvalitet.

Ny!!: Teknologi og Sundhedsteknologi · Se mere »

Talegenkendelse

Populært sagt er talegenkendelse det modsatte af talesyntese, det vil sige, at talegenkendelse betegner interaktionen mellem menneske og maskine som "tale-til-skreven tekst/kode", mens talesyntese betegner processen "skreven tekst-til-tale".

Ny!!: Teknologi og Talegenkendelse · Se mere »

Talesyntese

Talesyntese er betegnelsen for et sprogteknologisk produkt, som omdanner skreven tekst/input til tale (lydfiler).

Ny!!: Teknologi og Talesyntese · Se mere »

Talje (gearing)

Talje og sjækel En trisse er en enkel mekanisk indretning der består af et hjul med aksel som er konstrueret til, eller anvendt med tovværk o.l. En talje er et system med to trisser; et udtryk der er dokumenteret fra 1808, i 'Dansk-Engelsk Søe-Lexicon', men som i øvrigt har en helt anden, omend historisk betydning - som en karvestok brugt i ældre tiders bylag.

Ny!!: Teknologi og Talje (gearing) · Se mere »

Tøj

Kimonoer Historisk beklædning fra Japan Militæruniformer fra London Overklassens mode i Paris' gader, ca. 1803 Vaskeri Lingeri Tøj, beklædning eller påklædning kan være mange beklædningsdele af skind eller tekstil.

Ny!!: Teknologi og Tøj · Se mere »

Teknik

Teknik (græsk: techne), er en beskrivelse for gennemførelse af opgaver, som knytter sig til og med udgangspunkt i kunst, håndværk, industri, sport etc., når dette har henholdsvis en kompleks udformning, struktur og bevægelse.

Ny!!: Teknologi og Teknik · Se mere »

Telefon

Magnetotelefon omkring 1950. En telefon (af græsk: τῆλε /tḕle/ — „fjern“ og φωνή /pʰōnḗ/— “lyd”) er et elektrisk apparat til overførelse af samtaler over afstande.

Ny!!: Teknologi og Telefon · Se mere »

Telegrafi

Telegrafi (af græsk; tele.

Ny!!: Teknologi og Telegrafi · Se mere »

Telekommunikation

Kopi af Alexander Graham Bells originale telefon, ved ''Musée des Arts et Métiers'' i Paris. Telekommunikation (og datakommunikation) er den biståede transmission af signaler over en vis afstand med formålet kommunikation.

Ny!!: Teknologi og Telekommunikation · Se mere »

Telemetri

Telemetri er en overvågning af hjertets rytme, hvor man får sat 5 små elektroder på overkroppen, der sender impulser gennem nogle ledninger til et apparat.

Ny!!: Teknologi og Telemetri · Se mere »

Transhumanisme

right Transhumanisme (Ofte forkortet >H eller H+) er en international, intellektuel og kulturel bevægelse, der går ind for at bruge videnskab og teknologi, til at forbedre/udvide menneskets intellektuelle og fysiske formåen, og eliminere/svække uønskede vilkår (Såsom: Ælde, sygdom, smerte og død).

Ny!!: Teknologi og Transhumanisme · Se mere »

Transistor

Nutidige silicium-baserede transistorer i forskellige huse; fra venstre mod højre: TO-92, TO-18, TO-5/TO-39, TO-220 og TO-202. "TO" står for ''transistor outline''. Ældre germanium-baserede punkt-kontakt transistorer mest med typenumre, der starter med OC. Produktionen af disse foregik med mange manuelle produktionstrin.http://www.thevalvepage.com/trans/manufac/manufac1.htm thevalvepage.com: Manufacture of Junction Transistors, https://web.archive.org/web/20170709132755/http://www.thevalvepage.com/trans/manufac/manufac1.htm backup Effekttransistor i et større hus benævnt TO-3 og med Pro Electron produktkoden BD182. korroderet af salt fra havets skumsprøjt. En transistor er en elektronisk komponent lavet af en halvleder og med mindst 3 tilledninger.

Ny!!: Teknologi og Transistor · Se mere »

Transport

Transport er befordring af mennesker, gods eller varer fra et sted til et andet.

Ny!!: Teknologi og Transport · Se mere »

Uddannelse

Uddannelse er et udtryk, der både benyttes om den uformelle læring af færdigheder, viden og holdninger og de uddannelsesinstitutioner, som udbyder formelle uddannelsestilbud.

Ny!!: Teknologi og Uddannelse · Se mere »

Ur

Et pendulur af den svenske urmager Jacob Kock (1737–1805). Et ur er et instrumenter, som bruges til at vise tiden.

Ny!!: Teknologi og Ur · Se mere »

Våben

Bajonet Våben er et redskab, der anvendes til at dræbe eller såre noget levende.

Ny!!: Teknologi og Våben · Se mere »

Vægtstangsprincip

matematisk udledt af den specielle situation hvor F1D1.

Ny!!: Teknologi og Vægtstangsprincip · Se mere »

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi er brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer brugerne med én eller flere offentlige eller private velfærdsydelser og produkter.

Ny!!: Teknologi og Velfærdsteknologi · Se mere »

Viden

Med viden menes oftest alt hvad en person har lært om et eller flere emner, gennem erfaring eller undervisning.

Ny!!: Teknologi og Viden · Se mere »

Videnskab

Videnskab er en metode for objektiv fremskaffelse af viden, samt betegnelsen på den viden, som er fremskaffet ved hjælp af en videnskabelig metode.

Ny!!: Teknologi og Videnskab · Se mere »

Video

Et videokamera på stativ Video (latin for jeg ser) er betegnelsen for den teknologi, der indspiller, redigerer, gengiver og distribuerer billede og lyd ved brug af magnetisk bånd, digitale medier eller elektroniske tegn primært for at kunne vise det på fjernsyn eller på computermonitorer.

Ny!!: Teknologi og Video · Se mere »

Omdirigeringer her:

Teknolog, Teknologisk.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »