Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Hent
Hurtigere adgang end browser!
 

Differentialregning

Indeks Differentialregning

tangent) viser differentialkvotientens variation ved forskellige x-værdier for funktionen: f(x).

35 relationer: Bevis (matematik), Brøk, Cosinus, Danmark, Definitionsmængde, Differentialligning, Division (matematik), E (tal), Eksponentiel vækst, Funktion (matematik), Funktionsanalyse (matematik), Fysik, Graf, Grænseværdi (matematik), Hældningskoefficient, Infinitesimal, Infinitesimalregning, Infinitesimalregningens hovedsætning, Integralregning, Kontinuitet, Krone (møntenhed), Ligning, Marginalindkomst, Marginalskat, Matematik, Naturlig logaritme, Progressiv skat, Sammensat funktion, Sinus (matematik), Skat, Stamfunktion, Tangens, Tangent (geometri), Undervisningsdifferentiering, Værdimængde.

Bevis (matematik)

Et matematisk bevis er en udledning af en formel, sætning eller et udtryk.

Ny!!: Differentialregning og Bevis (matematik) · Se mere »

Brøk

En brøk er en måde at repræsentere et tal på ved hjælp af division: Den skrives som vist til højre, som en vandret brøkstreg der adskiller to tal, tælleren øverst og nævneren neden under.

Ny!!: Differentialregning og Brøk · Se mere »

Cosinus

Cosinus er en trigonometrisk funktion inden for matematikken, som beskriver bestemte forhold mellem siderne i en retvinklet trekant, eller x-koordinaten til et punkt på enhedscirklen.

Ny!!: Differentialregning og Cosinus · Se mere »

Danmark

Danmark, officielt Kongeriget Danmark, er et land i Norden og en suveræn stat, der ligger som den sydligste af de skandinaviske nationer, sydvest for Sverige og syd for Norge, og grænser til Tyskland mod syd.

Ny!!: Differentialregning og Danmark · Se mere »

Definitionsmængde

En funktions definitionsmængde er den mængde af gyldige værdier, som man kan sætte ind i funktionen.

Ny!!: Differentialregning og Definitionsmængde · Se mere »

Differentialligning

En differentialligning er en ligning, hvori der indgår en (ubekendt) funktion og dens afledede.

Ny!!: Differentialregning og Differentialligning · Se mere »

Division (matematik)

Illustration af divisionen: 20 \div 4.

Ny!!: Differentialregning og Division (matematik) · Se mere »

E (tal)

Tallet e (også kaldet Eulers tal, opkaldt efter matematikeren Leonhard Euler) er et transcendent tal, der har denne afkortede og tilnærmede værdi på 2,718.

Ny!!: Differentialregning og E (tal) · Se mere »

Eksponentiel vækst

Illustrering af hvordan en funktion vokser eksponentielt Den eksponentielle vækst er en måde, hvorpå en mængde kan forøges eller formindskes.

Ny!!: Differentialregning og Eksponentiel vækst · Se mere »

Funktion (matematik)

En funktion er i matematisk forstand et redskab, der beskriver sammenhængen mellem en såkaldt afhængig variabel og en anden, såkaldt uafhængig variabel.

Ny!!: Differentialregning og Funktion (matematik) · Se mere »

Funktionsanalyse (matematik)

Funktionsanalyse er inden for matematik en undersøgelse af en række egenskaber ved en matematisk funktion, ofte ud fra funktionens forskrift.

Ny!!: Differentialregning og Funktionsanalyse (matematik) · Se mere »

Fysik

Koncepttegning af et sort hul (NASA). Fysik (over physica fra φυσική) er læren om natur i den bredeste betydning.

Ny!!: Differentialregning og Fysik · Se mere »

Graf

En graf er en todimensional grafisk fremstilling af en funktionel afhængighed mellem to størrelser, således at kender man sammenhørende værdier af de to størrelser, så ved man ud fra grafen, om de tilfredsstiller den funktionelle afhængighed eller ej En forenklet men mindre almengyldig forklaring er, at ud fra værdien af den ene størrelse, den uafhængige variabel, sædvanligvis afsat positivt til højre ud af x-aksen, kan man på grafen aflæse værdien af den andens, den afhængige variabels størrelse ved at måle aftanden fra grafen til x-aksen i den pågældende afstand fra y-aksen regnet positivt opad.

Ny!!: Differentialregning og Graf · Se mere »

Grænseværdi (matematik)

Grænseværdi har været et centralt begreb i matematikken siden infinitesimalregningens opståen i slutningen af det 17.

Ny!!: Differentialregning og Grænseværdi (matematik) · Se mere »

Hældningskoefficient

To rette linjer med de retvinklede trekanter der definerer deres hældningstal En hældningskoefficient, et hældningstal eller blot en hældning er indenfor den analytiske plangeometri et udtryk for hvor stejl en ret linje er i forhold til akserne i det koordinatsystem den er indtegnet i. På illustrationen til højre ses bl.a. en blå linje med hældningstallet a: Følger man linjen fra venstre mod højre, kommer man a enheder opad for hver 1 enhed man bevæger sig mod højre, illustreret ved den lille trekant nederst til venstre.

Ny!!: Differentialregning og Hældningskoefficient · Se mere »

Infinitesimal

Infinitesimal (af latin infinitesimus) er en betegnelse for noget, der er så uendeligt småt, at der ikke umiddelbart er nogen måde at se eller måle værdien.

Ny!!: Differentialregning og Infinitesimal · Se mere »

Infinitesimalregning

Infinitesimalregning er en gren inden for matematikken, grundlagt af Isaac Newton og Gottfried Leibniz med skabelsen af differentialregning.

Ny!!: Differentialregning og Infinitesimalregning · Se mere »

Infinitesimalregningens hovedsætning

Infinitesimalregningens hovedsætning siger at differentiation og integration er (i en vis forstand) modsatte operationer.

Ny!!: Differentialregning og Infinitesimalregningens hovedsætning · Se mere »

Integralregning

Integralregning udgør inden for matematikken sammen med differentialregning den såkaldte infinitesimalregning.

Ny!!: Differentialregning og Integralregning · Se mere »

Kontinuitet

Kontinuitet er et begreb inden for matematik.

Ny!!: Differentialregning og Kontinuitet · Se mere »

Krone (møntenhed)

Krone er en møntenhed.

Ny!!: Differentialregning og Krone (møntenhed) · Se mere »

Ligning

En matematisk ligning er et udtryk som fastslår at to udtryk (ofte kaldet hhv. venstre og højre side af ligningen) er lige store, skrevet op på formen: (Det ene udtryk).

Ny!!: Differentialregning og Ligning · Se mere »

Marginalindkomst

Marginalindkomsten er den forøgelse af indkomsten man får som følge af en lille ændring i sine forhold, f.eks.

Ny!!: Differentialregning og Marginalindkomst · Se mere »

Marginalskat

Marginalskat er den forøgelse i skattebetalingen, der skal betales af en øget indtægt.

Ny!!: Differentialregning og Marginalskat · Se mere »

Matematik

En fraktal. Matematik (fra oldgræsk μάθημα, máthēma: det jeg lærte, at læreLiddell, H.G. & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press.; μαθηματικός mathēmatikós: glad for at lære) er studiet af mønstre i mængde, struktur, ændringer og rummet.

Ny!!: Differentialregning og Matematik · Se mere »

Naturlig logaritme

Graf for den naturlige logaritme, y.

Ny!!: Differentialregning og Naturlig logaritme · Se mere »

Progressiv skat

Progressiv skat er et skatteprincip, der går ud på, at skatteprocenten øges ved et højere skattegrundlag.

Ny!!: Differentialregning og Progressiv skat · Se mere »

Sammensat funktion

En sammensat funktion er en matematisk funktion som er dannet ved at lade en den afhængige værdi af én funktion indgå som den uafhængige variabel i en anden funktion.

Ny!!: Differentialregning og Sammensat funktion · Se mere »

Sinus (matematik)

Sinus er en trigonometrisk funktion inden for matematikken, som beskriver bestemte forhold mellem siderne i en retvinklet trekant, eller y-koordinaten til et retningspunkt på enhedscirklen.

Ny!!: Differentialregning og Sinus (matematik) · Se mere »

Skat

"På skatteoppkræverens kontor." Anonymt efter de Marinus Van Reymerswaele (1575-1600). Kunstmuseumet i Nancy. Skat (af norrønt:"Skattr") er den almindelige betegnelse for penge eller - især tidligere - naturalier, der opkræves af det offentlige, dvs.

Ny!!: Differentialregning og Skat · Se mere »

Stamfunktion

Hvis den matematiske funktion F(x) har differentialkvotienten F^(x).

Ny!!: Differentialregning og Stamfunktion · Se mere »

Tangens

Tangens er en trigonometrisk funktion inden for matematikken.

Ny!!: Differentialregning og Tangens · Se mere »

Tangent (geometri)

Den røde linje er en tangent til den sorte kurve. En tangent til en kurve i et punkt er en ret linje, der approksimerer kurven nær punktet.

Ny!!: Differentialregning og Tangent (geometri) · Se mere »

Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering er et princip for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning, hvorved undervisningen i alle fag skal tilrettelægges så den tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger, samtidig med at man bevarer fællesskabets muligheder.

Ny!!: Differentialregning og Undervisningsdifferentiering · Se mere »

Værdimængde

En funktions værdimængde eller billedmængde er den mængde af værdier, som en funktion er i stand til at returnere.

Ny!!: Differentialregning og Værdimængde · Se mere »

Omdirigeringer her:

Afledede, Differentialkvotient, Differentiation, Differentiere, Differentiere (matematik), Matematisk afledede, Tidsafledede.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »