Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Hent
Hurtigere adgang end browser!
 

Variabel

Indeks Variabel

I datalogi og i matematik er en variabel en symbolsk repræsentation der denoterer en mængde eller et udtryk.

33 relationer: Alfabet, Algebra, Array, BASIC, Bil, Computer, Data, Datalogi, Fartpilot, Funktion (matematik), Fysik, Graf, Grækenland, Hashfunktion, Hastighed, Ingeniør, Konstant, Lejlighed, Ligning, Matematik, Parameter, Perl, Pi (tal), Præfiks, Programmering, Reguleringssystem, Statistik, Suffiks, Tekststreng, Temperatur, Ulighed (matematik), Varme, Varmeveksler.

Alfabet

Et alfabet (fra græsk: alfa αλφα og beta βητα) er en rækkefølge af bogstaver.

Ny!!: Variabel og Alfabet · Se mere »

Algebra

Algebra (ar. "al-djabr") er en gren af matematikken der kan beskrives som en generalisering og udvidelse af aritmetikken.

Ny!!: Variabel og Algebra · Se mere »

Array

Et array er inden for programmering en betegnelse for en variabel der indeholder en række af værdier, associeret med en nøgle.

Ny!!: Variabel og Array · Se mere »

BASIC

En programstump i BASIC. BASIC er en forkortelse for Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code.

Ny!!: Variabel og BASIC · Se mere »

Bil

En bil (eller et automobil) er et selvkørende, motoriseret køretøj opfundet i slutningen af det 19. århundrede.

Ny!!: Variabel og Bil · Se mere »

Computer

Bærbar computer Acer Aspire 5600 En computer er en maskine, der kan programmeres til automatisk at udføre nogle talmæssige eller logiske beregninger.

Ny!!: Variabel og Computer · Se mere »

Data

Data henfører til en samling af information, som typisk er resultatet af erfaring, observation, eksperimenter eller en mængde af præmisser.

Ny!!: Variabel og Data · Se mere »

Datalogi

Datalogi er læren om data og behandling af data – især vha.

Ny!!: Variabel og Datalogi · Se mere »

Fartpilot

Rat på Jeep Grand Cherokee med kontakter til fartpilot En fartpilot eller cruise control er et system, der automatisk kontrollerer et køretøjs hastighed.

Ny!!: Variabel og Fartpilot · Se mere »

Funktion (matematik)

En funktion er i matematisk forstand et redskab, der beskriver sammenhængen mellem en såkaldt afhængig variabel og en anden, såkaldt uafhængig variabel.

Ny!!: Variabel og Funktion (matematik) · Se mere »

Fysik

Koncepttegning af et sort hul (NASA). Fysik (over physica fra φυσική) er læren om natur i den bredeste betydning.

Ny!!: Variabel og Fysik · Se mere »

Graf

En graf er en todimensional grafisk fremstilling af en funktionel afhængighed mellem to størrelser, således at kender man sammenhørende værdier af de to størrelser, så ved man ud fra grafen, om de tilfredsstiller den funktionelle afhængighed eller ej En forenklet men mindre almengyldig forklaring er, at ud fra værdien af den ene størrelse, den uafhængige variabel, sædvanligvis afsat positivt til højre ud af x-aksen, kan man på grafen aflæse værdien af den andens, den afhængige variabels størrelse ved at måle aftanden fra grafen til x-aksen i den pågældende afstand fra y-aksen regnet positivt opad.

Ny!!: Variabel og Graf · Se mere »

Grækenland

Grækenland (Ελλάδα, officielt Den Hellenske Republik (Ελληνική Δημοκρατία) er et land i den sydøstlige del af Europa på sydspidsen af Balkanhalvøen. Landet ligger strategisk på skillevejen mellem Europa, Asien og Afrika. Det deler landegrænser med Albanien mod nordvest, Makedonien og Bulgarien mod nord og Tyrkiet mod nordøst. Mod øst ligger Det Ægæiske Hav, mod vest Det Ioniske Hav og mod syd Det Libyske Hav, alle dele af Middelhavet. Athen er hovedstad og landets største by. Andre større byer er Thessaloniki, Patras og Iraklio. Landet er præget af bjerge og har en meget varieret geologi. Landet er sunket, så de kystnære arealer er delvist under vand. På grund af disse ændringer er øbuerne over Det Ægæiske Hav opstået. Hele området er strukturelt ustabilt, og jordskælv er meget almindelige. Grækenland har mere end 2.500 øer, heriblandt mange kendte feriedestinationer: Kreta, Korfu, Santorini, Rhodos og Kos. Landet har et typisk middelhavsklima med milde og regnfulde vintre og varme og tørre somre. Middelhavsområdet er stærkt påvirket af skovbrande. I sommeren 2007 resulterede ekstrem tørke og rekordhøje temperaturer i, at landet oplevede de værste skovbrande i 150 år. Grækenland betragtes af mange som den vestlige civilisations vugge og har en lang og omfattende historie, og dets indflydelse spredte sig over tre kontinenter. Grækenlands militærdiktatur ophævede ulovligt demokratiet og monarkiet i 1973, efter at Kong Konstantin 2., der først støttede militærdiktaturet, forsøgte et modkup. Ved en folkeafstemning og forfatningsændring efter diktaturets fald blev monarkiet afskaffet i 1974. Herefter har Grækenland været et demokrati efter moderne vestlig standard, og landet blev medlem af EU i 1981. Grækenlands økonomi er meget afhængig af turisme, landbrug og skibsfart. Handelsskibsflåden er en af ​​de største i verden. Vigtige varer, der bliver eksporteret, er mad og drikkevarer, petroleum, stål, olivenolie og tobak. I 2001 indtrådte landet i eurozonen, og i 2002 blev de græske drakmer erstattet af euroen. Grækenland har været særdeles hårdt ramt af den finansielle og økonomiske krise. I 2009 fremgik det, at landet havde opbygget et enormt budgetunderskud og en enorm statsgæld. Det har ført landet ind i historisk store økonomiske vanskeligheder og har bragt hele eurosamarbejdet på prøve. Statsapparatet har været præget af generøse bonusser og tjenester, og det har åbnet op for en korruptionskultur. Landet har modtaget flere hjælpepakker fra EU og i oktober 2013 var landets arbejdsløshed på 27,8 procent.

Ny!!: Variabel og Grækenland · Se mere »

Hashfunktion

En hashfunktion er en særlig funktion, som bruges til at omdanne data fra normalt en stor definitionsmængde til en mindre billedmængde, for eksempel en vilkårlig tekst til et heltal mellem 0 og en bestemt maksimal værdi.

Ny!!: Variabel og Hashfunktion · Se mere »

Hastighed

Hastighed er en vektor-størrelse, som beskriver, hvor langt og i hvilken retning, et legeme flytter sig pr.

Ny!!: Variabel og Hastighed · Se mere »

Ingeniør

NASA Ingeniør er en person, der beskæftiger sig med ingeniørvidenskab som konstruktion, planlægning og styring af proces, produktion og produkter.

Ny!!: Variabel og Ingeniør · Se mere »

Konstant

En konstant er et begreb, der især benyttes i naturvidenskabelige sammenhænge.

Ny!!: Variabel og Konstant · Se mere »

Lejlighed

Ejendom med lejligheder En lejlighed er en del af en større beboelsesbygning.

Ny!!: Variabel og Lejlighed · Se mere »

Ligning

En matematisk ligning er et udtryk som fastslår at to udtryk (ofte kaldet hhv. venstre og højre side af ligningen) er lige store, skrevet op på formen: (Det ene udtryk).

Ny!!: Variabel og Ligning · Se mere »

Matematik

En fraktal. Matematik (fra oldgræsk μάθημα, máthēma: det jeg lærte, at læreLiddell, H.G. & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press.; μαθηματικός mathēmatikós: glad for at lære) er studiet af mønstre i mængde, struktur, ændringer og rummet.

Ny!!: Variabel og Matematik · Se mere »

Parameter

Parameter er flertydig Parameter kan bøjes både som parameteren og parameteret.

Ny!!: Variabel og Parameter · Se mere »

Perl

Perl er et fortolket højniveau-programmeringssprog opfundet af Larry Wall i 1987.

Ny!!: Variabel og Perl · Se mere »

Pi (tal)

Et lille ''π'' Tallet pi (også kaldet Arkimedes' konstant) er en matematisk konstant, der skrives med det græske bogstav '''π'''.

Ny!!: Variabel og Pi (tal) · Se mere »

Præfiks

Et præfiks er et eller flere morfemer, der sættes foran et ord og ændrer dets betydning.

Ny!!: Variabel og Præfiks · Se mere »

Programmering

Programmering går ud på at udvikle computerprogrammer (software) til elektronisk databehandling på en computer ved hjælp af et programmeringssprog.

Ny!!: Variabel og Programmering · Se mere »

Reguleringssystem

Det simpleste blokdiagram af et reguleringskredsløb med tilbagekobling. Et hydroelektrisk kraftværk i Amerongen, Holland. Et reguleringssystem, reguleringskredsløb, reguleringskreds, styrekredsløb er indenfor ingeniørvidenskab en enhed, eller en gruppe af enheder, der håndterer, kommanderer, instruerer eller regulerer andre enheder eller systemers opførsel.

Ny!!: Variabel og Reguleringssystem · Se mere »

Statistik

Statistik er en videnskabelig metode, hvormed man effektivt anvender numeriske data, som fx kan komme fra eksperimenter, spørgeskemaer eller registre.

Ny!!: Variabel og Statistik · Se mere »

Suffiks

Et suffiks er et eller flere morfemer, der sættes efter et ord for at ændre dets betydning.

Ny!!: Variabel og Suffiks · Se mere »

Tekststreng

Tekststreng, fra string, bruges i sammenhæng med programmering og skriptsprog, og betegner en sekvens (string, d.v.s tråd eller streng) af tegn.

Ny!!: Variabel og Tekststreng · Se mere »

Temperatur

Temperaturen for en ideel monoatomisk gas er udregnet i forhold til den gennemsnitlige kinetisk energi fra dens atomer når de bevæger sig. Temperatur er det fysiske udtryk for hvor kolde eller varme ting er, eller mere præcist; hvor meget termisk energi de indeholder.

Ny!!: Variabel og Temperatur · Se mere »

Ulighed (matematik)

En ulighed er et matematisk udsagn, der angiver at ét regneudtryk er større end eller evt.

Ny!!: Variabel og Ulighed (matematik) · Se mere »

Varme

Varme er i streng forstand et udtryk for, at termisk energi bliver transporteret over en systemgrænse, men i daglig tale lader man ofte, som om varme er det samme som termisk energi.

Ny!!: Variabel og Varme · Se mere »

Varmeveksler

Bagsidepladen og bagpladen indeni køleskabet og fryseren er begge varmevekslere. Den indre varmeveksler "suger" varme ud af køleskabet og den ydre varmeveksler afleverer varme til den omgivende luft. En spiralformet modstrømsvarmeveksler.('''1 højre''') Varmt medium ledes ind.('''1 venstre''') Det kølede tidligere varme medium ledes ud.('''2 venstre''') Koldt medium ledes ind.('''2 højre''') Det varmede tidligere kolde medium ledes ud. En varmeveksler er en komponent som er designet til effektivt at overføre varme fra et medium til et andet, separeret af en plade/væg så de to medier ikke kan komme i direkte kontakt og dermed ikke kan blandes.

Ny!!: Variabel og Varmeveksler · Se mere »

Omdirigeringer her:

Variabel (matematik).

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »