Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Hent
Hurtigere adgang end browser!
 

DNA

Indeks DNA

Deoxyribonukleinsyre (DNA, fra det engelske ord Deoxyribonucleic acid) er et molekyle, som bærer på de fleste af de genetiske instruktioner, der bruges ved vækst, udvikling, funktion og reproduktion af alle kendte levende organismer og mange vira.

205 relationer: Adenin, Adenosinmonofosfat, Adenosintrifosfat, Aflatoksin, Agilent Technologies, Aktivt sæde, Akut myeloid leukæmi, Albrecht Kossel, Aminosyre, Antropologi, Arkæer, Aromatiske kulbrinter, Arsen, Art, Arv, Arv (genetisk), Arvemasse, Ångstrøm, Bakterier, Bakteriofag, Base (kemi), Basepar, Besselfunktion, Biofilm, Bioinformatik, Biokemi, Biologi, Blod, Bly, Brintoverilte, C-værdi, Caenorhabditis elegans, Cambridge University Press, Carbon, Carcinogen, CDNA, Celledeling, Cellekerne, Centromer, Chelat, Codon, Cytoplasma, Cytosin, Danmark, Data mining, Datalogi, Deaminering, Deoxyribose, Deoxyribozym, DNA-polymerase, ..., DNA-replikation, DNA-sekventering, DNA-supercoiling, Dobbelthelix, Dyr, Eksobiologi, Ekstra Bladet, Elektromagnetisk stråling, Engelsk (sprog), Enzym, Eukaryoter, Evolution (biologi), Fænotype, Formering, Fosfat, Fosfodiester, Fosforylering, Francis Crick, Gen, Genetik, Genetisk fingeraftryk, Genetisk kode, Genetisk rekombination, Genotype, Genteknologi, GFAJ-1, Gibbs fri energi, Glycosylering, Grammatisk tal, Grønkorn, Guanin, Har Gobind Khorana, Harvard University, Hår, Helicase, Heterocyklisk forbindelse, Histon, Hjerne, Homologi (biologi), Horisontal genoverførsel, Hud, HUGO, Hvirveldyr, Hydrogenbinding, Hydrolyse, Hydroxylgruppe, Ikke-kodende DNA, Ikke-kodende RNA, Information, Ion, Ionbinding, James D. Watson, Katalysator (kemi), Kønnet formering, Kemoterapi, Kobber, Kopper, Kosmisk støv, Kovalent binding, Kræft, Kromatin, Kromosom, Kromosom 1 (mennesket), Krystallografi, Kulhydrat, Landbrug, Latin, Liv, Lussingesyge, Lyons hypotese, Makromolekyle, Marcel Lychau Hansen, Marshall Warren Nirenberg, Meteorit, Methyl, Mitokondrie, Molekylærbiologi, Molekylærbiologiens centrale dogme, Molekyle, Monomer, MRNA, Mutagen, Mutation, Nanometer, Nanoteknologi, NASA, Natrium, Nature, Naturlig selektion, Nobelprisen i fysiologi eller medicin, Nukleinbase, Nukleinsyre, Nukleosid, Nukleotid, Onkogen, Organel, Organisk forbindelse, Organisme, Oxidationsmiddel, Pentose, Planter, Plasmid, Polyeder, Polymer, Polymerase, Polynukleotid, Polysakkarid, Prokaryoter, Promoter (biologi), Protein, Protister, Punktmutation, Purin, Pyrimidin, Radikal (kemi), Rød kæmpe, Røntgenstråling, Restriktionsenzym, Retrovirus, Revers transkriptase, Ribose, Ribosom, Ribozym, RNA, RNA-interferens, RNA-polymerase, RNA-verdenshypotesen, Rosalind Franklin, Rotamer, Sæd, Signaltransduktion, Slægt (biologi), Spyt, Standardaminosyre, Stofskifte, Svampe, Telomer, Telomerase, Temperatur, Tetraeder, Thalidomid, The New York Times, The Wall Street Journal, Thymin, Topoisomerase, Translation (biologi), Translokation, Transskription (biologi), TRNA, Ultraviolet lys, Universet, Uracil, Uranyl, Virus (biologi), Ydre rum. Expand indeks (155 mere) »

Adenin

Adenins kemiske struktur Adenin (C5H5N5) er en purin nukleobase, der findes i både DNA og RNA.

Ny!!: DNA og Adenin · Se mere »

Adenosinmonofosfat

Den kemiske struktur af AMP, adenosinmonofosfat Den kemiske struktur af cAMP, cyklisk adenosinmonofosfat Adenosinmonofosfat (AMP) er et nukleotid der består af purin-basen adenin forbundet til ribose via en N-glykosidbinding, samt én fosfatenhed bundet til riboseenhedens 5'-position via en fosfatesterbinding.

Ny!!: DNA og Adenosinmonofosfat · Se mere »

Adenosintrifosfat

Den kemiske struktur af adenosintrifosfat Adenosintrifosfat (ATP) er en organisk kemisk forbindelse, der fungerer som biologisk energi- og effektormolekyle og indgår i mange vigtige cellulære processer.

Ny!!: DNA og Adenosintrifosfat · Se mere »

Aflatoksin

Aflatoksin er betegnelse for en bestemt type giftstoffer dannet af skimmelsvampe, specielt Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavus.

Ny!!: DNA og Aflatoksin · Se mere »

Agilent Technologies

Agilent Technologies eller Agilent er et firma som designer og fremstiller elektroniske og bioanalytiske måleinstrumenter og udstyr til måling og evaulering.

Ny!!: DNA og Agilent Technologies · Se mere »

Aktivt sæde

Et enzyms aktive sæde (også kaldet aktive site) indeholder det katalytiske sæde samt bindingssædet.

Ny!!: DNA og Aktivt sæde · Se mere »

Akut myeloid leukæmi

Akut myeloid leukæmi (AML) er en kræftsygdom med oprindelse i blodets stamceller.

Ny!!: DNA og Akut myeloid leukæmi · Se mere »

Albrecht Kossel

Ludwig Karl Martin Leonhard Albrecht Kossel (16. september 1853 i Rostock – 5. juli 1927 i Heidelberg) var en tysk læge og Nobelprismodtager.

Ny!!: DNA og Albrecht Kossel · Se mere »

Aminosyre

Generel struktur af en aminosyre I kemi er en aminosyre ethvert molekyle, som indeholder både en aminogruppe og carboxylsyregruppe.

Ny!!: DNA og Aminosyre · Se mere »

Antropologi

Antropologi er læren om mennesket i bred forstand.

Ny!!: DNA og Antropologi · Se mere »

Arkæer

Arkæerne (latin Archaea, fra græsk αρχαία, "de gamle") er et af de tre domæner af levende organismer sammen med bakterier og eukaryoter.

Ny!!: DNA og Arkæer · Se mere »

Aromatiske kulbrinter

Aromatiske kulbrinter (PAH) eller Aromatiske carbonhydrider er en fælles betegnelse for aromatiske forbindelser i kondenserende ringsystemer.

Ny!!: DNA og Aromatiske kulbrinter · Se mere »

Arsen

Arsen er et grundstof med atomnummer 33 i det periodiske system med symbolet As.

Ny!!: DNA og Arsen · Se mere »

Art

Arten (species, forkortet sp., flertal: spp.) er den grundlæggende systematiske enhed inden for biologien og den eneste af systematikkens kategorier, som er virkeligt eksisterende.

Ny!!: DNA og Art · Se mere »

Arv

Når en person dør, vil dennes formue gå i arv.

Ny!!: DNA og Arv · Se mere »

Arv (genetisk)

Biologisk arv eller Genetisk arv er det fænomen, at biologiske forudsætninger for egenskaber overføres fra forældre til afkom.

Ny!!: DNA og Arv (genetisk) · Se mere »

Arvemasse

Arvemassen, arvematerialet eller genomet er et fuldstændigt sæt gener for en organisme.

Ny!!: DNA og Arvemasse · Se mere »

Ångstrøm

Ångstrøm (Å) er en måleenhed for længde, 1 Å.

Ny!!: DNA og Ångstrøm · Se mere »

Bakterier

Bakterier (af græsk βακτήριον (baktērion), lille stav) er éncellede mikroskopiske organismer uden cellekerner eller andre organeller, dvs.

Ny!!: DNA og Bakterier · Se mere »

Bakteriofag

Opbygningen af bakteriofag T4. 1. Hoved 2. Hale 3. Arvemateriale (nukleinsyrer) 4. Capsid (ydre skal) 5. Skulder 6. Forlænger ? 7. Halefibre 8. Spydspidser 9. Basalplade transmissions-elektronmikroskopsbillede af en bakterie udsat for et massivt angreb af bakteriofager. Bakterien er nogle få mikrometer i diameter og bakteriofagerne er ca. 200 nanometer lange. En bakteriofag eller bakteriophag eller i kort form fag eller phag (phagein for 'spiser'; "bakteriespiser") er en virus, der reproducerer sig ved hjælp af bakterier.

Ny!!: DNA og Bakteriofag · Se mere »

Base (kemi)

Piller af natriumhydroxid (NaOH), et eksempel på en stærk base. En base er et molekyle eller en ion, der ifølge den danske kemiker Johannes Brønsteds definition kan optage en eller flere hydroner (en proton eller hydrogenion, H+), eller som ifølge den amerikanske kemiker Gilbert Lewis' definition er i stand til at danne en kovalent binding ved at afgive et elektronpar.

Ny!!: DNA og Base (kemi) · Se mere »

Basepar

Basepar i DNA er de hydrogenbindinger mellem komplementære nukleotidbaser (baseparrene), der holder de to strenge sammen.

Ny!!: DNA og Basepar · Se mere »

Besselfunktion

Inden for matematik er en Besselfunktion en løsning til differentialligningen Udtrykket kommer når man kigger på den radielle deling af Laplaces ligning i et polært koordinatsystem.

Ny!!: DNA og Besselfunktion · Se mere »

Biofilm

Biofilm er en film af bakterier på overfladen af et materiale.

Ny!!: DNA og Biofilm · Se mere »

Bioinformatik

Bioinformatik er et tværfagligt forskningsfelt med udgangspunkt i biologi, som beskæftiger sig med at analysere store mængder af biologiske data.

Ny!!: DNA og Bioinformatik · Se mere »

Biokemi

Biokemi (fra græsk βίος, bios, "liv", samt egyptisk kēme, "jord") er læren om kemiske processer i levende organismer.

Ny!!: DNA og Biokemi · Se mere »

Biologi

Biologi er studiet af liv (organismer).

Ny!!: DNA og Biologi · Se mere »

Blod

Blodkredsløbet Blod er flydende vævL.

Ny!!: DNA og Blod · Se mere »

Bly

Bly er et grundstof med symbolet Pb (plumbum på latin) med atomnummer 82.

Ny!!: DNA og Bly · Se mere »

Brintoverilte

Brintoverilte (H2O2, hydrogenperoxid) er den simpleste peroxid (stoffer med oxygen-oxygen enkeltbinding) og en stærk oxidant.

Ny!!: DNA og Brintoverilte · Se mere »

C-værdi

C-værdi er mængden, i pikogram, af DNA i en haploid cellekerne (for eksempel en gamet) eller halvdelen af mængden i en diploid kropscelle i en eukaryotisk organisme.

Ny!!: DNA og C-værdi · Se mere »

Caenorhabditis elegans

Caenorhabditis elegans er en fritlevende, gennemsigtig rundorm på omkring 1 mm i længden, som lever i tempererede jordmiljøer.

Ny!!: DNA og Caenorhabditis elegans · Se mere »

Cambridge University Press

Cambridge University Press er et engelsk universitetsforlag.

Ny!!: DNA og Cambridge University Press · Se mere »

Carbon

Carbon (fra carbo "kul"), kulstof eller karbon er et grundstof med atomnummer 6 i det periodiske system med symbolet C. I det periodiske system er det det første (i række 2) af seks elementer i gruppe 14, som har sammensætningen af deres ydre elektronskal til fælles.

Ny!!: DNA og Carbon · Se mere »

Carcinogen

Et carcinogen er et kræftfremkaldende stof.

Ny!!: DNA og Carcinogen · Se mere »

CDNA

Komplementær DNA, eller cDNA (fra engelsk: complementary DNA) er dobbelt-strenget DNA, der syntetiseres fra en enkeltstrenget RNA-skabelon (f.eks. mRNA eller microRNA) i en reaktion katalyseret af enzymet revers transkriptase.

Ny!!: DNA og CDNA · Se mere »

Celledeling

Billedet forestiller mitose øverst og meiose under den tynde streg.Bemærk at den celle der kommer ud af meiosen har halvt så mange kromosomer som de celler der kommer ud af mitosen. Celledeling er når en celle deler sig til to nye celler.

Ny!!: DNA og Celledeling · Se mere »

Cellekerne

endoplasmatiske reticulum. (1) Cellemembranen (2) Ribosomer (3) Kerneporer (4) Kromosomerne (5) Kromatintråde (6) Cellekernen (7) Endoplasmatisk reticulum (8) Nukleoplasma Hele strukturen er omgivet af cellens cytoplasma. Skematisk tegning af en typisk dyrecelle og dens organeller: 1. Nukleolus 2. '''Cellekernen''' 3. Ribosomer (små prikker) 4. Vesikel 5. Granulært (ru) endoplasmatisk reticulum 6. Golgiapparattet 7. Cytoskelet 8. Glat endoplasmatisk reticulum 9. Mitokondrier 10. Vakuole 11. Cytosol 12. Lysosom 13. Centrioler Cellekernen (eller nukleus) er inden for cellebiologi betegnelsen for et membranbeklædt organel, der findes i eukaryote celler.

Ny!!: DNA og Cellekerne · Se mere »

Centromer

Kromosom1. Kromatid2. '''Centromer'''3. Kort arm4. Lang arm En centromer er et område på et kromosom, som indeholder en speciel struktur og sekvens.

Ny!!: DNA og Centromer · Se mere »

Chelat

en variant af cisplatin, der bruges i kræftbehandling. Det er en chelatforbindelse, da liganden til venstre har to bindinger til platin Chelat kommer at det græske ord chele.

Ny!!: DNA og Chelat · Se mere »

Codon

En codon er en kombination af tre baser i den genetiske kode: Hvis man betragter baserne som bogstaver i det "genetiske sprog" som koden i DNA (og dermed også mRNA) er forfattet i, så svarer en codon til et "ord".

Ny!!: DNA og Codon · Se mere »

Cytoplasma

Cytoplasma består af hele celleindholdet på nær cellekernen.

Ny!!: DNA og Cytoplasma · Se mere »

Cytosin

Cytosins kemiske struktur Cytosin (C4H5N3O) er en pyrimidin nukleobase, der findes i både DNA og RNA.

Ny!!: DNA og Cytosin · Se mere »

Danmark

Danmark, officielt Kongeriget Danmark, er et land i Norden og en suveræn stat, der ligger som den sydligste af de skandinaviske nationer, sydvest for Sverige og syd for Norge, og grænser til Tyskland mod syd.

Ny!!: DNA og Danmark · Se mere »

Data mining

Data mining er et engelsk låneord, som betegner søgning efter mønstre og strukturer i større datamængder.

Ny!!: DNA og Data mining · Se mere »

Datalogi

Datalogi er læren om data og behandling af data – især vha.

Ny!!: DNA og Datalogi · Se mere »

Deaminering

Deaminering af cytosin til uracil. Deaminering er fjernelsen af en amingruppe fra et molekyle.

Ny!!: DNA og Deaminering · Se mere »

Deoxyribose

Deoxyribose, også kaldet D-Deoxyribose og 2-deoxyribose, er en organisk forbindelse som består af en femleddet ringstruktur og har indeholder den funktionelle gruppe aldehyd.

Ny!!: DNA og Deoxyribose · Se mere »

Deoxyribozym

Deoxyribozymer, også kaldet DNA-enzymer, DNAzymer eller katalytisk DNA, er DNA-oligonukleotider, som er i stand til at foretage en specifik kemisk reaktion, ofte, men ikke altid, katalytisk.

Ny!!: DNA og Deoxyribozym · Se mere »

DNA-polymerase

En DNA-polymerase er et enzym, der gennemfører replikation af DNA.

Ny!!: DNA og DNA-polymerase · Se mere »

DNA-replikation

DNA replikation. Dobbeltspiralen bliver viklet op og hver streng fungerer som skabelon for en ny streng. DNA-replikation er en biokemisk proces, der kopierer DNA'et i en celle.

Ny!!: DNA og DNA-replikation · Se mere »

DNA-sekventering

DNA-sekvensering eller den mere benyttede form DNA-sekventering er aflæsning af den genetiske kode i et bestemt stykke DNA.

Ny!!: DNA og DNA-sekventering · Se mere »

DNA-supercoiling

'''Figur 1.''' Supercoiled stuktur af cirkulære DNA molekyler med lavt antal vrid. Bemærk at DNA'ets spiralnatur er udeladt for at gøre processen mere overskuelig '''Figur 2.''' Supercoiled struktur af linære DNA molekyler med tvungne ender. Bemærk at DNA'ets spiralnatur er udeladt for at gøre processen mere overskuelig En DNA supercoil er en slags tredimensionel struktur som dannes automatisk når en DNA-streng bliver snoet.

Ny!!: DNA og DNA-supercoiling · Se mere »

Dobbelthelix

Indenfor molekylærbiologi henviser begrebet dobbelthelix til den struktur, der dannes af dobbelt-strengede nukleinsyremolekyler såsom DNA.

Ny!!: DNA og Dobbelthelix · Se mere »

Dyr

Dyr er en stor gruppe af flercellede organismer, der samles i riget Animalia eller Metazoa.

Ny!!: DNA og Dyr · Se mere »

Eksobiologi

Eksobiologi (xenobiologi, bioastronomi eller astrobiologi) er udforskningen af livets oprindelse, evolution, udbredelse og fremtid i universet.

Ny!!: DNA og Eksobiologi · Se mere »

Ekstra Bladet

Ekstra Bladet er en landsdækkende dansk avis i tabloidformat, der udgives af JP/Politikens Hus.

Ny!!: DNA og Ekstra Bladet · Se mere »

Elektromagnetisk stråling

Det elektromagnetiske spektrum Elektromagnetisk stråling (forkortet EMS) kan beskrives som en kombination af oscillerende elektriske og magnetiske felter som, vinkelret på hinanden, udbreder sig gennem rummet med lysets hastighed (lys er et bestemt frekvensområde af elektromagnetisk stråling) og som formidler energi fra et sted til et andet.

Ny!!: DNA og Elektromagnetisk stråling · Se mere »

Engelsk (sprog)

Lande, hvor engelsk er officielt eller de facto hovedsprog er markeret med mørkeblåt. Lande hvor engelsk er sekundært officielt sprog er markeret med lyseblåt. Engelsk er et germansk sprog, der tales på de Britiske Øer, i Nordamerika, Australien, New Zealand og flere andre steder.

Ny!!: DNA og Engelsk (sprog) · Se mere »

Enzym

PDB http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId.

Ny!!: DNA og Enzym · Se mere »

Eukaryoter

Eukaryoter (latin Eucaryota, fra græsk Eucarya, af eu ægte + karyon kerne) er biologiske organismer, hvor cellerne indeholder en cellekerne – i modsætning til prokaryoter.

Ny!!: DNA og Eukaryoter · Se mere »

Evolution (biologi)

Evolution (af latin e.

Ny!!: DNA og Evolution (biologi) · Se mere »

Fænotype

Fænotypen (fremtoningspræget) er summen af de egenskaber hos et individ, der kan iagttages ved fotografering, måling og vejning m.m. Det er modsat genotypen (anlægspræget eller arvelighedspræget), som er den information, som ligger i generne.

Ny!!: DNA og Fænotype · Se mere »

Formering

En husrødstjert hun (''Phoenicurus ochruros'') mader sine unger. Formering er indenfor biologien skabelsen af nye individer blandt levende organismer.

Ny!!: DNA og Formering · Se mere »

Fosfat

Brudstykker af råfosfat (med et US-éncentsstykke). Fosfater eller phosphater (Kemisk Ordbog) er salte af forskellige, fosforholdige syrer.

Ny!!: DNA og Fosfat · Se mere »

Fosfodiester

Fosfodiester er en gruppe af stærke kovalente bindinger mellem en fosfatgruppe og 5-carbon ringe carbohydrater (pentoser) over to esterbindinger.

Ny!!: DNA og Fosfodiester · Se mere »

Fosforylering

A phosphorylated serine residue Den kemiske struktur af adenosintrifosfat Fosforylering betyder tilføjning af en fosfat-gruppe, PO43− til et organisk molekyle.

Ny!!: DNA og Fosforylering · Se mere »

Francis Crick

Francis Harry Compton Crick (8. juni 1916 i Weston Favell – 28. juli 2004 i San Diego) modtog i 1962 nobelprisen i medicin sammen med andre.

Ny!!: DNA og Francis Crick · Se mere »

Gen

Et '''gen''' er et stykke af et kromosoms DNA-molekyle. Et gen er en biologisk enhed for information kodet i DNA om dannelse af et biologisk molekyle.

Ny!!: DNA og Gen · Se mere »

Genetik

Generne sidder på DNA-strengene i kromosomerne. Her er en mands kromosomer isoleret og fotograferet gennem mikroskop. Illustration af de humane kromosomer indeholdende den diploide arvemasse. Illustrationen vise både den kvindelige (XX) og mandlige (XY) version af det 23. kromosompar. Kromosomerne er rettet ind efter deres centromer. Mitochondrie-genomet er ikke medtaget Genetik er studiet af biologisk arv og arvelighedens mekanismer.

Ny!!: DNA og Genetik · Se mere »

Genetisk fingeraftryk

Genetiske fingeraftryk (også kaldet DNA-profiler og DNA-fingeraftryk) kan anvendes til at identificere individer i opklaring af forbrydelser og faderskabstests, samt til at diagnosticere arvelige sygdomme.

Ny!!: DNA og Genetisk fingeraftryk · Se mere »

Genetisk kode

Den genetiske kode er en fortegnelse over samtlige en arts DNA- og mRNA-tripletter med angivelse af, hvilke aminosyrer de koder for.

Ny!!: DNA og Genetisk kode · Se mere »

Genetisk rekombination

Genetisk rekombination er produktion af afkom med en kombination af træk, som adskiller sig fra dem, der findes i begge forældre.

Ny!!: DNA og Genetisk rekombination · Se mere »

Genotype

Arvelighed af blå og brune øjne Genotypen (arvelighedspræget) er summen af de påvirkninger, som arveanlæggene udøver på et individs observerbare egenskaber, dvs.

Ny!!: DNA og Genotype · Se mere »

Genteknologi

Genteknologi er en samlet betegnelse for de molekylære teknikker, der anvendes for at ændre en organismes arveanlæg.

Ny!!: DNA og Genteknologi · Se mere »

GFAJ-1

GFAJ-1 er en cultivar af stavformede bakterier i familien Halomonadaceae.

Ny!!: DNA og GFAJ-1 · Se mere »

Gibbs fri energi

Gibbs energi er en tilstandsfunktion.

Ny!!: DNA og Gibbs fri energi · Se mere »

Glycosylering

Glykosylering eller glycosylering er et sammenfattende udtryk, der dækker den kemiske og biokemiske syntese af glykokonjugater, molekyler - ofte makromolekyler - der indeholder en kulhydratdel.

Ny!!: DNA og Glycosylering · Se mere »

Grammatisk tal

Numerus (latin) eller tal er en bøjningsform af substantiver (navneord), adjektiver (tillægsord), pronominer (stedord) eller verber (udsagnsord) som bruges i nogle sprog.

Ny!!: DNA og Grammatisk tal · Se mere »

Grønkorn

Planteceller med synlige kloroplaster. Diagram over fotosyntesemembranen, hvor den lysafhængige del af fotosyntesen foregår. Grønkorn/kloroplaster (en af flere slags plastider) er de organeller, hvori planters fotosyntese foregår.

Ny!!: DNA og Grønkorn · Se mere »

Guanin

Guanins kemiske struktur Guanin (C5H5N5O) er en purin nukleobase, der findes i både DNA og RNA.

Ny!!: DNA og Guanin · Se mere »

Har Gobind Khorana

Har Gobind Khorana (født 9. januar 1922, død 9. november 2011) var en amerikansk molekylærbiolog.

Ny!!: DNA og Har Gobind Khorana · Se mere »

Harvard University

Harvard University er et anset universitet beliggende i Cambridge, Massachusetts, USA.

Ny!!: DNA og Harvard University · Se mere »

Hår

Talg (Sebum)4. Hårfollikel5. Talgkirtel Et hår set med et mikroskop. Hår (latin: Pili) dækker det meste af kroppen på de fleste pattedyr, pels er et kendetegn for denne gruppe dyr.

Ny!!: DNA og Hår · Se mere »

Helicase

Illustration af DNA-replikation. Helikase ses splitte basepar ad Helicaser er enzymer, der bidrager til DNA-replikation, transskription og andre cellulære processer.

Ny!!: DNA og Helicase · Se mere »

Heterocyklisk forbindelse

Pyrimidin er et eksempel på en heterocyklisk forbindelse En heterocyklisk forbindelse er en cyklisk forbindelse, der i ringen i sit ringformede molekyle har mindst to forskellige grundstoffer, eksempelvis svovl, ilt eller kvælstof.

Ny!!: DNA og Heterocyklisk forbindelse · Se mere »

Histon

Histoner er kromosomproteiner, der danner spoler, som DNA folder sig omkring.

Ny!!: DNA og Histon · Se mere »

Hjerne

Menneskehjerne Hjernen (encephalon,Federative Committee on Anatomical Terminology (FCAT) (1998). Terminologia Anatomica. Stuttgart: Thieme oldgræsk ἐγκέφαλοςLiddell, H.G. & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press.) er populært sagt den del af centralnervesystemet som findes inde i kraniet.

Ny!!: DNA og Hjerne · Se mere »

Homologi (biologi)

Homologi mellem to anatomiske strukturer angiver at de i udviklingsmæssig sammenhæng er beslægtede, dvs.

Ny!!: DNA og Homologi (biologi) · Se mere »

Horisontal genoverførsel

Horisontal genoverførsel (HGT) eller lateral genoverførsel (LGT) er overførsel af gener fra en biota (organisme og/eller ikke-cellet liv) til en anden, uden at der er tale om nedarvning til afkom.

Ny!!: DNA og Horisontal genoverførsel · Se mere »

Hud

'''Menneskets hud''' inddeles i:1. Hornlag (''stratum corneum'')2. Vækstlag (''stratum basale'')1. + 2. Overhud (''epidermis'')3. Læderhud (''dermis'')4. Underhud (''subcutis'') Hud er det organ, som danner kroppens grænse mod omverdenen.

Ny!!: DNA og Hud · Se mere »

HUGO

Illustration af forholdet mellem det humane genoms forskellige komponenter HUGO er en forkortelse for Human Genome Project Organisation, det globale samarbejde om kortlægning af menneskets genom.

Ny!!: DNA og HUGO · Se mere »

Hvirveldyr

Hvirveldyr (latin: Vertebrata) tilhører chordaterne.

Ny!!: DNA og Hvirveldyr · Se mere »

Hydrogenbinding

kovalente bindinger i samme molekyle, og de prikkede streger er hydrogenbindinger mellem H og O i nabomolekyler. En hydrogenbinding er en slags tiltrækkende kraft imellem molekyler (eller dele af molekyler), en binding som dannes imellem et svagt elektropositivt hydrogenatom og et af de elektronegative atomer som ilt, kvælstof eller fluor.

Ny!!: DNA og Hydrogenbinding · Se mere »

Hydrolyse

Hydrolyse er en proces, hvor et molekyle reagerer med vand og opløses i mindre molekyler.

Ny!!: DNA og Hydrolyse · Se mere »

Hydroxylgruppe

alkoholer. ''R'' er det resterende molekyle, til hvilket hydroxylgruppen er forbundet Hydrogenbindinger mellem alkoholgrupper En hydroxylgruppe er en organisk funktionel gruppe som findes i alkoholer; andre stofklasser kan også indeholde hydroxylgrupper, hvis de indeholder andre funktionelle grupper med højere prioritet for navngivning end hydroxylgruppen.

Ny!!: DNA og Hydroxylgruppe · Se mere »

Ikke-kodende DNA

I molekylærbiologi er junk-DNA eller nonsens-DNA en forældet benævnelse for kromosomers eller genomers DNA-sekvenser, som ikke har en kendt funktion.

Ny!!: DNA og Ikke-kodende DNA · Se mere »

Ikke-kodende RNA

Ikke-kodende RNA (eng. non-coding RNA, ncRNA) er alle andre RNA’er end mRNA, messenger RNA, dvs RNA, der ikke oversættes til protein.

Ny!!: DNA og Ikke-kodende RNA · Se mere »

Information

Information er et ord, der i vid udstrækning har fortrængt det danske ord "oplysning".

Ny!!: DNA og Information · Se mere »

Ion

En ion (græsk for gående) er et atom eller et molekyle, der har optaget eller afgivet en eller flere elektroner og derved fået en elektrisk ladning.

Ny!!: DNA og Ion · Se mere »

Ionbinding

En ionbinding er en kemisk binding mellem ioner.

Ny!!: DNA og Ionbinding · Se mere »

James D. Watson

James Dewey Watson (født 6. april 1928) er en amerikansk molekylærbiolog, som er bedst kendt for at være en af opdagerne af DNA-molekylets struktur.

Ny!!: DNA og James D. Watson · Se mere »

Katalysator (kemi)

En katalysator er en substans, der øger hastigheden af en kemisk reaktion uden selv at blive omdannet eller forbrugt ved reaktionen.

Ny!!: DNA og Katalysator (kemi) · Se mere »

Kønnet formering

Hos dyrene, karplanterne og visse svampe foregår den kønnede formering som vist her. Det først trin består i, at "meiosen" udløser en halvering af kromosomerne i de nydannede kønsceller, altså en reduktion fra et diploidt antal (2n) til et haploidt antal (n). Under "befrugtningen" (eller undfangelsen) mødes de haploide celler og danner en diploid zygote. På den måde får den nye organisme det oprindelige antal kromosomer (2n). Kønnet formering kaldes det, når et nyt medlem af en art opstår ved, at arveanlæggene fra forældrene blandes.

Ny!!: DNA og Kønnet formering · Se mere »

Kemoterapi

Kemoterapi er en metode til behandling af kræft, hvor man anvender cellegifte (cytostatika) til at bremse cellernes deling eller cellernes stofskifte og dermed kræftens spredning i kroppen.

Ny!!: DNA og Kemoterapi · Se mere »

Kobber

Kobber (latin: cuprum), opkaldt efter Cypern, er det 29.

Ny!!: DNA og Kobber · Se mere »

Kopper

Kopper (variola) var en meget smitsom og farlig virussygdom hos mennesker.

Ny!!: DNA og Kopper · Se mere »

Kosmisk støv

Kosmisk støv er en variant af støv, der består af partikler i verdensrummet, i størrelsen fra få molekyler til 0,1 mm.

Ny!!: DNA og Kosmisk støv · Se mere »

Kovalent binding

Kovalente bindinger består af fælles elektronpar. (Elektronprikformel af Metan). Begrebet kovalent binding benyttes synonymt med elektronparbinding eller molekylforbindelse inden for kemien om en kemisk binding mellem to atomer (ikkemetaller eller halvmetaller) med en forskel i elektronegativitet på under 2 målt efter Pauling-skalaen.

Ny!!: DNA og Kovalent binding · Se mere »

Kræft

Kræft, cancer, (malign tumor eller malign neoplasi) er en gruppe af sygdomme, der involverer abnorm cellevækst, som potentielt kan gennemtrænge eller sprede sig til andre dele af kroppen.

Ny!!: DNA og Kræft · Se mere »

Kromatin

Karyogram af en mand, som viser den klassiske metafase-kromatinstruktur. Kromatin er kombinationen af DNA og proteiner, som udgør indholdet i en cellekerne.

Ny!!: DNA og Kromatin · Se mere »

Kromosom

Kromosom. (1) Kromatide. En af de to identiske halvdele af et kromosom efter S-fasen. (2) Centromer. Punktet, hvor de to kromatider berører hinanden. (3) Kort arm (4) Lang arm. Et kromosom er en struktur, der findes i alle celler, som ses bedst under optakten til en celledeling.

Ny!!: DNA og Kromosom · Se mere »

Kromosom 1 (mennesket)

right Kromosom 1 er betegnelsen for det største mennesklige kromosom.

Ny!!: DNA og Kromosom 1 (mennesket) · Se mere »

Krystallografi

Krystallografi er en videnskabelig disciplin der beskæftiger sig med den atomare opbygning af stoffer i fast fase.

Ny!!: DNA og Krystallografi · Se mere »

Kulhydrat

Kulhydrater eller sakkarider (latin: saccharider) er en stor gruppe af organiske stoffer populært kaldet sukker eller sukkerstoffer.

Ny!!: DNA og Kulhydrat · Se mere »

Landbrug

Høst i Danmark Landbrug i Guinea Landbrug er en proces hvor fødevarer og andre råvarer frembringes ved dyrkning af kulturplanter og avl på visse dyr.

Ny!!: DNA og Landbrug · Se mere »

Latin

Latin er et sprog, der blev talt i oldtidens Romerrige.

Ny!!: DNA og Latin · Se mere »

Liv

DNA udgør et centralt element i begrebet "Liv". Liv er den egenskab som deles af alle organismer.

Ny!!: DNA og Liv · Se mere »

Lussingesyge

16 måneder gammel dreng med lussingesyge. Lussingesyge (Erythema Infectiosum) bliver også kaldt den femte børnesygdom.

Ny!!: DNA og Lussingesyge · Se mere »

Lyons hypotese

Lyons hypotese eller X-inaktiveringsteorien er en teori fremsat af Mary Frances Lyon, der beskriver, at kun det ene af en kvindes to X-kromosomer, er aktivt.

Ny!!: DNA og Lyons hypotese · Se mere »

Makromolekyle

En polypeptid-makromolekyles struktur En makromolekyle er en meget stor molekyle, såsom protein, ofte skabt ved polymerisering af mindre underenheder (monomerer).

Ny!!: DNA og Makromolekyle · Se mere »

Marcel Lychau Hansen

Marcel Lychau Hansen, bedre kendt som Amagermanden (født 2. oktober 1965), er en dansk voldtægtsforbryder og dobbelt-morder, der ved et nævningeting i Københavns Byret den 22. december 2011 blev idømt fængsel på livstid for et rovmord, et sexdrab samt seks voldtægter, heraf een 4-dobbelt, begået i tiden fra den 16. februar 1987 til den 25. september 2010.

Ny!!: DNA og Marcel Lychau Hansen · Se mere »

Marshall Warren Nirenberg

Marshall Warren Nirenberg (født 10. april 1927, død 15. januar 2010) var en amerikansk biokemiker og genetiker.

Ny!!: DNA og Marshall Warren Nirenberg · Se mere »

Meteorit

''Agpalilik'' uden for Geologisk Museum i København Månemeteoritten ''Alan Hills 81005'' En meteorit eller meteorsten er en sten- eller metalklump fra rummet, der har overlevet turen ned gennem atmosfæren og kan samles op på overfladen.

Ny!!: DNA og Meteorit · Se mere »

Methyl

Methyl (eller metyl (RO)) er kemisk set et alkyl med formlen: I kemiske formler forkortes den undertiden Me.

Ny!!: DNA og Methyl · Se mere »

Mitokondrie

mammalt lungevæv, der viser den indre matrix og de omgivende membraner. De mange folder kaldes ''cristae''. Nukleus 3. Ribosomer (små prikker) 4. Vesikel 5. Granulært (ru) endoplasmatisk reticulum 6. Golgiapparattet 7. Cytoskelet 8. Glat endoplasmatisk reticulum 9. '''Mitokondrier''' 10. Vakuole 11. Cytosol 12. Lysosom 13. Centrioler Et mitokondrie (af græsk μίτος mitos, ”tråd”, og χονδρίον chondrion, diminutiv af chondros, ”korn”) er inden for cellebiologi betegnelsen for et organel, som findes i de fleste eukaryote celler.

Ny!!: DNA og Mitokondrie · Se mere »

Molekylærbiologi

Molekylærbiologi er læren om den molekylære biologi, altså livets molekyler, biologiens allermindste byggesten.

Ny!!: DNA og Molekylærbiologi · Se mere »

Molekylærbiologiens centrale dogme

Det centrale dogme i molekylærbiologien er ifølge en populær formulering, at den trinvise overførsel af den sekventielle information fra DNA via mRNA til protein, og at den sekventielle information ikke kan overføres den modsatte vej dvs.

Ny!!: DNA og Molekylærbiologiens centrale dogme · Se mere »

Molekyle

En 3D-gengivelse af et molekyle, her en fosfoniumion. Samme opbygning har f.eks. metan. 540 Rumlig illustration af et protein: RuBisCO Animation af en roterende DNA-struktur Et molekyle er den mindste stabile partikel af et grundstof eller en kemisk forbindelse som kan eksistere.

Ny!!: DNA og Molekyle · Se mere »

Monomer

En monomer (fra græsk mono "en" og meros "del") er et relativt lille molekyle, der kan bindes kemisk til andre monomerer og dermed danne polymerer.

Ny!!: DNA og Monomer · Se mere »

MRNA

Interaction af MRNA inden for en celle mRNA eller messenger RNA er den type RNA, der i ribosomerne bliver oversat til protein ved translation.

Ny!!: DNA og MRNA · Se mere »

Mutagen

Man betegner faktorer eller stoffer som mutagene, når de kan fremkalde (inducere) mutationer.

Ny!!: DNA og Mutagen · Se mere »

Mutation

Et eksempel på den molekylære forbindelse mellem DNA og et mutagen (benzo''a''pyrene, der findes i tobaksrøg) En mutation er en ændring i en celles arvemateriale (DNA).

Ny!!: DNA og Mutation · Se mere »

Nanometer

Nanometer (SI-symbol nm) er en måleenhed til måling af længde i metersystemet, der er det samme som en milliardtedel meter, der er den grundlæggende SI-enhed længde.

Ny!!: DNA og Nanometer · Se mere »

Nanoteknologi

Nanoteknologi betegner anvendt naturvidenskab, som beskæftiger sig med strukturer af størrelsesorden 0,1 – 100 nm, hvor en nanometer er en milliontedel millimeter (også skrevet som 10⁻⁹ m) Karakteristisk for dette niveau er, at strukturerne er for store til at beskrives af enkle atommodeller, og samtidig er de for små til at beskrives af klassiske teorier, som klassisk termodynamik, klassisk elektromagnetisme og newtonsk fysik.

Ny!!: DNA og Nanoteknologi · Se mere »

NASA

Kennedy Space Center. Discovery NASA står for National Aeronautics & Space Administration og er den amerikanske rumfartsadministration, den amerikanske ækvivalent til det europæiske ESA (European Space Agency).

Ny!!: DNA og NASA · Se mere »

Natrium

Natrium (af ægyptisk netjer og arabisk natrun der begge betyder natron; natrium er hovedbestanddelen i natron) er det 11.

Ny!!: DNA og Natrium · Se mere »

Nature

Forsiden af et eksemplar af ''Nature'' fra november 2008 Nature er et engelsksproget videnskabeligt tidsskrift der udgiver originale forskningsresultater.

Ny!!: DNA og Nature · Se mere »

Naturlig selektion

Naturlig selektion eller naturlig udvælgelse er resultatet af, at nogle organismer med bestemte fænotyper (fremtoningspræg, egenskaber) opnår større genetisk repræsentation i efterfølgende generationer sammenlignet med andre fænotyper.

Ny!!: DNA og Naturlig selektion · Se mere »

Nobelprisen i fysiologi eller medicin

Nobelprisen i fysiologi eller medicin uddeles af Karolinska Institutet, og er en af de oprindelige nobelpriser som er blevet uddelt siden 1901.

Ny!!: DNA og Nobelprisen i fysiologi eller medicin · Se mere »

Nukleinbase

Nukleinbaser (også kendt som nukleobaser) er grupper af nitrogenbaserede molekyler som er nødvendige for at danne nukleotider, de grundlæggende byggesten i DNA og RNA.

Ny!!: DNA og Nukleinbase · Se mere »

Nukleinsyre

Skematisk fremstilling af en dobbeltstrenget nukleinsyre. Gule cirkler er fosfatgrupper, grønne cirkler er deoxyribose eller ribose og de røde cirkler er baser. Fuldt optrukne linjer indikerer kovalente bindinger, mens stiplede linjer er hydrogenbindinger. Animation af en roterende DNA-struktur En nukleinsyre (også kaldet kernesyre) er en biologisk polymer der er opbygget af nukleotider.

Ny!!: DNA og Nukleinsyre · Se mere »

Nukleosid

Den kemiske struktur af cytidin – et pyrimidinnukleosid Et nukleosid er en organisk forbindelse, der består af en kvælstofholdig heterocyklisk aromat (en base).

Ny!!: DNA og Nukleosid · Se mere »

Nukleotid

Nukleotider er byggestenene i DNA og RNA.

Ny!!: DNA og Nukleotid · Se mere »

Onkogen

Skitse af aktiveringen af et proto-onkogen til et aktivt onkogen Overblik over signaltransduktionen i pattedyrsceller Et onkogen er et gen som potentielt kan forårsage kræft.

Ny!!: DNA og Onkogen · Se mere »

Organel

Et organel (betyder lille organ) er en struktur, som ligger indlejret i cytoplasmaet i cellens indre.

Ny!!: DNA og Organel · Se mere »

Organisk forbindelse

En organisk forbindelse eller et organisk stof er et medlem af en meget stor gruppe af kemiske forbindelser hvis molekyler alle indeholder kulstof.

Ny!!: DNA og Organisk forbindelse · Se mere »

Organisme

''Tetrabaena socialis''. Indenfor biologi er en organisme (fra græsk ὄργανον, organon, "instrument") ethvert vedvarende levende system – såsom dyr, svampe, mikroorganismer eller planter.

Ny!!: DNA og Organisme · Se mere »

Oxidationsmiddel

Et oxidationsmiddel er et kemikalie, der har en oxiderende virkning, dvs.

Ny!!: DNA og Oxidationsmiddel · Se mere »

Pentose

Pentoser(C5H10O5) er sukkerstoffer, der er bygget over fem kulstofatomer (græsk penta.

Ny!!: DNA og Pentose · Se mere »

Planter

Planter (Plantae) eller planteriget er et rige, der hører under eukayoterne.

Ny!!: DNA og Planter · Se mere »

Plasmid

Plasmid er et lille stykke enkelt- eller dobbelt-strenget DNA som i en bakterie eller encellet prokaryot kan kopieres uafhængigt af cellens replikation.

Ny!!: DNA og Plasmid · Se mere »

Polyeder

Et polyeder er en rumlig figur.

Ny!!: DNA og Polyeder · Se mere »

Polymer

Del af molekylmodel af cellulose, en biologisk polymer. Her ser man fire sammenkoblede ringe. En polymer er en naturlig eller syntetisk forbindelse med høj molekylvægt, som er dannet ved sammenføjning af op til flere milliarder identiske eller i hvert fald sammenlignelige enheder (monomerer).

Ny!!: DNA og Polymer · Se mere »

Polymerase

En polymerase er et enzym (protein), der er i stand til at danne af en kæde (polymer) af molekyler, også kaldet monomerer.

Ny!!: DNA og Polymerase · Se mere »

Polynukleotid

En polynukleotid er en biopolymer, der består af mindst 13 nukleotider som monomerer.

Ny!!: DNA og Polynukleotid · Se mere »

Polysakkarid

3D-struktur af et lille udsnit af et cellulose-molekyle Polysakkarider er komplekse kulhydrater.

Ny!!: DNA og Polysakkarid · Se mere »

Prokaryoter

En typisk prokaryotcelle Prokaryot betyder egentlig 'før kerne'.

Ny!!: DNA og Prokaryoter · Se mere »

Promoter (biologi)

Inden for biologien er en promoter en DNA-sekvens der kontrollerer transkriptionen af et gen.

Ny!!: DNA og Promoter (biologi) · Se mere »

Protein

Skematisk fremstilling af et proteins struktur. Rumlig illustration af RuBisCO Proteiner er store molekyler (makromolekyler) der er essentielle komponenter af alle levende organismer.

Ny!!: DNA og Protein · Se mere »

Protister

Protisterne (latin: protista) er alle organismer med en cellekerne (Eukaryota) undtagen: Opisthokonta (dyr, Microsporidia, svampe...), Bikonta (Alveolates, Stramenopiles, Rhodophyta, Grønne planter).

Ny!!: DNA og Protister · Se mere »

Punktmutation

En punktmutation er en genvariation hvor der sker en baseudskiftning i DNA'et, for eksempel fra sekvensen ATTCCG til AATCCG.

Ny!!: DNA og Punktmutation · Se mere »

Purin

Puriners strukturformel Puriner er aromatiske forbindelser der indeholder to aromatiske ringe.

Ny!!: DNA og Purin · Se mere »

Pyrimidin

Pyrimidins struktur Pyrimidiner er en gruppe af heterocycliske aromatiske organiske forbindelser.

Ny!!: DNA og Pyrimidin · Se mere »

Radikal (kemi)

Eksempel på en radikalreaktion. Prikken betegner den uparrede elektron, som kan reagere med en anden del af molekylet, dobbeltbindingen, og der dannes en ny radikal. I kemi er et radikal eller et frit radikal betegnelsen for et atom eller en forbindelse som har en uparret elektron eller en ufuldstændig fyldt elektronskal.

Ny!!: DNA og Radikal (kemi) · Se mere »

Rød kæmpe

En stjerne som starter med en masse på fra ca.

Ny!!: DNA og Rød kæmpe · Se mere »

Røntgenstråling

Røntgenbillede af hånden af den schweiziske anatom Albert von Kölliker (1817-1905), januar 1896.http://www.wuerzburgerleben.de/2013/11/08/8-november-1895-roentgen-entdeckt-unsichtbare-strahlen-in-wuerzburg/ ''Röntgen opdager usynlige stråler i Würzburg'' (tysk) Røntgenstråling er en form for elektromagnetisk stråling med en bølgelængde fra omkring 5 pikometer til 10 nanometer (svarende til frekvenser mellem 30 petahertz og 60 exahertz).

Ny!!: DNA og Røntgenstråling · Se mere »

Restriktionsenzym

Restriktionsenzymer er en gruppe af enzymer, der er i stand til at genkende en bestemt DNA-sekvens, hvorefter den kløver DNA'et.

Ny!!: DNA og Restriktionsenzym · Se mere »

Retrovirus

endogene retrovirus (mærket Class I, Class II, Class III) Retrovirus (retroviridae) er en gruppe af revers transkriberende RNA-virus.

Ny!!: DNA og Retrovirus · Se mere »

Revers transkriptase

Revers transkriptase (RT) er et enzym, der transskriberer RNA til dobbeltstrenget DNA.

Ny!!: DNA og Revers transkriptase · Se mere »

Ribose

Riboses ringstruktur Ribose (systematisk navn (3R,4S,5R)-5-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol) er et organisk molekyle, et kulhydrat og en aldopentose – et monosakkarid med fem carbonatomer, der kan danne en femleddet ring.

Ny!!: DNA og Ribose · Se mere »

Ribosom

Ribosomet er et cellulært kompleks, som består dels af ribosomalt RNA (rRNA) dels af ribosomale proteiner (r-proteiner).

Ny!!: DNA og Ribosom · Se mere »

Ribozym

Structure of hammerhead ribozyme Et ribozym (fra ribonukleinsyre enzym, også kaldet RNA-enzym eller katalytisk RNA) er et RNA-molekyle, der katalyserer en kemisk reaktion.

Ny!!: DNA og Ribozym · Se mere »

RNA

Eksempel på en RNA-streng. Her en del af RNA'et i Coronavirus, der fungerer som signalsegment.RNA er en forkortelse for ribonukleinsyre (engelsk: RiboNucleic Acid).

Ny!!: DNA og RNA · Se mere »

RNA-interferens

doi.

Ny!!: DNA og RNA-interferens · Se mere »

RNA-polymerase

RNA polymerase (blå) fra T7-bakteriofagen under transkription RNA polymerase er et enzym, der katalyserer dannelsen af RNA ud fra en DNA-skabelon.

Ny!!: DNA og RNA-polymerase · Se mere »

RNA-verdenshypotesen

RNA-verdenshypotesen er tanken om at det første liv på Jorden var baseret udelukkende på ribonukleinsyre (RNA), snarere end deoxiribonukleinsyre (DNA), RNA og proteiner som nutidens livsformer.

Ny!!: DNA og RNA-verdenshypotesen · Se mere »

Rosalind Franklin

Rosalind Elsie Franklin (25. juli 1920 – 16. april 1958) var en britisk kemiker og røntgen-krystallograf, som gjorde betydningsfulde opdagelser af strukturerne i DNA, hvis struktur hun i 1953 bidrog til opdagelsen af.

Ny!!: DNA og Rosalind Franklin · Se mere »

Rotamer

Rotamerer af butan. Rotamerer er konformere, der adskiller sig ved rotation om kun en enkelt σ-binding.

Ny!!: DNA og Rotamer · Se mere »

Sæd

Menneskesæd i en petriskål. Sperma eller sæd er væsken, som er de fleste handyrs befrugtningsenhed.

Ny!!: DNA og Sæd · Se mere »

Signaltransduktion

Overblik over signaltransduktionen i pattedyrsceller Ved signaltransduktion forstås omdannelse af en type signal til en anden.

Ny!!: DNA og Signaltransduktion · Se mere »

Slægt (biologi)

En slægt er i biologisk systematisk en kategori, som omfatter en eller flere arter.

Ny!!: DNA og Slægt (biologi) · Se mere »

Spyt

Mundhulens spytkirtler. Spyt er et sekret.

Ny!!: DNA og Spyt · Se mere »

Standardaminosyre

Proteinogene aminosyrer, også kendt som normale, primære eller standardaminosyrer, omfatter de 20 aminosyrer, der indgår i proteiner i levende celler, og som kan afkodes via den genetiske kode.

Ny!!: DNA og Standardaminosyre · Se mere »

Stofskifte

Stofskifte, metabolisme (fra græsk μεταβολή metabolé) eller stofomsætningen er den biokemiske omsætning af kemiske forbindelser i den levende organisme og dens celler.

Ny!!: DNA og Stofskifte · Se mere »

Svampe

Svampe (Fungi) er en stor gruppe af organismer, der både har træk fælles med dyr og planter, men er samlet i et selvstændigt rige.

Ny!!: DNA og Svampe · Se mere »

Telomer

En telomer er en gentagen basesekvens, der udgør kromosomers ender.

Ny!!: DNA og Telomer · Se mere »

Telomerase

thumb Telomerase er et enzym, der genskaber cellers telomerer.

Ny!!: DNA og Telomerase · Se mere »

Temperatur

Temperaturen for en ideel monoatomisk gas er udregnet i forhold til den gennemsnitlige kinetisk energi fra dens atomer når de bevæger sig. Temperatur er det fysiske udtryk for hvor kolde eller varme ting er, eller mere præcist; hvor meget termisk energi de indeholder.

Ny!!: DNA og Temperatur · Se mere »

Tetraeder

Et tetraeder (flertal: tetraedre) er et polyeder hvis fire sideflader er trekanter, af hvilke tre mødes ved hvert hjørne.

Ny!!: DNA og Tetraeder · Se mere »

Thalidomid

Thalidomid er et lægemiddel, som blev udviklet i slutningen af 1950’erne af det tyske medicinalfirma Grünenthal.

Ny!!: DNA og Thalidomid · Se mere »

The New York Times

250px ''The New York Times''' hovedkvarter på 620 Eighth Avenue. The New York Times er en amerikansk avis, der publiceres fra New York af The New York Times Company.

Ny!!: DNA og The New York Times · Se mere »

The Wall Street Journal

Avisens hoved. The Wall Street Journal er et international dagblad udgivet i New York med et gennemsnitligt dagligt oplag på over 2,1 mio.

Ny!!: DNA og The Wall Street Journal · Se mere »

Thymin

Thymins kemiske struktur Thymin (C5H6N2O2) er en pyrimidin nukleobase, der indgår i DNA.

Ny!!: DNA og Thymin · Se mere »

Topoisomerase

Topoisomeraser er en gruppe enzymer, der kan ændre på DNA-molekylers topologi.

Ny!!: DNA og Topoisomerase · Se mere »

Translation (biologi)

En animation af translationsprocessen. Det protein, der vises translateres ved hjælp af ribosom. Translation er den proces i cellerne hvor ribosomerne anvender mRNA til at bygge protein.

Ny!!: DNA og Translation (biologi) · Se mere »

Translokation

Translokation bliver fejlagtigt brugt i flæng med dimission.

Ny!!: DNA og Translokation · Se mere »

Transskription (biologi)

Transkription af RNA fra et kromosom. Transskription (ofte stavet transkription) er indenfor molekylærbiologi dannelsen af et polynukleotid, i næsten alle tilfælde RNA, ud fra et komplementært polynukleotid, der indgår i en organismes arvemasse og næsten altid består af DNA.

Ny!!: DNA og Transskription (biologi) · Se mere »

TRNA

Figur 1. Den sekundære struktur af et tRNA-molekyle Figur 2. Den tredimensionelle struktur af et tRNA-molekyle tRNA står for transfer-RNA (adaptor-RNA) og findes i cytoplasma hos eukaryoter (f.eks. mennesker) og protoplasma hos prokaryoter (f.eks. bakterier).

Ny!!: DNA og TRNA · Se mere »

Ultraviolet lys

Ultraviolet lys (også ultraviolet stråling, UV eller uv-stråling (Retskrivningsordbogen)) er elektromagnetisk stråling som har mindre bølgelængde end synligt lys og større bølgelængde end røntgenstråling.

Ny!!: DNA og Ultraviolet lys · Se mere »

Universet

En tidslinie for universets udvidelse, der baseres på antagelserne Big bang og at universet udvider sig evigt. Universet defineres almindeligvis som alt eksisterende, inklusiv planeter, stjerner, galakser, indholdet af det intergalaktiske rum, og alt stof og energi.

Ny!!: DNA og Universet · Se mere »

Uracil

Uracils kemiske struktur Uracil (C4H4N2O2) er en pyrimidin nukleobase, der ikke som de andre nukleobaser forekommer i DNA men kun i RNA, når dette dannes som kopi af DNA.

Ny!!: DNA og Uracil · Se mere »

Uranyl

2+. oxygen (O) har tripelbindingskarakter. Uranyl er navnet på kationen, i hvilken uran er i oxidationstrinnet +6.

Ny!!: DNA og Uranyl · Se mere »

Virus (biologi)

Baltimore-klassifikationen inddeler virus efter hvordan virus-mRNA syntetiseres Elektronmikrografi af Phi X 174 Skematisk fremstilling af et ''Adenovirus''. Strukturen af en plantevirus (cowpea mosaik virus) Strukturen af en plantevirus (TMV, tobaksmosaik virus) Strukturen af en adenovirus herpes viruse 3D model af en filovirus Et biologisk virus (flertal virus, vira eller virusser; - virus er den korrekte latinske flertalsform, mens de to øvrige er fordanskede udgaver) er en lille partikel, som består af et stykke DNA eller RNA, ofte pakket ind i et capsid (proteinkapsel) og evt.

Ny!!: DNA og Virus (biologi) · Se mere »

Ydre rum

Det ydre rum (også kaldet rummet i al almindelighed) er en betegnelse for de relativt tomme regioner, der findes i Universet.

Ny!!: DNA og Ydre rum · Se mere »

Omdirigeringer her:

Cellekerne-DNA, Deoxyribonukleinsyre, Dna, Watson-Crick, Watson-Crick-modellen.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »