Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Installer
Hurtigere adgang end browser!
 

Magt

Indeks Magt

Magt er et middelalderord, der kan føres tilbage til tysk "macht".

85 relationer: Afmagt, Aktør, Antikken, Autoritet, Beslutningstagen, Bruttonationalprodukt, Casestudie, Dagsorden, Danmark, David Easton, Demokrati, Det Kommunistiske Manifest, Diktatur, Diskurs, Dominans (mennesker), Ejendomsret, Folkesuverænitetsprincippet, Folketinget, Forskning, Friedrich Engels, Frihed, Fyrsten, Geopolitik, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gud (monoteistisk), Hannah Arendt, Idealisme, Indvandring, Infrastruktur, Institution, International politik, Jürgen Habermas, John Locke, Jura, Kapitalisme, Karl Marx, Kommunikation, Kompetence, Konservatisme, Legitimitet, Lov (jura), Magtadskillelse, Magtudredningen, Materialisme, Max Weber, Medborgerskab, Metafysik, Michel Foucault, Middelalderen, Militær, ..., Neorealisme (international politik), Niccolò Machiavelli, Norm, Objektivitet, Organisation, Poul Nyrup Rasmussen, Rationalitet, Råstof, Realisme, Regel, Religion, Robert A. Dahl, Samfund, Samfundsklasse, Slægtsforskning, Social ulighed, Sociologi, Spilteori, Stat, Statskundskab, Storbritannien, Strategi, Struktur, Styreform, Subjekt (filosofi), Suverænitet, Symbol, System, Thomas Hobbes, Tysk (sprog), USA, Vilje, Virksomhed, Vold, 1997. Expand indeks (35 mere) »

Afmagt

Afmagt betyder, at man er uden magt.

Ny!!: Magt og Afmagt · Se mere »

Aktør

En aktør er inden for teaterverdenen en betegnelse for en mandling optrædende/skuespiller.

Ny!!: Magt og Aktør · Se mere »

Antikken

Antikken er en periode i historien, særligt med henblik på Grækenland og Romerriget.

Ny!!: Magt og Antikken · Se mere »

Autoritet

En autoritet er en magt(person eller instans), hvis funktion hviler på evnen til at udøve denne magt.

Ny!!: Magt og Autoritet · Se mere »

Beslutningstagen

Beslutningstagen betegner bredt formuleret den fase i en planlægning eller strategi, hvor der tages en faktisk beslutning.

Ny!!: Magt og Beslutningstagen · Se mere »

Bruttonationalprodukt

Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for et lands værditilvækst, dvs.

Ny!!: Magt og Bruttonationalprodukt · Se mere »

Casestudie

Et casestudie er en strategi, der benyttes ved gennemgang af en konkret hændelse eller et andet fænomen for at analysere, hvilken lære der kan uddrages af netop denne hændelse eller dette fænomen.

Ny!!: Magt og Casestudie · Se mere »

Dagsorden

En dagsorden er en liste over sager.

Ny!!: Magt og Dagsorden · Se mere »

Danmark

Danmark, officielt Kongeriget Danmark, er et land i Norden og en suveræn stat, der ligger som den sydligste af de skandinaviske nationer, sydvest for Sverige og syd for Norge, og grænser til Tyskland mod syd.

Ny!!: Magt og Danmark · Se mere »

David Easton

David Easton (født 24. juni 1917 i Toronto, død 19. juli 2014) var en canadiskfødt amerikansk politolog.

Ny!!: Magt og David Easton · Se mere »

Demokrati

Valgdeltagelse i form af stemmeafgivelse er en forudsætning for et fungerende demokrati. Demokrati (græsk: δημοκρατία, kommer af δήμος, démos – folk og κρατος, krátos – styre, herredømme), oversat: folkestyre, et politisk system, hvor magten ligger hos flertallet af folket.

Ny!!: Magt og Demokrati · Se mere »

Det Kommunistiske Manifest

Det Kommunistiske Manifest (tysk: Manifest der Kommunistischen Partei), af og til omtalt som Manifestet eller Det Kommunistiske Partis Manifest, er et af de mest betydningsfulde politiske skrifter i verdenshistorien.

Ny!!: Magt og Det Kommunistiske Manifest · Se mere »

Diktatur

Diktatur (fra dictatura, en diktators embede) er en statsform, hvor al magt er placeret hos én diktator eller en lille gruppe personer (oligarki er ved et mindre antal personer), som har uindskrænket magt.

Ny!!: Magt og Diktatur · Se mere »

Diskurs

Diskurs er et udtryk som benyttes inden for.

Ny!!: Magt og Diskurs · Se mere »

Dominans (mennesker)

Dominans er i sociologisk teori et begreb, der er nært beslægtet med direkte magt, dvs.

Ny!!: Magt og Dominans (mennesker) · Se mere »

Ejendomsret

Ejendomsret er den juridiske iværksættelse af den grundholdning, at det er muligt og ønskværdigt for et menneske at eje goder på en sådan måde, at den ene respekterer den andens ret til at forbeholde sig brugsretten til et gode, og at denne ret kan afhændes mod en passende kompensation, som udmåler godets øjeblikkelige og stedlige bytteværdi.

Ny!!: Magt og Ejendomsret · Se mere »

Folkesuverænitetsprincippet

Jean-Jacques Rousseau udbredte folkesuverænitetsprincippet. Folkesuverænitetsprincippet, eller blot folkesuverænitet, er en politisk læresætning, som går ud på at al legitim statsmagt hidrører fra folket selv.

Ny!!: Magt og Folkesuverænitetsprincippet · Se mere »

Folketinget

Folketinget er navnet på Danmarks parlamentariske kammer.

Ny!!: Magt og Folketinget · Se mere »

Forskning

Forskning betegner den grundige videnskabelige undersøgelse af et område, f.eks.

Ny!!: Magt og Forskning · Se mere »

Friedrich Engels

Friedrich Engels (28. november 1820 – 5. august 1895) var en tysk socialistisk teoretiker.

Ny!!: Magt og Friedrich Engels · Se mere »

Frihed

Frihed opfattes generelt som et koncept inden for politisk filosofi, og betegner den tilstand i hvilken et individ nyder immunitet fra vilkårlig magtudøvelse.

Ny!!: Magt og Frihed · Se mere »

Fyrsten

Il principe, titelblad fra 1550 Fyrsten (Il Principe) er en politisk lærebog af den florentinske embedsmand og politiske teoretiker Niccolò Machiavelli.

Ny!!: Magt og Fyrsten · Se mere »

Geopolitik

Geopolitik er studiet af staters politik, historie og samfundsvidenskab med udgangspunkt i geografiske forhold.

Ny!!: Magt og Geopolitik · Se mere »

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (født 27. august 1770 i Stuttgart, død 14. november 1831 i Berlin) var tysk filosof.

Ny!!: Magt og Georg Wilhelm Friedrich Hegel · Se mere »

Gud (monoteistisk)

Detalje fra Michelangelos fresco ''Skabelsen af sol og måne'' fra 1512 i Det Sixtinske Kapel. Gud er i Jødedommen, Kristendommen og Islam himlens og jordens skaber.

Ny!!: Magt og Gud (monoteistisk) · Se mere »

Hannah Arendt

Hannah Arendt egentlig Johanna Arendt (født 14. oktober 1906 i Linden, nu Hannover, død 4. december 1975 i New York) var en tysk politolog og filosof af jødisk afstamning.

Ny!!: Magt og Hannah Arendt · Se mere »

Idealisme

Idealisme er både en betegnelse for en generel tilgang til verden og for bestemte filosofiske standpunkter.

Ny!!: Magt og Idealisme · Se mere »

Indvandring

Nettoindvandringsrater i 2016: positive (blå), negative (orange), stabile (grøn) og ingen data (grå). Kilde: ''CIA Factbook''. Indvandring eller immigration angiver den proces, hvor mennesker fra ét land flytter til et andet land, permanent eller for en længere periode.

Ny!!: Magt og Indvandring · Se mere »

Infrastruktur

Infrastruktur er en betegnelse for summen af de systemer, der forbinder enheder i et større system.

Ny!!: Magt og Infrastruktur · Se mere »

Institution

Institutioner er betegnelse for sociale strukturer eller mekanismer til styring og/eller regulering af flere individers samarbejde på en måde, der regulerer flere personers adfærd eller optræden i forhold til hinanden eller i en kombination med det omkringliggende samfund.

Ny!!: Magt og Institution · Se mere »

International politik

International politik er et begreb, der både benyttes om internationale politiske relationer som sådan og om et hovedtema i uddannelsen i Statskundskab.

Ny!!: Magt og International politik · Se mere »

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas (født 18. juni 1929 i Düsseldorf) er en tysk filosof og sociolog inden for kritisk teori.

Ny!!: Magt og Jürgen Habermas · Se mere »

John Locke

John Locke (født 29. august 1632 i Wrington, død 28. oktober 1704) var en engelsk filosof, der primært var optaget af samfundsforhold og erkendelsesteori (epistemologi).

Ny!!: Magt og John Locke · Se mere »

Jura

Justitias vægtskåle Jura er læren om retsreglernes tolkning, anvendelse, tilpasning og virkning.

Ny!!: Magt og Jura · Se mere »

Kapitalisme

Den liberale teoretiker Adam Smith, der advokerede for en kapitalistisk samfundsmodel Kapitalisme er et økonomisk produktionssystem, hvor ejendomsretten til produktionsmidlerne er privat, og hvor forbrugsgoder, arbejdskraft og kapital købes og sælges på et marked.

Ny!!: Magt og Kapitalisme · Se mere »

Karl Marx

Karl Heinrich Marx (født 5. maj 1818 i Trier, død 14. marts 1883 i London) var en tysk sociolog, politisk økonom og filosof.

Ny!!: Magt og Karl Marx · Se mere »

Kommunikation

Kommunikation er udveksling af information mellem objekter og kan derfor både omfatte tekniske emner telekommunikation og sociale emner som massekommunikation.

Ny!!: Magt og Kommunikation · Se mere »

Kompetence

En kompetence er en persons evne til eller færdighed i at udføre handlinger.

Ny!!: Magt og Kompetence · Se mere »

Konservatisme

Konservatismen er en politisk ideologi baseret på en evolutionær udvikling af et samfund i modsætning til en revolutionær udvikling.

Ny!!: Magt og Konservatisme · Se mere »

Legitimitet

Legitimitet (fra latin legitimare) er grundlaget for den type politisk magt, Det bliver udøvet.

Ny!!: Magt og Legitimitet · Se mere »

Lov (jura)

Ved lov i juridisk forstand forstås en given forskrift eller et givet regelsæt, der skal følges af de, hvis adfærd loven tager sigte på at regulere.

Ny!!: Magt og Lov (jura) · Se mere »

Magtadskillelse

Magtadskillelse eller magtdeling er navne for idéen om, at magten i en stat forfatningsmæssigt skal deles mellem to eller flere (mere eller mindre) uafhængige magtpoler, for at disse skal opveje og kontrollere hinanden og sikre, at en person eller gruppe ikke får for meget magt.

Ny!!: Magt og Magtadskillelse · Se mere »

Magtudredningen

Magtudredningen er et forskningsprojekt, der blev sat i gang på foranledning af Folketinget og som havde til formål "at belyse folkestyrets funktion i bred forstand, herunder organisationers, bevægelsers og økonomiske magtstrukturers indflydelse i samfundet samt internationaliseringens konsekvenser for gennemsigtighed og synliggørelse af beslutninger, indflydelse og magt i samfundslivet".

Ny!!: Magt og Magtudredningen · Se mere »

Materialisme

Materialisme er både en betegnelse for en generel livsstil og en bestemt holdning i forbindelse med en filosofisk debat.

Ny!!: Magt og Materialisme · Se mere »

Max Weber

Maximilian Carl Emil "Max" Weber (21. april 1864 i Erfurt – 14. juni 1920 i München) var en tysk økonom og sociolog.

Ny!!: Magt og Max Weber · Se mere »

Medborgerskab

Begrebet medborgerskab kan spores tilbage til 1700-tallet, men i den nuværende anvendelse henviser det til en relativt ny filosofi om individets rolle i samfundet.

Ny!!: Magt og Medborgerskab · Se mere »

Metafysik

Metafysikken er en central del af den teoretiske filosofi, og har været diskuteret siden de tidligste græske filosoffer.

Ny!!: Magt og Metafysik · Se mere »

Michel Foucault

Michel Foucault (født 15. oktober 1926 i Poitiers, død 25. juni 1984 i Paris) var en fransk filosof og idéhistoriker.

Ny!!: Magt og Michel Foucault · Se mere »

Middelalderen

I Europas historie er middelalderen en periode der går fra 400-tallet frem til og med 1400-tallet.

Ny!!: Magt og Middelalderen · Se mere »

Militær

Østrigsk militær Et militær (lat.: milis, soldat) er dannet for at besætte fremmed territorium eller for at forsvare eller kontrollere et territorium eller økonomiske ressourcer.

Ny!!: Magt og Militær · Se mere »

Neorealisme (international politik)

Neorealisme eller strukturel realisme er en teori indenfor international politik, der siger, at magten er den vigtigste faktor i internationale forbindelser.

Ny!!: Magt og Neorealisme (international politik) · Se mere »

Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli (født 3. maj 1469 i Firenze, Republikken Firenze, død 21. juni 1527 samme sted) var en italiensk forfatter, filosof og samfundsteoretiker.

Ny!!: Magt og Niccolò Machiavelli · Se mere »

Norm

Norm har adskillige betydninger, ligesom begrebet bruges synonymt med normal og normalitet i forskellige sammenhænge.

Ny!!: Magt og Norm · Se mere »

Objektivitet

Objektivitet er i filosofi en beskrivelse af et sagsforhold, som er uafhængig af iagttagerens standpunkt.

Ny!!: Magt og Objektivitet · Se mere »

Organisation

En organisation er en gruppe mennesker, som er samlet om samme mål eller interesser.

Ny!!: Magt og Organisation · Se mere »

Poul Nyrup Rasmussen

Poul Oluf Nyrup Rasmussen (født 15. juni 1943 i Esbjerg) er en dansk socialdemokratisk politiker, som var Kongeriget Danmarks statsminister fra 25. januar 1993 til 27. november 2001.

Ny!!: Magt og Poul Nyrup Rasmussen · Se mere »

Rationalitet

Rationalitet (af lat: ratio (fornuft) benyttes både om individer og fællesskaber. I økonomi, sociologi og politologi bliver en beslutning eller situation ofte kaldt rationel, hvis den er optimal, og individer eller organisationer kaldes rationelle, hvis de handler optimalt i forhold til at opnå deres mål. Det forudsættes her, at rationaliteten bag handlinger og beslutninger kan analyseres ved hjælp af data indsamlet gennem systematiske observationer, (også betegnet som empirisk rationalitet). I filosofien er rationalitet et mere komplekst begreb. Udover den empiriske rationalitet opereres også med normativ og operativ rationalitet, ligesom rationalitet er en form for logik. Men hvor logikken alene er et teoreme, har rationaliteten tillige en praksisform.

Ny!!: Magt og Rationalitet · Se mere »

Råstof

Et råstof er et naturligt forekommende stof, der udvindes for at udnytte det som råvarer.

Ny!!: Magt og Råstof · Se mere »

Realisme

Realisme er en betegnelser, der bruges i flere sammenhænge.

Ny!!: Magt og Realisme · Se mere »

Regel

Ordet regel har flere betydninger.

Ny!!: Magt og Regel · Se mere »

Religion

Baha'i, Jainisme Ordet religion kommer formodentlig af det latinske religare, der betyder "at binde" eller "fortøjre", eller af relegere ("genlæse, gensamle").

Ny!!: Magt og Religion · Se mere »

Robert A. Dahl

Robert Alan Dahl (født 17. december 1915, død 5. februar 2014) var en amerikansk forsker af norsk afstamning.

Ny!!: Magt og Robert A. Dahl · Se mere »

Samfund

Et samfund er et fællesskab af individer.

Ny!!: Magt og Samfund · Se mere »

Samfundsklasse

Samfundsklasse eller social klasse er et begreb i samfundsvidenskab og politisk teorier Indbyggerne i et samfund grupperes i hierarkiske sociale kategorier: over-, middel- og underklasse.

Ny!!: Magt og Samfundsklasse · Se mere »

Slægtsforskning

Slægtsforskning, også genealogi - af genea familie; logos læren om - er udforskningen af det enkeltes menneskes eller den enkelte families afstamning, og i begge tilfælde fører det til en, mere eller mindre fuldstændig slægts-historisk præsentation.

Ny!!: Magt og Slægtsforskning · Se mere »

Social ulighed

Social ulighed handler om forskelle i menneskers adgang til samfundets resurser.

Ny!!: Magt og Social ulighed · Se mere »

Sociologi

Sociologi er studiet af samfund deres strukturer, organisation og betydning for de individer, der indgår i samfundet.

Ny!!: Magt og Sociologi · Se mere »

Spilteori

right Spilteori studerer valg af optimal adfærd, når omkostningerne og gevinsterne af hver mulighed afhænger af andre individers valg.

Ny!!: Magt og Spilteori · Se mere »

Stat

En stat er en organisation med egen fyrste (regering), der har suverænitet over et geografisk mere eller mindre afgrænset område.

Ny!!: Magt og Stat · Se mere »

Statskundskab

Statskundskab eller politologi (læren om staten, political science) er en disciplin, der dækker over de samfundsvidenskabelige områder offentlig politik, og -forvaltning, komparativ politik og international politik herunder politisk indflydelse, politisk beslutningstagen, det politiske system, offentlig ret og økonomi.

Ny!!: Magt og Statskundskab · Se mere »

Storbritannien

Storbritannien (Great Britain), officielt Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), er et land i Vesteuropa.

Ny!!: Magt og Storbritannien · Se mere »

Strategi

En strategi er langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål.

Ny!!: Magt og Strategi · Se mere »

Struktur

Struktur (latin structura, til struere opstille, opbygge) indre opbygning – (Fremmedordbogen).

Ny!!: Magt og Struktur · Se mere »

Styreform

Styreform er måden en stat styres på, herunder hvilke grundlæggende normer, regler og love der bestemmer hvordan politiske beslutninger tages, samt hvem der kan træffe disse.

Ny!!: Magt og Styreform · Se mere »

Subjekt (filosofi)

Et subjekt er en bevidsthed som retter sig mod noget andet (nemlig objektet).

Ny!!: Magt og Subjekt (filosofi) · Se mere »

Suverænitet

Suverænitet Fra ((fransk) souveraineté af sovrain, afledet af middelalderlig latin superanus, latin, (superior »højere«) eller højhedsret er en stats selvbestemmelsesret. Den ydre suverænitet sikrer en stat uafhængighed fra andre landområder eller grupper af mennesker. Den indre suverænitet giver staten myndighed til at opretholde retsorden og varetage befolkningens fælles interesser.Hansen (2010), s. 164 Hvis denne myndighed er uden begrænsninger, er der tale om legitimt voldsmonopol. Bemærk, at "befolkningen" i et diktatur eller tyranni ofte omtales undersåtter. mens den i et demokrati omtales som borgere eller vælgere.

Ny!!: Magt og Suverænitet · Se mere »

Symbol

Vrije Orgelclub Antwerpen FV. Flagsymboler. Symbol er noget der repræsenterer noget andet, fx en idé, en handling, et konkret tegn eller en genstand.

Ny!!: Magt og Symbol · Se mere »

System

System (fra Latin systēma, som igen kommer fra Græsk systēma, "helhed sammensat af flere dele eller medlemmer, system", bogstaveligt "sammensætning") er en mængde af interagerende eller gensidigt afhængige system komponenter der udgør et samlet hele.

Ny!!: Magt og System · Se mere »

Thomas Hobbes

Leviathan'' fra 1651. Thomas Hobbes of Malmesbury (født 5. april 1588, død 4. december 1679), i enkelte ældre tekster Thomas Hobbs of Malmsbury var en engelsk filosof og politisk teoretiker.

Ny!!: Magt og Thomas Hobbes · Se mere »

Tysk (sprog)

Tysk (Deutsch) er et vestgermansk sprog, der afleder størstedelen af sit ordforråd fra den germanske gren af den indoeuropæiske sprogfamilie.

Ny!!: Magt og Tysk (sprog) · Se mere »

USA

Amerikas Forenede Stater (United States of America), på dansk normalt omtalt som USA, er en demokratisk forbundsrepublik, der består af 50 stater, et føderalt distrikt (hovedstaden Washington D.C.) og 14 territorier. De 48 af staterne og Washington DC ligger som et samlet landområde i det centrale Nordamerika, afgrænset på hver side af henholdsvis Atlanterhavet og Stillehavet og grænsende til Canada mod nord og Mexico mod syd. Staten Alaska ligger i det nordvestlige hjørne af Nordamerika med Canada mod øst og Rusland mod vest på den anden side af Beringstrædet, og midt i Stillehavet ligger staten Hawaii. Med mere end 9,6 millioner km² og en befolkning på mere end 320 millioner er USA det tredjestørste land og tredje folkerigeste land i verden. Da USA er resultatet af stor immigration fra mange lande igennem flere hundrede år, er landet et af de lande i verden med flest etniske grupper. USA's økonomi er, med et bruttonationalprodukt på 14.260 mia. dollar, verdens største økonomi. USA opnåede uafhængighed af Storbritannien i 1776, i første omgang for 13 stater på østkysten. I det 19. århundrede ekspanderende landet med blandt andet overtagelse af landområder fra Frankrig, Spanien, Storbritannien, Mexico og Rusland og annekterede Republikken Texas og Republikken Hawaii. Uenighed mellem sydstaterne domineret af landbrug og de industrialiserede nordstater over staternes magt i forhold til centralregeringen og over spørgsmålet om slaveri førte til Den Amerikanske borgerkrig i 1860'erne. Nordstaternes sejr sikrede, at landet forblev en samlet nation, og førte til afslutningen på slaveriet. Den spansk-amerikanske krig og 1. verdenskrig bekræftede USA's status som militærmagt. I 1945 ved 2. verdenskrigs afslutning blev USA verdens første land med atomvåben. USA blev permanent medlem af FN's sikkerhedsråd og var med til at grundlægge NATO. Efter Den kolde krigs afslutning blev USA verdens eneste supermagt.

Ny!!: Magt og USA · Se mere »

Vilje

Med vilje menes der et menneskes evne eller kapacitet til at vælge eller handle på en uafhængig og fri måde.

Ny!!: Magt og Vilje · Se mere »

Virksomhed

En virksomhed er en organisation, der udøver økonomisk aktivitet (f.eks. producerer og sælger varer) eller gennemfører investeringer, oftest med det formål at akkumulere overskud.

Ny!!: Magt og Virksomhed · Se mere »

Vold

Vold hænger oftest sammen med aggression og betegner generelt handlinger, normalt overlagte handlinger, som resulterer i, eller er tiltænkt at resultere i, skade på andre personer eller dyr.

Ny!!: Magt og Vold · Se mere »

1997

---- Regerende dronning i Danmark: Margrethe 2. 1972- ---- Se også 1997 (tal).

Ny!!: Magt og 1997 · Se mere »

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »