Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Installer
Hurtigere adgang end browser!
 

Maxwells ligninger

Indeks Maxwells ligninger

Maxwells ligninger (også kendt som Maxwells love) er fire partielle differentialligninger som tilsammen danner basis for elektromagnetismen.

41 relationer: Ampere, Coulomb, Coulombs lov, Elektrisk felt, Elektrisk ladning, Elektrisk leder, Elektrisk strøm, Elektromagnetisk stråling, Elektromagnetisme, Faradays induktionslov, Gauss' lov om magnetisme, Homogenitet, Induktion, Infinitesimal, Infrarød stråling, Integralregning, Isotropi, James Clerk Maxwell, Konvergent følge, Kurve, Kurveintegral, Kvadratmeter, Ladning, Lineær, Lys, Lysets hastighed, Magnetfelt, Magnetisk monopol, Maxwells ligninger, Meter, Normal (matematik), Permeabilitet, Polarisering (tværbølge), Système International d'Unités, Tesla, Transformator, Vakuum, Vakuumpermittiviteten, Vektor (geometri), Volt, Weber.

Ampere

En ampere (symbol A) er i fysikken et mål for elektrisk strøm.

Ny!!: Maxwells ligninger og Ampere · Se mere »

Coulomb

Coulomb (symbol C) er en SI-måleenhed for elektrisk ladning.

Ny!!: Maxwells ligninger og Coulomb · Se mere »

Coulombs lov

Coulombs lov, fremsat af Charles Augustin Coulomb i 1780'erne, er en fysisk lov, som beskriver den elektrostatiske interaktion mellem elektrisk ladede partikler.

Ny!!: Maxwells ligninger og Coulombs lov · Se mere »

Elektrisk felt

Elektrisk felter (symbol E) er felter inden for elektromagnetismen, der beskriver sammenhængen mellem elektrisk ladning og den elektriske kraft, ladningen påvirkes af.

Ny!!: Maxwells ligninger og Elektrisk felt · Se mere »

Elektrisk ladning

Elektrisk ladning er en fundamental bevaret størrelse for visse subatomare partikler, som bestemmer disses elektromagnetiske vekselvirkninger.

Ny!!: Maxwells ligninger og Elektrisk ladning · Se mere »

Elektrisk leder

En elektrisk leder er et legeme af stof, som kan lede elektrisk strøm.

Ny!!: Maxwells ligninger og Elektrisk leder · Se mere »

Elektrisk strøm

Elektrisk strøm er pr.

Ny!!: Maxwells ligninger og Elektrisk strøm · Se mere »

Elektromagnetisk stråling

Det elektromagnetiske spektrum Elektromagnetisk stråling (forkortet EMS) kan beskrives som en kombination af oscillerende elektriske og magnetiske felter som, vinkelret på hinanden, udbreder sig gennem rummet med lysets hastighed (lys er et bestemt frekvensområde af elektromagnetisk stråling) og som formidler energi fra et sted til et andet.

Ny!!: Maxwells ligninger og Elektromagnetisk stråling · Se mere »

Elektromagnetisme

Elektromagnetismen er en betegnelse for de fysiske egenskaber af det elektromagnetiske felt; et felt der er til stede overalt, og påvirker elektrisk ladede partikler med en kraft, hvilket igen påvirker disse partiklers bevægelse.

Ny!!: Maxwells ligninger og Elektromagnetisme · Se mere »

Faradays induktionslov

Faradays induktionslov (eller kortere Faradays lov) er en lov indenfor fysikken, som omhandler induktion.

Ny!!: Maxwells ligninger og Faradays induktionslov · Se mere »

Gauss' lov om magnetisme

Gauss' lov om magnetisme er en lov i elektromagnetismen, der lægger begrænsninger på magnetfelters form.

Ny!!: Maxwells ligninger og Gauss' lov om magnetisme · Se mere »

Homogenitet

Homogenitet er en ensartethed af bestanddele indenfor et afgrænset område, system eller gruppe.

Ny!!: Maxwells ligninger og Homogenitet · Se mere »

Induktion

Induktion har flere betydninger.

Ny!!: Maxwells ligninger og Induktion · Se mere »

Infinitesimal

Infinitesimal (af latin infinitesimus) er en betegnelse for noget, der er så uendeligt småt, at der ikke umiddelbart er nogen måde at se eller måle værdien.

Ny!!: Maxwells ligninger og Infinitesimal · Se mere »

Infrarød stråling

Billede af en hund taget i det termisk infrarøde strålingsområde MIR (falske farver). Bemærk at øjnene, munden og lidt af ørene er kuldebroer, da de leder/stråler varmen fra kroppen væsentligt bedre end pelsen. UV, lys og infrarøde absorption og transmission. Infrarødt billede af en isbjørn. Infrarødt billede af en slange som spiser en mus. Infrarød stråling (IR) er elektromagnetisk stråling som har længere bølgelængde end synligt lys men kortere end mikrobølgestråling.

Ny!!: Maxwells ligninger og Infrarød stråling · Se mere »

Integralregning

Integralregning udgør inden for matematikken sammen med differentialregning den såkaldte infinitesimalregning.

Ny!!: Maxwells ligninger og Integralregning · Se mere »

Isotropi

Isotropi er i fysikken et udtryk for at der i et system ikke findes nogen foretrukken retning (invarians under rotationer).

Ny!!: Maxwells ligninger og Isotropi · Se mere »

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell James Clerk Maxwell (13. juni 1831 – 5. november 1879) var en skotsk matematiker og teoretisk fysiker.

Ny!!: Maxwells ligninger og James Clerk Maxwell · Se mere »

Konvergent følge

En konvergent følge er en følge (a_n)_.

Ny!!: Maxwells ligninger og Konvergent følge · Se mere »

Kurve

En kurve er et begreb inde for geometrien.

Ny!!: Maxwells ligninger og Kurve · Se mere »

Kurveintegral

Kurveintegral af et skalarfelt f Et kurveintegral er i matematiken et integral hvor den funktion der skal integreres evalueres langs en kurve.

Ny!!: Maxwells ligninger og Kurveintegral · Se mere »

Kvadratmeter

En kvadratmeter, kvm eller m2, er en afledt SI-enhed, der bruges om arealstørrelser.

Ny!!: Maxwells ligninger og Kvadratmeter · Se mere »

Ladning

Ordet ladning har flere betydninger og specialiseringer.

Ny!!: Maxwells ligninger og Ladning · Se mere »

Lineær

Indenfor matematik beskriver lineær eller linear et udtryk f(x), som opfylder følgende krav.

Ny!!: Maxwells ligninger og Lineær · Se mere »

Lys

Lys fra lamper Lys betegner sædvanligvis den del af det elektromagnetiske spektrum som er synligt for det menneskelige øje ved hjælp af synssansen, kaldet synligt lys.

Ny!!: Maxwells ligninger og Lys · Se mere »

Lysets hastighed

Lysets færd fra Jorden til Månen i realtid Lysets hastighed eller lysets fart er den fart, hvormed elektromagnetiske svingninger udbreder sig i et medium.

Ny!!: Maxwells ligninger og Lysets hastighed · Se mere »

Magnetfelt

Illustration af hvordan en strøm ''I'' gennem en elektrisk ledning giver anledning til en magnetfelt '''B''' rundt om ledningen. I fysik er et magnetfelt en del af det elektromagnetiske felt, som opstår når elektriske felter ændres.

Ny!!: Maxwells ligninger og Magnetfelt · Se mere »

Magnetisk monopol

En magnetisk monopol er en hypotetisk partikel eller et legeme der besidder en "magnetisk ladning" forskellig fra 0 — populært sagt; en magnet der har enten en nord- eller en sydpol, men ikke begge dele.

Ny!!: Maxwells ligninger og Magnetisk monopol · Se mere »

Maxwells ligninger

Maxwells ligninger (også kendt som Maxwells love) er fire partielle differentialligninger som tilsammen danner basis for elektromagnetismen.

Ny!!: Maxwells ligninger og Maxwells ligninger · Se mere »

Meter

Af de 16 meter-eksemplarer, der blev opsat rundt omkring i Paris i 1796-1797, er dette det eneste tilbageværende eksemplar, der fortsat befinder sig på den oprindelige plads. En meter (symbol m) er et mål for længde og en grundlæggende SI-enhed, der bruges verden over til almindelige og videnskabelige formål.

Ny!!: Maxwells ligninger og Meter · Se mere »

Normal (matematik)

I matematik er en normal en linje som står vinkelret på en anden linje (i to-dimensioner).

Ny!!: Maxwells ligninger og Normal (matematik) · Se mere »

Permeabilitet

* Indenfor elektromagnetismen er permeabilitet (elektromagnetisme) graden af magnetiseringen af et materiale i respons til et udefrakommende magnetisk felt.

Ny!!: Maxwells ligninger og Permeabilitet · Se mere »

Polarisering (tværbølge)

Polarisering er en egenskab ved tværbølger, som specificerer den geometriske orientering af bølgens oscillationer.

Ny!!: Maxwells ligninger og Polarisering (tværbølge) · Se mere »

Système International d'Unités

Système International d'Unités eller SI-systemet (i daglig tale metersystemet) er et internationalt enhedssystem (navnet kommer fra fransk).

Ny!!: Maxwells ligninger og Système International d'Unités · Se mere »

Tesla

Inden for SI-systemet er tesla (symbol T) den afledte SI-enhed for magnetisk fluxtæthed eller B-felt.

Ny!!: Maxwells ligninger og Tesla · Se mere »

Transformator

Transformator Lavfrekvens-transformatorer (laveffekt). Formålet med kobberfolien om transformatoren til venstre er at dæmpe den magnetiske udstråling, den er ikke en egentlig vikling. Bemærk jern-lamineringen. En transformator, transformer eller trafo er et arrangement af mindst 2 magnetisk tæt koblede spoler, hvoraf mindst én fødes med vekselstrøm med en vis strømstyrke og spænding – og resten (mindst én) leverer en vekselstrøm ved en anden strømstyrke og spænding.

Ny!!: Maxwells ligninger og Transformator · Se mere »

Vakuum

Vakuum (af latin vacuus, der betyder "tom") er betegnelsen for et tomt område, som regel et lufttomt rum.

Ny!!: Maxwells ligninger og Vakuum · Se mere »

Vakuumpermittiviteten

Vakuumpermittiviteten, ε0, er en fysisk konstant indenfor elektrostatikken, og beskriver den absolutte dielektriske permittivitet i vakuum.

Ny!!: Maxwells ligninger og Vakuumpermittiviteten · Se mere »

Vektor (geometri)

En vektor er i geometrien et objekt, der er defineret ved at have en længde og en retning.

Ny!!: Maxwells ligninger og Vektor (geometri) · Se mere »

Volt

SI-enheden volt (symbol V) er måleenheden for elektrisk spænding.

Ny!!: Maxwells ligninger og Volt · Se mere »

Weber

Inden for SI er weber (symbol Wb) enheden for magnetisk flux.

Ny!!: Maxwells ligninger og Weber · Se mere »

Omdirigeringer her:

Gauss' lov, Gauss' teorem, Maxwells formel, Maxwells love.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »