Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Installer
Hurtigere adgang end browser!
 

Naturvidenskab

Indeks Naturvidenskab

Naturvidenskab er en samlende betegnelse for de videnskaber der har naturen som sit genstandsfelt og forskningsområde.

56 relationer: Antikken, Aristoteles, Arkimedes, Astronomi, Biologi, Bioteknologi, Datalogi, DNA, Effekt (fysik), Eksobiologi, Eksperiment, Empiri, Energi, Entropi, Fakultet (universitet), Fysik, Galileo Galilei, Geocentrisk, Geografi, Geologi, Gravitation, Heliocentrisk, Humaniora, Hypotese, Induktion (metode), Industrialisering, Kausalitet, Kemi, Kontinentalplade, Korrelation, Lægevidenskab, Logik, Luftmodstand, Matematik, Middelalderen, Model (matematik), Molekylærbiologi, Nanoteknologi, Natur, Naturvidenskabelig metode, Næbdyr, Objektivitet, Ockhams ragekniv, Oplysningstiden, Renæssancen, Samfundsvidenskab, Skolastik, Taksonomi, Teologi, Termodynamik, ..., Tryk (fysik), Tycho Brahe, Universitet, Varmekraftmaskine, Videnskab, Videnskabelig dokumentation. Expand indeks (6 mere) »

Antikken

Antikken er en periode i historien, særligt med henblik på Grækenland og Romerriget.

Ny!!: Naturvidenskab og Antikken · Se mere »

Aristoteles

Aristoteles (græsk: ̓Αριστοτέλης) (384 f.Kr. – 322 f.Kr.) var en græsk filosof.

Ny!!: Naturvidenskab og Aristoteles · Se mere »

Arkimedes

Arkimedes eller Archimedes fra Syrakus (ca. 287 f.Kr. – 212 f.Kr.) var en græsk matematiker, astronom, filosof, fysiker og ingeniør.

Ny!!: Naturvidenskab og Arkimedes · Se mere »

Astronomi

Astronomi (græsk: αστρονομία.

Ny!!: Naturvidenskab og Astronomi · Se mere »

Biologi

Biologi er studiet af liv (organismer).

Ny!!: Naturvidenskab og Biologi · Se mere »

Bioteknologi

Bioteknologi eller blot biotek er teknologi baseret på biologi, specielt når den bliver brugt i landbrugs-, fødevare- og medicinalindustrien.

Ny!!: Naturvidenskab og Bioteknologi · Se mere »

Datalogi

Datalogi er læren om data og behandling af data – især vha.

Ny!!: Naturvidenskab og Datalogi · Se mere »

DNA

Deoxyribonukleinsyre (DNA, fra det engelske ord Deoxyribonucleic acid) er et molekyle, som bærer på de fleste af de genetiske instruktioner, der bruges ved vækst, udvikling, funktion og reproduktion af alle kendte levende organismer og mange vira.

Ny!!: Naturvidenskab og DNA · Se mere »

Effekt (fysik)

Effekt er inden for fysik et udtryk for udført arbejde over en vis tid.

Ny!!: Naturvidenskab og Effekt (fysik) · Se mere »

Eksobiologi

Eksobiologi (xenobiologi, bioastronomi eller astrobiologi) er udforskningen af livets oprindelse, evolution, udbredelse og fremtid i universet.

Ny!!: Naturvidenskab og Eksobiologi · Se mere »

Eksperiment

Et Eksperiment er en velkontrolleret fremgangsmåde som indgår i den videnskabelig metode, og består af et sæt af handlinger, observationer og fortolkninger, som udføres for at afgøre gyldigheden af en hypotese eller undersøge kausale forhold mellem fænomener.

Ny!!: Naturvidenskab og Eksperiment · Se mere »

Empiri

Empiri af græsk empeirikós.

Ny!!: Naturvidenskab og Empiri · Se mere »

Energi

Lynnedslag er en gnist, hvilket er ioniseret luft og derfor er en midlertidig plasmakanal. Den elektriske strøms afsatte energi i plasmaet omsættes til varme, mekanisk energi (luftmolekylernes bevægelse), akustisk energi, røntgenstråling, gammastråling og lys. Energi kommer fra græsk εν.

Ny!!: Naturvidenskab og Energi · Se mere »

Entropi

Spontan forøgelse af uorden - En irreversibel proces, hvis ikke der tilføres energi. Entropi er et udtryk for den samlede uorden eller tilfældighed i et system.

Ny!!: Naturvidenskab og Entropi · Se mere »

Fakultet (universitet)

Et fakultet er en afdeling af et universitet eller en professionshøjskole, normalt indeholdende et eller flere institutter.

Ny!!: Naturvidenskab og Fakultet (universitet) · Se mere »

Fysik

Koncepttegning af et sort hul (NASA). Fysik (over physica fra φυσική) er læren om natur i den bredeste betydning.

Ny!!: Naturvidenskab og Fysik · Se mere »

Galileo Galilei

Galileo Galilei (født 15. februar 1564, død 8. januar 1642) var en italiensk filosof, fysiker og astronom.

Ny!!: Naturvidenskab og Galileo Galilei · Se mere »

Geocentrisk

Geocentrisk betyder "med Jorden som centrum" (gaios, jorden).

Ny!!: Naturvidenskab og Geocentrisk · Se mere »

Geografi

''Geografen'', maleri af Jan Vermeer Geografi er studiet af jordens overflade.

Ny!!: Naturvidenskab og Geografi · Se mere »

Geologi

Geologien er læren om jorden og dens lag Geologi (fra græsk γη (ge) – jorden λογος (logos) – videnskab) er læren om jordens fysiske struktur, f.eks.

Ny!!: Naturvidenskab og Geologi · Se mere »

Gravitation

Jordens gravitations afvigelse fra det forventede, under antagelse at jorden er kugleformet. De gul-orange-rød områder har højere gravitation end forventet. De turkis-blå områder har mindre.https://m.youtube.com/watch?v.

Ny!!: Naturvidenskab og Gravitation · Se mere »

Heliocentrisk

Heliocentrisk verdensbillede med solen som universets midtpunkt (Billede fra Andreas Cellarius: ''Harmonia Macrocosmica'') Heliocentrisk er et verdensbillede, der placerer Solen (af græsk: Helios) i centrum af solsystemet og universet.

Ny!!: Naturvidenskab og Heliocentrisk · Se mere »

Humaniora

Humaniora eller humanvidenskab er studiet af menneskets kulturprodukter og sprog, studiet af mennesket som handlende og skabende væsen samt studiet af menneskets natur.

Ny!!: Naturvidenskab og Humaniora · Se mere »

Hypotese

Grafisk fremstilling af teorien om ormehuller. 'En Hypotese er en antagelse om kendsgerninger eller sammenhænge mellem kendsgerninger der søger at forklare kendsgerninger eller deres indbyrdes sammenhænge.

Ny!!: Naturvidenskab og Hypotese · Se mere »

Induktion (metode)

Ved induktion observerer man enkelte tilfælde (specialtilfælde) og konkluderer noget generelt (generalisering).

Ny!!: Naturvidenskab og Induktion (metode) · Se mere »

Industrialisering

Dampmaskinen var den første kunstige kraftkilde, der satte gang i industrialiseringen Ved industri forstås anvendelsen af ”mekaniske” kraftkilder ved fremstillings- og forædlingsprocessen, og ved industrialisering forstås således overgangen til anvendelse af damp, gas, olie, elektricitet som kraftkilder.

Ny!!: Naturvidenskab og Industrialisering · Se mere »

Kausalitet

Kausalitet (af latin: "causa") er det at angå eller rumme årsagen til noget, eller sagt på en anden måde: forholdet mellem årsag og virkning.

Ny!!: Naturvidenskab og Kausalitet · Se mere »

Kemi

Molekylemodel af det kemiske stof Koriandrin, der findes i Korianders æteriske olier Kemi (χημεία) dog også kendt som læren om væsker eller (flydende) metaller.

Ny!!: Naturvidenskab og Kemi · Se mere »

Kontinentalplade

De tektoniske plader blev kortlagt i 1900-tallet. En tektonisk plade består af kontinentalplade og oceanbundsplade. En kontinentalplade er et kilometertykt (mere end 10 km op til 70 km i snit) stykke af jordskorpen, som består af granitiske bjergarter og sedimentbjergarter.

Ny!!: Naturvidenskab og Kontinentalplade · Se mere »

Korrelation

Korrelation (eller "ko-relation", "sam-relation") er i statistik et mål for sammenhængsgraden mellem et sæt af to variable/målinger.

Ny!!: Naturvidenskab og Korrelation · Se mere »

Lægevidenskab

Nina Aldin Thune Lægevidenskab er den gren af videnskaben der omfatter diagnose, behandling og forebyggelse af sygdom.

Ny!!: Naturvidenskab og Lægevidenskab · Se mere »

Logik

Den græske tænker og filosof Aristoteles anses som faderen til den klassiske logik. Logik (fra græsk λόγος, logos.

Ny!!: Naturvidenskab og Logik · Se mere »

Luftmodstand

Luftmodstand, også kaldt vindmodstand, er den modstand et legeme der bevæger sig gennem luft (gas) oplever.

Ny!!: Naturvidenskab og Luftmodstand · Se mere »

Matematik

En fraktal. Matematik (fra oldgræsk μάθημα, máthēma: det jeg lærte, at læreLiddell, H.G. & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press.; μαθηματικός mathēmatikós: glad for at lære) er studiet af mønstre i mængde, struktur, ændringer og rummet.

Ny!!: Naturvidenskab og Matematik · Se mere »

Middelalderen

I Europas historie er middelalderen en periode der går fra 400-tallet frem til og med 1400-tallet.

Ny!!: Naturvidenskab og Middelalderen · Se mere »

Model (matematik)

En matematisk model er en overførsel af nogle virkelige forhold til en beskrivelse, som kan analyseres med matematik.

Ny!!: Naturvidenskab og Model (matematik) · Se mere »

Molekylærbiologi

Molekylærbiologi er læren om den molekylære biologi, altså livets molekyler, biologiens allermindste byggesten.

Ny!!: Naturvidenskab og Molekylærbiologi · Se mere »

Nanoteknologi

Nanoteknologi betegner anvendt naturvidenskab, som beskæftiger sig med strukturer af størrelsesorden 0,1 – 100 nm, hvor en nanometer er en milliontedel millimeter (også skrevet som 10⁻⁹ m) Karakteristisk for dette niveau er, at strukturerne er for store til at beskrives af enkle atommodeller, og samtidig er de for små til at beskrives af klassiske teorier, som klassisk termodynamik, klassisk elektromagnetisme og newtonsk fysik.

Ny!!: Naturvidenskab og Nanoteknologi · Se mere »

Natur

Natur har tre beslægtede betydninger.

Ny!!: Naturvidenskab og Natur · Se mere »

Naturvidenskabelig metode

Det er et åbent spørgsmål om der findes én eller flere forskellige naturvidenskabelige metoder og om den naturvidenskabelige metode også gælder for humaniora og samfundsvidenskab, jf.

Ny!!: Naturvidenskab og Naturvidenskabelig metode · Se mere »

Næbdyr

Næbdyret (latin: Ornithorhynchus anatinus) er et delvist vandlevende pattedyr, der lever ved østkysten af Australien og Tasmanien.

Ny!!: Naturvidenskab og Næbdyr · Se mere »

Objektivitet

Objektivitet er i filosofi en beskrivelse af et sagsforhold, som er uafhængig af iagttagerens standpunkt.

Ny!!: Naturvidenskab og Objektivitet · Se mere »

Ockhams ragekniv

Ockhams (Occams) ragekniv er i vore dage et universelt accepteret epistemologisk (erkendelsesfilosofisk) grundprincip som skærer unødige elementer væk fra en forklaring, også kaldet parsimoni-princippet.

Ny!!: Naturvidenskab og Ockhams ragekniv · Se mere »

Oplysningstiden

Immanuel Kant: ''Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung'', Halle 1799. Teksten lyder i oversættelse: "Oplysning er menneskets udtræden af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er den manglende evne til at bruge sin forstand uden en andens styring. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til den ikke skal findes i mangel på forstand, men derimod mangel på beslutsomhed og mod til at benytte sin egen uden en andens styring. Sapere aude! Hav modet til at bruge din egen forstand! Er altså oplysningens valsprog. Dovenskab og fejhed er grundene til, at så stor en del af menneskene til stadighed bliver ved med at være umyndige, til trods for at de for længst har erklæret naturen fri for fremmed styring; og til at det bliver så let for andre at opkaste sig til deres formyndere. Det er så bekvemt at være umyndig. Har jeg en bog, som har forstand i stedet for mig, en sjælesørger, der har samvittighed i stedet for mig, en læge, der vurderer diæten for mig osv. så har jeg ikke behov for selv at anstrenge mig."de sprog Oplysningstiden var en periode i Europas historie fra ca.

Ny!!: Naturvidenskab og Oplysningstiden · Se mere »

Renæssancen

Renæssancen (fra fransk: renaissance, genfødsel) er en periode fra det 14.

Ny!!: Naturvidenskab og Renæssancen · Se mere »

Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskab er en fællesbetegnelse for de videnskaber, der beskæftiger sig med menneskelige samfund.

Ny!!: Naturvidenskab og Samfundsvidenskab · Se mere »

Skolastik

Skolastik er en betegnelse til sammenfatning af de politiske, sociale, økonomiske og filosofiske anskuelser, der var fremherskende i Vesteuropa i tiden fra middelalderens begyndelse frem til gennembruddet for skattestaten i 1600-tallet.

Ny!!: Naturvidenskab og Skolastik · Se mere »

Taksonomi

Taksonomi kan være en inddeling af fænomener (objekter eller begreber) i en hierarkisk klassifikation – eller principperne bag klassifikationen af samme.

Ny!!: Naturvidenskab og Taksonomi · Se mere »

Teologi

Teologi (gr. θεολογία af θεός theós Gud, og λόγος lógos ord eller lære) er læren om og studiet af (evt. forestillinger om) Gud og tro, særligt set fra religionens eget synspunkt, modsat religionsvidenskab, der beskriver religion som et kulturelt fænomen.

Ny!!: Naturvidenskab og Teologi · Se mere »

Termodynamik

Termodynamik (Termo.

Ny!!: Naturvidenskab og Termodynamik · Se mere »

Tryk (fysik)

Tryk er kraft pr.

Ny!!: Naturvidenskab og Tryk (fysik) · Se mere »

Tycho Brahe

Thyge Ottesen Brahe, oftest kaldet Tycho Brahe (født 14. december 1546 på Knudstrup borg i Skåne, død 24. oktober 1601 i Prag i det Tysk-romerske rige) var en dansk astronom, som betragtes som grundlæggeren af den moderne observerende astronomi.

Ny!!: Naturvidenskab og Tycho Brahe · Se mere »

Universitet

Et universitet (af latin universitas: "helhed") eller college (Latin: collegium) er en institution, der driver uddannelse og forskning på højeste videnskabelige plan.

Ny!!: Naturvidenskab og Universitet · Se mere »

Varmekraftmaskine

En varmekraftmaskine er et apparat som kan hente mekanisk energi ud af en temperaturforskel eller trykforskel mellem to reservoirer.

Ny!!: Naturvidenskab og Varmekraftmaskine · Se mere »

Videnskab

Videnskab er en metode for objektiv fremskaffelse af almen anvendelig viden, samt betegnelsen på den viden, som er fremskaffet ved hjælp af en videnskabelig metode.

Ny!!: Naturvidenskab og Videnskab · Se mere »

Videnskabelig dokumentation

I naturvidenskaben kan der kun føres dokumentation for, at en videnskabelig hypotese eller teori ikke er korrekt.

Ny!!: Naturvidenskab og Videnskabelig dokumentation · Se mere »

Omdirigeringer her:

Natur videnskab, Naturfag, Naturforsker, Naturforskning, Naturvidenskabelig, Naturvidenskaber, Naturvidenskaberne, Naturvidenskabsmand.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »