Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Brint

Indeks Brint

Brint eller hydrogen (græsk hydōr "vand" og genes "skaber") er et grundstof med atomnummer 1 i det periodiske system.

68 relationer: Absorption, Acceleration, Atom, Atomfysik, Atomkerne, Atomnummer, Bølgelængde, Benzin, Biler, Bohrs atommodel, Brændselscelle, Brændstof, Brintpille, Coulombs lov, Deuterium, Dialekt, Elektricitet, Elektrolyse, Elektromagnetisme, Elektron, Elektronvolt, Energi, Forbrænding, Græsk (sprog), Grundstof, Grundstoffer efter atomnummer, H.C. Ørsted, Helium, Hydrogenion, Ilt, Impulsmoment, Infrarød stråling, Ion, Isotop, Jævn cirkelbevægelse, Jorden, Jordens atmosfære, Kernefusion, Kvantisering, Lithium, Lys, Lysets hastighed, Max Planck, Metallisk hydrogen, Molekyle, Naturligt tal, Neutron, Niels Bohr, Nukleon, Olie, ..., Organisk materiale, Parts per million, Periodiske system, PH, Plancks konstant, Proton, Radioaktivitet, Rumfærge, Spektroskopi, Spontan emission, Termonukleare våben, Tritium, Tryk (fysik), Ultraviolet lys, Vakuumpermittiviteten, Vand, Zeppeliner, 1814. Expand indeks (18 mere) »

Absorption

Absorption er opsugning eller optagelse af vand, luftarter eller andre stoffer ved aktive eller passive mekanismer.

Ny!!: Brint og Absorption · Se mere »

Acceleration

En kugle påvirkes af tyngdekraften og accelererer. Acceleration er ændring af hastigheden pr.

Ny!!: Brint og Acceleration · Se mere »

Atom

Bohrs model af et brintatom. En elektron springer mellem faste baner og udsender en foton med en bestemt energi. fm Et atom defineres som den mindste kendte kemiske bestanddel, der stadig har stoffets egenskaber.

Ny!!: Brint og Atom · Se mere »

Atomfysik

Atomfysik er den gren af fysikken der beskæftiger sig med atomet, dets energiniveauer og vekselvirkning med elektromagnetisk stråling.

Ny!!: Brint og Atomfysik · Se mere »

Atomkerne

Model af heliumatom. I atomkernen ses 4 kernepartikler – nukleoner; de røde er modeller af protoner og de grå er neutroner. Nukleoner består hver af 3 kvarker og gluoner ("gule lyn"). Et atom består af en kerne, atomkernen, og en kappe.

Ny!!: Brint og Atomkerne · Se mere »

Atomnummer

Z - Atomnummer Alle grundstofferne i det periodiske system har et entydigt atomnummer, også kaldet grundstofnummer, som direkte fortæller hvor mange protoner der findes i atomkernen for det pågældende grundstof.

Ny!!: Brint og Atomnummer · Se mere »

Bølgelængde

Illstration af bølgelængde Bølgelængden er afstanden mellem gentagne enheder af et bølgemønster.

Ny!!: Brint og Bølgelængde · Se mere »

Benzin

Benzin er en blanding af forskellige kemiske forbindelser, primært kulbrinter med 4-12 kulstofatomer per molekyle.

Ny!!: Brint og Benzin · Se mere »

Biler

Biler (engelsk: Cars) er en animationsfilm af John Lasseter fra 2006.

Ny!!: Brint og Biler · Se mere »

Bohrs atommodel

Bohrs atommodel fra 1913, blev formuleret af danskeren Niels Bohr.

Ny!!: Brint og Bohrs atommodel · Se mere »

Brændselscelle

NASA Methanol-brændselscelle. Illustration af brændselscelle med ioner, iontransport og stoftransport. En brændselscelle er en transducer, der laver elektricitet ved en kemisk reaktion af f.eks.

Ny!!: Brint og Brændselscelle · Se mere »

Brændstof

Et brændstof er en substans som kan frigive energi når dets kemiske eller fysiske opbygning ændres.

Ny!!: Brint og Brændstof · Se mere »

Brintpille

En brintpille er en ammoniakholdig pille, som er udviklet på DTU i 2005, med kemiprofessor Claus Hviid Christensen i spidsen.

Ny!!: Brint og Brintpille · Se mere »

Coulombs lov

Coulombs lov, fremsat af Charles Augustin Coulomb i 1780'erne, er en fysisk lov, som beskriver den elektrostatiske interaktion mellem elektrisk ladede partikler.

Ny!!: Brint og Coulombs lov · Se mere »

Deuterium

Deuterium er en stabil isotop af brint (hydrogen).

Ny!!: Brint og Deuterium · Se mere »

Dialekt

En dialekt (fra græsk διάλεκτος, af diá.

Ny!!: Brint og Dialekt · Se mere »

Elektricitet

Ved elektricitet forstås en række fysiske fænomener forbundet ved en tilstedeværelse og en strøm af elektrisk ladede partikler.

Ny!!: Brint og Elektricitet · Se mere »

Elektrolyse

. Elektrolyse er en måde at adskille et stof på ved hjælp af elektricitet.

Ny!!: Brint og Elektrolyse · Se mere »

Elektromagnetisme

Elektromagnetismen er en betegnelse for de fysiske egenskaber af det elektromagnetiske felt; et felt der er til stede overalt, og påvirker elektrisk ladede partikler med en kraft, hvilket igen påvirker disse partiklers bevægelse.

Ny!!: Brint og Elektromagnetisme · Se mere »

Elektron

En elektron er en subatomar elementarpartikel.

Ny!!: Brint og Elektron · Se mere »

Elektronvolt

Elektronvolt (symbol eV) er en måleenhed for energi.

Ny!!: Brint og Elektronvolt · Se mere »

Energi

Lynnedslag er en gnist, hvilket er ioniseret luft og derfor er en midlertidig plasmakanal. Den elektriske strøms afsatte energi i plasmaet omsættes til varme, mekanisk energi (luftmolekylernes bevægelse), akustisk energi, røntgenstråling, gammastråling og lys. Energi kommer fra græsk εν.

Ny!!: Brint og Energi · Se mere »

Forbrænding

Forbrænding med flammedannelse. Forbrænding kan også foregå uden flammedannelse. Forbrænding er en eksoterm kemisk reaktion, hvor et stof reagerer med en oxidant, typisk med ilt (Oxygen), under varmeudvikling og omdannelsen af stoffet til et andet stof.

Ny!!: Brint og Forbrænding · Se mere »

Græsk (sprog)

Græsk (græsk: Ελληνικά, IPA "hellensk") er en selvstændig hovedgren af de indoeuropæiske sprog med mere end 3500 års dokumenteret historie.

Ny!!: Brint og Græsk (sprog) · Se mere »

Grundstof

Det periodiske system Et grundstof er et kemisk stof, der udelukkende består af atomer med samme atomnummer (dvs. har samme antal protoner i kernen) – for eksempel jern, der udelukkende består af jernatomer Fe, eller brom, der i ren form udelukkende består af molekyler med formlen Br2.

Ny!!: Brint og Grundstof · Se mere »

Grundstoffer efter atomnummer

Denne tabel lister alle grundstoffer efter deres atomnumre.

Ny!!: Brint og Grundstoffer efter atomnummer · Se mere »

H.C. Ørsted

Hans Christian Ørsted (født 14. august 1777 i Rudkøbing, død 9. marts 1851 i København) var en dansk fysiker, kemiker og farmaceut.

Ny!!: Brint og H.C. Ørsted · Se mere »

Helium

Helium (af det græske ord for Solen; ἥλιος, helios) er det 2.

Ny!!: Brint og Helium · Se mere »

Hydrogenion

Ved en hydrogenion forstås almindeligvis et hydrogenatom, der har mistet sin elektron, ofte angivet som H+.

Ny!!: Brint og Hydrogenion · Se mere »

Ilt

Oxygen, i molekyleform kaldet ilt (eller, kemisk betegnet, dioxygen), er et grundstof med symbolet O og atomnummeret 8.

Ny!!: Brint og Ilt · Se mere »

Impulsmoment

I fysik er impulsmoment, eller angulært moment, et mål for, hvor meget bevægelsesmængde der er om et valgt punkt.

Ny!!: Brint og Impulsmoment · Se mere »

Infrarød stråling

Billede af en hund taget i det termisk infrarøde strålingsområde MIR (falske farver). Bemærk at øjnene, munden og lidt af ørene er kuldebroer, da de leder/stråler varmen fra kroppen væsentligt bedre end pelsen. UV, lys og infrarøde absorption og transmission. Infrarødt billede af en isbjørn. Infrarødt billede af en slange som spiser en mus. Infrarød stråling (IR) er elektromagnetisk stråling som har længere bølgelængde end synligt lys men kortere end mikrobølgestråling.

Ny!!: Brint og Infrarød stråling · Se mere »

Ion

En ion (græsk for gående) er et atom eller et molekyle, der har optaget eller afgivet en eller flere elektroner og derved fået en elektrisk ladning.

Ny!!: Brint og Ion · Se mere »

Isotop

Isotoper er forskellige udgaver af det samme grundstof.

Ny!!: Brint og Isotop · Se mere »

Jævn cirkelbevægelse

Jævn cirkelbevægelse er en bevægelse med konstant vinkelhastighed i konstant afstand fra et omdrejningspunkt.

Ny!!: Brint og Jævn cirkelbevægelse · Se mere »

Jorden

Jorden er den tredje planet i solsystemet regnet fra Solen og har den største diameter, masse og tæthed af jordplaneterne.

Ny!!: Brint og Jorden · Se mere »

Jordens atmosfære

Jordens atmosfære består af forskellige luftarter inklusivt vand i gasfase som vanddamp og desuden af vand i dråber eller som iskrystaller. Herudover indeholder atmosfæren også små mængder bioaerosoler (fx plantepollen, bakteriesporer, svampesporer og algesporer) og efter vulkanudbrud kan atmosfæren indeholde vulkansk aske - i mængder der kan standse lufttrafik.

Ny!!: Brint og Jordens atmosfære · Se mere »

Kernefusion

Deuterium-Tritium (D-T) fusionsreaktionen regnes som den mest lovende kandidat til at producere fusionsenergi. Kernefusion eller blot fusion betegner i fysik en proces hvor mindre atomkerner forenes til en større atomkerne samt biprodukter (som f.eks. neutroner).

Ny!!: Brint og Kernefusion · Se mere »

Kvantisering

I digital signalbehandling er kvantisering processen at approksimere et kontinuert signal ved en mængde af diskrete symboler eller heltalsværdier.

Ny!!: Brint og Kvantisering · Se mere »

Lithium

Lithium eller litium (fra λίθος lithos, "sten") er et grundstof med symbolet Li og atomnummeret 3.

Ny!!: Brint og Lithium · Se mere »

Lys

Lys fra lamper Lys betegner sædvanligvis den del af det elektromagnetiske spektrum som er synligt for det menneskelige øje ved hjælp af synssansen, kaldet synligt lys.

Ny!!: Brint og Lys · Se mere »

Lysets hastighed

Lysets færd fra Jorden til Månen i realtid Lysets hastighed eller lysets fart er den fart, hvormed elektromagnetiske svingninger udbreder sig i et medium.

Ny!!: Brint og Lysets hastighed · Se mere »

Max Planck

Max Plancks gravsted på Stadtfriedhof i Göttingen Max Karl Ernst Ludwig Planck (23. april 1858 – 4. oktober 1947) var en tysk fysiker.

Ny!!: Brint og Max Planck · Se mere »

Metallisk hydrogen

De fire gasplaneter i Solsystemet. Omkring kernen findes der angiveligt metallisk hydrogen. Metallisk hydrogen er en degenereret fase, hvor hydrogen er elektrisk ledende og har andre metalliske egenskaber som høj refleksionsevne.

Ny!!: Brint og Metallisk hydrogen · Se mere »

Molekyle

En 3D-gengivelse af et molekyle, her en fosfoniumion. Samme opbygning har f.eks. metan. 540 Rumlig illustration af et protein: RuBisCO Animation af en roterende DNA-struktur Et molekyle er den mindste stabile partikel af et grundstof eller en kemisk forbindelse som kan eksistere.

Ny!!: Brint og Molekyle · Se mere »

Naturligt tal

I matematikken er et naturligt tal enten et positivt heltal (1, 2, 3,...) eller et ikke-negativt heltal (0, 1, 2,...). Den første definition benyttes ofte af talteoretikere, mens den anden ofte benyttes af mængdeteoretikere, logikere og dataloger.

Ny!!: Brint og Naturligt tal · Se mere »

Neutron

Neutronen er en subatomar partikel som blev opdaget i 1932 af James Chadwick.

Ny!!: Brint og Neutron · Se mere »

Niels Bohr

H.E. Niels Henrik David Bohr (født 7. oktober 1885 i København, død 18. november 1962 i Valby) var en dansk fysiker, som har bidraget afgørende til forståelsen af atomets struktur og udviklingen af kvantemekanikken.

Ny!!: Brint og Niels Bohr · Se mere »

Nukleon

Nukleon (af latin: nucleus, kerne) er en fællesbetegnelse for atomkerners bestanddele, dvs.

Ny!!: Brint og Nukleon · Se mere »

Olie

En olieboreplatform i den Mexicanske Golf. Olie var tidligere ensbetydende med planteolier af forskellig slags.

Ny!!: Brint og Olie · Se mere »

Organisk materiale

Organisk materiale eller organisk stof er en samlet betegnelse for; levende og døde planktonorganismer, andre døde delvis nedbrudte dyr og planter og sidst men ikke mindst dyrs ekskrementer.

Ny!!: Brint og Organisk materiale · Se mere »

Parts per million

Parts per million (forkortet ppm) betyder milliontedele.

Ny!!: Brint og Parts per million · Se mere »

Periodiske system

Det periodiske system er en tabelarrangering af grundstofferne, ordnet efter deres atomnumre (antal protoner), elektronkonfigurationer og gennemgående kemiske egenskaber.

Ny!!: Brint og Periodiske system · Se mere »

PH

pH-skala, grafen viser sammenhængen mellem koncentrationen af H+-ioner (i en vandig opløsning), udtrykt i mol pr. liter, og opløsningens pH. pH (af nogle antaget at betyde pondus Hydrogenii "vægt(ning) af hydrogenioner", men oprindeligt alene et resultat af, at det under forsøgsomstændighederne refererede til H+-koncentrationen i bæger p, mens bæger q tjente som reference) er en størrelse, der bruges til beskrivelse af en opløsnings surhedsgrad.

Ny!!: Brint og PH · Se mere »

Plancks konstant

Mindeplade for Max Planck opsat på Humboldt Universitetet i Berlin. På dansk lyder teksten: "Max Planck, opdageren af virkningskvantet ''h'', underviste i dette hus fra 1889 til 1928." Plancks konstant (også kaldet Plancks virkningskvant) er en naturkonstant h som angiver den virkning, som er grænsen for hvornår den klassiske mekanik må erstattes af en kvantemekanisk naturbeskrivelse, nemlig når den virkning som knytter sig til et fænomen er af samme størrelsesorden som h eller mindre.

Ny!!: Brint og Plancks konstant · Se mere »

Proton

Protonen er en positivt ladet subatomar partikel, som findes i atomkernen i alle grundstoffer.

Ny!!: Brint og Proton · Se mere »

Radioaktivitet

Alfa- Beta- og Gamma-stråling er de tre mest almindelige former for radioaktiv stråling. Alfastråling kan stoppes af et stykke papir. Betastråling bremses af en tynd aluminiumsplade. Gammastråling kræver tungere og tykkere materialer, som f.eks. bly, for at blive bremset. Radioaktivitet er omdannelse af ustabile atomkerner under udsendelse af ioniserende stråling i form af partikler og/eller elektromagnetisk stråling.

Ny!!: Brint og Radioaktivitet · Se mere »

Rumfærge

Kenndy Space Center, til mission STS-27 ISS 6. juli 2006 Atlantis, under landing ved Kenndy Space Center, efter mission STS-110 Rumfærgen (Space Shuttle betyder ordret rumskyttel) Officelle navn: Space Transportation System/STS (Rumtransportsystem) Rumfærgen var den amerikanske rumfartsadministration NASA's bemandede opsendelsesfartøj.

Ny!!: Brint og Rumfærge · Se mere »

Spektroskopi

Spektroskopi er måling og studie af spektre.

Ny!!: Brint og Spektroskopi · Se mere »

Spontan emission

Spontan emission er en fysisk proces hvor et atom, en atomkerne, et molekyle eller en anden lyskilde spontant udsender en foton idet det samtidig overgår fra en exciteret tilstand til en anden stationær tilstand med lavere energiindhold.

Ny!!: Brint og Spontan emission · Se mere »

Termonukleare våben

De grundlæggende dele af Teller–Ulam-designet for et termonukleart våben. Radioaktivitet fra en primær fissionsbombe komprimerer en sekundær sektion indeholdende både fission- og fusionsbrændsel. Den komprimerede sekundære del opvarmes indefra af en anden fissionseksplosion. Et termonukleart våben er et kernevåben, der bruger energien fra en primær kernefissionsreaktion til at komprimere og antænde en sekundær kernefusionsreaktion.

Ny!!: Brint og Termonukleare våben · Se mere »

Tritium

Tritium er den supertunge form af brint (hydrogen, H).

Ny!!: Brint og Tritium · Se mere »

Tryk (fysik)

Tryk er kraft pr.

Ny!!: Brint og Tryk (fysik) · Se mere »

Ultraviolet lys

Ultraviolet lys (også ultraviolet stråling, UV eller uv-stråling (Retskrivningsordbogen)) er elektromagnetisk stråling som har mindre bølgelængde end synligt lys og større bølgelængde end røntgenstråling.

Ny!!: Brint og Ultraviolet lys · Se mere »

Vakuumpermittiviteten

Vakuumpermittiviteten, ε0, er en fysisk konstant indenfor elektrostatikken, og beskriver den absolutte dielektriske permittivitet i vakuum.

Ny!!: Brint og Vakuumpermittiviteten · Se mere »

Vand

damp, som er usynlig. Skyerne er vanddråber, der er fortættet fra luften schweizisk landsby Vand er en livsnødvendighed. Alt, hvad der samler vand, bidrager til organismernes overlevelse. Vand er en kemisk forbindelse, der er flydende ved stuetemperatur og under standardtryk.

Ny!!: Brint og Vand · Se mere »

Zeppeliner

Den første zeppeliner stiger til vejrs 2. juli 1900 Zeppeliner er betegnelsen for en klasse af styrbare kæmpeluftskibe konstrueret med en stiv ramme.

Ny!!: Brint og Zeppeliner · Se mere »

1814

Året 1814 startede på en lørdag.

Ny!!: Brint og 1814 · Se mere »

Omdirigeringer her:

Brintatomet, Dihydrogen, H2, Hydrogen, Hydrogen-1, Protium.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »